Viimeksi lisätyt Oulun ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 16567

  • Kauneutta kaiuttimista : klassinen musiikki julkisten tilojen taustamusiikkina 

   Ojalehto, Martta (2024)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta klassisen musiikin käyttöä taustamusiikkina julkisissa tiloissa. Tavoitteena oli löytää perusteluja ja kriteerejä, minkälaista on hyvä taustamusiikki sekä ...
  • Kiertotalouden hyödyntäminen väylärakentamisessa 

   Hurskainen, Maarit (2024)
   Väylärakentamisessa on käytetty neitseellisiä luonnon kiviaineksia suuria määriä. Näiden luonnonmateriaalien käyttöä on voitu korvata hyödyntämällä erilaisia uusiomateriaaleja väylien eri rakenneosien rakennusmateriaalina. ...
  • Nurses' experiences of competence in lifestyle counselling with adult patients in healthcare settings: A qualitative systematic literature review 

   Oikarinen, Anne Kaarina; Kähkönen, Outi; Kaakinen, Pirjo; Kääriäinen, Maria; Virtanen, Mari; Paalimäki‐Paakki, Karoliina; Hylkilä, Krista; Männikkö, Niko; Kerimaa, Heli; Kivelä, Kirsi; Jansson, Miia; Kajula, Outi; Männistö, Merja; Lahtinen, Minna; Vanhanen, Minna; Rajala, Mira
   Journal of Clinical Nursing : 5 (Wiley, 2024)
   Aims and Objectives: To identify and synthesise nurses' experiences of competence in lifestyle counselling with adult patients in healthcare settings. Background: Modifiable lifestyle risk behaviours contribute to an ...
  • Yksityishenkilöiden velkavivun käyttö osakemarkkinoilla erilaisissa korkoympäristöissä 

   Korhonen, Joona (2024)
   Opinnäytetyössä tutkittiin yksityishenkilöiden velkavivun käyttöä ja korkoympäristön vaikutuksia sen käyttöön. Työssä kuvattiin sijoittamisen perusperiaatteita ja syitä velkavivun käyttöön, sekä velkavivun käyttöön ...
  • Näönkuntoutusohjauksen erityispiirteenä ovat yksilöllisyys ja oman työn kehittäminen 

   Thallinger, Miia-Christina; Savolainen, Merja; Tervasoff, Päivi
   Oamk Journal : 41 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2024)
   Thallingerin ja Ruskon opinnäytetyössä tutkittiin laadullisena tapaustutkimuksena teemahaastatteluin Kuntoutus-Iiriksen työntekijöiden kokemuksia näönkuntoutusohjauksen erityispiirteistä vuorovaikutuksessa ja arjen ...
  • Oulun ammattikorkeakoulun Hyvinvointi- ja kulttuuri -osaamisala 

   Paldanius, Mika
   Bioanalyytikko : 1 (Suomen Bioanalyytikkoliitto, 2024)
  • Tekniikan alan kehittyminen vaati houkuttelevuutta alalle 

   Sipilä, Tuija
   Kaleva : 87, 29.3.2024 (Kaleva365, 2024)
  • Pientaloalueen harmonia arkkitehtuurin keinoin, esimerkkinä Nykäsenranta 

   Kangas, Tommi (2024)
   Opinnäytetyössä tutkittiin pientaloalueen harmoniaa arkkitehtuurin keinoin. Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, millaisista suunnitteluratkaisuista rakentuu harmoninen pientaloalue. Harmonisen pientaloalueen elementtien; ...
  • Haavanhoitokoulutus Konttilantuvan työntekijöille 

   Ronkainen, Sonja; Jussinniemi, Saija (2024)
   Krooniset haavat yleistyvät ja tuovat haasteita kansanterveyteen sekä lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Lisäksi haavapotilaiden elämänlaatu on heikentynyt. Suuri osa kroonisista haavoista on ehkäistävissä oikeanlaisella ...
  • Joutsenmerkin saaminen uudisrakennukseen : suunnittelijan näkökulma 

   Kauppila, Sini (2024)
   Joutsenmerkin kriteerit takaavat, että asuinrakennus, koulu tai päiväkoti on ympäristön kannalta parempi koko elinkaarensa ajan aina rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti. Lisäksi merkki voidaan myöntää monille ...
  • Dokumentointijärjestelmän käyttöönotto elintarviketeollisuudessa 

   Seppänen, Johanna (2024)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Valion Oulun-tehtaan kunnossapidon osastolle. M-files TecDoc dokumenttien hallintajärjestelmä on otettu käyttöön valtakunnallisesti Valiolla ja sitä varten tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Ohjelmistotestaajana Insta Advance Oy:llä 

   Häkkilä, Antti (2024)
   Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön aihe on kuvaus testaajan työtehtävistä Insta Advance OY:llä. Opinnäytetyö sisältää osioita työpaikasta, projekteista, testauskäytännöistä Insta Advance OY:n, päiväkirjaosuuden ja ...
  • Kardiologisen potilaan hoitopolku nyt ja tulevaisuudessa 

   Patronen, Niina; Ylipaavalniemi, Hanna (2017)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö ja osa uuden kardiologisen kuvantamismenetelmän kehittä-minen -hanketta. Kehittämistyömme tarkoituksena on kuvailla nykyinen sepelvaltimopotilaan hoitopolku organisaation näkökulmasta. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Osuuskunnan tulossuunnittelu ja verotus 

   Sirkka, Niina (2017)
   Opinnäytetyön aiheena on osuuskunnan tulossuunnittelu ja verotus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia keinoja osuuskunnalla on tulossuunnitteluun. Samalla on selvitetty verotuksen näkökulmasta, voisiko ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asuinrakennusten maadoittaminen 

   Ronkainen, Joni (2017)
   Maadoitus on sähkölaitteen tietyn osan tai muun esineen liittämistä maahan johtimella. Näin saadaan sähkölaitteen ja johtimen potentiaalit yhtä suureksi maan sähkökentän potentiaalin kanssa. Sähkölaitteiden maadoituksilla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad