Oulun ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa tutustumaan Oulun ammattikorkeakoulun julkaisuihin ja opinnäytetöihin.

Oamkissa voi opiskella informaatioteknologiaa, kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa sekä tekniikkaa. Vuosittain meillä tehdään yli 1 300 AMK- ja noin 100 ylempi AMK -opinnäytetyötä.

Tki-toiminnan painoalamme ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Uuden tiedon ja osaamisen asiantuntijoina osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja toimimme yhteiskunnallisina vaikuttajina viestimällä ja ottamalla kantaa ajankohtaisiin haasteisiin. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja luomme tuloksellisesti ratkaisuja koulutuksen ja tki-toiminnan sekä taiteellisen toiminnan avulla yhdessä työelämän kanssa.

Viitetiedot Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemistä julkaisuista löytyvät sekä Juuli-palvelusta: Tilastoja että Tiede ja tutkimus -palvelusta: Oamk Tiede ja tutkimus -palvelussa

Oulun ammattikorkeakoulussa valmistuneiden opinnäytetöiden latausten Top 5 vuonna 2020:Kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää