- Selaus julkaisuajan mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  • Laiskakatti ja Faaraokissa sekä muita satuja: Satupuu-projektin raportti 

   Eloranta, Eeva; Matikainen, Noora (2007)
   Opinnäytetyömme on toiminnallinen projektityö, joka perustuu Ristiinassa kevättalvella 2006 tehtyyn Satupuu-projektiin. Projektiin osallistuivat Ristiinan kirjasto ja Hangastenmaan, Kirkonkylän, Kuomion, Pellosniemen sekä ...
  • Kasvisruokavaliota noudattavan henkilön ohjaaminen terveydenhuollossa - Suuntalinjat terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

   Mika, Kauppinen; Mika, Wallenius (2009)
   Työn tarkoituksena on tarkastella eri-ikäisten asiakkaiden kasvisruokavalioita, niiden koostamista ja turvallisuutta. Lisäksi paneudun työssäni tarkastelemaan ammattihenkilöiden antamaa ravitsemuksellista ohjausta ...
  • SÖKÖ II -manuaali. Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan 

   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
   Sarja A. Oppimateriaali. Nro 31 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä ranta-alueiden öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseksi laadittu manuaali on tehty yhteistyössä kolmen pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan, sekä ympäristöviranomaisten kanssa. Torjuntamanuaali ...
  • Endometrioosi raskauden jälkeen, naisten kokemuksia 

   Lyytikäinen, Tiia (2015)
   Endometrioosia sairastaa arviolta noin 10 % hedelmällisessä iässä olevista naisista. Endometrioosissa kohdun limakalvoa kasvaa kohtuontelon ulkopuolella tehden sinne erilaisia ja erikokoisia pesäkkeitä. Pe-säkkeet aiheuttavat ...
  • The aspect of teambuilding in advertisement network company 

   Arevikian, Ani (2015)
   Abstract “Playing by new rules” this is how the author would entitle today’s way of cooperation between employer and employee. New century clarifies business relationships in totally new dimension. In everyday routine ...
  • Kymintehtaan Ruukinportin reliefien restaurointisuunnitelma 

   Tolonen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on restaurointisuunnitelma kahdelle vuonna 1922 valmistuneelle aarnikotka-aiheiselle reliefille. Ne ovat osa Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevan UPMKymmene Oyj:n omistaman Kymintehtaan porttirakennuksen ...
  • Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

   Siiskonen, Iida; Järvelä, Iida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...
  • Materiaalia lisäävän valmistustavan mahdollisuudet yksilöllisten tukipohjallisten valmistuksessa 

   Sandell, Joni; Hämäläinen, Joel; Kosonen, Eelis (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Materiaalia lisäävä valmistustapa (AM-tekniikka), eli kansankielellä 3D-tulostaminen, on nykyaikainen ja jatkuvasti kasvava sekä kehittyvä valmistustapa. Siitä ennustetaan tulevan yksi merkittävimmistä ...
  • POHJOIS-KYMEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN SUURKÄYTTÄJÄANALYYSI 

   Aalto-Riihiaho, Emmi; Heikkinen, Soile (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Kouvolan kaupungin Pohjois-Kymen sairaalan suurkäyttäjäasiakkaiden tunnistaminen ja heidän saamaansa sosiaalisen tuen analysointi vuoden 2014 ajalta. Osatavoitteena oli myös palveluiden ...
  • KERAVAN NUORTEN KOKEMUKSIA TAJUA MUT! – TOIMINTAMALLISTA 

   Ranta-aho, Sheela (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella keravalaisten nuorten kokemuksia Tajua Mut! – toimintamallista ja sen sisään rakennetuista tavoitteista. Tutkimuskysymykset ovat: millaisia ovat nuorten kokemukset Tajua Mut! ...
  • Toimintakyvyn arvio sairaalasta kotikuntoutukseen : Arviointimallin kehittäminen 

   Baduel, Hanna; Ruottinen, Raija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Iäkkäiden määrä lisääntyy melkein 12 % vuoteen 2020 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Portaatto-man hoitomallin mukaisesti potilaat pyritään kotiuttamaan sairaalasta suoraan kotiin. Tavoitteena olisi, että ihmiset ...
  • Kouvolan seudun äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyys 

   Rinne, Milla; Sundberg, Maria; Jääskeläinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Kyselystä saatujen tuloksia voi jatkossa käyttää äitiysneuvolapalveluiden toiminnan ...
  • Ensihoitohenkilöstön ammatilliset vuorovaikutustaidot : Toimintatutkimus Kymenlaakson pelastuslaitoksella 

   Tervala, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kymenlaakson pelastuslaitoksella kehitettiin ammatillisia vuorovaikutustaitoja toimintatutkimuksen keinoin. Ensihoitajien vuorovaikutustaitojen nykytila kartoitettiin ja vastausten perusteella muodostettiin tavoitteet ...
  • Opas syöpäkipujen hoidosta 

   Pylkkänen, Jonna; Pohjolainen, Anniina; Leminen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Syöpäkivuista kärsii suuri osa syöpäpotilaista, ja kivut usein lisääntyvät sairauden edetessä. Syöpäkipujen hoito on haastavaa ja vaatii hoitohenkilökunnalta paljon tietoa ja perehtyneisyyttä asiaan. Kivunhoidon tulisi ...
  • Ihmisen papilloomavirus ja klamydia, posterit ja opaslehtinen Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle 

   Tossavainen, Virve; Määttänen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda päivitetty opaslehtinen ja posterit ihmisen papilloomaviruksesta ja klamydiasta Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle. Opaslehtisen ja postereiden tarkoituksena ...
  • Metsäpalveluyrityksen markkinointi 

   Saavalainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin palvelemaan oman yrityksen markkinoinnin suunnittelua. Työn tuloksena oli markkinointisuunnitelma aloittelevalle metsäpalveluyritykselle. Tavoitteen saavuttaminen edellytti perehtymistä yleisesti ...
  • Oppilashuoltoa ekaluokkalaisille : Vanhempien kokemuksia tuesta ja osallisuudesta Mikkelissä 

   Nurhonen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien kokemuksia ja toiveita tuesta ja osallisuudesta lapsen siirryttyä esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksella haettiin tietoa lapsen ja vanhempien saamasta tuesta, yhteistyön ...
  • Sähköinen taloushallinto verrattuna perinteiseen taloushallintoon 

   Lehtonen, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja taloushallinnon toteuttamiselle. Työssä selvitetään, mitä hyötyjä sähköinen taloushallinto tarjoaa perinteiseen taloushallintoon verrattuna. Asiaa tutkitaan sekä ajan että ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon 

   Vatsia, Emilia; Baker, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tuotekehittelyprojektina, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon. Opas on suunniteltu perehdytysprosessin tueksi ja ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kouluterveydenhuotoon 

   Karvanen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin, työpaikan normeihin ja arvoihin. Perehdytys työllistää koko työyhteisöä, mutta viimekädessä laadukkaasta ja monipuolisesta ...