Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Avoimen kokoelman opinnäytetyöt ovat kaikkien luettavissa. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennettuihin opinnäytetöihin pääsy on rajoitettu Oulun ammattikorkeakoulun tietoverkkoon. Lisätietoja saat kirjastosta: kirjasto@oulu.fi

Uusimmat viitteet

 • Asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinta yritykselle 

  Siponmaa, Vili (2011)
  Opinnäytetyön aiheena on asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinta yrityksille. Toimeksiantaja on Oulun seudun ammattikorkeakoulussa toimiva KILPA-hanke sekä kaksi KILPA-hankkeeseen osallistuvaa yritystä. Kehittämistehtäviä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Uuden palvelun kehittäminen urheilukeskukselle palvelumuotoilun keinoin 

  Huttula, Samuli; Turpeinen, Kati (2011)
  Opinnäytetyö tehtiin osana valtakunnallista TEKES-hanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa PK-yritysten palveluosaaminen, sekä tuottaa käsikirja palvelumuotoilusta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää urheilukeskus ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Research practices on product development for Grey Brain Ltd 

  Junttila, Eija (2011)
  Grey Brain is a limited company, focusing on online audio-based games. The company was established in 2009 in Oulu, Finland. The company is rapidly growing and looking forward to develop their existing product and start ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Kansainvälisen työharjoittelun merkitys tradenomeille 

  Grönlund, Hanna (2011)
  Suomalainen yritysmaailma kansainvälistyy kovaa vauhtia. Kilpailu työpaikoista on kova ja erottuminen kaikkien työnhakijoiden joukosta on vaikeaa. Kansainvälinen työharjoittelu voi antaa vastavalmistuneelle etulyöntiaseman ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vacon 8000 Solar -tuotteen käyttöpaneelin evaluointi 

  Ristiluoma, Sami (2011)
  Työssä selvitetään Vacon Solar 8000 -tuotteen kosketuspaneelille toista valmistajaa ja evaluoidaan laitteistojen tarjoajat teknisten ja käytännön ominaisuuksien kannalta. Selvityksessä tuotetaan pienehkö käytännön sovellus ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Jaloittelutarhasuunnitelma: Metsälän tila 

  Pelkonen, Elviira (2011)
  Nykypäivänä maataloudessa tilakoot kasvavat ja sitä mukaa eläinmäärät. Lehmien hyvinvointiin ja tilojen tulevaisuuteen halutaan panostaa ja investoimalla jaloittelutarha, voidaan näihin osaltaan vaikuttaa. Työssäni ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta Kuusamon päivähoidossa 

  Hietaharju, Reija (2011)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta. Tutkimuksen kohdejoukkona on neljä vanhempaa kahdesta Kuusamon kaupungin päiväkodista. Työni on osa lapsen hyvä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Hevostarvikeliikkeen perustaminen Raaheen 

  Kaski, Sonja (2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli hevostarvikeliikkeen perustaminen Raaheen. Opinnäytetyön laatija pyrki tutkimaan yrittäjän näkökulmasta, onko kannattavaa perustaa hevostarvikeliike Raaheen ja miten perustamisprosessi pitäisi ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma: Avara Isännöinti Oy 

  Sarajärvi, Elisa (2011)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Avara Isännöinti Oy. Yritys on toiminut isännöinti- ja kiinteistöalalla yli 70 vuotta, ja tällä hetkellä toimipaikkoja on 18 paikkakunnalla ympäri Suomea. Tässä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa vertaistukiryhmä: vanhempien kokemuksia toiminnasta 

  Kyllönen, Hilkka-Mari (2011)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla vanhempien kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Kempeleessä toimivasta erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten sekä heidän vanhempiensa vertaistukiryhmästä (Retu-ryhmä). ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • IT-alan palvelutuen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Ala-Ketola, Marek (2011)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää IT-palveluyrityksen palvelutukea asiakaslähtöisemmäksi business-to-business asiakkaille palvelumuotoilun avulla. Opinnäytetyö on osa Tekesin rahoittamaa Kilpailuetua palvelumuotoilun ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • MindFit Consulting Oy:n asiakkuudenhallintajärjestelmän (CMS) kehitys 

  Härkönen, Kari (2011)
  Tällä työllä haluttiin tehostaa henkilöstöpalveluyritys MindFit Consulting Oy:n asiakkuudenhallintaa. Tavoitteena oli dokumentoida kattava määrittely- ja suunnittelutyö asiakkuudenhallintajärjestelmän ylläpitoa ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Toiminnanohjausjärjestelmän määrittely painetun älykkyyden tutkimusympäristöön VTT:llä 

  Miettilä, Risto (2011)
  Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen (VTT) painetun älykkyyden tutkimus- ja tuotantoympäristössä Oulussa on toiminnan voimakkaan kasvun myötä noussut esiin tarve selvittää mahdollisuus korvata nykyiset, tuotanto- ja ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Microsoft Forefront Client Security oppilaitosympäristössä 

  Tabell, Jukka (2011)
  Opinnäytetyön käsiteltävä aihe on Microsoft Forefront Client Security oppilaitosympäristössä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Oulun seudun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikön IT-palvelut. Työssä kerrotaan yleistä ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
 • Workflow analysis of invoicing process for Mitta Oy 

  Honkala, Matti (2011)
  Business Processes can be described as a series of activities which utilize the resources of the company for performing certain activities in order to keep the company's business running. Business Process improvement ...
  Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad

Näytä lisää