Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työaikalain toteutuminen ammattimaisilla ratsutalleilla 

  Eeronheimo, Jenna (2019)
  Tämän opinnäytetyön taustalla on pitkäaikaisen ratsastusharrastukseni yhteydessä tapahtunut tallityöntekijöiden työn seuraaminen sekä heidän kanssaan käymäni keskustelut. Keskusteluissa työntekijöiden kanssa on syntynyt ...
 • Peiliterapian vaikutus toimintakykyyn AVH-kuntoutujilla 

  Konola, Ville-Markus; Riipinen, Konsta (2019)
  Aivoverenkiertohäiriön saa noin 25 000 ihmistä vuosittain. Joka toiselle AVH-kuntoutujalle jää pysyviä haittoja ja puolella heistä haitat ovat vaikea-asteisia. Peiliterapia on yleisesti käytössä osana fysioterapiaa ...
 • Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen 

  Järvelä, Marja-Liisa; Tiermas, Mervi; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjonnan kasvattaminen edellyttää luomuraaka-aineen saatavuuden kehittämistä, johon kuuluu olennaisena osana ...
 • Opitaan yhdessä tukemaan asiakasta elintapamuutoksessa 

  Sandström, Sanna; Lastumäki, Outi; Varkki, Essi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Moniammatillinen koulutus on perusta myöhemmälle moniammatilliselle osaamiselle. Oulussa on toteutettu korkeakouluyhteistyönä asiakaslähtöinen elintapaohjaus -opintojakso, jossa Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat ...
 • Välikasvatusvasikoiden juottokauden pituuden vaikutus välityspainoon: maitorotuiset sonnivasikat 

  Oja, Pia; Ruotsalainen, Anne (2019)
  Oikeaoppisella vasikoiden ruokinnalla voidaan vaikuttaa positiivisesti vasikoiden päiväkasvuun ja kehitykseen. Maitorotuisten nautojen kolmivaihekasvatuksessa välikasvattamossa vasikoiden kasvatusaika vaihtelee 4 – 6 ...
 • Progressive Web Application with Reactjs 

  Timalsina, Shishir Singh (2019)
  The main aim of this paper was the research and implementation of a Progressive web application (PWA) with Reactjs by creating a mobile web application for the Välkkylä tenant committee. PWA is web-application with an ...
 • Yritysyhteistyön kehittäminen: Case BusinessOulun työllisyyspalvelut 

  Laaksolinna, Mervi (2019)
  Opinnäytetyö on tehty BusinessOulun työllisyyspalveluille ja se koskee työnantajille suunnattuja palveluita. Loppuvuodesta 2018 työllisyyspalveluilla koettiin henkilöstö- ja organisaatiomuutosten aikaan tarvetta jäsentää ...
 • "Tanssi on silta toiseen ihmiseen"; Kokonaisvaltaisen valmennuksen hyödyntäminen seuratanssinopetuksessa 

  Tuominen, Hanna (2019)
  Tämä opinnäyte kiteytyy tutkimuskysymykseen: Miten ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa valmennusta voidaan hyödyntää kurssimuotoisessa seuratanssinopetuksessa? Kehittämistutkimukseni tavoitteena on kehittää ...
 • Työyhteisön itseohjautuvuuden haasteet 

  Hilakivi, Anne (2019)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yksityisen apteekin työntekijöiden itseohjautuvuuden toteutumisen esteitä sekä vastaavasti mitkä asiat koetaan olevan hyvin, jotka voidaan nostaa vahvuuksiksi itseohjautuvuuden ...
 • Telinevoimistelijoiden yleisimmät urheiluvammat ja niiden ensiapu : Koulutuspäivä Kalajoen Voimistelijoiden telinevoimisteluohjaajille 

  Mäyrä, Henna; Kemppainen, Susanna (2019)
  Telinevoimistelu kehittää monipuolisesti liikuntataitoja; kehon hallintaa, koordinaatiota, liikkuvuutta, tasapainoa sekä voimaa. Yleisimmin liikuntatapaturmia syntyy voimistelussa ja palloilulajeissa. Liikuntapataturmat ...
 • Pohjoista laatua 

  Alaniska, Hanna; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Julkaisu esittelee nimensä mukaisesti pohjoisen alueen laadukkaita opetuksen, ohjauksen ja muun toiminnan toteutuksia. Sen taustalla on Peda pohjoinen -verkosto, johon kuuluvat pohjoisen alueen korkeakoulut, ja verkoston ...
 • Kameratyökalun suunnittelu testilaitteeseen 

  Haataja, Lauri (2019)
  Tämän työn tarkoituksena oli luoda kuluttajaelektroniikkatuotteita varten käytettävään testauslaitteeseen visuaalisen testauksen ja tarkastuksen mahdollistavan kameratyökalun suunnitelma. Visuaalinen testaus teollisuudessa ...
 • Yhtiökokous ja sen merkitys piensijoittajalle 

  Kangas-Kontio, Ari (2019)
  Olen pitkään harrastanut sijoittamista ja ollut hyvin kiinnostunut etenkin osakemarkkinoista. Pyrkimykseni oli myös tehdä liiketalouden opintojeni lopputyö jollain tapaa siihen liittyen. Työn toimeksiantajaksi sain ...
 • Perehdytyskansio esimiestyön tukena : Case Langin Kauppahuone 

  Oona, Similä (2019)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Langin Kauppahuone Oy. Opinnäytetyön aihe on perehdyttäminen ja henkilöstöjohtaminen, ja toiminnallisena tuotoksena valmistuu perehdytyskansio yrityksen käyttöön. Toimeksiantaja on ...
 • Biomassan kaasutuskoelaitoksen käyttöönotto ja ensimmäiset koeajot 

  Konttinen, Tommi (2019)
  1920-luvulla puukaasutekniikan ohessa keksittiin kaasun synteesimenetelmät polttonesteiksi. Fischer–Tropsch-menetelmän jatkokehitys on ollut vaisua halpojen fossiilisten polttoaineiden vuoksi. Fossiilisia polttoainevarantoja ...

Näytä lisää