Oulun ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa tutustumaan Oulun ammattikorkeakoulun julkaisuihin ja opinnäytetöihin.

Oulun ammattikorkeakoulun koulutusaloja ovat informaatioteknologia, kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Vuosittain meillä tehdään yli 1 300 AMK- ja noin 100 ylempi AMK -opinnäytetyötä.

Oulun ammattikorkeakoulussa valmistuneiden opinnäytetöiden latausten Top 5 vuonna 2023:


Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys. Tuemme tki-työllä Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta. Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää ja tuo positiivista näkyvyyttä Oamkille.

Viitetiedot Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemistä julkaisuista löytyvät Tiede ja tutkimus -palvelusta: Oamk Tiede ja tutkimus -palvelussa


Kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää