- Selaus syöttöajan mukaan Oulun ammattikorkeakoulu

  • Vesivoiman merkitys säätövoimana Suomessa 

   Päkkilä, Lauri (2021)
   Yhteiskunnan sähköjärjestelmä ja sen toimintakyvyn ylläpito on useimmille kansalaisille hyvin tuntematon kokonaisuus, eikä sen keskeisten elementtien merkitystä useinkaan ymmärretä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ...
  • Valmentava esimiestyö on yksilön huomioimista – Lähiesimiesten käsityksiä yksilön huomioimisesta julkishallinnon organisaatiossa 

   Lippo, Henna (2021)
   Valmentava johtamistapa on yleistynyt työpaikoilla johtamistapana. Tietoyhteiskunnassa erityisesti kilpailukyky ja tuottavuustaso ovat nousseet tärkeiksi elementeiksi organisaatioissa. Työ on muuttunut myös yhä ...
  • Kuitusaven koepolton suunnittelu, toteutus ja analysointi 

   Helanummi, Erkki (2021)
   Opinnäytetyö tehtiin Stora Enso Veitsiluodon sellutehtaan voimalaitokselle. Työssä suunniteltiin kuitusaven polttamista varten koepolttojaksot ja tutkittiin kuitusaven polttamisen vaikutuksia kattilan polttoainejärjestelmiin, ...
  • Päästökehitys puntarissa – skenaariotyökalulla kunnat kurkistavat tulevaisuuteen 

   Suonperä, Eeva; Imppola, Ritva; Virkkula, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Artikkelissa tarkastellaan Suomen ympäristökeskuksen kuntien päästövähennysten suunnittelun skenaariotyökalua sekä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotoimien nykytila ja suunnitelmat -kuntakyselyn tuloksia liikenteen ja rakennusten ...
  • Pohdittavaksi hankkeiden somemarkkinointiin – Case: Yoop-työkalun somekampanja 

   Klemola, Katriina; Karjalainen, Janne; Wendelin, Charlotta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Sosiaalinen media otetaan yhä useammin käyttöön hankkeissa kohderyhmien tavoittamiseksi. Mutta mitä hankkeiden somemarkkinoinnissa on otettava huomioon? Lue Oulun ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin edustajien kokemukset ...
  • Säteilysuojelu on osa moniammatillisen leikkaussalihenkilökunnan työturvallisuutta 

   Sarjanoja, Mervi; Petäjäjärvi, Hanna; Holmström, Anneli; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Kun leikkauksissa tarvitaan reaaliaikaista ja liikkuvaa kuvaa, käytetään läpivalaisua. Sitä tuotetaan useimmiten liikuteltavalla läpivalaisulaitteella eli C-kaarella. Leikkaukset, joissa läpivalaisua käytetään, ovat nykyisin ...
  • Aloituskartoitus tasoittaa opintopolkua 

   Hurme, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Oulun ammattikorkeakoulussa käytetään opintojen alussa opiskelun ja tuutoroinnin kehittämisen työkaluna aloituskyselyä. Aloituskyselyllä saadaan opintojen alussa tärkeää informaatiota tuutoroinnin tueksi. Tässä artikkelissa ...
  • Röntgenhoitajien työhyvinvointi ja työn kuormittavuus 

   Punakivi, Eeva; Henner, Anja; Holmström, Anneli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Julkaisussa kuvataan syksyllä 2019 viidessä Pohjois-Pohjanmaan kuvantamisyksikössä röntgenhoitajille toteutetun kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselyllä selvitettiin röntgenhoitajien työssään kokemaa kuormittumista, voimavaroja ...
  • Poikkeusaika vei kahden maan matkailualan koulutustapahtuman verkkoon 

   Patrikka, Nina; Riikonen, Heikki; Rusachenko, Juhani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Blogitekstissä käsitellään matkailualan Tourist Experiences Next Door -webinaarin sisältöjä. Webinaarissa tarjottiin ajantasaista informaatiota rajat ylittävästä matkailusta ja sen tulevaisuudesta. Teemoja olivat kestävä ...
  • Yhteiskehittäminen onnistuu verkossakin – kokemuksia oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä korona-aikana 

   Ålander, Heidi; Pihlajamaa, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Koronapandemia on siirtänyt oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön verkkoon. Yhteiskehittämiseen pohjautuvia työpajoja voidaan järjestää sekä hybriditapahtumina että kokonaan verkossa. Onnistuneen verkkotyöpajan ...
  • ”Hassua puhua kikkeleistä” – nuorten seksuaalikasvatuksen sensitiivisyys ja haasteellisuus 

   Konttila, Anna; Könni, Marjut; Määttä, Katariina; Pirnes, Hannariikka; Manninen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Nuorten kuuleminen seksuaalikasvatukseen liittyvissä asioissa sekä heidän suhtautumisensa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä perheen perustamiseen ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Oikea-aikaisen tuen ja ...
  • Lääketiede pohjana optometrian opinnoissa 

   Kemppainen, Leila; Haapanen, Kati; Nevalainen, Maiju; Nygård, Mari-Helené; Suomela, Tuula; Vuokila, Merja; Äijälä, Jutta; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Oulun ammattikorkeakoulun optometristikoulutus on mukana ECOOn (European Council of Optometry and Optics) akkreditoinnissa, jossa pyritään yhdenmukaistamaan alan koulutus Euroopassa. ECOOn akkreditoiduista korkeakouluista ...
  • Vastuullisuus ja tuotetiedot näkyviksi läpi ruokaketjun 

   Järvelä, Marja-Liisa; Järveläinen, Titta; Salomaa, Sanna; Sohlo, Marika; Tiermas, Mervi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Artikkelissa kerrotaan vastuullisuuden eri osa-alueista ruokaketjussa. Se tarjoaa alkutuottajille, elintarvikejalostajille, ammattikeittiöille ja kaupan alan toimijoille eväitä vastuullisuuden eri osa-alueiden tunnistamiseen, ...
  • Tulevaisuuden sairaalatekniikan käyttöönotto 

   Niemelä, Eetu; Rautiainen, Martti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Artikkelissa kerrotaan Ouluun valmistuvan yliopistollisen sairaalan LVI-tekniikan käyttöönottovaiheesta. Sairaalahankkeessa käytetään uusia ja moderneja tekniikoita, joiden käyttöönotto ja toimintavarmuus vaativat ...
  • Oulu2026 käynnistää kulttuuri-ilmastonmuutoksen 

   Rantala-Korhonen, Piia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Kolumnissa kerrotaan Oulun kaupungin hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Hakemuksen otsikko on Kulttuuri-ilmastonmuutos, ja sillä halutaan yhdistää uudelleen vihapuheen ja väärinymmärrysten erottamat ihmiset.
  • Toimituskunta astuu esiin 

   Koho, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Artikkelissa esitellään Oamk Journalin toimituskunnan jäsenet. Toimituskunta edistää Oamkin julkaisutoimintaa ja vastaa Oamk Journalin kehittämisestä. Iso osa sen työstä on arvioida ja kommentoida Oamk Journaliin tarjottavia ...
  • Avoin, vastuullinen ja vaikuttava 

   Koho, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Päätoimittajan mietteitä Oamk Journalista.
  • Kemikaalien turvallinen käyttö on palvelulaboratoriotoiminnan perusta 

   Holmsted, Armi; Järvelä, Heidi; Parttimaa, Johanna; Palviainen, Tiina; Kokko, Kirsi; Nummilinna, Katja; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Kontinkankaan kampukselle suunnitteilla olevan palvelulaboratorion näkökulmasta tuli ajankohtaiseksi ajantasaistaa käyttöturvallisuustiedotteet. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeitä ...
  • Biopohjaiset materiaalit kelpaavat eristeiksi 

   Kangas, Jere; Parviainen, Kalle (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan biopohjaiset materiaalit, kuten kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät tutkituilta osin sopivan hyvin rakennusten ...
  • Positiivinen pedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa 

   Wenström, Sanna (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2020)
   Positiivinen psykologia ja sen sovellukset opetukseen ja kasvatukseen, eli positiivinen pedagogiikka, ovat viime vuosina nousseet suosioon myös Suomessa. Ammatillisessa koulutuksessa positiivista pedagogiikkaa ovat innokkaasti ...