• Tuliko taas turha päivystyskäynti? : Analyysi X-4 tehtävistä Jokilaaksojen Pelastuslaitokselle 

   Rautakoski, Markku; Hintsala, Teemu (2019)
   Terveydenhuollon kulut kasvavat Suomessa väestön ikääntyessä. Kulujen kasvun hillitsemiseksi, Suomen hallitus on valmistelemassa suurta sosiaali- ja terveysalan uudistusta. Myös ensihoidon osalta on tarve miettiä mahdollisia ...
  • Työhyvinvointisuunnitelman kehittäminen yksityisessä sosiaalipalvelualan yrityksessä 

   Pyykkönen, Ulla; Vainio, Ani (2019)
   Tämä kehittämistyö tehtiin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman 30 opintopisteen opinnäytetyönä. Kehittämistyö sai alkunsa yhteistyöorganisaatiossa syntyneestä tarpeesta jäntevöittää ...
  • Teräsbetonisten parvekkeiden teräskorroosiovaurioiden korjaaminen 

   Kela, Niko (2019)
   Työn aiheena oli parvekesaneeraustyömaille tarkoitettu teräskorroosiovaurioiden korjaamisen ohjekortti. Ohjekortin tekemiseen ajavana tavoitteena oli helpottaa uusien työntekijöiden kouluttamista tehtäviinsä työtehtävässä, ...
  • Alaraajavammojen ennaltaehkäisy juniorijääkiekossa: opas valmentajille 

   Korkalo, Riikka; Pökkä, Tia; Ranta-Ylitalo, Janika (2019)
   Jääkiekko on yksi Suomen suosituimpia urheilulajeja niin harrastajamäärien kuin kilpailulisenssienkin määrän perusteella. Jääkiekko on haastava laji, sillä pelaajan on kyettävä tekemään paljon lyhyitä korkean intensiteetin ...
  • Web-sovelluskehittäjänä online-asiakaspalvelualan yrityksessä 

   Rauatmaa, Samuli (2019)
   Opinnäytetyössä kuvaillaan web-sovelluskehittäjän arkea yrityksessä Smilee. Töiden tarkoituksena oli kehittää chat-sovellusta, jota käytetään online-asiakaspalvelussa asiakkaiden verkkosivuilla. Työtehtävät keskittyivät ...
  • Pienpanimon massa- ja energiatasekatselmus 

   Janne, Kallunki (2019)
   Tämän työn toimeksiannon antoi Tornion Panimo, jossa työn aiheena on kartoittaa panimon massa- ja energiavirtataseet prosessikohtaisesti. Työn painopiste on kartoittaa panimon prosessien käyttämät sähkö- ja höyryenergian ...
  • Kuumavalssaamon lietteenkäsittelyn pilotointi 

   Seppänen, Petteri (2019)
   Teräksen tuotannossa syntyy paljon lietteitä, jotka sisältävät vettä. Niiden kuivaamisella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Työn tarkoituksena on selvittää Owatecin OwaGtube-menetelmän soveltuvuutta ...
  • Creating a game using Visual Novel Maker 

   Nguyen, Dang Khoa (2019)
   The aim of this thesis was to study the game making engine, VNMaker. The aim was to create a playable demo using the engine from a beginner’s point of view and to test the effectiveness of VNMaker in assisting game development ...
  • Virtuaalisen suunnittelun vaikutus lopputuotteen laatuun 

   Tåg, Anssi (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Stage-Gate-tuotekehitysprosessia, front-end loading -suunnittelun periaatteita, tuotekehitysprosessia ideasta lopputuotteeksi sekä prosesseja virtuaalisen suunnittelun laadun parantamisesta. ...
  • Automaation I/O-liityntöjen modernisointi 

   Åkerman, Tuomas (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Metso DNA:n Centralized I/O-automaatiokaapin modernisointi uuteen Valmet DNA:n ACN I/O:seen Toppila 2 vasta-painevoimalaitoksella. Tavoitteena oli luoda projektista ...
  • Tilavaraustietojen visualisointi : Oulun kaupungin liikuntapalveluiden sähköisessä asioinnissa 

   Hintsanen, Jenni; Ikäheimo, Pasi (2019)
   Tässä opinnäytetyössä toteutetaan Oulun kaupungin liikuntapalveluille raportteja sähköisen asioinnin tilanteesta. Liikuntapalvelut on aktivoinut asiakkaitaan käyttämään sähköistä asiointia vuorojen haussa ja tarvitsee nyt ...
  • As oy Porilanpihan kuntoarvio ja pts 

   Timonen, Tatu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kuntoarvio sekä kunnossapitosuunnitelma-ehdotus eli PTS-ehdotus. Kohteeksi otettiin viidestä erillisestä asuinrakennuk-sesta koostuvan, Oulussa sijaitsevan, taloyhtiön rakennukset. ...
  • Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus sisältömarkkinointia sekä hakukoneoptimointia hyödyntäen : toiminnallinen tutkimus Algarven Suomi-Seuralle 

   Ketola, Emilia (2019)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa uudet verkkosivut Algarven Suomi-Seuralle. Algarven Suomi-Seura on portugalilainen rekisteröity yhdistys, joka on voittoa tavoittelematon. Seuralla ...
  • Julkisuuden henkilöiden yksityiselämän suoja 

   Ristimella, Anni (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee julkisuuden henkilöiden yksityiselämän suojaa. Opinnäytetyön tavoite on selvittää, mitä yksityiselämän suoja tarkoittaa, ketä julkisuuden henkilöt ovat ja millainen yksityiselämän suoja julkisuuden ...
  • Julkaisuja julkaisemisen vuoksi : havaintoja viihdeuutisoinnista kotimaisten iltapäivälehtien verkkosivuilla 

   Korkala, Antti (2019)
   Viihde ja journalismi ovat osa käytännössä jokaisen ihmisen arkea. Siksi onkin erikoista, että näiden yhdistelmä vaikuttaa olevan jollain tapaa erikoinen tai jopa pahamaineinen olio. Siksi se on aiheena mielenkiintoinen. ...
  • Työn analyysi toimintaterapiassa : Opas toimintaterapeuteille 

   Lehto, Saara; Pajala, Mervi (2019)
   Työllisyyden kehitys, työn tuottavuuden parantaminen, työkyky ja sen ylläpitäminen ovat tällä hetkellä suuria kysymyksiä yhteiskunnassamme. Moniammatillisuus, kokonaisvaltaisuus, varhainen riskien tunnistaminen ja ...
  • ADL-Taxonomin®: Arviointimenetelmän osan suomentaminen 

   Heikkilä, Anna; Jussila, Henna (2019)
   Suomalaisessa toimintaterapiassa on käytössä vain vähän toimintaterapian tietoperustaan pohjautuvia ADL-arviointimenetelmiä. ADL-Taxonomin® on toimintaterapeuttien käyttöön tarkoitettu arviointiväline, joka on käytetty ...
  • Hiljaisen tiedon kerääminen Monetra Oulu Oy:n tietopääomaksi 

   Räisänen, Helena (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada Monetra Oulu Oy:n johdon ja esimiesten käyttöön helposti toteutettavia tapoja kerätä tietoa, joka säilyttäisi kilpailuedun yrityksellä. Tavoitteena tutkimukselle oli, että uran ...
  • Testiautomaation jatkokehittäminen 

   Väisänen, Joni (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli jatkokehittää testiautomaatio järjestelmää CGI Suomi Oy:lle. Testiautomaatio oli tarkoitus saada päivittäiseen käyttöön. Työ piti sisällään uusien testitapauksien luonnin, luotettavuuden parantamisen ...
  • Ultra-prototyyppiajoneuvon ohutlevyrungon mittausjärjestelmä 

   Suontakanen, Joni (2019)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja valmistettiin prototyyppiajoneuvon runkoon kohdistuvia ajonaikaisia rasituksia mittaava mittausjärjestelmä. Tavoitteena oli selvittää, mitä runkoon kohdistuvia rasituksia voidaan mitata ja ...