Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Ohjeistukset tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen 

  Korpela, Tuija; Tuliniemi, Erja; Sarvelainen, Hannu
  Xamk kehittää 110 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tässä ”Ohjeistukset tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon ja lämmitykseen” -teoksessa on esitetty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia vahvuusalan soveltavan tutkimuksen Energiatehokkuuden kehittäminen ...
 • Preparedness for Mass Gatherings: Factors to Consider According to the Rescue Authorities 

  Koski, Anssi; Kouvonen, Anne; Sumanen, Hilla (MDPI AG, 2020)
  Background: Mass gatherings cause a need for multi-authority preparedness in order to ensure the safety of the event participants and to minimize delays in response for emergencies. Rescue authorities are key players in ...
 • Digitalia kulttuurihistoriaa pelastamassa 

  Jääskeläinen, Anssi; Räisänen, Tuomo (Liikearkistoyhdistys ry, 2020)
 • Myönteisiä matkaeväitä. Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen ohjaajan opas 

  Kantonen, Heikki; Kallio, Kirsi Pauliina; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Kehittää 107 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
  Nuorisotyö on vahvasti kohtaamiseen perustuvaa toimintaa, jossa oleellisen tärkeä menestyksen tekijä on kohtaamisen taidon taitava ohjaaja. Kohtaamistyötä voidaan lisäksi tukea erilaisilla harjoituksilla tai toimimalla ...
 • Self-Organizing Teams in Elderly Care in Finland: Experiences and Opportunities 

  Jantunen, Sami; Piippo, Jukka; Surakka, Jukka; Sinervo, Timo; Ruotsalainen, Salla; Burström, Thommie (Springer Publishing Company, 2020)
  Health and social care for older people in Finland is increasingly provided in people’s homes, leading to large caseloads of high-dependency patients for providers of home care, whose working conditions have deteriorated. ...
 • Soteresepti. Kehittämisvinkkejä ketterille järjestöille 

  Nevanperä, Tiina;
  Xamk kehittää 106 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä kirja pyrkii tiivistetysti havainnollistamaan, miten hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestön tai yhdistyksen toimintaa voi kehittää luovasti, mutkattomasti, innostavasti ja tuoreesti. Kirja on helppolukuinen ...
 • Innovations to port. INTOPORT-hankkeen loppuraportti. 

  Ahlberg, Arto
  Xamk kehittää 104 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tämä raportti on INTOPORT-hankkeen selvitys HaminaKotkan sataman lastausteknologian kehittämisestä. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2019 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) NELI-tutkimusyksikössä. Hankkeen tavoitteena ...
 • Establishing Learning objectives for Maritime simulator training. CoMET Project Report on Maritime Educational Needs and Learning Objectives 

  Lanki, Antti; Tuomala, Vesa; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Development (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
  This report is the first part of the CoMET Project report series on developing cross-border simulator training between partners in Finland and Estonia. The aim of the CoMET Project (Internationally Competitive Maritime ...
 • Luovat integraatit synnyttävät innovaatioita 

  Ikonen, Petteri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2019)
  Kulttuuri- ja luovat alat kuuluvat Euroopan talouskasvun voimanpesiin. Ne työllistävät Euroopan Unionissa jo yli viisi kertaa enemmän ihmisiä kuin tietoliikenneala. Kulttuuri- ja luovat alat kiinnostavat nuoria: viidesosa ...
 • Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2019 

  Haapala, Anu; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk kehittää 103 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä julkaisu on kolmas Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) kestävän hyvinvoinnin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) kuvaava artikkelikokoelma. Joka toinen vuosi ilmestyvän julkaisun tarkoituksena ...
 • Nuorten työntekijöiden työkyky ja työterveyshuollon palvelujen käyttö 

  Sumanen, Hilla; Harkko, Jaakko; Lahti, Jouni; Ketonen, Eeva-Leena; Pietiläinen, Olli; Kouvonen, Anne
  Xamk tutkii 13 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2020)
  Nuorten työntekijöiden työkyvyttömyys muodostaa suuren riskin tulevaisuuden työnteolle ja työurien pidentämiselle. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorilla, alle 35-vuotiailla, työntekijöillä on paljon ...
 • Etelä-Savon yritykset digiportailla. Etelä-Savon Digipuntari 2019 

  Ollanketo, Anna; Rajahonka, Mervi; Hirvonen, Jonne; Kumpusalo, Jukka; Kärki, Kati; Lampinen, Heidi; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Kehittää 100 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Etelä-Savossa on tavoitteena uudistaa PK-yrityksille tarjottavaa digitalisaatiokoulutusta luomalla ja kokeilemalla uutta osaamiskartoitusmallia. Digiportaat on lähes koko Etelä-Savon kattava hanke, joka tavoittaa suuren ...
 • Oppimisen paikka. Kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa 

  Lappalainen, Sanna; Arola, Niko; Eerikäinen, Ville; Kantonen, Heikki; Koponen, Heikki; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Kehittää 96 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  (osa Lukijalle luvusta) Tämä julkaisu laadittiin osana Digillä duuniin! - Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanketta (ESR). Hankkeessa kehitettiin nuorten työllistymistä tukevia palveluja ja ...
 • Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienten yritysten kehittäjänä ja tutkimuksen tekijänä. Parhaat käytänteet, kokemukset ja uudet mallit 2016–2019 

  Rajahonka, Mervi; Karjalainen, Jari; Gustafsson-Pesonen, Anne; Arola, Niko; Avelin, Eila; Holttinen, Tapu; Handelberg, Jari; Kantanen, Maisa; Kantonen, Heikki; Koponen, Johanna; Narits, Natalia; Pöllänen, Elina; Ryökäs, Merja; Torniainen, Anna-Maija; Villman, Kaija; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  Xamk Kehittää 99 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä artikkelikokoelmassa esitellään Pienyrityskeskuksen toimintaa osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa vuosina 2016–2019. Pienyrityskeskus siirtyi liiketoimintakaupalla toukokuussa 2016 osaksi ...

Näytä lisää