Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Käyttörajatun kokoelman opinnäytetyöt ovat luettavissa ainoastaan Oulun ammattikorkeakoulun tietoverkossa.

Uusimmat viitteet

 • Hitsauskoulutuksen kehittäminen 

  Lindqvist, Markus (2022)
  Tässä opinnäytetyössä rakennettiin hitsaustesti, joka sisältää standardin 9606-1 hitsaajan pätevyyskokeet terästen sulahitsaukseen, liittyviä teoriakysymyksiä. Työssä tutkittiin alueen ammattikouluopiskelijoiden ja yritysten ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • PassThru-diagnostiikan ja valmistajaportaalien käyttöalustan kehittäminen koulutuskäyttöön 

  Koivikko, Seppo (2022)
  Tässä opinnäytetyössä kehitetään alusta PassThru-diagnostiikan käyttämistä varten. PassThru-diagnostiikka mahdollistaa ajoneuvovalmistajien ohjelmistojen käytön myös riippumattomille autokorjaamoille. PassThru-diagnostiikan ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Itsensä johtaminen muutoksessa – miten esihenkilö voi tukea henkilöstöä muutosten aiheuttamissa tilanteissa 

  Lyytikäinen, Anna (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten esihenkilö voi tukea henkilöstöä muutosten aiheuttamassa tilanteessa ja vastata kysymyksiin, miten esihenkilöt voivat tukea henkilöstöä muutoksessa ja miten itsensä johtamisen ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Website for Boji 

  Riikonen, Simo (2022)
  Nowadays websites have become more of a necessity even for a small business to have, a business without website might even rise some red flags. In the past it might’ve been that you only needed a Facebook profile to reach ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Supply Control Planning in Nuclear Power Plant Projects: Application Guide for Control Planning of Supply Chain and Deliveries 

  Arola, Vesa-Pekka (2022)
  Tämän työn tavoitteena on lisätä tietoisuutta toimitusten valvonnan suunnitteluun ydinvoima-alan toimitusprojekteissa ja luoda esimerkki, kuinka asiakkaan odotuksiin voitaisiin vastata toimituksen valvontasuunnittelulla. ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Keskitetyn kassajärjestelmän testaus ja sovellustuki 

  Pelkonen, Matias (2022)
  Keskitetyn kassajärjestelmän testaus ja sovellustuki -opinnäytetyö kertoo testausinsinöörin ja sovellusasiantuntijan päivittäisestä työstä päiväkirjamuodossa ja kehittymisestä asiantuntijana. Opinnäytetyön tekijä on töissä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Mechanical reliability and characterization techniques of flexible printed electronic devices - A research review: characterization techniques, bending reliability investigations, and durability improvement techniques 

  Roy, Ivy Saha (2022)
  At present, the flourishing and diverse field of flexible electronics is under intense development for a broad range of potential device applications. The device-flexibility conditions largely differ according to its wide ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen monikulttuurisessa ohjaus- ja neuvontatyössä 

  Nguyen, Giang (2022)
  Nykyään sosiaalialan työssä on enemmän mahdollisuuksia kohdata maahanmuuttajia, jotka etsivät ohjausta ja neuvontaa löytääkseen sopivaa polkua kotoutumiseen ja työelämään. Kiinnostus opinnäytetyön tekemiseen nousi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Yritys x:n tunnuslukuanalyysi 

  Auvinen, Tatu (2022)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on halunnut pysyä nimettömänä, siksi käytämme työssä toimeksiantajasta puhuttaessa nimitystä yritys x. Yritys x on Etelä – Suomalainen sähköasen-nusalalla toimiva yritys. Työn ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Henkilöstökäsikirjan muodostaminen: kehittämistehtävä ohjelmistoalan yritykselle 

  Ängeslevä, Mikko (2022)
  Tämä kehitystehtävänä suoritettu opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen alalla toimivalle yritykselle. Työn tarkoituksena oli laatia henkilöstökäsikirja toimeksiantajan henkilöstön ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Skitsofrenian turvallinen lääkehoito 

  Paso, Tuomas; Perttula, Essi; Soinisalo, Taro (2022)
  Skitsofrenia on yksi yleisimmistä mielisairauksiksi luokitelluista sairauksista. Skitsofreniaan sai-rastutaan tavallisimmin nuorella aikuisiällä. Yksi merkittävimmistä tekijöistä skitsofrenian hoidos-sa on onnistunut ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Päiväkirja iOS-kehittäjänä 

  Karvonen, Eemil (2022)
  Päiväkirja iOS-kehittäjänä käsittelee kirjoittajan arkea ohjelmistokehittäjänä iOS-projektin parissa. Kirjoituksessa seurataan kirjoittajan päivien työtehtäviä, tutustutaan iOS-kehityksessä käytettyihin ohjelmistotyökaluihin, ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Yrityksen kehittäminen 

  Tajakka, Veli-Pekka (2022)
  Opinnäytetyön lähtökohtana on pienen maanrakennusalan yrityksen kehittäminen. Tavoitteena on keksiä uusia maanrakennusalan tuoteasennuksia, joita voidaan tarjota kuluttajille. Kausiluontoisuuden vähentäminen ja kannattavuuden ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Cost-benefit analysis of simulation games used at teaching in higher education 

  Heikkinen, Katri (2022)
  The purpose of this thesis was to make simulation games visible and offer it as one potential solution to teaching methods to be used in the context of universities of applied sciences, especially for the commissioner ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Psykoosilääkkeiden vaikutuksia potilaiden kokemana 

  Hintta, Aleksi; Konola, Antti (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa psyykenlääkkeitä käyttäviltä ihmisiltä heidän kokemuksistaan lääkityksistä. Opinnäytetyömme toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tieto-perustoina käytettiin ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää