- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 12-kytkentäisen lepo-EKG:n rekisteröinnin perusteet: perehdytysmateriaali Lääkärikeskus Mehiläisen henkilökunnalle 

   Seppä, Katja; Suomela, Milla (2022)
   Elektrokardiografia eli EKG tarkoittaa sydämen sähköisen toiminnan mittaamista ja rekisteröimistä ihon pinnalle kiinnitettävien elektrodien avulla. Arkikielessä puhutaan usein sydänfilmistä tai EKG-rekisteröinnistä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 50 millisekunnin mahdollisuus : verkkosivujen suunnittelu optikkoliikkeelle 

   Niskanen, Jani (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin osana erään optisen alan yrityksen verkkosivujen uudistusprojektia. Työn toimeksiantaja on kokenut verkkosivujen tuottajan valinnan vaikeaksi, koska asiaan perehtymättömän näkökulmasta kaikki ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Agentti-, maahantuonti- ja myyntiedustajamallit kansainvälisessä kaupassa - tapaus polkupyörämarkkina 

   Laukkanen, Sami (2022)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ja vertaillaan agentti- maahantuonti- ja myyntiedustajamallien toimintaa yritysten välisessä kansainvälisessä kaupassa, erityisesti polkupyörämarkkinalla. Työn toimeksiantaja on suomalainen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aikuispotilaan kohtaaminen tavanomaisissa röntgentutkimuksissa: kyselytutkimus röntgenhoitajille 

   Tim, Elina (2021)
   Tutkimuksen tausta ja tarkoitus: Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tutkimuksen tarkoituksena oli kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen selvittää röntgenhoitajien näkemyksiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad
  • Aineellisten hyödykkeiden poistot kirjanpidossa ja verotuksessa 

   Leikas, Tomi (2021)
   Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka käsittelee käyttöomaisuutta sekä poistoja kirjanpidon ja verotuksen näkökulmasta katsottuna. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan jotain, jonka yritys omistaa. Käyttöomaisuus eroaa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ajoneuvoalan AT- ja EAT-tutkinnon suorittaneiden matemaattiset taidot työelämässä 

   Manninen, Matti (2022)
   Tämän opinnäytetyön taustalla olivat vuosien varrelta kertyneet havainnot yhtäältä matemaattisten aineopintojen puuttumisesta opetussuunnitelmista ja toisaalta matemaattisten taitojen puutteista ajoneuvoalan ammatti- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Akustinen seinärakenne juhlasalissa 

   Ylimartimo, Timo (2022)
   Peruskorjauskohteina koulurakennukset ovat sisäilmahaasteineen vaativia peruskorjauskohteita. Vanhat rakenteet ja uudet määräykset sisäilman laadusta vaativat yhteensovittamista. Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aliurakkasuorituksen ohjaus 

   Pernu, Kim (2022)
   Aliurakkasuoritus rakennustyömaalla on laaja käsite, johon sisältyy monta eri vaihetta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tarkka käsitys siitä, mitä aliurakkasuoritus ja sen ohjaus pitävät sisällään. Opinnäytetyössä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan yrittäjän vaihtoehtona – kevytyrittäjyys tai toiminimi? 

   Repo, Henri (2021)
   Opinnäytetyön aihe valikoitui opiskelijan kiinnostuksesta yrittämiseen. Yrittämiseen perehtyminen on syventänyt Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnoista saatua tietotaitoa. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloitusopas tilitoimiston asiakkaille 

   Soininen, Altti (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Pohjois-Suomessa sijaitsevalle pienelle tilitoimistolle, joka on laajentanut palveluita perinteisestä kirjanpidosta sähköiseen kirjanpitoon. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on kaksi erillistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattiopisto Lappian kone- ja tuotantotekniikan opetuksen kehittäminen 

   Hildén, Esko; Koivunen, Jani; Makkonen, Sakari (2021)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu YAMK, hitsausala Tekijät: Esko Hildén, Jani Koivunen ja Sakari Makkonen Opinnäytetyön nimi: Ammattiopisto Lappian kone- ja tuotantotekniikan kehittäminen Työn ohjaaja: Vesa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammoniumsulfaattikiteyttämön alipainejärjestelmän päivityksen esisuunnittelu 

   Ängeslevä, Roman (2021)
   Opinnäytetyön tehtävänantona oli kartoittaa Nornickel Harjavalta Oy:n uutto-pelkistämön ammoniumsulfaattikiteytysprosessin alipainejärjestelmän päivittämistarpeita, jotka olisi mahdollista toteuttaa prosessin nesterengaspumppujen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • An Exploration of More Sustainable Methods of Pharmaceutical Research & Production 

   Coates, Timothy (2022)
   Paras Biopharmaceutical is a SME CDMO company operating in northern Finland. This report was commissioned in order to ascertain if their sustainability efforts reflect current industry standards, alongside identifying ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Android Auto- ja Apple CarPlay -hyväksymistestaus 

   Ruonala, Topi (2021)
   Opinnäytetyössä kuvataan 12 viikon ajan työtehtävät liittyen ohjelmistojen testaukseen. Työtehtävät sijoittuivat Symbio Finland Oy:n Oulun toimipisteelle. Tarkemmin sanottuna työtehtävät liittyvät laadunvarmistukseen. Työ ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad
  • Application Specialist -tehtävissä kehittyminen uutena työntekijänä 

   Järvinen, Maria (2022)
   Tämä on päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö, jossa päiväkirjamerkintöjä kerätään kymmenen viikon ajalta Application Specialistin eli sovellusasiantuntijan työtehtävistä. Tavoitteena on tarkastella uuden työntekijän kehittymistä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Arvonlisäveromenettely tavallisessa kiinteistöosakeyhtiössä: opas vuokrataloyhtiölle 

   Porola, Aleksi (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yhtenäinen arvonlisävero-opas oululaiselle vuokrataloyhtiö Sivakalle. Toimeksiantajalta puuttui koottu yhtenäinen ohjeistus arvonlisäveromenettelyihin ja toimintatapoja oli myös ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskannattavuuden parantaminen tilitoimistossa 

   Kallio, Päivi (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tilitoimiston näkökulmasta sen yksittäisten asiakkaiden asiakaskannattavuutta. Tutkimuksen kohteena olevalla tilitoimistolla oli noin 600 sähköistä, osit-tain sähköistä tai paperilla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Suomen Jätskiauto Oy:n sosiaalisissa medioissa 

   Oja, Samuel (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää asiakaskokemusta Suomen Jätskiauto Oy:n sosiaalisen median kanavissa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena helmikuussa 2023 Suomen Jätskiauto Oy:n etuasiakkaille. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaskokemuksen parantaminen palvelumuotoilun avulla 

   Mosorin, Hanna (2021)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakaskokemuksen parantaminen palvelumuotoilun avulla. Työn toimeksiantajana toimi K-Supermarket Ritaharju. Opinnäytetyössä tutkittiin, miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää ruokakaupan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asiakaslähtöinen pientalomalliston kehitys Kastelli-taloilla: myydyimpien talomallien asiakasmuutokset vuosina 2018–2020 

   Marttila, Miia (2022)
   Suomen rakennuskannasta peräti kolme neljäsosaa on pientaloja. Yli puolet suomalaisista asuu pientalossa ja lähes 80 % haluaisi asua pientalossa. Uusia omakotitaloja onkin rakennettu viime vuosina kiihtyvään tahtiin, kun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad