- Selaus syöttöajan mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

  • Gas Dispersion in the Oxygen Delignification Process 

   Käyhkö, Jari; Mutikainen, Heikki; Peltonen, Kari; Kopra, Riku; Hakala, Maria; Honkanen, Markus (TAPPI press, 2018)
  • The Role of Gas Dispersion in the Oxygen Delignification Process 

   Käyhkö, Jari; Peltonen, Kari; Mutikainen, Heikki; Kopra, Riku; Eloranta, Hannu; Pesonen, Anna; van Heiningen, Adriaan (TAPPI press, 2019)
  • Gas dispersion in the oxygen delignification process 

   Käyhkö, Jari; Mutikainen, Heikki; Peltonen, Kari; Kopra, Riku; Honkanen, Markus (Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 2021)
  • The role of gas dispersion in the oxygen delignification process 

   Käyhkö, Jari; Peltonen, Kari; Mutikainen, Heikki; Kopra, Riku; Eloranta, Hannu; Pesonen, Anna; van Heiningen, Adriaan (Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 2021)
  • Mentoring NEETs in theory and practice 

   Poikolainen, Jaana; Myllärinen, Vappu; Salomaa, Ilari; Churova, Snetzhina; Ikkonen, Tiina; Krywult-Albanska, Malgorzata; Lehtinen, Jani; Liszka, Damian; Nikolova, Valeria; Novak, Sangara; Soisalo, Susanna; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Research 19 (South-Eastern Finland University of Applied Sciences, 2021)
   This book in your hands is based on the international European Social Fund project Generational Intelligent Mentoring of NEET Young (2018–2021). The project was carried out in Finland by the South-Eastern Finland University ...
  • Hulevesien käsittelyn t&k-ympäristö 

   Mykkänen, Aki; Heinimö, Jussi; Hämäläinen, Lasse; Hämäläinen, Sari; Saarelainen, Juha-Pekka; Soininen, Hanne; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 161 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2021)
   Huky – Hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö (A74988) -hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke. Huky on rinnakkaishanke Mikkelin ...
  • Taide ja höntsäily liikunnallisen inkluusion käytäntöinä 

   Eriksson, Susan (Liikuntatieteellinen seura, 2021)
  • Kalevankangas yritystoiminnan kasvualustana. Hyvinvointi- ja elämyspalvelujen kampus 

   Kuuluvainen, Viljo; Jaatinen, Enni; Kalliomaa, Antti; Kerttula, Klaus; Kontiainen, Kaisa; Kuuluvainen, Viljo; Kämppi, Sami; Luoto, Seppo; Marjalaakso, Olli; Nojonen, Matti; Pesola, Arto; Savolainen, Alina; Tiainen, Kari; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 159 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2021)
   Liikuntaa, urheilua, luontoa, tapahtumia ja elämyksiä – hyvinvointia ja terveyttä meille kaikille. Tätä kaikkea Mikkelin Kalevankangas tarjoaa. Edellä mainitut ovat monille elämän tärkeitä asioita, joten ne saavat meidät ...
  • Maritime cybersecurity. Before the risks turn into attacks 

   Tuomala, Vesa
   Xamk Research 18 (South-Eastern Finland University of Applied Sciences, 2021)
   Cyber-attacks have increased during the CoVID-19 pandemic. There is an urgent need to understand the threats posed by cyber-attacks and identify how to minimise the potential risks. This study provides best practices to ...
  • Ilmastotoivoa vai toivottomuutta? Nuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja vaikutusmahdollisuuksistansa 

   Tanskanen, Ia (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on laajentaa ymmärrystä nuorten näkemyksistä ilmastonmuutoksesta ja heidän kokemuksistaan vaikutusmahdollisuuksistansa. Ilmastonmuutos on nykyajan suurin uhka, koska se on perustavanlaatuinen ...
  • Vuorovaikutteinen sähköinen viestintä elintarvikevalvonnassa : case Vantaa 

   Pusa, Tarja (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tarvitaanko Vantaalla vuorovaikutteista, sähköistä elintarvikevalvonnan neuvontaa ja millainen neuvontakanava palvelee parhaiten sekä toimijoita että valvojia. Opinnäytteessä luotiin ...
  • Suurasiakkaat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan jäseniksi 

   Sydänmaanlakka, Annastiina (2021)
   Opinnäytetyön tavoite oli selvittää syyt, mikseivät pinta-alaltaan yli 50 hehtaarin metsätilan metsänomistajat ole Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan jäseniä. Syiden lisäksi tavoitteena oli tuottaa ideoita metsänhoitoyhdistyksen ...
  • Terveyttä eläkkeelle? : Kyselytutkimus työterveyshoitajille 

   Mennander, Anu (2021)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin hankkeen tilauksesta. Työn tarkoituksena oli selvittää hyviä käytänteitä ikääntyneiden työntekijöiden tukemiseen, työterveyshuollon toimintamenetelmiä sekä ikääntyneiden työntekijöiden työterveyshuollolta ...
  • Omin Jaloin -menetelmän kehittäminen alakouluikäisille 

   Seppänen, Minttu (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Omin Jaloin -menetelmä alakouluikäisille, tarkemmin 5.–6. -luokkalaisille. Alkuperäinen Omin Jaloin -menetelmä on Kati Blomqvistin Sosionomi (YAMK) opintojen päättötyönä yhdessä Lohjan ...
  • Kulttuuriperintöä käyttäjä edellä. Tuloksia Digitaalinen avoin muisti -hankkeesta 

   Kosonen, Miia; Hynynen, Marja-Leena; Jääskeläinen, Anssi; Näpärä, Liisa; Räisänen, Tuomo; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 160 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2021)
   Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hanke on vuosina 2019-2021 vastannut tarpeeseen kehittää digitaalisten aineistojen käytettävyyttä ja mahdollisuuksia hyödyntää aineistoja. Tuloksista hyötyvät muistiorganisaatiot, yritykset, ...
  • Sähköverkon rakennuttamisen prosessit 

   Kokko, Antti (2021)
   Opinnäytetyö tehtiin KSS Verkko Oy:n rakennuttamisen kehittämiseksi. Kehitystarve prosesseille nähtiin investointien koon kasvaessa ja toimintaympäristön muuttuessa. Työssä perehdyttiin sähköverkon saneeraushankkeiden ...
  • Matkalla kohti hoivamaatilatoimintaa 

   Laaksonen, Jaana (2021)
   Opinnäytetyön aihe perustui omaan tavoitteeseeni toteuttaa tulevaisuudessa kuntouttavaa hoivamaatilatoimintaa maatilallamme. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia Tohinojan lypsykarjatila antaa ...
  • Managing change in the context of an international CRM project 

   Shamrin, Ivan (2021)
   The study aimed to empirically investigate which factors should be considered in the implementation of change in connection with an international CRM system project. The purpose of the study was to map and make visible the ...
  • Hämeen alueen avoimen datan esikäsittely, visualisointi ja viestintä 

   Karlsson, Kalle (2021)
   Hämeen alueen avoimen datan esikäsittely, visualisointi ja viestintä opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten ja millä työkaluilla pystytään luomaan interaktiivisia visualisointeja verkkoviestintää varten.
  • Esitys palveluesimiesten työhyvinvoinnin tukemiseksi ja kehittämiseksi 

   Reinikainen, Anne; Vidman, Liisa-Leena (2021)
   Esimiesten työhyvinvointi on hyvin merkityksellinen asia sen laajan vaikuttavuutensa vuoksi. Esimiesten työhyvinvoinnin vaikutukset ylettyvät työntekijöistä asiakkaisiin ja heidän omaisiinsa, ja näin vaikuttavat koko ...