Oulun ammattikorkeakoulu

 

Tervetuloa tutustumaan Oulun ammattikorkeakoulun julkaisuihin ja opinnäytetöihin.

Oamkissa opetettavia aloja ovat informaatioteknologia, kulttuuri, liiketalous, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Vuosittain meillä tehdään yli 1 300 AMK- ja noin 100 ylempi AMK -opinnäytetyötä.

Oulun ammattikorkeakoulussa valmistuneiden opinnäytetöiden latausten Top 5 vuonna 2021:


Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoalamme ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka. Uuden tiedon ja osaamisen asiantuntijoina osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja toimimme yhteiskunnallisina vaikuttajina viestimällä ja ottamalla kantaa ajankohtaisiin haasteisiin. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja luomme tuloksellisesti ratkaisuja koulutuksen ja tki-toiminnan sekä taiteellisen toiminnan avulla yhdessä työelämän kanssa.

Viitetiedot Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemistä julkaisuista löytyvät sekä Juuli-palvelusta: Tilastoja että Tiede ja tutkimus -palvelusta: Oamk Tiede ja tutkimus -palvelussa


Avoimen kokoelman opinnäytetyöt ovat kaikkien luettavissa. Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa ainoastaan Oulun ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää