• Raahen uuden ammattikorkeakoulukirjaston toiminnan ja tilojen suunnittelu 

   Kukkonen, Teija (Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, informaatiotutkimuksen laitos, 2002)
  • Namibian laaja taivas ja leijonien ulvonta : ulkomaankokemus edistää monikulttuurista koulutusta 

   Nissilä, Säde-Pirkko
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kokemukset eri kulttuureista tuovat opettajalle osaamista, kun omat uskomukset, asenteet, tiedot ja taidot joutuvat murrokseen. Monikulttuurisissa ohjaustilanteissa toimimista auttaa, kun tiedostaa ja tuntee kulttuurieroja ...
  • Uudistumiskyky ja rohkeat avaukset haastavat Oulun korkeakouluyhteistyötä 

   Kinnunen, Ismo
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut suuria uudistavia muutospaineita niitä ohjaavalta opetusministeriöltä sekä muulta toimintaympäristöltä. Uudistusten keskeisenä tavoitteena on ollut koko ...
  • Töitä on riittänyt mukavasti : Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen 2004 - 2008 

   Sillanpää, Pertti
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Avain työmarkkinoille on opiskelun aikana luodut työelämäkontaktit, erityisesti ...
  • Katsaus Oamkin hankekirjoon 

   Remahl, Tea
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun hanketoiminnan tutkimista ja seurantaa varten on otettu käyttöön neliportainen hankeluokittelu. Luokittelussa hankkeet jaetaan tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja sisäisiin hankkeisiin. ...
  • Alueellinen metsäohjelma kokoaa metsän monet merkitykset 

   Laitala, Marjo; Tikkanen, Jukka; Saarinen, Ninni
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Metsäkeskusten johdolla tehtävään alueelliseen metsäohjelmaan (AMO) osallistuu nykyisin monia sidosryhmiä, joilla saattaa olla hyvinkin erilaisia metsien käyttöä ja hoitoa koskevia tavoitteita. Oamkin Luonnonvara-alan ...
  • Musiikin etäopetuksen eväitä etsimässä 

   Nissi, Outi
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 14/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Oamkin Kulttuurialan yksikkö on mukana kansainvälisessä Vi r Music -etäopetushankkeessa vastuualueenaan musiikin etäopetuksen pedaogogiikan ja koulutuksen kehittäminen. Hankkeen aikana opiskelijat ovat antaneet etäopetustunteja ...
  • Opettajatuutorin osaamisalueet 

   Lehtelä, Pirjo-Liisa; Viitala, Tuulikki
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 11/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden ohjaukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Ohjauksen tehostaminen nähdään keinona muun muassa opiskeluaikojen lyhentämiseksi. Opettajatuutortoiminta on tässä yksi tärkeä ...
  • Yhteistä ymmärrystä metsäsuunnittelulla 

   Hokajärvi, Raili; Hujala, Teppo; Juntunen, Anne-Leena; Tikkanen, Jukka
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yksityismetsäomistuksen muutos Suomessa asettaa haasteen metsänomistajapalveluiden tuottamiselle: muuttuvalle metsäomistajakunnalle tulisi tuottaa monipuolisia palveluita. Metsäsuunnittelu voisi palvella nykyistä paremmin ...
  • Monialaisesta vertaistuesta vauhtia valmistumiseen 

   Andersen, Maria; Martikkala, Susanna
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 12/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on käynnistetty Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -projektin myötä monialainen pienryhmätoiminta. Ryhmiin osallistui opiskelijoita eri yksiköistä 17:sta eri koulutusohjelmasta. ...
  • Työelämäyhteistyö opinnoissa Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä opiskelijan silmin 

   Leskinen, Margit
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ammattikorkeakoulujen kehittämisen kohteeksi on noussut koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikkö on käynnistänyt ESR-rahoitteisen Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen ...
  • Vuorovaikutus monitieteisessä tutkimus- ja kehitysyhteistyössä 

   Polojärvi, Katja; Sääskilahti, Kirsti; Sankari, Toni
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 15/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   InnoGIS-hankkeessa maakunnan keskeiset tutkimus- ja koulutusorganisaatiot toteuttavat monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä tavoitteenaan kehittää uusia paikkatietoratkaisuja ja -palveluita ...
  • Biokaasulaitokset ja niiden tuotanto Saksassa 

   Imppola, Ritva
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Vuonna 1992 Saksassa oli 139 biokaasulaitosta. Nyt laitoksia on 4500 kappaletta ja vuoden 2010 ennuste on 5300 laitosta. Asennettua sähkötehoa on nyt 1,6 GW ja vuonna 2010 tullaan ennusteiden mukaan pääsemään 1,95 GW:iin. ...
  • Koulutuksella elinvoimaa paikallislehdille 

   Sillanpää, Pertti
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lokkaali – Pohjois-Pohjanmaan paikallislehtien tulevaisuus –hanke pyrkii luomaan paikallislehdille valmiuksia selviytyä medikentän kirstyvässä kilpailussa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Kaksivuotinen ESR-hanke tarjoaa ...
  • Avain ammatilliseen asiantuntijuuteen : Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointitutkimus 

   Remahl, Tea
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön raportit 13/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) tutkimus- ja kehitystyön arviointitutkimuksessa esitetään kokonaiskuva Oulun seudun ammattikorkeakoulusta alueellisen innovaatioympäristön toimijana. Ammattikorkeakouluilta ...
  • Valtista vertaistukea ja vauhtia valmistumiseen! : arvio monialaisten vertaisryhmien soveltuvuudesta opiskelijoiden opintojen etenemisen tukemiseen Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 

   Andersen, Maria; Martikkala, Susanna
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Raportissa tarkastellaan Valmis tutkinto työelämävalttina (Valtti) -projektin ensimmäisen vuoden toteutumista Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) näkökulmasta. Raportissa kuvataan ryhmien suunnittelu- ja toteutusvaiheet ...
  • Työelämän edustajien kokemuksia ja näkemyksiä yhteistyöstä Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön kanssa 

   Leskinen, Margit
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ammattikorkeakoulujen kehittämisen kohteeksi on noussut koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikkö on käynnistänyt ESR-rahoitteisen Strategialähtöinen liiketoimintaosaamisen ...
  • Joustaville opiskelumuodoille on kysyntää 

   Kempas, Eija
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen tekniikan ja talouden kampuksella on järjestetty kaksi vuotta tutkintotavoitteista aikuiskoulutusta monimuotokoulutuksena. Rohkea opetuksen uudistaminen on koettu onnistuneeksi. ...
  • Oulun kaupungin osarahoittamat EU-hankkeet 2007–2009 : Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 

   Remahl, Tea; Luonuansuu, Saija; Honkamäkilä, Hanna
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Raportissa tarkastellaan Oulun kaupungin osarahoittamia, Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun vuosina 2007 - 2009 toteuttamia EU:n rakennerahastohankkeita portfolion tapaan. Osapuolet tekivät vuonna 2007 ...
  • Laatua leipomassa : sisäinen auditointi Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2010 

   Isola, Marianne; Järvinen, Sari
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Keväällä 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen laajamittainen auditointi. Se toteutettiin yksiköittäin. Kohteena oli ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä. Tavoitteena oli hyvien ...