: viimeistä lisäystäOulun ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 8770

  • Expedition Game Editor 

   Brandsma, Florian (2020)
   This thesis handles a personal project: The Expedition Game Editor. It describes the resource problems faced when developing adventure games while offering the editor as a solution. The aim of the project was to provide ...
  • Tietomallipohjainen rakennusmääräysten tarkastaminen arkkitehtimallista 

   Kivilahti, Harri (2020)
   Arkkitehtisuunnittelun hyödyntäessä yhä useampia tietomallipohjaisia ratkaisuja tietomalleja pyritään istuttamaan myös rakennusvalvonnan prosesseihin. Tietomalliohjelmisto Solibri on kehittänyt rakennusmääräyksiä koskevia ...
  • Myyntityökalun teko tietotekniikkayritykselle 

   Karjalainen, Maiju (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa myyntityökalu tietotekniikkayritys Korvit Oy:lle ja samalla perehtyä tietokantoihin ja ohjelmiston tuotantoprosessiin. Työssä käytettiin MySQL-tietokantaa ja ...
  • Elektroniikkatuotteiden tuotantotestauksen kehittäminen 

   Hietala, Aku (2020)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi lahtelainen teknologiayritys Teknoware Oy. Yritys valmistaa valaistuselektroniikkaa joukkoliikennevälineisiin ja kiinteistöihin. Työssä kehitettiin yrityksen tuotantotestausta. Työ oli osa ...
  • Kasvaminen ohjelmistokehittäjän rooliin: Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

   Honkanen, Minna (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea kasvamistani ohjelmistokehittäjän roolissa ja samalla löytää sellaisia menetelmiä, joita työn toimeksiantaja voi jatkossa hyödyntää laajemminkin henkilöstönsä ammatillisen ...
  • Yhteen liitettyjen maadoitusjärjestelmien laskennallinen todentaminen 

   Salo, Tommi (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:lle. Työn aiheena oli yhteen liitettyjen maadoitusjärjestelmien todentaminen laskennallisesti sekä dokumentointi OSSV:n jakeluverkossa. Työn tavoitteena oli ...
  • Raetuhkan mekaaniset ominaisuudet 

   Kalaja, Timo (2020)
   Raetuhka on biotuhkasta valmistettava kierrätysmateriaali, jota käytetään tällä hetkellä metsälannoitteena. Opinnäytetyön aiheena oli Rakeistus Oy:n raetuhkan mekaanisten ominaisuuksien tutkiminen laboratoriokokeilla. ...
  • Ulkoisen viestinnän suunnitelma Case: Lentopalloseura Etta 

   Pitkänen, Niko (2020)
   Opinnäytetyöni on toteutettu yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun ja Lentopalloseura Etta:n kanssa. Työ toimii lopputyönä OAMK:n liiketalouden koulutusohjelmassa. Työni tarkoituksena on toteuttaa toimeksiantajalle ulkoisen ...
  • Ikääntyneiden näkemyksiä arjesta ja asumisesta – Tarvekartoitus osana kehittämishanketta 

   Lukkari, Anne; Niskasaari, Hanna (2020)
   Yhteiskuntamme väestörakenne on murroksessa, jonka taustalla on suurten ikäluokkien eläköityminen ja syntyvyyden lasku. Ikärakenteen muutoksen seurauksena yhteiskunnan on mukauduttava entistä vanhemman väestön tarpeisiin ...
  • BD Vacutainer® Barricor™-litiumhepariiniplasmaputken verifiointi 

   Koskela, Jari; Mård-Ivanova, Saara (2020)
   Laboratoriotutkimuksissa käytetään yleensä näytteenä verta. Kliinisen kemian tutkimuksia varten verestä erotellaan sentrifugoimalla plasmaa tai seerumia. Verinäyteputkissa käytetään yleensä geeliä erottelemaan plasma ja ...
  • Jauhekaarihitsaustornin käyttöönotto 

   Helppikangas, Henri (2020)
   Opinnäytetyössä käyttöönotettiin OMP Konepaja Oy:lle jauhekaarihitsaustorni. OMP Konepaja Oy on Oulussa toimiva konepajapalveluita tuottava yritys. Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen valmistuskapasiteettia suurien ...
  • Kosteuden riskit ja hallinta puuelementissä 

   Aitto-oja, Niko (2020)
   Tämä opinnäytetyö sisältää tietoa, ohjeita ja menettelytapoja puuelementtien kosteudensuojausmenetelmistä. Opinnäytetyössä käydään läpi yleisesti kosteudenaiheuttamia riskejä ja niiden hallintaa puuelementissä. Opinnäytetyön ...
  • Huumetestaus virtsasta: verkko-oppimateriaali sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille 

   Laava, Annika; Kontio, Jutta (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia laadukas ja ajantasainen itseopiskelumateriaali virtsanäytteen huumetestauksesta sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille. Sivusto on osoitteessa https://huumetestaus-virtsasta.webnode.fi/. ...
  • Monivaiheisen todentamisen toteutus PK-yrityksessä 

   Lindberg, Mika (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata yleisellä tasolla pk-yrityksen it-ympäristö, vaatimukset todentamiselle ja vertailla erityyppisiä ratkaisuja todentamisen toteutukseen vaatimuksiin pohjautuen. Työn tavoitteena ei ollut ...
  • Yläpohjakorjauksien vaikutukset energiatehokkuuteen 

   Romppainen, Akseli (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yläpohjaan tehtävien korjauksien vaikutuksia energiakulutukseen vuonna 1976 valmistuneeseen puurakenteiseen omakotitaloon. Tarkoituksena oli saada selvyys eristeiden vaihdon ja ...