• Aktivoivia pedagogisia aivopähkinöitä. Ammatillisen opettajakorkeakoulun lyhyet sketsivideot 

   Pousi, Juha; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on vuosien varrella tehnyt lukuisia pedagogisia videoita. Näiden videoiden käyttötapa ja muoto ovat kehittyneet jatkuvasti. Amokin uusimmat opetusvideot ovat keskustelun ...
  • Elintarvikeviennin osaajia yrityksiin 

   Römer-Paakkanen, Tarja; Järvelä, Marja-Liisa (Elintarviketieteiden Seura, 2019)
  • Ensihoitajaopiskelijat olivat mukana kartoittamassa ensihoidon aikaisen anestesian vaikutusta aivojen hapettumiseen 

   Kerola, Valtteri; Huuskonen, Matias; Rajala, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   FinnHEMS toteutti vuoden 2019 toukokuun ja syyskuun välisenä aikana yhteistyössä sairaanhoitopiirien, Oulun ammattikorkeakoulun ja Arcadan kanssa BOPRA-tutkimuksen pilottivaiheen. Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat ...
  • Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä 

   Paldanius, Mika; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) strategia ohjaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyötä (tki-työ) pääosin hanketoimintojen kautta. Uusilla hankekriteereillä vahvistetaan hankkeiden valmistelua Oamkin painoalojen ja strategian ...
  • Opitaan yhdessä tukemaan asiakasta elintapamuutoksessa 

   Sandström, Sanna; Lastumäki, Outi; Varkki, Essi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Moniammatillinen koulutus on perusta myöhemmälle moniammatilliselle osaamiselle. Oulussa on toteutettu korkeakouluyhteistyönä asiakaslähtöinen elintapaohjaus -opintojakso, jossa Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat ...
  • Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen 

   Järvelä, Marja-Liisa; Tiermas, Mervi; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjonnan kasvattaminen edellyttää luomuraaka-aineen saatavuuden kehittämistä, johon kuuluu olennaisena osana ...
  • Pohjoista laatua 

   Alaniska, Hanna; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Julkaisu esittelee nimensä mukaisesti pohjoisen alueen laadukkaita opetuksen, ohjauksen ja muun toiminnan toteutuksia. Sen taustalla on Peda pohjoinen -verkosto, johon kuuluvat pohjoisen alueen korkeakoulut, ja verkoston ...
  • Osaamisperusteisuutta tukevan osaamismerkkiohjelmiston valinta 

   Paananen, Henry; Rusanen, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Digitaaliset osaamismerkit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan välineenä tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin saavutettua osaamista. Digitaalinen osaamismerkkiohjelmisto määrittää, millainen osaamisen kehittämisen ...
  • Miehet kaipaavat seksuaaliohjausta isyyden alkumetreillä 

   Huhtiniemi, Satu; Pajala, Kirsi; Honkanen, HIlkka; Myllykangas, Kirsi; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Artikkelissa tuodaan esille opinnäytetyönä tehdyn laadullisen tutkimuksen päätulokset miesten kokemuksista seksuaalisuuden muutoksista puolison raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Tutkimukseen osallistui 38 alle 1-vuotiaan ...
  • Gerontologisen hoitotyön osaamisella ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisellä laatua ikäihmisten hoitoon 

   Saarnio, Reetta; Tuomikoski, Annukka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Ihmisten eliniän pidentymisen ja väestön laajamittaisen ikääntymisen takia gerontologisen hoitotyön osaaminen koskee tämän päivän yhteiskunnassa suurta osaa hoitotyön ammattihenkilöistä toimintaympäristöstä riippumatta. ...
  • Hoitajien kokemuksia kipupotilaan hoitotyöstä ‒ riittämättömyydestä tyytyväisyyden kokemiseen 

   Karppinen, Tuuli; Saartoala, Jonna; Rainto, Satu; Nissinen, Tuula (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Leikkauksessa olleista potilaista 80 % kokee leikkauksen jälkeistä kipua kipulääkityksestä huolimatta. Hoitajien tehtävänä on pyrkiä helpottamaan potilaiden kipua. Hoitajat arvioivat kivun voimakkuutta potilaan käyttäytymisen ...
  • Tule apuun, Annif! 

   Tolonen, Tiina (AMKIT-konsortio, 2019)
  • Psyykkinen tuki geneettisessä raskaudenkeskeytyksessä 

   Juola, Riina; Pekkala, Hannalaura; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Raskaudenkeskeytyksen läpikäyminen on kriisi koko perheelle. Hoitohenkilökunnan tuki sairaalaympäristössä on ehdottoman tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin jatkuvuudelle kokonaisvaltaisesti jo silloin, kun keskeytys tulee ensi ...
  • Plagioinko? – Pohdintaa plagioinnin muodoista ja sen estämisestä ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnassa 

   Ruotsalainen, Heidi; Kajula, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta on monipuolista. Tutkimus- ja kehitämistöiden sekä hankkeista tehtävien julkaisujen avulla saadaan näkyvyyttä, vaikutetaan yhteiskunnallisesti ja tuetaan alueen elinkeinoelämän ...
  • Maksuton raskauden ehkäisy nuorille – hyödyllinen vai ei? 

   Ritola, Anna; Thomenius, Taru; Perälä, Minna; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Maksutonta raskauden ehkäisyä tarjottiin nuorille vuonna 2018 noin 35 Suomen kunnassa. Maksuttomalla raskauden ehkäisyllä voidaan vähentää raskaudenkeskeytysten määriä. Lisäksi kunnat hyötyvät taloudellisesti, sillä ...
  • Näkökulmia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 

   Ihme, Anu; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Jokaisella ihmisellä on elämänkaaren mittainen seksuaalioikeus tasa-arvoisesti iästä ja sukupuolesta riippumatta. ...
  • Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) arvioinnin valtakunnallisen kokeen kehittäminen 

   Koivisto, Kaisa; Juntunen, Anitta; Hautala, Tanja; Korhonen, Teija (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Suomessa ammattikorkeakouluilla on autonomia opetuksen suunnittelussa. Sairaanhoitajan koulutuksen ammatillisen osaamisen tulevaisuus -hankkeen ja Suomen ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutuksen verkoston 2017‒2019 ...
  • Alihankintamessut 2019 

   Koski, Olli; Ohenoja, Tuomas; Keskisimonen, Lauri; Schönberg, Markus; Kekkonen, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, konetekniikan osasto, 2019)
  • Projektiesittelyitä ja taistelua opiskelijoista Pitchingissä! 

   Stoor, Tuomas (Oulun ammattikorkeakoulu, konetekniikan osasto, 2019)
  • Johtajuus 2000 

   Isoherranen, Aleksi; Hietala, Aku; Kamsula, Ossi; Jokinen, Tauno (Oulun ammattikorkeakoulu, konetekniikan osasto, 2019)