Yrkeshögskolan Novia: viimeistä lisäystä

Viitteet 1-15 / 3973

  • Seitsemän kuolemansyntiä nykynaisen näkökulmasta 

   Karhula, Elisa (2020)
   Opinnäytetyöni käsittelee seitsemää kuolemansyntiä (ahneus, kateus, ylpeys, himo, laiskuus, ylensyönti, viha) nykynaisen näkökulmasta. Olen etsinyt nykynaisen arkipäivästä hetkiä, joissa nämä paheet ilmenevät. Valokuvien ...
  • Webbaserad fortbildning; e-lärande för vårdpersonal : En studie över vårdpersonals upplevelser av e-lärande 

   Finnilä, Ann-Christin (2020)
   E-lärande hör till den moderna tiden. E-lärande betyder lärande med hjälp av elektroniska verktyg. E-lärande är inte beroende av tid eller rum utan kan anpassas fritt. Vårdarbetet är ett ansvarsfullt och viktigt arbete som ...
  • Anpassning av 3D-modell för skogsmaskinssimulator 

   Wikman, Simon (2020)
   Detta examensarbete har utförts åt skogsmaskinstillverkaren Logset Ab i Kvevlax. Företaget utvecklar och säljer bland annat, skotare och skördare, programvaror och en simulator. Syftet med arbetet var att få en färdig, ...
  • Hundassisterade aktiviteter för lindrande av ensamhetskänslor : Utveckling av en handlingsmodell för lindrande av ensamhet bland hemmaboende äldre med hjälp av den sociala tjänstehunden 

   Westergård-Sjölund, Nanette (2020)
   Nya och innovativa metoder krävs för att effektivt kunna behandla det problem som ensamhet bland hemmaboende äldre utgör. Den demografiska utvecklingen visar att åldersgruppen äldre blir allt större i vårt land, samtidigt ...
  • Spelprototyp från grunden med Unreal Engine 4 

   Karvonen, Niklas (2020)
   I detta examensarbete går jag genom en grundläggande del för skapandet av en spelprototyp med spelmotorn Unreal Engine 4. Arbetet behandlar spelmotorns användargränssnitt och grundläggande terminologi som användaren kan ...
  • Är Tekla användbart i planering av småhus? 

   Renman, Jonas (2020)
   I detta examensarbete undersöker jag ifall Tekla är användbart som ett verktyg för småhusplanering. Jag åstadkommer detta genom att skapa en mall av ett befintligt småhus i Tekla. För att bättre kunna jämföra Tekla mot ...
  • (re)touched 

   Koski-Säntti, Veera (2020)
   Den centrala delen av mitt slutarbete är bilder av örhängen. Idag efterbehandlas alla färdiga produkter. Detta gäller örhängen såväl som dessa bilder.. (re)touched berättar min synvinkel för redigering av kommersiella ...
  • Rêverie 

   Rahikka, Julia (2020)
   Examensarbetet Rêverie är ett samarbetsprojekt inom modefotografering, där jag samarbetat med kläddesignern Anna Ruohonen och ett professionellt team inom skönhetsbranschen. Rêverie är uppdelat i två delar, första ...
  • Caput Mortuum 

   Franssila, Saija (2020)
   Caput Mortuum projektissani olen valokuvannut Cosplay- asuja, jotka olemme yhdessä kuvatait- eilija Anton Backin kanssa luoneet. Opinnäytetyö osuuteni keskittyy pääasiallisesti brändimme vi- suaalisen identiteetin luomiseen. ...
  • ArchiCAD-aloituspohjan kehittäminen suunnittelutoimistolle 

   Sten, Ida (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Mäkitalo Oy Suunnittelutoimistolle aloituspohja toimistossa käytettyyn tietomallinnusohjelmaan, ArchiCAD:iin. Tuottavuuden maksimoimiseksi on kätevintä luoda ohjelmaan ...
  • Creating and implementing a business process model 

   Skog, Patrik (2020)
   This thesis has been made for a focus group working with customer delivery projects, delivering auxiliary equipment to LNG powered vessels globally. The market for LNG powered vessels is rapidly growing due to IMO’s newly ...
  • Utveckling av testprogram för CANopen inklinometer och gyroskop, AMU-GEO-360 

   Nylund, Simon (2020)
   Detta examensarbete har utförts på uppdrag av TK Engineering Oy under våren 2019. TK Engineering, tillsammans med deras partnerföretag, utvecklar mjukvara, hårdvara och erbjuder konsulttjänster för CAN och CANopen lösningar ...
  • En jämförande kartläggning av olika sophanteringssystem 

   Häggblom, Ted (2020)
   När ett företag vill göra en satsning med en av sina produkter på en ny marknad, måste marknaden och produkten först studeras ingående. Genom att utföra den inledande delen i produktlanseringsprocessen utförligt, kan ...
  • QR Code Utilization for VEO´s Vector Product for Maintenance and Service purpose 

   Grankull, Kevin (2020)
   The bachelor thesis has been done for VEO Oy’s development department and their recently released switchgear Vector. VEO Oy is an engineering company that focuses on delivering tailored made solutions for automation, drives ...
  • Fastighetsskatt och fastighetsskatteprojektet i Nykarleby 

   Backlund, Erik (2020)
   Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på vad de nya reformerna angående fastighetsskatten innehåller och vad dessa förändringar innebär. Det gamla sättet att värdera fastighetsskatten på är föråldrat och de nya ...