- Selaus syöttöajan mukaan Yrkeshögskolan Novia

  • Läs för mig! Sagan som pedagogiskt verktyg inom småbarnspedagogiken 

   Reinholm, Eva Ann-Charlott (2022)
   Syftet med mitt arbete är att undersöka hur sagan används som pedagogiskt verktyg inom småbarnspedagogiken med syfte att stimulera och främja språkutvecklingen hos barn mellan ett och fem år. Frågeställningarna berör hur ...
  • PLC-undersökning 

   Nilsdorff, Mathias (2022)
   Detta examensarbete undersöker en potentiell ersättare för företaget WeTech Solutions Oy nuvarande PLC leverantör samt behandlar skillnaderna mellan utvecklingsmiljöerna CODESYS och Sysmac Studio. Arbetet ger även läsaren ...
  • Development of valve test rig 

   Skog, Victor (2022)
   The purpose of the degree project is to further develop a valve rig for the company Wärtsilä. With a valve rig, you can test drive valves in a laboratory condition, to check that the valves meet the requirements and to ...
  • Portrayal of the Environment in Hangötidningen 1890-1977 

   Welander, Joakim (2022)
   I have studied the literature series Hangö i Tiden and investigated how nature and environmental issues were portrayed in Hangötidningen from 1890 to 1977. With this I have investigated how things were written back then ...
  • Artificial intelligence and its digital ethical dilemmas for elderly: A Finnish nurses’ perspective. 

   Bano, Ayesha (2022)
   In the recent times, artificial intelligence has started to play a vital role to provide improved elderly care. However, it has its own digital ethical dilemmas which need to be explored. This study investigates the ...
  • "Utö - Där Finland börjar". Varumärkesutveckling under lågsäsong 

   Öhman, Kim (2022)
   Att ha ett väldefinierat varumärke är viktigt. En klar varumärkesvision, då man ska utveckla ett varumärke, ska redogöras både för kunder och anställda. Detta examensarbete behandlar Utös varumärkesutveckling under lågsäsong. ...
  • Ansvarsfull marknadsföring av konsumentkrediter 

   Leppänen, Paula (2022)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka marknadsföringen av konsumentkrediter utan säkerhet ur ett ansvarsperspektiv på den finska marknaden. I arbetet undersöks varför populariteten för konsumentkrediter utan ...
  • Design and Development of an Integrated Renewable Energy Centre in Cervià de les Garrigues, Catalonia 

   Mestrich Palau, Pol; Sellart Garcia, Maria Teresa (2022)
   This theoretical project has been accomplished in cooperation with Novia University of Applied Sciences and the City Council of Cervià de les Garrigues. The purpose was to design an integrated renewable energy centre capable ...
  • Analysis of a Wärtsilä power plant control system network layout 

   Holmqvist, Tobias (2022)
   This thesis work is based on writing a document on how Wärtsilä's power plant automation layout works. The document contains how the automation components are connected and what standards and communication protocol Wärtsilä ...
  • Återförsäljare utan lager : dropshipping via Facebook-annonssystemet 

   Rajamäki, Amanda (2022)
   Detta examensarbete handlar om hur man tjänar pengar på någonting utan att äga det. Ämnet som behandlas i detta examensarbete heter dropshipping. Dropshipping är en affärsmodell inom E- handel. Dropshipping som ...
  • Removal of Pharmaceutical Compounds by Anaerobic Digestion of Sewage Sludge 

   Asplund, Katrin (2022)
   Pharmaceuticals are a heterogenous group of compounds, that are oftentimes difficult for traditional wastewater treatment plants to break down and degrade. Due to being continuously released into the environment, they can ...
  • EFFECT OF EMPLOYEES’ COMPORTMENT ON ORGANIZATIONAL PRODUCTIVITY IN ORGANIZATIONS. 

   SUH, JULIUS (2022)
   This study examines the effects of employee behaviours on organisational productivity at a company in Vaasa, Finland. In addition, the study investigates the instrument that develops employees' negative attitudes in the ...
  • Remodelling the Auxiliary Components of a Diesel and a Gasoline Engine 

   Buil Olano, David; Guallar Moscatel, Albert (2022)
   In Technobothnia facilities there is a lack of a gasoline engine. At the moment, a diesel engine (SISU 420 DWI) is being run. The laboratory managers pretend to redesign three auxiliary parts of the engine installation. ...
  • Integrering av styrkortstester i testramverk 

   Finne, Martin (2022)
   Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Mirka Ab:s Power Tools enhet. Arbetets huvudsyfte var att planera och bygga hårdvara för att förenkla arbetet med tester som involverar temperaturcykling. Till planeringen ...
  • Developing a Business Plan for an Innovative Electric Boats Trading Company in UAE 

   Elrawy, Walid (2022)
   The objective of the research is to create a business plan for an Innovative electric boat trading company in the United Arab Emirates. The work investigated the Electric Boat Industry based on the author’s life experience ...
  • Engine Laboratory Remodel : modification of the Bench Test for the Adaptation of the SISU 420 DWRIE and Opel Z16XEP Engines 

   Criado, Pol; Guillén, Pablo (2022)
   Engine testing is a tool to compare the performance of different states of tune and different types of engines. The aim of this thesis is to remodel the engine laboratory in Technobothnia so that the engine testbed can ...
  • The characteristics and value of tugboat training experience. 

   Aderogba, Ademola (2018)
   The subject matter of this thesis work focuses on the characteristics and value of tugboat training experience, and the impact of tug training experience on deck cadets and officers’ performances during towage operations. ...
  • Solution for BPMN Process Execution 

   Niemistö, Ove (2022)
   This thesis work has been done on behalf of Wärtsilä. Business Process Model and Notation (BPMN) is a visual modelling standard with a lot of use-cases, including business process documentation and -execution, workflow ...
  • Development of Production Line : Quality Check Camera 

   Pada, André (2022)
   This Thesis was commissioned by Edupower Ltd, the development is for a customer of Edupower Ltd. The purpose of the thesis was to plan an improvement of an existing production line, to develop the production line with a ...
  • Ibruktagande av återställningsplan 

   Nygård, Martin (2022)
   Detta examensarbete är utfört åt Lounea Yritysratkaisut Oy i Karleby som erbjuder olika IT-tjänster åt företag. Examensarbetet handlar om hur man kan bygga upp säkra IT-miljöer, förvara data på ett säkert sätt, ta i bruk ...