- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 1,25-dihydroksi-D-vitamiinimääritys 

   Mattila, Salla-Mari; Taka-Eilola, Petra (2013)
   D-vitamiini on välttämätön ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Sen puutteen on tutkittu olevan kytköksissä monien sairauksien ilmaantumiseen, ja D-vitamiinin vaikutuksien tutkiminen onkin ollut viime vuosina kiivaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 100 kW ja sitä suurempien pellettiä polttavien laitosten kartoitus Pohjois-Pohjanmaalla 2010 

   Pätsi, Janne (2012)
   Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia, kuinka paljon pellettilaitoksia on sijoittunut Pohjois-Pohjanmaan alueelle vuonna 2010. Pellettilaitokset kartoitettiin PELLETime-hankkeelle tekemäni hankeprojektin kautta. Pellettiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 12-kytkentäisen lepo-EKG:n rekisteröinnin perusteet: perehdytysmateriaali Lääkärikeskus Mehiläisen henkilökunnalle 

   Seppä, Katja; Suomela, Milla (2022)
   Elektrokardiografia eli EKG tarkoittaa sydämen sähköisen toiminnan mittaamista ja rekisteröimistä ihon pinnalle kiinnitettävien elektrodien avulla. Arkikielessä puhutaan usein sydänfilmistä tai EKG-rekisteröinnistä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 1800-luvulla rakennetun talon inventointi sekä korjausehdotukset 

   Säävälä, Jenna (2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda vanhalle hirsirunkoiselle rakennukselle tarvittavat dokumentit lupahakemuksia varten. Tarkoituksena oli myös kartoittaa tarvittavat korjaustoimet, jotta talon kunto ei rapistuisi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 2D-pelikehitys Unity3D-työkalulla 

   Uutela, Mikko (2013)
   Ajatus peliaiheisen opinnäytetyön tekemisestä syntyi Oulu Game Labissa. Pelikehitys vaikutti mielenkiintoiselta opinnäytetyöaiheelta ja samalla saisi kokemusta pelialan työtehtävistä. Aikataulullisista syistä projektille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 2G- ja 3G-tukiasemaverkkojen simulointi avoimen lähdekoodin avulla 

   Kuha, Iikka (2023)
   Opinnäytetyössä käytiin läpi mobiiliverkkoarkkitehtuurin perusteita ja erilaisia mobiilitukiasemien avoimen lähdekoodin toteutuksia. Lisäksi tarkasteltiin eri avoimen lähdekoodin lisenssejä ja niiden ominaisuuksia. Lopuksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D-pelinkehitys mobiililaitteille 

   Halonen, Kimmo (2014)
   Opinnäytetyössä oli tarkoituksena käydä läpi koodauksen perusteita ja sen jälkeen siirtyä Unity3D-peliohjelmointiin tekemään autopeli mobiililaitteille C#- ja Java-kielellä. Aluksi käytiin läpi perusteita, jonka jälkeen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D-tekstuurigeneraattorin käyttöliittymän suunnittelu 

   Hamara, Antti (2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli suunnitella helppokäyttöinen ja toiminnallinen käyttöliittymä 3D-tekstuurigeneraattorille. Tämä raportti esittää, mihin käyttöliittymäratkaisuihin olen suunnittelussani päätynyt ja miksi. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3D-tulostaminen ja liiketoimintasuunnitelma 

   Jokimaki, Erik (2024)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda kattava tietopaketti 3D-tulostamiseen liittyvistä asioista ja tehdä liiketoimintasuunnitelma oman 3D-palveluita tarjoavan yrityksen aloittamiselle. Tulostus-osioon sisältyy tietoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 3G-verkon palvelutason testausta Oulun alueella 

   Jakku-Hiivala, Petri (2011)
   Tässä opinnäytetyössä mitattiin 3G-verkon palvelutasoa kenttämittauksilla Oulussa ja Oulun lähiseuduilla verkon ruuhka-aikana. Mittalaitteena käytettiin Nokia 6720 -puhelinta, johon oli asennettu Anite Finland Oy:n valmistama ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 50 millisekunnin mahdollisuus : verkkosivujen suunnittelu optikkoliikkeelle 

   Niskanen, Jani (2022)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin osana erään optisen alan yrityksen verkkosivujen uudistusprojektia. Työn toimeksiantaja on kokenut verkkosivujen tuottajan valinnan vaikeaksi, koska asiaan perehtymättömän näkökulmasta kaikki ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 5S-menetelmän käyttöönotto 

   Niska, Toni (2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Akzo Nobel Finland Oy:n Oulun tehtaalle Nuottasaareen. Työn aiheena oli 5S-menetelmän suunnittelu ja käyttöönotto pilottimaisesti. 5S-menetelmä toteutettiin yrityksen kuminpoistohuoneeseen ja anodiverstaalle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • 6LoWPAN: energiankulutuksen langaton mittaus kiinteistössä 

   Seuranen, Hannu (2012)
   Langattomiin sensoriverkkoihin pohjautuvien sovellusten odotetaan lähitulevaisuudessa kasvavan räjähdysmäisesti. Sovellusalueita löytyy kaikkialta, teollisuudesta ympäristön aistintaan ja kotitalouksiin. Teoriassa suurin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A B2B Marketing Communications Plan 

   Vu, Tra Huong (2016)
   This thesis was made as a development plan for a Vietnamese trade business selling advanced equipment – Machinery and Informatics Technology Joint Stock Company (MIT Jsc.). The expected outcome of the thesis is a digital ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A Big Data System for Time-Series Sensor Data 

   Nguyen, Thang (2017)
   The objective of this thesis is building a pipeline of processing and monitoring sensor data in a time-series format, to quickly identify faulty sensors or unexpected issues. The application can be applied in various fields ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A Concept of services delivery to modern households: linked data approach 

   Kramar, Vadim (2014)
   Ageing of population in many countries brings many challenges to researchers and opens new research fields. The number of systems and applications that affect to human living is enormously huge, and more are to come. Among ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A Game for Teaching Cello Playing 

   Kakko, Simeoni (2015)
   The objective of this Master’s thesis was to create and test a pilot game to be used by cello teachers. The perspective was to offer a new tool for teachers, not for a student’s individual practicing. The target was a game ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A market research for Puritas Oy - the potential of Leningrad Oblast 

   Juvani, Annika (2011)
   The topic of the thesis was given from a Finnish importer of hygiene product, Puritas Oy. The company was interested in penetrating a new market abroad, more precisely the city of St. Petersburg in Russia. The objective ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A Performance Study of Bluetooth and Devices 

   Hasan, Md. Ziaul (2014)
   The objective was to take Anritsu Bluetooth Test Set MT8852A/ MT8850A in use and develop some meaningful exercises for the performance study of Bluetooth devices. This thesis was initially designed by Mr. Veijo Korhonen, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • A System Architecture and Migration Plan for Service Assurance Processes 

   Jansson, Jari (2012)
   Information Technology (IT) is an essential part of the telecom industry. IT is everywhere in the company, and therefore the success of the company’s business is dependent on the IT services. The IT systems are specialised ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad