- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Testaustyökalujen kartoitus Ohjelmistotestaus -opintojaksolle 

   Järviö, Otto (2011)
   Opinnäytetyönaihetta valitessani tavoitteenani oli löytää aihe, joka tukee niin opiskelua kuin työtänikin. Lisäksi valitsemani aihe on ajankohtainen ja mielestäni mielenkiintoinen. Mielenkiintoa lisäsi se, että työskentelen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mikrotehoisen sulautetun järjestelmän suunnittelu, toteutus ja verifiointi pilottilaitteistossa 

   Olsbo, Severi (2020)
   Työssä suunniteltiin ja rakennettiin pilottilaitteisto VTT Oy:n projektiin, jolla pystyttiin testaamaan tulevaisuuden lokerikkojärjestelmän energiaomavaraista toimintaa sekä tehonjakotekniikkaa lokerolaitteiden välillä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restrected access / Tillgången är begränsad
  • LVI-järjestelmien kannakointisuunnittelu 

   Piiroinen, Veli-Jussi (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli LVI-järjestelmien kannakointisuunnittelu. Työ tehtiin selvitystyönä Oulun ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä rakennusvalvonta edellyttää LVI-järjestelmien kannakoinnin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Osakeyhtiön purkaminen ja veroseuraamukset 

   Salo, Miira (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin osakeyhtiön purkamista ja siihen liittyviä kustannuksia ja veroseuraamuksia. Toimeksiantaja on pieni osakeyhtiö, jolla ei enää vuosiin ole ollut toimialansa mukaista liiketoimintaa ja osakeyhtiön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Polttoainekuljetusten optimointi Lapin alueella 

   Kiviaho, Joni (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli kuljetuskaluston optimointi Kiviaho Oy:lle ajoneuvoille, jotka toimittavat polttonesteitä NEOT Groupin asiakkaille ja huoltoasemille. Ajoneuvot sijaitsivat Keminmaassa ja Rovaniemellä. Yritys ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Oma ohjaaja, minä muistan häntä, että hän on aivan mahtava nainen, se on mahtava palvelu: sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus oululaisten maahanmuuttajanaisten keskuudessa 

   Kokkonen, Minna; Peltokoski, Aino (2021)
   Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata, millainen on Suomeen toisesta maasta muuttaneiden naisten tietämys sosiaali- ja terveyspalveluista. Tarkoitus on kuvata, millaisia palvelutarpeita naisilla on ja kohtaavatko sosiaali- ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Intraoperatiivisen vaiheen anestesiahoitotyön vaikutukset postoperatiivisiin komplikaatioihin 

   Ponnikas, Sari (2021)
   Anestesia on elintärkeä osa potilaiden turvallisuudelle kirurgisten toimenpiteiden aikana. Yksi tärkeä osatekijä sen onnistumisessa on anestesiasairaanhoitaja, jonka intraoperatiiviset toimet ja valinnat vaikuttavat aina ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • QlickView myynninanalysointiohjelman käyttöohje 

   Keränen, Pekka (2021)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomessa valtakunnallisesti toimiva halpakauppaketju Tokmanni Oy. Opinnäytetyön aiheena on käyttöohjeen suunnittelu ja teko asiakasyritykselle myynnin esimiesorganisaatioon. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön tilinpäätös: harjoitustehtäväpaketti kurssille yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön talous 

   Tyni, Johanna (2021)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Oulun ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa harjoitustehtäväpaketti Oulun ammattikorkeakoulussa tarjottavalle kurssille yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Global competencies required by Japanese workers : expectation discrepancies between Japanese employers and foreign business owners in Japan 

   Tsuji, Nozomi (2021)
   According to the National Institute of Population and Social Security Research in Japan, the population in Japan is shrinking from 126 million (2020) to 110 million (2040), consequently affecting the size of the domestic ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Paikallavaluholvien muottijärjestelmien käyttö asuinkerrostalorakentamisessa 

   Tolonen, Viljami (2021)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee paikallavaluholvien muottijärjestelmien käyttöä kerrostalotyömaalla. Työ on tehty As Oy Oulun Kapiteelin ja Antiikvan työmailla. Opinnäytetyö sisältää tärkeitä ja huomioonotettavia asioita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yritys X:n markkinoinnin kehittäminen: asiakashankinnan tehostaminen 

   Hietakunnas, Minna (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Oulussa sijaitsevan yritys X:n markkinointia entisten asiakkaiden takaisinsaamiseksi, sekä myös uusien asiakkaiden saamiseen. Työn tutkimusnäkökulmaksi valikoitui tapaustutkimus, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Aloittavan yrittäjän vaihtoehtona – kevytyrittäjyys tai toiminimi? 

   Repo, Henri (2021)
   Opinnäytetyön aihe valikoitui opiskelijan kiinnostuksesta yrittämiseen. Yrittämiseen perehtyminen on syventänyt Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnoista saatua tietotaitoa. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastellaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuorten työntekijöiden sitouttaminen Oulun Osuuspankissa 

   Taistra, Wanda (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia ja kehittää Oulun Osuuspankin nuorten työntekijöiden sitouttamista. Oulun Osuuspankki kuuluu OP-ryhmään, joka on Suomen johtava finanssiryhmä. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ensihoidon työturvallisuus ja toimintataktiikat uhka- ja väkivaltatilanteissa 

   Isotalus, Sauli; Mathlin, Jaakko (2021)
   Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat ensihoidossa maailmanlaajuinen ongelma. Eri tutkimuksissa on ilmennyt, että ensihoitajien kohtaama väkivalta on verbaalista haukkumista ja uhkailua, mutta yleistyvässä määrin myös fyysistä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Vaihtoehtorahaston markkinointiviestintä 

   Kyhälä, Sofia (2021)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona SKK Management Oy:lle ja Suomen Kuntakiinteistöt Oy:lle. Oma kiinnostus markkinointia ja sen suunnittelua kohtaan sekä toimeksiantajan tarve markkinoinnin suunnitellulle antoivat ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ammattiopisto Lappian kone- ja tuotantotekniikan opetuksen kehittäminen 

   Hildén, Esko; Koivunen, Jani; Makkonen, Sakari (2021)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu YAMK, hitsausala Tekijät: Esko Hildén, Jani Koivunen ja Sakari Makkonen Opinnäytetyön nimi: Ammattiopisto Lappian kone- ja tuotantotekniikan kehittäminen Työn ohjaaja: Vesa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Value Hacker muotoilukonseptin implementointisuunnitelma Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure liiketoimintasektorille 

   Rantatulkkila, Liisa (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Siemens Digital Industries liiketoimintasektorin luomaa Value Hacker -konseptia ja sen soveltuvuutta Smart Infrastructure liiketoimintasektorille. Työn tavoitteena oli löytää SI liiketoimintasektorille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Uuden verkkosivuston toteuttaminen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta 

   Laitila, Matleena (2021)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä toteutettiin verkkosivusto hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Tarkoituksena oli tehdä portfoliotyylinen verkkosivusto toimeksiantajan asiakkaalle. Työn tavoitteena oli tutkia asiakkaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kokemuksia koronapandemian vaikutuksista Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden harjoitteluun 

   Puolakanaho, Miia; Mäkelä, Hanna (2021)
   Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää, millä tavalla koronapandemia on vaikuttanut hoito-työn opiskelijoiden harjoitteluun. Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aiheena on koronan vaikutus hoitotyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad