- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • 125 vuotta konetekniikan opetusta Oulussa 

   Säkkinen, Jukka (Kaleva365, 2019)
   .
  • 125-vuotias konetekniikka : retropedagoginen oppimisympäristö 

   Jokinen, Tauno (Oulun ammattikorkeakoulu, konetekniikan osasto, 2019)
  • An active attitude and the spirit of doing. Hands-on work and results at the Information Technology department of Oulu UAS 

   Nousiainen, Eero; Peltola, Anne; Ilmakangas, Virpi; Rontu, Riitta
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Oulu UAS educates professionals for the needs of Northern Finland, whose competence corresponds to the needs and development of working life in the region. We react quickly to the changes occurring in working life and the ...
  • Aikuisena agrologiksi monimuoto-opinnoilla 

   Sarja, Tiina; Hilli, Anu
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013 Aikuisena agrologiksi -hankkeen avulla. Opetuksesta suuri osa toteutettiin verkko-opintoina. Opetus oli suunnattu ...
  • Aikuispotilaan kroonisen kivun lääkkeetön kivunhoito 

   Kangaskortet-Ahlqvist, Riina; Kurtti, Inga; Ylinampa, Saana; Myllykangas, Kirsi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Tutkimusten mukaan jopa yli kolmasosa suomalaisista on kokenut kroonista kipua. Krooninen kipu voi johtaa työpoissaoloihin ja toimintakyvyn heikkenemiseen, jotka puolestaan aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. ...
  • Aitojohtajuus on johtamista aidosti 

   Heikkinen, Kari-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Artikkeli kuvaa aitojohtajuuden teoriaa kirjallisuuden pohjalta, pohtii aitojohtamisen kehittämismuotoja ja yleisesti johtajuuden merkitystä muuttuvassa työelämässä. Artikkeli on tarkoitettu kaikille johtamisesta kiinnostuneille.
  • Ajankohtaista tutkimusta ja koulutusta bioanalytiikan pohjoismaisessa kongressissa 

   Paldanius, Mika (Suomen bioanalyytikkoliitto, 2017)
  • Ajatuksia pienen luovan tiimin johtajuudesta 

   Heikkinen, Kari-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Artikkeli antaa eväitä perustamisvaiheessa olevan pienen luovan tiimin johtamiseen sekä tiimissä toimimiseen. Lisäksi se antaa ajatuksia aloittelevalle tiiminvetäjälle tiimin perustamisesta, yleisestä toimimisesta tiimissä ...
  • Ajoneuvokatsastajien koulutus digiaikaan 

   Röytiö, Suvi; Heikkilä, Hannu; Heiskari, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Oulun ammattikorkeakoulu käynnisti ajoneuvokatsastajien koulutuksen osana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa Autokoulu- hanketta, tavoitteenaan rakentaa koulutus mahdollisimman laajasti digitaalisia oppimisympäristöjä ...
  • Aktivoivia pedagogisia aivopähkinöitä. Ammatillisen opettajakorkeakoulun lyhyet sketsivideot 

   Pousi, Juha; Oulun ammattikorkeakoulu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on vuosien varrella tehnyt lukuisia pedagogisia videoita. Näiden videoiden käyttötapa ja muoto ovat kehittyneet jatkuvasti. Amokin uusimmat opetusvideot ovat keskustelun ...
  • Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä 

   Korkiakangas, Eveliina; Vanhanen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vanhuspalvelulaki (2014) painottaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemista ja itsenäistä suoriutumista ja asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämän päivän ikääntynyt ihminen elää ...
  • Alihankintamessut 2019 

   Koski, Olli; Ohenoja, Tuomas; Keskisimonen, Lauri; Schönberg, Markus; Kekkonen, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, konetekniikan osasto, 2019)
  • Alueellinen metsäohjelma kokoaa metsän monet merkitykset 

   Laitala, Marjo; Tikkanen, Jukka; Saarinen, Ninni
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Metsäkeskusten johdolla tehtävään alueelliseen metsäohjelmaan (AMO) osallistuu nykyisin monia sidosryhmiä, joilla saattaa olla hyvinkin erilaisia metsien käyttöä ja hoitoa koskevia tavoitteita. Oamkin Luonnonvara-alan ...
  • Ammattikorkeakouluille Green Campus -toimintamalli? 

   Virkkula, Outi
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 23/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan Yhteiskuntavastuuhaaste tuo ammattikorkeakoulujen toimintaan selkeitä vastuullisuuden tavoitteita ja edistämisen painetta. Useassa ammattikorkeakoulussa kestävän kehityksen työhön on ...
  • Ammattikorkeakouluissa on draivia ja vaikuttavuutta 

   Paaso, Jouko (Kaleva365, 2017)
  • Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseus tuo tiedon avoimesti saataville 

   Tolonen, Tiina
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7/2013 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Theseus-julkaisuarkisto tuo ammattikorkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkaisut helposti verkon kautta kaikkien saataville. Theseus on toimintansa aikana kasvanut nopeaa ...
  • Ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus 

   Tolonen, Tiina; Marjamaa, Minna (AMKIT-konsortio, 2018)
  • Ammattikorkeakoulujen rahoitus ja tuloksellisuus 

   Paldanius, Mika; Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Tikka, Leena; Penttinen, Ulla (Bioanalyytikko, 2019)
  • Ammattikorkeakoulun opettaja yhdistää tutkimustiedon ja käytännön 

   Hopeavuori, Tuula
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7/2012 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun opettajilta kysyttiin tiedeviestinnän pro gradu -tutkielmassa keväällä 2011, mistä he hankkivat tuoretta tutkimustietoa, missä muodossa he mieluiten ottaisivat tutkimustietoa käyttöön ja ...
  • Ammattikorkeakoulun opettajat tutkimustiedon hankkijoina ja tiedeviestinnän kohderyhmänä 

   Hopeavuori, Tuula
   Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Tiedeviestinnän maisteri-ohjelma Pro gradu -tutkielma ([T. Hopeavuori], 2011)
   Tutkielmassa selvitettiin, kuinka paljon Oulun seudun ammattikorkeakoulun päätoimiset opettajat käyttävät tutkimustietoa opetuksessaan, mistä he sitä hankkivat, mikä vaikeuttaa tutkimustiedon hankintaa ja miten tiedeviestinnän ...