- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Esimiestyön haasteet : koti- ja ulkomaan maantiekuljetuksissa 

   Toivari, Antti (2019)
   Työlle ei ole varsinaista toimeksiantajaa, mutta allekirjoittaneen oman kiinnostuksen pohjalta haluttiin selvittää, että toteutuuko mikään opinnoissa tutuksi tullut asia esimiestyössä ja henkilöstöjohtamisessa kuljetusalalla. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Laatukäsikirja vauriokorjaamolle 

   Palola, Taneli (2019)
   Yritystoiminnassa laadulla haetaan tavallisesti mahdollisimman kustannustehokasta ja tuottavaa tapaa niin, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset saadaan täytettyä. Tämän laatukäsitteen täyttämiseen on kehitetty erilaisia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Metsävakuutusten ehtovertailu 

   Urhonen, Katri (2019)
   Suomessa toimii useita vakuutusyhtiöitä, joiden palveluvalikoimaan kuuluu metsävakuutus. Kuluttajan voi olla hankala valita vaihtoehtojen joukosta sitä itselleen parasta, jos ei ole tutustunut vakuutuksien korvausehtoihin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Myyjien osaamisen kehittämiskartoitus K-Citymarket-ketjussa 

   Täck, Niko (2019)
   Organisaation kilpailukyvyn keskeinen tekijä on, mitä organisaatiossa osataan, miten osaamista hyödynnetään ja kuinka nopeasti pystytään reagoida uuden tarpeen oppimiseen. Osaamisen johtamisen keskeinen asia on organisaation ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • User experience design : Qualitative usability research. Case: PrivacyAnt software 

   Keränen, Hanna (2019)
   The aim of this study is to provide the reader a good understanding of importance of user experience design in product development. This bachelor’s thesis describes user experience in a wider frame of reference and what ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Varasto- ja toimitilojen tietomallinnus Vertexillä 

   Närhi, Hannes (2019)
   Talliosakkeella on käytössään Vertex BD -suunnitteluohjelma, joka on alun perin kehitetty pientalojen suunnitteluun. Varasto- ja toimitiloja pystytään mallintamaan tällä hetkellä tehokkaasti, mutta käyttöliittymässä sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Development of a JavaScript Component Library 

   Burdin, Grigorii; Netepim, Artem (2019)
   The aim of this bachelor’s thesis was to build a JavaScript component library, which would be used by front-end developers to speed up the development process and increase the product quality. The project should be based ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Epilepsia murrosikäisellä 

   Koivukangas, Petra; Kähkönen, Jenny (2019)
   Epilepsiaa sairastava murrosikäinen voi olla missä yläkoulussa tahansa. Tästä syystä kaikilla olisi hyvä olla tietoa kohtauksen saaneen nuoren auttamisesta sekä epilepsia kohtauksen tunnistamisesta. Suuressa yläkoulussa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sepelöintivaunun annostelulaitteiston kauko-ohjauksen suunnittelu 

   Rupponen, Antti (2019)
   Työssä suunniteltiin VPM-770-FI-sepelöintivaunun annostelulaitteiston kauko-ohjaus. Työn tavoitteena oli mahdollistaa sepelöintivaunun annostelulaitteiston käyttäminen kauko-ohjauksella sepelöintivaunun ulkopuolelta. Työn ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ensihoidon toiminta kemikaalionnettomuuden suoja-alueella : Toimintamalli ensihoidon operatiiviselle henkilöstölle Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin riskikohteisiin 

   Kurvi, Kimmo (2019)
   Kemikaalionnettomuus on pelastusviranomaisen johtama tehtävä. Mutta ensihoitopalvelu liittyy tehtävälle, kun onnettomuudessa on osallisena kemikaalille altistuneita ihmisiä. Ensihoito myös johtaa oman toimialansa toimintaa. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sisäinen markkinointi päivittäistavarakaupan käyttötavaraosastolla 

   Knuuti, Aleksi (2019)
   Opinnäytetyö kohdistettiin juuri tälle yritykselle, koska työn tarkoituksena oli auttaa sitä kehittymään entistä paremmaksi omalla alallaan. Sisäistä markkinointia tutkittiin työssä tarkemmin, sillä kohdeyrityksessä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sosiaalisen median markkinointiviestinnän kehityssuunnitelma : Case Nappaa.fi -verkkohuutokauppa 

   Saajoranta, Sakari (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää oululaisen sanomalehden Kalevan järjestämän Nappaa.fi-verkkohuutokaupan sosiaalisen median markkinointiviestintää. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehitysideoita jo ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Scara-robotin kestoiän arviointi 

   Kinnunen, Anssi (2019)
   Työ aloitettiin perehtymällä scara-robotin rakenteeseen ja toimilaitteisiin. Kestoiän määrittämistä lähestyttiin toimilaitevalmistajien ohjeiden avulla, joista löytyi laskukaavoja yksittäisten toimilaitteiden kestoiän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ostolaskuprosessin automatisoinnin vaikutus sisäiseen raportointiin ja raportointimahdollisuuksiin 

   Hartikainen, Henri (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ostolaskuprosessin automatisoinnin vaikutusta sisäiseen raportointiin ja raportointi mahdollisuuksiin. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia millaisia vaikutuksia ostolaskuprosessin automatisoinnilla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Hengitysharjoituksen käyttöliittymän toteutus urheilukellolle 

   Vuohtoniemi, Marko (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilaajalle Polar Electro Oy:lle pilottityö hengitysharjoituksen käyttöliittymästä. Käyttöliittymän oli tarkoitus ohjata käyttäjää hengittämään oikein ja samalla näyttää käyttäjän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Välinehuollon laitehankinta ja yhteensovittaminen rakennusprojektin kanssa 

   Piirainen, Aki (2019)
   Case-yritys päätti rakentaa uuden keskitetyn välinehuoltokeskuksen, ja projekti aloitettiin vauhdilla. Rakennushankkeen suunnittelu aloitettiin samaan aikaan uuden keskitetyn välinehuollon toiminnan suunnittelun ja sen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ProAgrian SOP-työohjepalvelun kehittäminen 

   Tuikka, Mila (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ProAgrian SOP-työohjepalvelun ostaneiden yrittäjien ja SOP-työohjeita tekevien asiantuntijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä SOP-työohjeista ja -palvelusta. SOP on lyhenne ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Mobiililaite apuvälineenä lapsen puheenkehityksen viivästymisessä ja videovastaanoton käyttäjäkokemuksen testaaminen 

   Nopanen, Katariina (2019)
   Työ toteutettiin koosteopinnäytetyönä kahdessa osassa. Työn molemmat osat löytyvät liitteestä. Ensimmäisen osan aiheena on mobiililaite apuvälineenä lapsen puheenkehityksen viivästymisessä. Tässä opinnäytetyön osassa 1 ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Suunnitteluautomaatin kehitystyö 

   Smeds, Heikki (2019)
   Opinnäytetyön ajatus lähti yrityksen tarpeesta saada yrityksen toimintaa tehokkaammaksi. Yritykselle suunnittelutyön viemä aika oli liian suuri, ja sen vuoksi suunnittelutyön tehokkuutta lähdettiin miettimään. Päädyttiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Panimorullakon automaattinen tunnistus keräilyautomaatiossa 

   Virta, Oskari (2019)
   Työn tavoitteena oli antaa selvitys Sinebrychoff Supply Company Oy:lle panimorullakoiden keräilyyn käytettävän automaatiojärjestelmän taustaohjelmassa tapahtuvien tuotetietojen sekoittumisesta johtuvien välillisten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad