Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • ESGE's journey. Developing esports Kymenlaakso. Lessons learned and future ambitions 

  Leppilampi, Antti; Jäntti, Atte; Santibanez, Damian; Hirvonen, Jade; Saari, Otso; Kondratjeff, Eemi; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Inspire 44 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  The ESGE project has come to an end. It’s been quite a ride! When we started in late 2019, we could only imagine small parts of what actually might happen. Now in 2022, we can be grateful about the many different projects, ...
 • ESGE:n matka. E-urheilun kehitystä Kymenlaaksossa. Saadut opit sekä tulevaisuuden tavoitteet 

  Leppilampi, Antti; Jäntti, Atte; Santibanez, Damian; Kondratjeff, Eemi; Hirvonen, Jade; Saari, Otso; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Inspiroi 43 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  E-sports Games Ecosystem eli ESGE-hanke on tullut loppuunsa. Mikä kyyti tämä matka onkaan ollut! Kun aloitimme hankkeemme vuoden 2019 lopussa, pystyimme kuvittelemaan vain pieniä askelia siitä, mitä lopulta saavutimme. ...
 • Adsorptioprosessin selvitys verkkokurssin koulutusmoduulia varten 

  Luostarinen, Jarno (2022)
  Adsorptioon perustuvien menetelmien ja prosessien tarve ja kysyntä kasvavat jatkuvasti, koska perinteisille erotusmenetelmille tarvitaan kustannus- ja ener-giatehokkaampia vaihtoehtoja. Täten myös kasvaa tarve eri alojen ...
 • AMK-Twitter: verkostoanalyysi ammattikorkeakoulujen Twitter-viestinnästä 

  Toots, Väinö (2022)
  Opinnäytetyön aihe on ammattikorkeakoulujen Twitter-viestintä. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa on nykyään tärkeä osa organisaatioiden viestintää ja kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut Ahvenanmaata lukuun ottamatta ...
 • WaterPlus-hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä vesistöjen puhdistamiseen 

  Laurila, Niina; Kahiluoto, Joonas; Mustonen, Anna-Riina; Pyhälahti, Timo (Ympäristökustannus oy, 2022)
 • Aquahubs-project: Supporting aquaculture innovation experiments. Case automatic estimation of fish stock 

  Jantunen, Sami; Bumbak, Matija; Camargo, Ulisses; Rautiainen, Teija; Ryhänen, Matti; Šermukšnytė-Alešiūnienė, Kristina; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Development 197 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  Aquaculture and fishery are sub-sectors of agri-food that are among the least digitized, automated or in other ways influenced by recent developments in high-tech. Yet, they are sub-sectors that are becoming increasingly ...
 • Urahaaveista totta 

  Ylönen, Elina (Suomen Nuorisoseurat, 2021)
 • Jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen 

  Tuominen, Riina; Dahlström, Ilkka; Hämäläinen, Lasse; Kaipainen, Sami; Kallioinen-Mänttäri, Mari; Laine, Mikko-Jussi; Laurila, Toni; Mänttäri, Mika; Salmi, Perttu; Soininen, Hanne; Volanen, Aki; Viitala, Mirka; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Kehittää 196 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla -hankkeessa tarkasteltiin haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua. Lisäksi testattiin erilaisten mittaus- ja ...
 • Jalkaterapeuttikoulutuksen askeleet Savonlinnassa. Aloittaminen, vakiintuminen ja tulevaisuuden näkymiä 

  Tiippana-Kiviaho, Arja
  Xamk Inspiroi 41 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  Tämä noin 25 vuotta jalkaterapeuttikoulutuksen historiaa Savonlinnassa kokoava katsaus perustuu koettuun tapahtumaketjuun koulutuksen olemassaolon ajalta. Katsauksen alkupuolella käsitellään jalkaterapeuttikoulutuksen ...
 • Hyvään ravitsemuslaatuun ja ruokahävikin hallintaan toivotaan ohjausta 

  Rantakari, Niina; Palosaari, Jenni; Raninen, Kaisa; Nissinen, Kaija; Leinonen, Suvi-Tuulia (Ympäristökustannus Oy, 2022)
  Ruoantarjoilupaikat odottavat elintarvikevalvonnalta neuvontaa. Ruokahävikki ja ravitsemuslaatu nähdään laajoina teemoina, joiden pitkäjänteiseen kehittämiseen valvontaviranomaiselta toivotaan tietoa, tukea ja käytännön ...
 • Memoriaali – historia talteen verkkopalvelun avulla 

  Saltiola, Kati (Liikearkistoyhdistys ry, 2022)
  Memoriaali-palvelu on Xamkin, MikseiMikkelin, Elkan ja Muistin yhteisessä Memoriaali-hankkeessa kehitetty kansalaisten ja yritysten digitaalisten aineistojen vastaanoton verkkopalvelu. Helppokäyttöinen Memoriaali auttaa ...
 • Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: Yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli 

  Viljakainen, Kati; Tikkanen, Jukka
  Xamk Kehittää 194 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin II – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli esittelee toisen Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana ...
 • Pilvipalveluiden kyberturvallisuusuhkien automaattisten havainnointikyvykkyyksien kehittäminen kansallisen tason havainnointia varten 

  Vaahtera, Jouni (2022)
  Tässä kehittämistietoa tuottavassa opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, miten suomalaisten yritysten ja virastojen käyttämien pilvipalveluympäristöjen kyberturvallisuudesta voidaan kerätä tietoa ja muodostaa tilannekuvaa. ...
 • Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus 

  Parkkari, Piritta; Kantanen, Maisa; Hytinkoski, Pekka
  Xamk Kehittää 195 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
  Etelä-Savossa tehdään monipuolista yrittäjyyskasvatusta, joka ansaitsee saada huomiota. Tämä julkaisu esittelee vahvuusperustaisen yrittäjyyskasvatuksen ehjien polkujen rakentamisen käytännön, jonka avulla voidaan kuvata ...
 • Vastuullisuusviestintä eteläkarjalaisissa matkailuyrityksissä 

  Torikka, Terhi (2022)
  Vastuullisuuden merkitys matkailussa on viime vuosina korostunut. Yhä useampi matkailija pohtii kohdevalintaansa myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eteläkarjalaiset ...

Näytä lisää