Oulun ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa tutustumaan Oulun ammattikorkeakoulun julkaisuihin ja opinnäytetöihin.

Oamkissa voi opiskella informaatioteknologiaa, kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Vuosittain meillä tehdään yli 1 300 AMK- ja noin 100 ylempi AMK -opinnäytetyötä.

Tki-toiminnan painoalamme ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Uuden tiedon ja osaamisen asiantuntijoina osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja toimimme yhteiskunnallisina vaikuttajina viestimällä ja ottamalla kantaa ajankohtaisiin haasteisiin. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja luomme tuloksellisesti ratkaisuja koulutuksen ja tki-toiminnan sekä taiteellisen toiminnan avulla yhdessä työelämän kanssa.

Viitetiedot Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemistä julkaisuista löytyvät Juuli-palvelusta: Tilastot

Latausten top 5 vuonna 2019 Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä:Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Perehdytys päivystys- ja diagnostiikkaosastolle : Perehdytysohjeet Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystys- ja diagnostiikkaosaston henkilökunnalle 

  Koskela, Karoliina (2020)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda laadukkaat perehdytysohjeet Keski-Pohjanmaan keskussairaalan päivystys- ja diagnostiikkaosastolle. Ajatus projektiluontoisesta opinnäytetyöstä syntyi, kun Keski-Pohjanmaan keskussairaalan ...
 • Röntgenhoitaja sädehoidon annossuunnittelijana 

  Lehtola, Saija; Marttila-Tornio, Kaisa; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2020)
 • Alueellista konepajateollisuutta kehittämässä 

  Rahkolin, Vesa; Jokinen, Kai; Heiskari, Kari; Törmälä, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2020)
  Alkuvuodesta 2018 käynnistyi Hämeen ELY-keskuksen rahoittama PoraKONE-hanke. Hankkeen toteuttajina olivat 6Aika-alueiden ammattikorkeakoulut: Metropolia, Oulu, Tampere ja Turku. Hankkeen tavoitteina oli vastata insinööritarpeiden ...
 • Arkkitehtuurin vienti- suomalaiset arkkitehtitoimistot arktisten olosuhteiden asiantuntijoina 

  Virtanen, Laura (2020)
  Tutkijan kiinnostus ja kokemus kansainvälisestä työympäristöstä ohjasivat tämän aiheen pariin. Työn tavoite oli selvittää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten arkkitehtitoimistot ovat onnistuneet kansainvälistymään? ...
 • Kuoretta ruokapöytään – kyllä, kiitos! Kuoreen matka kalastajalta kuluttajalle 

  Järvelä, Marja-Liisa; Halonen, Lauri; Hiltunen, Ida; Hiltunen, Soila; Holopainen, Janne; Kosamo, Joni; Majuri, Iiro; Myllykangas, Kaisa; Rastas, Esa; Tiermas, Mervi; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2020)
  Kotimaisten vajaasti hyödynnettyjen luonnonkalalajien elintarvikekäyttö on ajankohtainen aihe lähiruokaa arvostavassa ja ympäristötietoisessa yhteiskunnassa. Kasvavan kysynnän mahdollisuudet voidaan realisoida kaupalliseksi ...
 • Raskaan kaluston mekaanikon koulutustarveselvitys Pohjois-Suomessa 

  Hyyryläinen, Marko (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka paljon autoalan raskaan kaluston mekaanikoita pitäisi kouluttaa alalle työelämään alan yrityksille Pohjois-Suomen alueella OSAOssa sekä selvittää työelämän mielestä tärkeimmät ...
 • Allasrakenteiden teknis-taloudellinen vertailu 

  Tunturi, Tuomo (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä teräsbetoni- ja teräsaltaan suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon eroavaisuuksiin. Lisäksi pyrittiin selvittämään allasrakenteiden rakentamisen ja elinkaaren kustannuseroja. Tilaajana ...
 • Sairaanhoitajaopiskelijoiden painehaavaumien ehkäisyosaamisen varmistaminen 

  Rautio, Maarit; Vihelä, Mari; Pinola, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2020)
  Painehaavaumat ovat hyvin yleisiä ollen kipeitä, aiheuttaen infektioita ja lisäten potilaan kuolemanriskiä. Lisäksi ne lisäävät hoitohenkilökunnan työtaakkaa ja ennen kaikkea aiheuttavat huomattavia kustannuksia ...
 • Nurses’ experiences of workplace violence in psychiatric nursing : a qualitative review protocol 

  Konttila, Jenni; Kähkönen, Outi; Tuomikoski, Anna-Maria (Joanna Briggs Institute, 2020)
  Objective: The objective of this review is to explore nurses’ experiences of workplace violence in the field of psychiatric nursing. Introduction: Although violent incidences are more common in psychiatric inpatient ...
 • 3D-mallinnus ja animointi Blenderillä 

  Heikkinen, Riikka (2020)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka Blenderillä luodaan animoitava 3D-malli. Työn oli tarkoitus kuvata normaalia mallinnus- ja animaatioprosessia. Työn aikana tekijän oli tarkoitus oppia, kuinka 3D-animaatio toimii ...
 • Experiences of people with progressive memory disorders receiving non-pharmacological interventions : a qualitative systematic review protocol 

  Tuomikoski, Anna-Maria; Parisod, Heidi; Lotvonen, Sinikka; Välimäki, Tarja (Joanna Briggs Institute, 2020)
  Objective: This systematic review aims to identify, critically appraise, and synthesize the best available literature on the experiences of people with progressive memory disorders who are involved in non-pharmacological ...
 • Smoothien pakkausrobotti 

  Autio, Toni; Vähä, Raimo; Terho, Veikko; Männikkö, Aapo; Kotajärvi, Timo; Kekkonen, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2020)
  ROBOREEL-hankkeessa tehtiin robottikokeilu Oulussa toimivan Ciiyou-nimisen startup-yrityksen tuotantoon. Ciiyoun toimiala on hyödyntää ja jalostaa myyntikelpoisiksi tuotteiksi kauppojen hävikkivihannekset ja -hedelmät. ...
 • Lääkkeen jako- ja antopoikkeamat olisivat suurelta osin ehkäistävissä 

  Pitkälä, Sanna; Rajaniemi, Maarit; Pinola, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2020)
  Lääkehoidon turvallisuus on yksi keskeisimpiä hoitotyön osa-alueita. Sairaanhoitaja toimii koko lääkehoidon prosessin ajan turvallisen lääkehoidon toteuttajana osallistuen lääkehoidon suunnitteluun, toteutukseen, ...
 • Perehdytysprosessin kehittäminen rautakaupan sisustuskysyntäalueella 

  Lithovius, Lauri; Oja, Tatu (2020)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa perehdytysprosessia tukevaa oheismateriaalia Rovaniemen Kodin Terralle, perehdyttäjän ja perehdytettävän käyttöön. Oheis-materiaalia luodessa tukeuduttiin ...
 • Implementing API in ReactJS 

  Shrestha, Ujjawal (2020)
  The aim of this thesis was to implement the movie database API (Application Programming Interface) in ReactJS and develop a website from the retrieved data. The website needed to provide information about movies, television ...

Näytä lisää