• Työpaikalla homealtistuksesta oireilevien ja sairastuneiden sosiaaliturva ja kuntoutus 

   Nivukoski, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2004)
   Opinnäytetyön aiheena on työpaikalla homealtistuksesta oireilevien ja sairastuneiden sosiaaliturvan ja kuntoutuksen toteutuminen. Tutkimuksen viitekehys muodostuu homealtistuksen aiheuttamien terveyshaittojen, sosiaaliturvan ...
  • Unified anti-spam analyser specialized to protect from Russian spam 

   Valov, Aleksey (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2008)
   The objective of the research is to analyse currently used techniques for email protection from spam and to come up with new solutions that will help to reduce the amount of Russian spam as well as the pressure on servers. ...
  • Liikuntapaikkojen web-pohjainen mallinnus-ohjelma 

   Oukka, Juhana (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin web-pohjainen tilanmallinnustyökalu. Ohjelmalla on tarkoitus mallintaa eri toimiin tarkoitettuja tiloja ja helpottaa tilan käyttöönottoa antamalla valmiita osia, joita sijoittaa ...
  • "Savuisin silmin". Tupakoinnin puheeksi ottaminen optikon työssä 

   Juustila, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimusten mukaan tupakointi on haitallista silmien terveydelle ja on riskitekijä monissa näkökykyä haittaavissa silmäsairauksissa, esimerkiksi kaihissa, silmänpohjan rappeumassa ja kuivasilmäisyydessä. Tieto tupakoinnin ...
  • Nuorten näkökulmia lihavuuden ehkäisyyn ja kouluterveydenhoitajan työn kehittämiseen 

   Niskanen, Laura (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mistä nuorten mielestä lihavuus johtuu ja miten he sitä ehkäisevät. Tarkoituksena oli myös selvittää nuorilta, millaisia keinoja ja rooleja kouluterveydenhoitajalla on ...
  • Tehdään yhdessä meidän luokan peli : Opas 3.-4. -luokkalaisten lasten ryhmävuorovaikutustaidon tukemiseen 

   Pirttijärvi, Annika; Pernu, Katri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lasten sosiaalisilla suhteilla on merkittävä yhteys kouluviihtyvyyteen. Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppilaiden sosiaalisesta hyvinvoinnista. Yhteistoiminta muiden lasten kanssa on ensisijaisen tärkeää. Ilman sitä ...
  • Hankintojen kehittäminen Oulun teknisessä liikelaitoksessa 

   Löppönen, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Keväällä 2008 Oulun tekninen liikelaitos on aloittanut sähköisen hankintajärjes-telmän EPI:n (Electronic Procurement Innovation) pilottikokeilun. Osittain uudesta hankintajärjestelmästä ja sen tuomista ongelmista johtuen ...
  • Sydänpysähdystä ennakoivat elintoimintojen häiriöt ja niihin reagoiminen hoitajien dokumentoimana 

   Asamäki, Elina; Ilkka, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Aikaisempien tutkimusten mukaan sydänpysähdystä edeltää usein hengitystoiminnan, verenkierron ja tajunnantason muutoksia jo useita tunteja ennen sydänpysähdystä. Puuttumalla ajoissa elintoimintojen häiriöihin voidaan ...
  • Prosessiajattelun käyttöönotto Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa 

   Peltokangas, Niko (18.12.2009)
   Opinnäytetyön aiheena on prosessiajattelun käyttöönotto Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa (OSAKO), joka on työn toimeksiantaja. Työn toiminnallisena osuutena laaditaan prosessikäsikirja. Prosessien ...
  • NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ EKG-REKISTERÖINNISSÄ 

   Saukko, Reetta; Hertteli, Riikka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyössämme käsittelemme laadukkaan elektrokardiografian rekisteröintiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla hoitajien toimintaa EKG-rekisteröintitilanteissa terveyskeskuksen päivystyksessä, ...
  • Ultraäänikameran prototyypin käyttösovellus PC-ympäristössä 

   Shemeikka, Hannu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana on Simsonar Oy, joka kehittää ultraäänikameran prototyyppiä vedenalaiseen kuvantamiseen. Tässä työssä on tarkoitus toteuttaa kyseiselle kameralle käyttösovellus PC-ympäristöön. Tavoitteena ...
  • Hiv-positiivisten henkilöiden tarinoita elämästään ja sairaanhoitajaopiskelijoiden tiedot hiv:stä ja aidsista 

   Moilanen, Saara; Holtinkoski, Sini; Kinnunen, Katriina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvailla kokemusperäisesti hiv-positiivisten henkilöiden elämää, tunteita ja tuntemuksia sairautensa kanssa. Tutkimuksen toisena tarkoituksena on kartoittaa Oulun seudun ...
  • Kirkon ympäristödiplomi Raahen seurakunnassa 

   Tokola, Hanne (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ympäristöasioiden hallinta on nykyään tärkeä osa monien eri organisaatioiden toimintaa. Yhä useammilla yrityksillä, niin isoilla kuin pienilläkin, on omia ympäristöjärjestelmiä. Ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen ...
  • Yliopistojen varainhankinnan haasteet Suomessa : Mitä voimme oppia Englannin ja USA:n esimerkeistä? 

   Heikkilä, Lauri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yliopistojen varainhankinta on Suomessa uusi asia, eikä vertailutietoa aiemmilta vuosilta ole saatavilla. Suomalaiset yliopistot ovat lähteneet rakentamaan täysin alusta omaa varainhankintatoimintaansa. Opinnäytetyön ...
  • Lasten kokemuksia montessoriryhmän vuorovaikutuksesta 

   Nissinen, Marjokaisa; Peltoniemi, Riikka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) Tekijät: Marjokaisa Nissinen & Riikka Peltoniemi Opinnäytetyön nimi: ...
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointi 

   Venäläinen, Eila (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli syventää tietämystä varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvoinnista. Tavoitteena oli saada tietoa varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin tilanteesta ja tunnistaa työhyvinvointia uhkaavat ...
  • DFMA-PROCESS DEVELOPMENT IN SASKEN FINLAND OY 

   Mettovaara, Ilpo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   The objective of this research was to develop the DFMA process for mechanics engineers and to link it into the product development (PD) process of the Sasken Finland Oy. To develop guidelines, checklist, etc. tools for ...
  • ENSI KERTAA SYLIIN : Tehohoidossa olevan keskosen vanhempien kokemuksia 

   Huhtala, Katariina; Holmström, Saila (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Holmström Saila & Huhtala Katariina. Ensi kertaa syliin – tehohoidossa olevan keskosen vanhempien kokemuksia. Oulainen 2010. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja. Opinnäytetyö, 43 sivua ...
  • Monoklonaalisten fosfatidyylietanolivasta-aineiden tuottaminen, puhdistaminen ja testaaminen 

   Taskila, Emmi; Koistinen, Anu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Oulun yliopiston kliinisen tutkimuksen keskuksen sisätautien klinikan alaisuudessa toimivalla professori Markku Savolaisen tutkimusryhmällä on meneillään tutkimus, jonka tavoitteena on kehittää uusi määritysmenetelmä ...
  • Oulun kaupungin turvapalvelulaitteiden selvitystyö 

   Kiviniemi-Niemelä, Minna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä selvitystyö Oulun kaupungin turvapalvelun turvapuhelinratkaisuista. Oulun kaupungin turvapalvelujen hankintakausi päättyi vuoden 2010 alussa ja perinteisen turvapuhelimen lisäksi ...