- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Automaatioyrityksen projektinhallinnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

   Autto, Eero (2023)
   Tämä tutkimus pyrkii selvittämään Yrityksen X projektinhallinnan pullonkauloja ja kehittämään niihin toimivia ratkaisuja palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilu on käyttäjäkeskeistä kehittämistä, joka hyödyntää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Developing new design to improve measurement of printed electronics intelligent shoe insole 

   Helaakoski, Tuija (2023)
   Käsite johtojen painamisesta paperille keksittiin vuonna 1903, tätä voidaan pitää painetun elektroniikan alkuna, vaikka vain johdotukset tehtiin paperille. Painettua elektroniikkaa on käytetty valmistuksessa 1960- luvulta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Strategian ja keskeisten digitaalisten markkinoinnin toimenpiteiden kehittäminen Versonpuoti Oy:ssä: päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

   Immonen, Suvi (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, millaisia toimenpiteitä toimeksiantaja yrityksen digitaalisessa markkinoinnissa tulisi kehittää. Opinnäytetyön taustalla oli yrityksessä toteutettava brändiuudistus, jonka myötä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Jäljitettävyysprosessin määrittely 

   Saari, Lauri (2023)
   Tässä opinnäytetyössä luotiin Scanfil EMS Oy:n nykyisestä tuotantoprosessista selkeä kuvaus ja sisällytettiin jäljitettävyys lopputuotteessa olevien komponenttien osalta. Työn alkaessa noin puolet yrityksen varastomateriaaleista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • High Speed Serdes Board Design 

   Palojärvi, Jenna (2023)
   The objective of this thesis was to provide a high-speed adapter for testing and verifying JESD204C high-speed links. The thesis work included schematic design, post layout simulation and finished adapter prototype testing. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sairastumisen aiheuttamat tunteet ja potilaan tukeminen niiden kohtaamisessa: opetusmateriaali 

   Moilanen, Jani; Koivukangas, Juho (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa hyvä tutkittuun teoriatietoon perustuva opetusmateriaali sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimisen tueksi. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä yhdessä Oulun ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • IT-osaajana pienessä yrityksessä: päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö 

   Peltokorpi, Miikkael (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata IT-osaajan päivittäistä työtä kempeleläisessä ilotuli-tealan yrityksessä Suomen Rakettitukku Oy:ssä. Keskeisenä tavoitteena oli tuoda esiin näkö-kulmia työskentelystä ohjelmisto ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Riistanhoitoalueen suunnittelu 

   Aalto, Anni; Hangasvaara, Anssi (2023)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli yksityishenkilö, joka on kiinnostunut riistanhoitoalueen perustamisesta Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Siikalatvan kunnan alueelle. Suomessa riistanhoitoa toteutetaan nykyään hoitamalla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Leirintäalue Saimaan rannalle 

   Ala-Siuru, Jouni (2023)
   Leirintämatkailu on ikään kuin matkailumuotojen nyyttikestit: yhteisöllinen paikka, johon kukin vieras tuo oman leiriytymiskaluston. Rakennettu leirintäalueympäristö tarjoaa sen, mitä henkilökohtainen leiriytymisvälineistö ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Osastoassistentin perehdytysopas 

   Kurikka, Tanja (2023)
   Opinnäytetyön aihe muotoutui toimeksiantajayrityksen tarpeeseen luoda tietopohjainen perehdytysopas laskutusprosessien hoitoon. Kehittämistehtävän tavoitteena oli luoda toimiva opas, joka sujuvoittaa perehdytysprosessia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Tilinpäätösanalyysi ja sen käyttö: case Power Finland Oy 

   Sakko, Juho (2023)
   Tämän opinnäytetyön sekä tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Power Finland Oy:n taloudellinen tilanne ja sen kehitys tilinpäätösanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen avulla arvioin yrityksen kannattavuutta, maksuvalmiutta, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • MECM-järjestelmäasiantuntijan työ 

   Moilanen, Juhani (2022)
   Tämä opinnäytetyö on päiväkirjamuotoinen tutkielma, joka kuvaa työtäni Oulun kaupungin MECM asennuspakettien järjestelmäasiantuntijana. Työnantajani on Istekki Oy, tarkemmin Istekin päätelaitepalvelut. Aloitan tämän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liiketoimintasuunnitelma musiikkialan yritykselle 

   Haapalainen, Roosa (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia liiketoimintasuunnitelma toimeksiantajalle. Toimeksiantaja on sivutoiminen yrittäjä ja kohdeyritys on musiikkialan yritys. Yrityksen ensimmäinen ja ainoa liiketoimintasuunnitelma ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • LVI-järjestelmien kannakointisuunnittelu 

   Piiroinen, Veli-Jussi (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli LVI-järjestelmien kannakointisuunnittelu. Työ tehtiin selvitystyönä Oulun ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä rakennusvalvonta edellyttää LVI-järjestelmien kannakoinnin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Opas palveluista perheille, joissa lapsella on kehitysvammadiagnoosi 

   Merikallio, Paula; Kinnunen, Soile (2023)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli koota opas palveluista perheille, joiden lapsella on kehitysvammadiagnoosi. Teimme oppaan työvälineeksi yhteistyötahomme, Oulun kaupungin erityisryhmien palveluohjauksen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Monikanavainen digimarkkinoinnin mainoskampanjan toteutus A/B-testausta hyödyntäen 

   Kangasluoma, Tatu (2023)
   Opinnäytetyön keskeinen tavoite oli herättää liikennettä mainostoimisto Luman kuukausimarkki-nointipalvelulle, sekä lisätä myyntiä ja näkyvyyttä Pohjois-Pohjanmaan alueella. Opinnäytetyössä tehdään yhteistyötä mainostoimiston ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lifestyle-myymälän ja -verkkokaupan liiketoimintasuunnitelma 

   Höyhtyä, Krista (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma perustettavalle yritykselle, jonka tarkoituksena on myydä sisustus- ja lahjatuotteita myymälässä ja verkkokaupassa. Työn taustana on ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Verkostoitumista raiteilla: Case festarijuna Helsingistä Joensuuhun 

   Turpeinen, Tanja (2023)
   Suomen hallitus on asettanut tavoitteen, että maamme on hiilineutraali vuonna 2035 ja sittemmin hiilinegatiivinen. VR on avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa, sillä raideliikenne on energiatehokkain ja vähäpäästöisin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • MS-tauti ja sen näkövaikutukset 

   Pasula, Jenniina; Rönkkö, Sonja (2023)
   Multippeliskleroosi (MS) on krooninen tulehdussairaus, jolle on tunnusomaista keskushermoston vauriot, jotka voivat johtaa vakavaan fyysiseen tai kognitiiviseen vammaan sekä neurologisiin vau rioihin tyypillisesti nuorilla ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Testaustyökalujen kartoitus Ohjelmistotestaus -opintojaksolle 

   Järviö, Otto (2011)
   Opinnäytetyönaihetta valitessani tavoitteenani oli löytää aihe, joka tukee niin opiskelua kuin työtänikin. Lisäksi valitsemani aihe on ajankohtainen ja mielestäni mielenkiintoinen. Mielenkiintoa lisäsi se, että työskentelen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad