- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Minä, huijari? 

   Tolonen, Tiina (Suomen musiikkikirjastoyhdistys, 2021)
  • ICT-ala lähti tuunaamaan työtään aivoterveellisemmäksi 

   Pinola, Satu; Päätalo, Kati; Saarnio, Reetta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Itsensä johtaminen on keskeinen työelämätaito ja elämäntaito. Itsensä johtaminen sisältää tavoitteellisuuden, tietoisuuden omasta suorituksesta ja itsensä palkitsemisen sekä vastuun omasta työkyvystä. Aivoterveyden ...
  • Viestin rakenne sähköpostimarkkinoinnissa 

   Sinisalo, Jaakko; Oksanen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, Digilii–hanke (DIMMY 2.0), 2021)
  • Kulttuurinen monimuotoisuus näkyy, kuuluu ja tuntuu Minnesotan yliopiston Morrisin kampuksella 

   Happo, Iiris (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Blogikirjoituksessa kuvataan kulttuurisen monimuotoisuuden kokemuksia Minnesotan yliopistossa Morriksessa Yhdysvalloissa. Kirjoittaja on Fulbright-stipendiaattina yliopistossa lukuvuoden 2021–2022. Yliopisto on kulttuurisesti ...
  • Käyttäjälähtöinen verkkosivusto muotoutui palvelumuotoilun menetelmin 

   Kaakkuriniemi, Anne; Hautala, Eija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Artikkelissa käsitellään opinnäytetyönä palvelumuotoilun menetelmillä toteutettua verkkosivuprototyypin kehittämistä. Palvelumuotoilun menetelmien avulla haluttiin vastata käyttäjien aitoihin tarpeisiin. Palvelumuotoiluprosessi ...
  • A Unique Medical Imaging Test Laboratory to Be Built in Oulu 

   Paalimäki-Paakki, Karoliina; Schroderus-Salo, Tanja; Nieminen, Miika (Smart Campus Network, 2021)
   In Smart Campus project, our experts in Oulu University of Applied Sciences’ (Oamk) are exploring digital transformation both in competence renewal and in the world of work to define smart services and solutions in specific ...
  • Terveydenhoitajien työhyvinvointia tulee tukea poikkeustilanteessa 

   Häkkinen, Milla; Kaukua, Eerika; Leinonen, Satu; Paasimaa, Roosa; Perikangas, Maria; Männistö, Merja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Terveydenhoitajien työssä jaksamista ja hyvinvointia tulisi tukea nykyistä paremmin. Hoitajien työssä jaksamisesta on puhuttu pitkään, mutta Kiinan Wuhanista 2019 alkanut koronapandemia on aiheuttanut entisestään haasteita ...
  • Opiskelijarajapinnasta oppimateriaaliksi 

   Hirvonen, Niko-Petteri; Välilä, Joni; Hiltunen, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   ”Alaraajojen nivelten manuaalinen mobilisointi” on nykyaikainen, adaptoituva ja monipuolinen fysioterapeuttiopiskelijoille suunnattu oppimateriaali, joka on toteutettu Moodle-alustalla. Oppimisalusta on opiskelijakeskeinen ...
  • Hampaiden valkaisu voi parantaa hampaiden harjaustottumuksia 

   Schroderus, Niina; Paasikivi, Jutta; Lalli, Leena; Keinänen, Anna-Leena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Julkaisussa kuvataan keväällä 2021 toteutettujen prepost-kyselytutkimusten tuloksia. Kyselytutkimuksella selvitettiin hampaiden valkaisun vaikutuksia suun omahoitotottumuksiin. Kyselytutkimus toteutettiin yhteistyössä ...
  • Second Life of Post-Mining Infrastructure in Light of the Circular Economy and Sustainable Development : Recent Advances and Perspectives 

   Pactwa, Katarzyna; Konieczna-Fuławka, Martyna; Fuławka, Krzysztof; Aro, Päivi; Jaśkiewicz-Proć, Izabela; Kozłowska-Woszczycka, Aleksandra (Molecular Diversity Preservation International (MDPI), 2021)
   Current EU policy will force a significant reduction of hard coal mines in the near future due to environmental restrictions. There are also numerous non-coal underground mines that will be excavated in the next few years. ...
  • Osaamista ja yhteistyötä vahvistettava aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen hoitopolulla 

   Jarva, Erika; Mikkola, Anna-Mari; Karsikas, Eevi; Oikarinen, Anne; Mikkonen, Kristina; Kääriäinen, Maria; Meriläinen, Merja; Koivunen, Kirsi; Jounila-Ilola, Päivi; Tuomikoski, Anna-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Terveysalan opettajat ovat varmistamassa, että tulevaisuuden terveysalan ammattilaisilla on tarvittava osaaminen aivoverenkiertohäiriö (AVH) -hoitopolulla toimimiseksi. Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää, millaisia ...
  • Mikrot, makrot ja merkit : osaamiset repussa työelämään 

   Brauer, Sanna (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, 2021)
  • Avainsuorityskykyindikaattorit (KPI:t) digitaalisen markkinoinnin tehokkuuden perustana 

   Sinisalo, Jaakko; Blomster, Miikka; Määttä, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, Digilii–hanke (DIMMY 2.0), 2021)
  • Sitouta asiakkaat sähköpostimarkkinoinnin avulla 

   Sinisalo, Jaakko; Oksanen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, Digilii–hanke (DIMMY 2.0), 2021)
  • Sähköinen itseopiskelumateriaali lisää lasten lääkkeettömän kivunhoidon osaamista 

   Parkkila, Hannele; Saukko, Roosa; Pöyskö, Anne-Maria; Saarnio, Reetta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Lasten hoitotyössä kivunhoito on olennainen osa kattavan hoidon tarjoamista. Kivulla ja sen hoitamattomuudella voi olla monia negatiivisia vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Lääkkeettömän kivunhoidon tulisi ...
  • Osaaminen kehittyy valmentavalla johtamisella ja verkostoyhteistyöllä 

   Kärkkäinen, Tiina; Tikkanen, Paula; Kiviniemi, Liisa; Savolainen, Katri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Osaaminen on organisaation strategisilla osa-alueilla avain tulokselliseen työhön. Strategialähtöinen osaamisen kehittäminen tähtää organisaatioiden parantuneeseen suorituskykyyn ja osaamisen varmistamiseen. Kuuntelua ja ...
  • Sairaanhoitajan osaamisen kehittymistä tulisi tukea läpi työuran 

   Karsikas, Eevi; Tuomikoski, Anna-Maria; Jarva, Erika; Oikarinen, Anne; Mikkonen, Kristina; Kääriäinen, Maria; Koivunen, Kirsi; Jounila-Ilola, Päivi; Meriläinen, Merja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Sairaanhoitajien jatkuva osaamisen kehittyminen on välttämätöntä nykyisessä jatkuvasti muuttuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Siinä esihenkilöillä ja johtamisella on tunnistettu olevan merkittävä rooli. Tämän ...
  • Covid-19-pandemia vauhditti terveysalan harjoittelun kehittämistä 

   Tervaskanto-Mäentausta, Tiina; Suua, Pirkko; Lastumäki, Outi; Pinola, Satu; Airola, Ella; Vuojärvi, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä -hankkeessa kehitetään harjoitteluympäristöjä ja -käytäntöjä sekä harjoittelun ohjausta. Terveysalan opiskelijoiden harjoittelut ja harjoittelujen ...
  • Anestesiahoitajan tulee valmistautua huolella uniapneapotilaan anestesiaan 

   Kallatsa, Jenna; Kauppinen, Miia; Ronkainen, Sanna; Saarnio, Reetta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   Uniapneapotilaan anestesiahoitotyö on haastava kokonaisuus, johon on varauduttava huolella. Uniapneapotilaiden anestesiassa tulee kiinnittää erityistä huomioita lääke- ja anestesia-aineisiin, anestesiamuodon valintaan, ...
  • Monialaisella harjoittelulla vaikuttavuutta oppimiseen 

   Uusitalo, Jaana T.; Törmälä, Ulla-Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2021)
   LYSTI-hankkeessa vastataan työelämän vaatimukseen rakentamalla harjoittelulle uusi monialaisen harjoittelun malli. Monialaisessa harjoittelussa eri alojen opiskelijat yhdistävät osaamisena ja oppivat yhdessä tiiminä ...