Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • A Generic Manual for the Design Process Stages in International Building Projects – with specific focus on Denmark, Finland, Norway, Sweden and the United Kingdom 

  Ekvall, André (2019)
  Many engineering firms are working on an international level and are managing projects across country boarders. Construction and infrastructure projects often suffer from lack of proper planning. The planning process is ...
 • Lindring av klaustrofobi hos patienter 

  Pulkki, Sara; Suominen, Charlotta (2019)
  Syftet med detta examensarbete är att redogöra om klaustrofobi, och hur man som röntgenskötare kan underlätta klaustrofobiska patienters undersökningar och hur man bäst bemöter dem. Målet är att få mera kunskap om klaustrofobi, ...
 • Genomförbarhetsstudie för en CLT-fabrik i västra Nyland 

  Sandberg, Victor (2019)
  CLT är en relativt ny produkt i Finland då den inhemska produktionen började först år 2014. Men på grund av den växande efterfrågan så kommer inte de befintliga finländska fabrikernas kapaciteter att räcka och mera ...
 • CLT som stommaterial vid trähusbygge 

  Fagerström, Michael (2019)
  Syftet med detta examensarbete är att ge ett informationspaket om hur CLT fungerar i en träkonstruktion. Miljöfrågorna är ett dagligt diskussionsämne och inom byggnadsbranschen måste man granska möjligheterna att påverka. ...
 • Våningshus med trästomme 

  Holmlund, Ida (2019)
  I detta examensarbete har jag fördjupat mig i de förutsättningar som finns för att tillverka våningshus med trästomme. Jag har sett över hur vi i Finland kunde bli bättre på att ta del av utvecklingen som tagit fart under ...
 • Årlig granskning av broar 

  Samelin, William (2019)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Syftet med detta arbete är att skapa ett teoretiskt dokument som beskriver hur broars årliga granskning utförs ...
 • Rakenteenparantamistöiden hallitseminen tietomallin avulla 

  Veikkola, Oliver (2018)
  Valtion myöntämä lisätuki on lisännyt teiden kunnostustöitä vuosina 2016 –2019. Tämä opinnäytetyö käsittää kehitysehdotuksen rakenteenparantamistöiden raportointia sekä laadunvarmistusdokumentaatiota varten päällystysurakoissa. ...
 • WORKPLACE BULLYING IN NURSING: A Systematic Literature Review 

  Ngigi, Monicah Wanjiru (2019)
  The aim of this thesis was to gain in-depth understanding on the effects of workplace bullying on nurses and effective ways of managing workplace bullying in the nursing environment. To attain the objective of this thesis, ...
 • Project Management Office: The process of creating a PMO concept 

  Pietinen, Kalle (2019)
  Today, shipbuilding is undergoing fundamental changes as customers are expecting to receive products faster, better quality and in the most economical way. This means that shipyards must concentrate on producing products ...
 • Elbilsrevolutionen - Marknaden: Nuläget och framtiden 

  Simola, Fredrik (2019)
  Examensarbetet behandlar elbilarnas entré in på den internationella bilmarknaden. Syftet med examensarbetet är att framställa information om elbilsmarknaden i nuläget samt att prognostisera framtiden. Genom att undersöka ...
 • Analys av den interna kommunikationen i ett industriföretag 

  Eriksson, Karl-Filip (2019)
  Arbetets syfte är att undersöka den interna kommunikationen mellan avdelningarna på ett företag. Hur fungerar den interna kommunikationen på företaget? Vad kan man göra för att förbättra den? Vilka kommunikationskanaler ...
 • Development of SOx emissions with regard to MARPOL Annex VI 

  Herkenrath, Sarah (2019)
  This thesis presents the development of sulphur oxide (SOx) emissions over the years with special regard to the stringent regulations that came into force in 2015 concerning sulphur emissions from ships in the Baltic and ...
 • Skötarens säkerhet vid PET/CT : En kvalitativ studie om strålsäkerhet vid arbete med högenergetiska radioaktiva ämnen 

  Ek, Rebecca; Gustafsson, Nina; Swahn, Ulrika (2019)
  Finlands första PET/CT togs i bruk år 2005 i Åbo, men trots detta anses PET/CT fortfarande som en ny modalitet inom radiografi. Användningen har ökat radikalt under det senaste decenniet speciellt inom onkologi, och nya ...
 • Diabetes Mellitus Type 2 Self-Care and Self-Management In Nigeria: A Scoping Literature Review 

  EGBAIYEYOMI, TITILOPE (2019)
  Globally, an estimated record of 422 million adults in 2014 was diagnosed with diabetes mellitus. In Nigeria, the disease burden of Diabetes Mellitus Type 2 is about 8-10%. There is huge knowledge gap of self-management ...
 • Biomarkörer för sepsis 

  Pham, Cecilia (2019)
  Sepsis är ett allvarligt tillstånd där en infektion leder till att viktiga organ så som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna slutar fungera normalt och kan leda till septisk chock och multipel organsvikt. Att minimera ...

Näytä lisää