Viimeksi lisätyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 4396

  • Urahaaveista totta 

   Ylönen, Elina (Suomen Nuorisoseurat, 2021)
  • Jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen 

   Tuominen, Riina; Dahlström, Ilkka; Hämäläinen, Lasse; Kaipainen, Sami; Kallioinen-Mänttäri, Mari; Laine, Mikko-Jussi; Laurila, Toni; Mänttäri, Mika; Salmi, Perttu; Soininen, Hanne; Volanen, Aki; Viitala, Mirka; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 196 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
   Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla -hankkeessa tarkasteltiin haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua. Lisäksi testattiin erilaisten mittaus- ja ...
  • Jalkaterapeuttikoulutuksen askeleet Savonlinnassa. Aloittaminen, vakiintuminen ja tulevaisuuden näkymiä 

   Tiippana-Kiviaho, Arja
   Xamk Inspiroi 41 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
   Tämä noin 25 vuotta jalkaterapeuttikoulutuksen historiaa Savonlinnassa kokoava katsaus perustuu koettuun tapahtumaketjuun koulutuksen olemassaolon ajalta. Katsauksen alkupuolella käsitellään jalkaterapeuttikoulutuksen ...
  • Hyvään ravitsemuslaatuun ja ruokahävikin hallintaan toivotaan ohjausta 

   Rantakari, Niina; Palosaari, Jenni; Raninen, Kaisa; Nissinen, Kaija; Leinonen, Suvi-Tuulia (Ympäristökustannus Oy, 2022)
   Ruoantarjoilupaikat odottavat elintarvikevalvonnalta neuvontaa. Ruokahävikki ja ravitsemuslaatu nähdään laajoina teemoina, joiden pitkäjänteiseen kehittämiseen valvontaviranomaiselta toivotaan tietoa, tukea ja käytännön ...
  • Memoriaali – historia talteen verkkopalvelun avulla 

   Saltiola, Kati (Liikearkistoyhdistys ry, 2022)
   Memoriaali-palvelu on Xamkin, MikseiMikkelin, Elkan ja Muistin yhteisessä Memoriaali-hankkeessa kehitetty kansalaisten ja yritysten digitaalisten aineistojen vastaanoton verkkopalvelu. Helppokäyttöinen Memoriaali auttaa ...
  • Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: Yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli 

   Viljakainen, Kati; Tikkanen, Jukka
   Xamk Kehittää 194 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
   Näkymiä koulutuksen tulevaisuuksiin II – Etelä-Savo 2035. Delfoi-raportti: yrittäjien ja elinkeinoelämän toimijoiden paneeli esittelee toisen Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana ...
  • Pilvipalveluiden kyberturvallisuusuhkien automaattisten havainnointikyvykkyyksien kehittäminen kansallisen tason havainnointia varten 

   Vaahtera, Jouni (2022)
   Tässä kehittämistietoa tuottavassa opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, miten suomalaisten yritysten ja virastojen käyttämien pilvipalveluympäristöjen kyberturvallisuudesta voidaan kerätä tietoa ja muodostaa tilannekuvaa. ...
  • Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus 

   Parkkari, Piritta; Kantanen, Maisa; Hytinkoski, Pekka
   Xamk Kehittää 195 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2022)
   Etelä-Savossa tehdään monipuolista yrittäjyyskasvatusta, joka ansaitsee saada huomiota. Tämä julkaisu esittelee vahvuusperustaisen yrittäjyyskasvatuksen ehjien polkujen rakentamisen käytännön, jonka avulla voidaan kuvata ...
  • Vastuullisuusviestintä eteläkarjalaisissa matkailuyrityksissä 

   Torikka, Terhi (2022)
   Vastuullisuuden merkitys matkailussa on viime vuosina korostunut. Yhä useampi matkailija pohtii kohdevalintaansa myös vastuullisuuden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten eteläkarjalaiset ...
  • Verikomponenttien käyttö ensihoidossa 

   Yliharju, Heidi (2021)
   Massiivisen verenvuodon hoidossa on hyytymistä tukeva nestehoito tuonut verituotteet myös ensihoidon käyttöön. Potilaan kannalta verituotteiden käyttö ensihoidossa on erityisen hyödyllistä, kun kuljetusmatka sairaalaan ...
  • Demand for Direct Business Subsidies: Transfer of Business in Rural Areas 

   Karhinen, Joonas (2022)
   Transfer of business is one primary stage in the enterprise's lifecycle. Finnish micro-enterprises will need more support to succeed in acquisitions and successions. In the countryside, enterprise continuity is even more ...
  • Selvitys luovutustapojen edullisuudesta erityyppisissä metsälöissä 

   Kuitunen, Jonna (2022)
   Metsätilan omistajanvaihdos tulee usein ajankohtaiseksi luopujasukupolven ikääntymisen vuoksi. Suunnitelluissa omistajanvaihdoksissa voidaan ottaa saajalle ja luopujalle koituvat verotukselliset ja rahalliset vaikutukset ...
  • Louheen murskaus ja hyödyntäminen tiehankkeessa 

   Eklöf, Jarno (2022)
   Opinnäytetyössä koottiin perusteet siitä, miten sitomattomien kerrosten kiviainesten murskaus ja sen laadunvalvonta työmaaolosuhteissa suoritetaan. Työssä tutkittiin myös, kuinka pystytään tehostamaan murskaustyömaan ...
  • Kaukolämmön menoveden lämpötilan alentaminen paluuvedellä 

   Taipale, Joel (2022)
   Lämmönjohtumista tapahtuu aina kaukolämpöverkon siirtojohdoissa, kun pyritään siirtämään asiakkaalle riittävä määrä lämpöä. Kaukolämpöverkon lämpöhäviöt ovat suoraan verrannolliset ympäristön- ja kaukolämpöjohdossa virtaavan ...
  • EPS-elementtien rakennusfysikaalinen tarkastelu ja kustannusvertailu 

   Suomalainen, Kalle (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia EPS-elementtijärjestelmää ja eri-tyisesti rakennejärjestelmän soveltuvuutta Suomen oloihin. Rakennejärjes-telmän erityistarkastelun kohteena olivat rakennefysikaalinen tarkastelu ...