- Selaus julkaisuajan mukaan Vaasan ammattikorkeakoulu

  • Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Yrittäjyyden edistäminen korkeakoulujen tehtävänä 

   Luoto, Seppo; Melin, Kirsti; Ristimäki, Kari
   Research Reports A2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Pohjanmaan kasvuyritykset : Yrittäjien näkemyksiä kasvusta ja sen esteistä 

   Gullkvist, Benita; Ylinen, Mika
   Other Publications C1 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kasvuhakuisten yrittäjien ja heidän yritystensä merkitys taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on erittäin keskeinen. Elinkeinopoliittisia toimenpiteitä onkin suunnattu kasvuyritysten toimintaympäristön ...
  • Promoting Export Cooperation : Experiences from Three Export Partner Groups 

   Virtanen, Henrik
   Other Publications C2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Export partner groups or export circles can facilitate cooperation among SMEs with the intention of internationalisation. The logic behind export partner groups is that companies should be able to achieve more on foreign ...
  • Foreign-Language-Medium Instruction in Tertiary Education: a Tool for Enhancing Language Learning 

   Rauto, Eeva; Saarikoski, Lotta
   Research Reports A1 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Osaamisen johtamisella vaikuttavuutta työterveyshuoltoon 

   Kuivasmäki, Kaija; Paavola, Eila
   Other Publications C6 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työterveyshuollon tehtäväalue on laajentunut viime vuosina johtuen työelämässä tapahtuvista muutoksista ja tätä kautta työterveyshuoltoon kohdistuvista vaatimuksista. Muutosten myötä myös työterveyshuollon osaamistarpeet ...
  • Yrittäjyyden edistäminen Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa 

   Jylli, Joni
   Other Publications C5 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten korkeakoulussa toteutetaan yrittäjyyden edistämiseen tähtäävää toimintaa. Tavoitteena oli saada konkreettista tietoa siitä, mitä opiskelijat ajattelevat yrittäjyydestä ja miten ...
  • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö : Tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet 

   Liias, Heli
   Other Publications C3 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vaasan keskussairaalan lastensairaanhoidon yksiköissä työskentelevien hoitotyöntekijöiden valmiudet tunnistaa seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi sekä kuinka hyvin he tietävät miten ...
  • Perheyrittäjyys Pohjanmaan maakunnassa : Perheyritysten profiili ja merkitys 

   Melin, Kirsti
   Other Publications C4 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perheyritysten merkitys sijaintialueelleen on erittäin keskeinen. Tämä on vain osittain tiedostettu eri alueilla. Perheyritykset ovat usein pieniä yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän, perheenjäseniä ja mahdollisesti ...
  • Asenteet työturvallisuudessa 

   Tervo, Teppo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Peab Oy:n Vaasan ja Seinäjoen osastojen työntekijöiden työturvallisuuteen liittyviä asenteita. Työssä tutkittiin työturvallisuutta ja asenteita sekä niiden merkitystä ja niihin ...
  • Suomen alkoholijärjestelmän kehitys 1920 -luvulta nykypäivään 

   Jaskari, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää miten Suomen alkoholijärjestelmä on ra-kentunut 1920 -luvulta lähtien. Työssäni seuraan valtion alkoholiliikkeen matkaa kieltolain kumoamisesta 1.4.1932 nykypäivään. Tutkimusmenetelminä ...
  • Itsearviointi ja Learning Card WFI-S ostotiimeissä 

   Jalkanen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:n Servicen osto-osastolle. Työn ta-voitteena oli itsearviointisysteemin kehittäminen ostotiimeille sekä tiimien mittareiden, seurantalomakkeen että tiedonjakotyökalujen ...
  • Kiinteistöalan pk-yrityksen kannattavuus 

   Leskinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työssäni käsittelin kiinteistöalan pk-yrityksen rahoituksellista tilannetta tunnuslukuanalyysin menetelmin ja yrityksen kolmen eri toimialan kannattavuutta katetuottolaskentaa hyväksi käyttäen. Tavoitteenani oli antaa ...
  • Vaasan päiväkotien työntekijät lasten liikuntakasvatuksen suunnittelijoina ja toteuttajina 

   Kumpula, Suvi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimus käsittelee lasten liikuntakasvatusta päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, miten päiväkotien työntekijät kokevat liikuntakasvatuksen, sen suunnittelun ja toteutuksen sekä ...
  • Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumisesta asumispalveluyksikössä 

   Mäkiranta, Mikko; Roos, Tiina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumispalveluyksikössä asumisesta. Tutkimusta varten haastateltiin 16:sta Kauhajoen palvelukodin, Jansson- kodin ja Hoikanrannan palvelukodin ...
  • Reklamaatiotiedon kerääminen ja käsittely 

   Maskulin, Jaana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Reklamaatioiden hoito on yksi haasteellisimmista osa-alueista ja tutkimuksia tästä aiheesta on tehty vähän. Huonosti hoidettu asiakaspalaute tuo yritykselle negatiivista mainetta. Reklamaatio voi tapahtua missä tahansa ...
  • THE DIFFERENCE BETWEEN LOCAL AND FOREIGN BANKS USING INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD AND STATEMENT OF ACCOUNTING STANDARD: Case of Nigeria Banks 

   Makinde, Olaniyi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The research focuses on three bank’s financial reporting and why they had adopted the different accounting standards. The banks are Union Bank of Nigeria Plc, First Bank of Nigeria Plc and Standards chartered of Nigeria ...
  • Restaurangernas val av livsmedel 

   Korpihalkola, Janica (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på vilka livsmedel restaurangerna i Vasa har valt att använda samt varifrån de skaffar sina råvaror och livsmedel. Avsikten var även att undersöka om valet av livsmedel skiljer ...
  • Konedirektiivin muutoksen aiheuttamat vaikutukset asiakasdokumentaatioon 

   Leinonen, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Citec Information Oy Ab:lle. Työn tavoitteena oli tutkia konedirektiivin muutosten aiheuttamia vaikutuksia asiakasdokumentaatioon. Erityisesti tarkasteltiin käyttöohjeiden vaatimuksia. Lisäksi ...