Uusimmat viitteet

 • 125 vuotta konetekniikan opetusta Oulussa 

  Säkkinen, Jukka (Kaleva365, 2019)
  .
 • ICT-muuntokoulutusta verkossa 

  Viinikka, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Oulun ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteisessä ICT-muuntokoulutushankkeessa oli tarkoituksen kouluttaa 30 uutta ICT-tradenomia. Kohderyhmänä oli henkilöt, ...
 • Valmennusta maatalousyrittäjien mentoreille 

  Nevalainen, Kaija; Kiviniemi, Liisa; Järvi, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Mentoroinnin ydinajatuksena on kokeneemman ammattilaisen osaamisen ja tiedon siirtyminen kokemattomammalle saman alan tai ammatin edustajalle. Keskeistä on luottamuksellinen vuorovaikutus ja reflektiivisyyden vahvistuminen. ...
 • Sepelvaltimotautidiagnoosin saaneet asiakkaat ja heidän hoitopolkunsa 

  Jokelainen-Vääräniemi, Kirsi; Kyllönen, Hanneliisa; Koivunen, Kirsi; Kajula, Outi; Henner, Anja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Sepelvaltimotauti on maailmanlaajuisesti esiintyvä kansantauti, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen fyysiseen ja psyykkisen toimintakykyyn. Sepelvaltimotaudin diagnostiikka ja hoito kuormittavat sekä perusterveydenhuoltoa ...
 • Palliatiivinen sedaatio aiheuttaa moraalista ahdistusta sairaanhoitajille 

  Nissinen, Anna-Kaisa; Karjalainen, Sanna; Tölli, Sirpa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan oireiden lievittämistä rauhoittamalla potilas lääkkeillä. Palliatiivista sedaatiota voidaan toteuttaa kuolevan potilaan hoidossa, jos potilaan fyysiset oireet tai henkinen kärsimys ...
 • Uraohjaukselle on tarvetta – urasuunnittelun työkalu osaksi systemaattista ammattikorkeakouluopiskelijan ohjausta 

  Kaskenviita, Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) pilotoidaan urasuunnittelun työkalua lukuvuoden 2018–2019 aikana, ja syksystä 2019 alkaen se olisi tarkoitus saada käyttöön koko Oamkissa kaikilla koulutusosastoilla. Urasuunnittelu, ...
 • Lisämaidon turvallisella vähentämisellä kohti imetyssuositusten toteutumista 

  Alasaarela, Amanda; Yrjänä, Jenna; Rainto, Satu; Kinisjärvi, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Vastasyntyneet saavat synnytyssairaalassa lisämaitoa imetyksen ohella, mikä on riski täysimetyksen toteutumiselle ja imetyksen jatkumiselle. Lisämaidon antaminen ilman lääketieteellistä syytä on yksi imetysohjauksen ...
 • Matkailijan silmän terveys 

  Hämäläinen, Venla; Tuominiemi, Josefiina; Kemppainen, Leila; Juustila, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
  Uudet kokemukset houkuttelevat ihmisiä matkustamaan niin lähi- kuin kaukokohteisiin. Yleensä ennen matkalle lähtöä tutkitaan, mitä matkalle kannattaa ottaa mukaan ja minkälaisiin olosuhteisiin kannattaa varautua. Näitä ...
 • Lupa muutokseen -hankkeen kuulumisia 

  Vitikka, Päivi; Laitinen, Sirpa (MTK-Pohjois-Suomi, 2018)
 • Tilastoista tukea johtamiseen 

  Vähäsarja, Nina; Öfverberg, Kirsi; Kuure, Marja; Jussila, Aino-Liisa; Holmström, Anneli (Suomen röntgenhoitajaliitto, 2018)
 • Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen 

  Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Sairaanhoitajakoulutus ja sairaanhoitajien osaamisvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnan tilanteiden mukaan. Digitalisaatio lisää myös uusia mahdollisuuksia toteuttaa ohjausta ja suorittaa opiskelijoiden osaamisen ...
 • Maatilan sukupolvenvaihdos 

  Vitikka, Päivi; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maatilan sukupolvenvaihdos on haastava projekti, joka vaatii sekä taloudellisesti järkeviä ratkaisuja että tunteiden käsittelyä. Kun sukupolvenvaihdokseen ryhdytään, tulee sekä luopujan että jatkajan olla valmiita muutokseen. ...
 • Sädehoitotoiminnan laadun tarkastelua 

  Pitkänen, Mari; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Pohjois-Karjalan keskussairaalan sädehoitoyksikössä noudatetaan SiunSote-Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laatupolitiikkaa. Sädehoitoyksikön oman laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa ...
 • Robotiikan hyödyntäminen keramiikkatehtaalla 

  Kekkonen, Mira; Broström, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Robotiikka muuttaa käsitystämme työnteosta ja ympäröivästä maailmasta. Oamkin konetekniikan osaston TEHOJA-hankkeessa tutkitaan, kuinka yritykset voivat soveltaa tuotantoautomaatiota ja toteuttaa pien- ja keskisuureen ...
 • Muutos – uuden alku 

  Vitikka, Päivi; Nevalainen, Kaija; Kiviniemi, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Muutos – uuden alku -videolla puutarhayrittäjä Annikki Oikarinen kertoo kokemuksiaan yrityksen myyntiä edeltävästä ajasta, myyntiin liittyvistä asioista ja elämästään myynnin jälkeen. Videon käsikirjoitus on jäsennetty ...

Näytä lisää