Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa ainoastaan Vaasan ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Uusimmat viitteet

 • Päivystävän hoitajan työnkuvan kehittäminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten päihde- ja riippuvuuspalveluihin 

  Kotamäki, Johanna (2023)
  Päihde- ja riippuvuushaasteiden määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Suomi johtaa nuorten aikuisten huumemyrkytyskuolemissa Euroopassa. Päihdepalveluihin pääsemisen kynnystä tulisi edelleen madaltaa ja palveluihin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • CAN communication in battery energy storage system 

  Salo, Iisakki-Jalmari (2023)
  Tämän opinnäytetyön aiheen on antanut Wärtsilä Finland Oy. Työn tarkoituksena on kehittää CAN-kommunikaatiota, akkuenergiavarasto sovelluksessa. Opinnäytetyötä lähdettiin toteuttamaan perehtymällä CAN-kommunikaatiota ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Service Desk Specialistin arkea 

  Finne, Oskari (2023)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu portfoliomaisena oppimispäiväkirjana, jossa kuvaillaan Service Desk Specialistin arkea 10 viikon ajalta. Opinnäytetyö koostuu työviikkojen läpikäynnistä, analyyseistä sekä viikolla kohdatuista ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Työmaan luovutuskäytäntöjen kehittäminen 

  Kaivola, Kalle (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan rakennuskohteen luovuttamisvaiheeseen liittyviä ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Hausia Oy. Tarkoituksena oli, että ongelmiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Sairaanhoitajien työhyvinvointi vuorotyössä 

  Tuominen, Nea; Tuominen, Nadja (2023)
  Tämän kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tuoda esiin sairaanhoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä vuorotyössä. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä hoitajien työhyvinvoinnista ja työoloista ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Developing An End-To-End E-Commerce Web Solution With Next.js 

  TRAN NGUYEN, THUY HIEN (2023)
  This thesis work aimed to develop a cutting-edge e-commerce application with two views; an admin view for managing data anda user view for making e-commerce possible. The application was implemented using Next.js, Tailwind ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Ohjevideo PEG-letkuruokinnan toteutuksesta 

  Korpi, Tiina-Maria (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjevideo PEG-letkuruokinnasta osaston henkilökunnan tarpeisiin. Työn toimeksiantajana on Seinäjoen keskussairaala (SeKs) ja Vaativan kuntoutuksen osasto (YC3). Työn tavoitteena ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Salesforce as a recruitment system: case Fluido 

  Phan, Nhung (2023)
  This thesis explores the impact of Salesforce integration in an existing recruitment system at Fluido and identifies areas of improvement in the system at Fluido. The research type is qualitative, with interviews conducted ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Haavanhoidon hoitoympäristö ja potilasohjaus kotihoidossa: kartoittava kirjallisuuskatsaus 

  Halkola, Anniina (2023)
  Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen aiheeksi valikoitui haavanhoidon hoitoympäristö ja potilasohjaus kotisairaanhoidossa. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: Mitkä tekijät vaikuttavat kotioloissa tehtävään haavanhoitoon ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Service Desk Agentin Päiväkirja 

  Laaksonen, Micke (2023)
  Opinnäyte on toteutettu päiväkirjamuotoisena opinnäytetyönä ja se käsittelee työtäni Service desk agenttina. Työskentelen Tietoevry:llä. Työtehtäväni on palvella loppukäyttäjiä ja ratkaista heidän erilaisia ongelmiaan, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Polttoainemoduulin suunnittelu 

  Takala, Timo (2023)
  Työssä rakennetaan modulaarinen polttoaineensyöttölaitteisto.
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • The Effect of Leadership and Role Clarity on Job Satisfaction: a case of Change Management 

  Aspholm, Markus (2023)
  Työtyytyväisyys ja johtaminen on erittäin tärkeässä osassa yrityksien kilpaillessa osaavasta työvoimasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työroolien ja ihmisten johtamisen vaikutusta työtyytyväisyyteen käytännön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • LVI-alan yrityksen kannattavuuden arviointi 

  Pajukoski, Sannamari (2023)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona LVI-alan yritykselle toimeksiantajayrityksen tarpeesta selvittää yrityksen kannattavuutta. Rakennusalan näkymät ovat hyvin epävarmat tänä päivänä. Tavoitteena tutkimuksella oli selvittää, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Opintolainahyvityksen merkitys opiskelijoiden valmistumisajankohtaan 

  Marjomäki, Heidi (2023)
  Opintotuki on päätoimisten opiskelijoiden taloudellinen tuki, jolla turvataan opintojen aikaista toimeentuloa. Opintotuki koostuu pääsääntöisesti opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintolainasta on ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Metsätila yhtymänä ja osakeyhtiönä case: Metsäyhtymä Manula Mika ja Niko 

  Manula, Mika (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia case-metsätilan omistusvaihtoehtoja verotuksen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää metsätilan omistajille, mikä omistusmuoto on kannattavin sekä mitä hyötyjä että haittoja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää