Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Instagram as a visual marketing tool for a restaurant 

  Pozhidaeva, Aleksandra (2021)
  The main goal of the thesis is to promote the Kasarmina restaurant via social media. In order to achieve this goal, the following objectives were set: analyze different types of marketing; review visual marketing and visual ...
 • National Day at DeXi restaurant 

  Osadchuk, Daria (2021)
  The main goal of the thesis is to introduce the Finnish food culture to XAMK international students. To achieve this goal, the following objectives were set: identify gastronomic events as an important issue in people’s ...
 • Sesonkikauden sisältömarkkinointi K-Supermarketissa 

  Marttila, Niko (2021)
  Opinnäytetyön aiheena on sesonkikauden sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen luomalla heille mukaansatempaavaa sisältöä. Opinnäyteyön tarkoituksena on tutkia, millaista ...
 • Kuitubetonilattiat 

  Lahtinen, Joona (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuitubetonilattian ja raudoitetun laatan eroavaisuuksia. Kuitubetonilattiaa tutkittiin kahdella kahden vaihtoehdon avulla. Tutkimuksessa keskityttiin polymeerikuitujen ja teräskuitujen ...
 • Vuorovastaavan sairaanhoitajan työnkuva ja osaamisvaatimukset päivystyksessä 

  Aalto, Sanni; Aalto, Sanni Jasmin Sofia (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vuorovastaavan sairaanhoitajan työnkuvaa sekä osaamisvaatimuksia päivystyksessä työskentelevien vuorovastaavien sairaanhoitajien sekä Tyks Akuutin esimiesasemassa toimivien ...
 • Digitaalinen perehdyttäminen Ravintola Rosso Varkaus 

  Jäntti, Petri; Vuorela, Laura (2021)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Ravintola Rosso Varkauden perehdyttämistä, esiperehdytystä sekä työnopastusta. Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalisen perehdytyksen keinojen soveltuvuutta toimeksiantajayrityksen ...
 • Digitaalisten pankkipalveluiden kehittäminen Säästöpankki Optiassa 

  Lohva, Anni (2021)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kehittämisehdotuksia Säästöpankin verkkopankkiin sekä sen mobiilisovellukseen, jotta niiden käyttäjämäärä kasvaisi. Työn toimeksiantaja on Säästöpankki Optia. Tutkimusongelmana ...
 • Esiselvitys Juvan kunnan brändin kehittämiseksi 

  Lampinen, Piia (2021)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli brändäykseen liittyvä esiselvitystyö, joka on tehty Juvan kunnan lähivuosina tapahtuvaa brändäystä ajatellen. Brändi on laaja termi, mutta tiivistetysti se tarkoittaa yhteenlaskettua käsitystä ...
 • Mystock-varastonhallintatyökalun kehittäminen 

  Hoikkala, Anna-Maija (2021)
  Opinnäytetyö on tehty Neste Oyj:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoite on kehittää logistisen suunnittelijan käytössä olevaa varastonhallintatyökalua. Varastonhallintatyökalun avulla seurataan jalostamon ulkopuolisten ...
 • Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinnan asiakaspolku ja asiakaskokemus 

  Pitkänen, Heidi; Valtonen, Hanna (2021)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinnan asiakaspolun, asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden tutkiminen ja kehittäminen. Opinnäytetyössä tutkittiin palvelun laatua asiakaspolun ...
 • Käytönaikainen kunnossapito voimalaitoksella 

  Heiskanen, Henri (2021)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kotkan Energia Oy:n Hovinsaaren voimalaitos. Työn tavoitteena oli luoda käyttäjäkierros Kotkan Energialla käytössä olevaan ALMA-toiminnanohjausjärjestelmään. Käyttäjäkierrokset ...
 • Kuluttajien näkemys luomuruoasta ja luomutuotannon ympäristövaikutuksista: Kyselytutkimus Etelä-Savon alueella 

  Alander, Salla (2021)
  Lähes kaikkialla maailmassa luonnonmukaista elintarvikkeiden tuotantoa halutaan lisätä sen positiivisten ympäristövaikutusten takia. Tutkimuksissa on todettu, että luomutuotannon kemikaali- sekä ravinnepäästöt ovat pienempiä ...
 • KatiBot - Korkeakoulujen tilat opiskelijoiden silmin 

  Ovaskainen, Sani-Marika (2021)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä mieltä korkeakoulujen opiskelijat ovat oppimisympäristöistä ja millaisia korkeakouluympäristöjä tällä hetkellä on. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään digitaalisen ...
 • Kankaan koulun kateederin konservointi 

  Lankiala, Meli (2021)
  Opinnäytetyö Kankaan koulun 1920- luvun kateederin konservoinnista. Konservoinnin lisäksi työssä tutustutaan hieman Kankaan kouluun ja sen historiaan. Työssä tutkitaan kateederin materiaaleja joiden avulla on tehty ...
 • Gbuilder-ohjelman käyttöönotto rakennusliikkeessä 

  Harinen, Ia (2021)
  Opinnäytetyö käsittelee Gbuilder-nimisen ohjelman käyttöönottoa ja vertailua rakennusliikeen käytössä olevien nykyisten menetelmien kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ohjelman hyödyt asiakkaiden sekä yrityksen ...

Näytä lisää