Uusimmat viitteet

 • Tuliko taas turha päivystyskäynti? : Analyysi X-4 tehtävistä Jokilaaksojen Pelastuslaitokselle 

  Rautakoski, Markku; Hintsala, Teemu (2019)
  Terveydenhuollon kulut kasvavat Suomessa väestön ikääntyessä. Kulujen kasvun hillitsemiseksi, Suomen hallitus on valmistelemassa suurta sosiaali- ja terveysalan uudistusta. Myös ensihoidon osalta on tarve miettiä mahdollisia ...
 • Työhyvinvointisuunnitelman kehittäminen yksityisessä sosiaalipalvelualan yrityksessä 

  Pyykkönen, Ulla; Vainio, Ani (2019)
  Tämä kehittämistyö tehtiin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman 30 opintopisteen opinnäytetyönä. Kehittämistyö sai alkunsa yhteistyöorganisaatiossa syntyneestä tarpeesta jäntevöittää ...
 • Teräsbetonisten parvekkeiden teräskorroosiovaurioiden korjaaminen 

  Kela, Niko (2019)
  Työn aiheena oli parvekesaneeraustyömaille tarkoitettu teräskorroosiovaurioiden korjaamisen ohjekortti. Ohjekortin tekemiseen ajavana tavoitteena oli helpottaa uusien työntekijöiden kouluttamista tehtäviinsä työtehtävässä, ...
 • Alaraajavammojen ennaltaehkäisy juniorijääkiekossa: opas valmentajille 

  Korkalo, Riikka; Pökkä, Tia; Ranta-Ylitalo, Janika (2019)
  Jääkiekko on yksi Suomen suosituimpia urheilulajeja niin harrastajamäärien kuin kilpailulisenssienkin määrän perusteella. Jääkiekko on haastava laji, sillä pelaajan on kyettävä tekemään paljon lyhyitä korkean intensiteetin ...
 • Web-sovelluskehittäjänä online-asiakaspalvelualan yrityksessä 

  Rauatmaa, Samuli (2019)
  Opinnäytetyössä kuvaillaan web-sovelluskehittäjän arkea yrityksessä Smilee. Töiden tarkoituksena oli kehittää chat-sovellusta, jota käytetään online-asiakaspalvelussa asiakkaiden verkkosivuilla. Työtehtävät keskittyivät ...
 • Pienpanimon massa- ja energiatasekatselmus 

  Janne, Kallunki (2019)
  Tämän työn toimeksiannon antoi Tornion Panimo, jossa työn aiheena on kartoittaa panimon massa- ja energiavirtataseet prosessikohtaisesti. Työn painopiste on kartoittaa panimon prosessien käyttämät sähkö- ja höyryenergian ...
 • Kuumavalssaamon lietteenkäsittelyn pilotointi 

  Seppänen, Petteri (2019)
  Teräksen tuotannossa syntyy paljon lietteitä, jotka sisältävät vettä. Niiden kuivaamisella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Työn tarkoituksena on selvittää Owatecin OwaGtube-menetelmän soveltuvuutta ...
 • Creating a game using Visual Novel Maker 

  Nguyen, Dang Khoa (2019)
  The aim of this thesis was to study the game making engine, VNMaker. The aim was to create a playable demo using the engine from a beginner’s point of view and to test the effectiveness of VNMaker in assisting game development ...
 • Virtuaalisen suunnittelun vaikutus lopputuotteen laatuun 

  Tåg, Anssi (2019)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Stage-Gate-tuotekehitysprosessia, front-end loading -suunnittelun periaatteita, tuotekehitysprosessia ideasta lopputuotteeksi sekä prosesseja virtuaalisen suunnittelun laadun parantamisesta. ...
 • Automaation I/O-liityntöjen modernisointi 

  Åkerman, Tuomas (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Metso DNA:n Centralized I/O-automaatiokaapin modernisointi uuteen Valmet DNA:n ACN I/O:seen Toppila 2 vasta-painevoimalaitoksella. Tavoitteena oli luoda projektista ...
 • Tilavaraustietojen visualisointi : Oulun kaupungin liikuntapalveluiden sähköisessä asioinnissa 

  Hintsanen, Jenni; Ikäheimo, Pasi (2019)
  Tässä opinnäytetyössä toteutetaan Oulun kaupungin liikuntapalveluille raportteja sähköisen asioinnin tilanteesta. Liikuntapalvelut on aktivoinut asiakkaitaan käyttämään sähköistä asiointia vuorojen haussa ja tarvitsee nyt ...
 • Julkisuuden henkilöiden yksityiselämän suoja 

  Ristimella, Anni (2019)
  Opinnäytetyö käsittelee julkisuuden henkilöiden yksityiselämän suojaa. Opinnäytetyön tavoite on selvittää, mitä yksityiselämän suoja tarkoittaa, ketä julkisuuden henkilöt ovat ja millainen yksityiselämän suoja julkisuuden ...
 • Julkaisuja julkaisemisen vuoksi : havaintoja viihdeuutisoinnista kotimaisten iltapäivälehtien verkkosivuilla 

  Korkala, Antti (2019)
  Viihde ja journalismi ovat osa käytännössä jokaisen ihmisen arkea. Siksi onkin erikoista, että näiden yhdistelmä vaikuttaa olevan jollain tapaa erikoinen tai jopa pahamaineinen olio. Siksi se on aiheena mielenkiintoinen. ...
 • Työn analyysi toimintaterapiassa : Opas toimintaterapeuteille 

  Lehto, Saara; Pajala, Mervi (2019)
  Työllisyyden kehitys, työn tuottavuuden parantaminen, työkyky ja sen ylläpitäminen ovat tällä hetkellä suuria kysymyksiä yhteiskunnassamme. Moniammatillisuus, kokonaisvaltaisuus, varhainen riskien tunnistaminen ja ...
 • ADL-Taxonomin®: Arviointimenetelmän osan suomentaminen 

  Heikkilä, Anna; Jussila, Henna (2019)
  Suomalaisessa toimintaterapiassa on käytössä vain vähän toimintaterapian tietoperustaan pohjautuvia ADL-arviointimenetelmiä. ADL-Taxonomin® on toimintaterapeuttien käyttöön tarkoitettu arviointiväline, joka on käytetty ...

Näytä lisää