- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Adult education practices in the Bachelor's Degree Programme in Business Information Systems 

   Järvelä, Marja-Liisa (2010)
   School of Business and Information Management of Oulu University of Applied Sciences provides the Degree Programme in Business Information Systems as adult education at irregular two- to three-year intervals. At present, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehitysehdotuksia Oulun kauppakamarin asiakassuhdejohtamiseen 

   Eskelinen, Susanna (2010)
   Opinnäytetyön aihe on kehitysehdotuksia Oulun kauppakamarin asiakassuhdejohtamiseen. Tavoitteena oli selvittää, miten Oulun kauppakamari voisi parantaa jäsentyytyväisyyttään ja luoda arvoa jäsenilleen. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Yrityksen laajentumisen IT-prosessit 

   Pohjola, Mika (2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää toimintatavat ja prosessit, joiden avulla toimeksiantaja voi toteuttaa toimitilojen laajentumisprojekteissa IT-infrastruktuuriin liittyvät toimenpiteet. Toimeksiantajana työssä oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kuntoutuksen ohjaajien (AMK) kokemuksia ammatillisesta osaamisesta asiakastyön sekä ohjaus- ja opetusosaamisen alueilla 

   Jäntti, Maarit; Orasvuo, Maarit (2010)
   Opinnäytetyömme kuvaa kuntoutuksen ohjaajien kokemuksia ammatillisesta osaamisesta asiakastyön sekä ohjaus- ja opetusosaamisen alueilla. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa, jota voidaan hyödyntää kuntoutusohjauksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Voiteluhuollon optimointi 

   Keränen, Heikki (2010)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli voiteluhuollon optimointi Rautaruukin Raahen terästehtaan levyvalssaamon uuni- ja valssikunnossapitoalueella. Keskeisenä osana työssä oli selvittää ennakko- ja voiteluhuollon kehittämiskohteet. Työ ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Trainer and training 

   Aaltonen, Elina (2010)
   Purpose of this thesis is to study application trainer’s role, challenges and tasks that relate to organizing training. The sources of this thesis are theoretical material and the experience from my own work where I have ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lypsylehmien tiinehtyvyys sukupuolilajitellulla siemenellä 

   Frankort, Yvonne (2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä lypsylehmien tiinehtyvyyteen sukupuolilajitellulla siemenellä sekä arvioida menetelmän onnistumista. Painopiste oli suomalaissonnien lajitellun siemenen käytössä Suomessa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hankintatoimi haltuun: strategisen hankintatoimen kehittäminen 

   Häkkilä, Paula (2010)
   Yritysten menestyminen kansanvälisillä markkinoilla vaatii kokonaisvaltaista osaamista. Ei riitä että oma ydinosaaminen on hallussa, vaan yrityksen on hallittava koko arvoketjunsa aina tavarantoimittajalta jälkimarkkinointiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tietojärjestelmien kehittäminen liiketoimintaprosessien avulla 

   Ylitalo, Henna (2010)
   Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on antaa toimeksiantajayritykselle lähtökohdat tietojärjestelmien kehitystyölle. Työn tavoitteena on luoda tietojärjestelmiin liittyvien prosessien tavoitetilan kuvaus, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tupperwarekonsulentin kirjanpito ja verotus 

   Tillikainen, Jukka (2010)
   Tupperwarekonsulentti on ammatinharjoittaja, joka myy kotitaloustuotteita asiakkaiden kotona. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kirjanpidon ja verotuksen opas konsulentille, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sovellustukityön uuden toimintamallin kehittäminen 

   Kylmänen, Satu (2010)
   Toimeksiantaja on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka toiminnoissa yhdistyy internet- ja viestintäteollisuus. Nopeasti muuttuva liiketoiminta luo painetta informaatioteknologian sovellustuen toiminnan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mittauksia ADSL- ja VDSL -tekniikoiden keskinäisen ylikuulumisen vaikutuksesta tiedonsiirtonopeuteen 

   Kauppila, Tuomo (2010)
   Työn tavoitteena oli tutkia ADSL- ja VDSL-järjestelmien keskinäisen ylikuulumisen vaikutusta tiedonsiirtonopeuteen kuparikaapelissa. Työssä tutkittiin VDSL2 FTTB -sovellusta, jossa runkoyhteys tuodaan valokuidun avulla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Creating a Content Management System Using Ajax and PHP 

   Heikkilä, Eero (2010)
   During the last decade the amount of content-managed web sites has risen significantly. Content management systems used in web publishing enable the management of web site contents even for people without programming skills. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Palvelutarjonnan uudistaminen ja markkinointiviestinnän suunnittelu uusille palveluille 

   Juutinen, Tiina (2010)
   Toimeksiantajana on case-yritys, joka on toiminut vuodesta 1993. Yritys työllistää tällä hetkellä ainoastaan yrittäjän itsensä. Yrityksen toimialoihin kuuluu muun muassa rakennus- ja kiinteistönvälitysala. Työn tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Työtyytyväisyys ja motivaatio Moviassa 

   Leinonen, Jenni (2010)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin Movia Group Oy:n henkilöstön yleistä työtyytyväisyyttä ja motivaatiota. Movia on turvallisen liikennekulttuurin kouluttaja ja puolestapuhuja. Yrityksen tavoitteena on kouluttaa vastuullisia, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Laserhitsauksen railonhaku ja seurantamenetelmät 

   Huhtanen, Vesa (2010)
   Työssä selvitettiin laserhitsauksen railonhaku ja seurantamenetelmiä Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmälle. Selvitys kattoi erilaiset toteutustekniikat, järjestelmän komponentit, valmiit ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Englanninkielinen verkkoperehdytysopas syöpätautien vuodeosaston opiskelijoille 

   Jakunaho, Kari (2010)
   Opinnäytetyön tulostavoitteena oli laatia englanninkielinen verkkoperehdytysopas syöpätautien vuodeosaston opiskelijoille Oulun Yliopistolliseen sairaalaan. Tarve oppaalle ilmeni, kun osastolla ei aiemmin ollut ollut ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Menetelmän kehitys ja testaus Perkin Elmer Optima 3200 DV ICP-OES-laitteistolla 

   Miettinen, Sami (2010)
   Työn tavoitteena oli kehittää luotettava menetelmä niobiumin, mangaanin, raudan ja fosforin määrittämiseen apatiittinäytteistä ICP-OES-laitteistolla. Menetelmän kehitykseen sisältyi näytteen esikäsittely ja mittausmenetelmän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Graafinen ohjeistus Ukkohalla Snowriders ry:lle 

   Turunen, Pia (2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja toimii Ukkohalla Snowriders ry, joka on Suomen Moottoriliiton alainen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu 26.2.2009. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on moottoriurheiluharrastuksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Water supply system in Petrozavodsk and Oulu 

   Dubatova, Anastasia (2010)
   This thesis aims to find the differences and similarities of water supply in Petrozavodsk and Oulu. In addition, it discusses what there is to learn. In the work, you learn more about water resources in Russia and Finland, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad