• Käyttäjähallinto LDAP-hakemistolla 

   Haapoja, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Vaasan ammattikorkeakoulun käyttäjähallintoa LDAP-hakemiston avulla. Työ koostuu seitsemästä eri osa-alueesta: Olemassaolevan järjestelmän dokumentointi, Moodle-järjestelmän ...
  • Pohjanmaan kasvuyritykset : Yrittäjien näkemyksiä kasvusta ja sen esteistä 

   Gullkvist, Benita; Ylinen, Mika
   Other Publications C1 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Kasvuhakuisten yrittäjien ja heidän yritystensä merkitys taloudellisen kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta on erittäin keskeinen. Elinkeinopoliittisia toimenpiteitä onkin suunnattu kasvuyritysten toimintaympäristön ...
  • Foreign-Language-Medium Instruction in Tertiary Education: a Tool for Enhancing Language Learning 

   Rauto, Eeva; Saarikoski, Lotta
   Research Reports A1 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Promoting Export Cooperation : Experiences from Three Export Partner Groups 

   Virtanen, Henrik
   Other Publications C2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Export partner groups or export circles can facilitate cooperation among SMEs with the intention of internationalisation. The logic behind export partner groups is that companies should be able to achieve more on foreign ...
  • Yrittäjyyden edistäminen korkeakoulujen tehtävänä 

   Luoto, Seppo; Melin, Kirsti; Ristimäki, Kari
   Research Reports A2 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Partioleiri Västin muonitus 

   Pellinen, Sara (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa partioleirin muonitus budjetin ja teeman puitteissa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty joukkomuonitusta ja sen suunnittelua sekä lyhyesti partiotoimintaa ja ...
  • Osaamisen johtamisella vaikuttavuutta työterveyshuoltoon 

   Kuivasmäki, Kaija; Paavola, Eila
   Other Publications C6 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työterveyshuollon tehtäväalue on laajentunut viime vuosina johtuen työelämässä tapahtuvista muutoksista ja tätä kautta työterveyshuoltoon kohdistuvista vaatimuksista. Muutosten myötä myös työterveyshuollon osaamistarpeet ...
  • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö : Tunnistaminen ja jatkotoimenpiteet 

   Liias, Heli
   Other Publications C3 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vaasan keskussairaalan lastensairaanhoidon yksiköissä työskentelevien hoitotyöntekijöiden valmiudet tunnistaa seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi sekä kuinka hyvin he tietävät miten ...
  • Yrittäjyyden edistäminen Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa 

   Jylli, Joni
   Other Publications C5 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten korkeakoulussa toteutetaan yrittäjyyden edistämiseen tähtäävää toimintaa. Tavoitteena oli saada konkreettista tietoa siitä, mitä opiskelijat ajattelevat yrittäjyydestä ja miten ...
  • Perheyrittäjyys Pohjanmaan maakunnassa : Perheyritysten profiili ja merkitys 

   Melin, Kirsti
   Other Publications C4 (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perheyritysten merkitys sijaintialueelleen on erittäin keskeinen. Tämä on vain osittain tiedostettu eri alueilla. Perheyritykset ovat usein pieniä yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän, perheenjäseniä ja mahdollisesti ...
  • Perehdyttäminen perioperatiivisessa hoitotyössä 

   Suoraniemi, Anu; Piirainen, Reetta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa perehdytyskansio. Perehdytyskansio on suunnattu Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston uusille työntekijöille. Kansiota voidaan käyttää myös ...
  • Sisarussuhteiden tukeminen vaasalaisessa suomenkielisessä päivähoidossa 

   Kangas, Hanna; Uusitalo, Riikka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ajankohtainen asia vaasalaisessa päivähoidossa on päivähoitopaikkojen puute sekä yhä nuorempien lasten siirtyminen päivähoidon piiriin. Puheenaiheeksi on myös noussut perheet, joissa nuorin lapsista on kotona vanhempansa ...
  • Palvelujen tarve asukkaiden näkökulmasta keskustan alueen palveluasumisessa 

   Järvinen, Sari; Palokangas, Sari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksessa tarkastellaan keskustan alueen palveluasumisen, Kirkkopuistikon palvelutalon ja Vuorikodin asukkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin sekä palvelujen tarvetta. Tarkoituksena on selvittää saavatko asukkaat ...
  • Pankki- ja vahinkovakuutuspalvelujen yhdistäminen. Case OP-Pohjola. 

   Mäntykoski, Jenni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen lähtökohtana oli OP-Pohjola-ryhmän synnyttänyt yrityskauppa, joka oli yksi Suomen historian suurimmista kaupoista. Yhdistymisen myötä myös Osuuspankin ja Pohjolan konttoreita yhdistettiin, jolloin syntyivät ...
  • Itä-Euroopan tuonnin aloittaminen : Case Vacon Oyj 

   Ketola, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimustyön tarkoituksena on selvittää Itä-Euroopan tuontia ja kuljetuskustannuksia. Tutkimuksen kohdemaiksi on valittu Unkari, Tšekki, Slovenia, Slovakia, Romania ja Bulgaria. Tavoitteena on selvittää kannattaako ...
  • Mobile banking in developing countries (a case study on Kenya). 

   Wambari, Andrew (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The Bachelor’s degree research report will try and show whether mobile applications in such areas of mobile banking and business to business trading is mostly for local business people e.g. small-scale farmers in developing ...
  • Korkean saatavuuden verkkopalvelut 

   Vainio, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Riippuvuutemme tietoteknisiin järjestelmiin kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä järjestelmien toimintavaatimuksille asetetaan enemmän vaatimuksia. Järjestelmien suunnittelu korkean saatavuuden näkökulmasta mahdollistaa järjestelmien ...
  • Mäkelä Alu Oy:n teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta 

   Mäki, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli Mäkelä Alu Oy:n puristinhallin teollisuuselektroniikkakannan läpikäynti, selvitys varaosasaatavuudesta ja uudistamistarpeesta sekä aikataulusta. Työ koski erityisesti puristinhallin ...
  • Itsearviointi ja Learning Card WFI-S ostotiimeissä 

   Jalkanen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:n Servicen osto-osastolle. Työn ta-voitteena oli itsearviointisysteemin kehittäminen ostotiimeille sekä tiimien mittareiden, seurantalomakkeen että tiedonjakotyökalujen ...
  • The Experiences of Finnish companies about the Quality of Chinese Labor : Comparison between Chinese and Finnish work cultures 

   Orjala, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The research can be divided into three; an introduction, a theoretical and an empirical study. The theory deals with culture, quality of services, formation of service quality and the measurement of customer satisfaction. ...