Kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kirjallisuuskatsaus- Kiintymyssuhdeteoria lastenpsykiatrisen hoitotyön tukena 

  HEIKKINEN, PIIA (2019)
  Lasten mielenterveys puhuttaa kansainvälisestikin ja jonka tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Lasten psykiatristen häiriöiden syntymekanismit ovat edelleen hieman epäselviä. Se on tiedossa, että riittävien ...
 • Lähijohtajan tiedolla johtaminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 

  Ruuskanen, Mira -Maria (2019)
  Tiedolla johtaminen on ajankohtainen aihe Kainuun sotessa koska digitalisaatio lisää tietoa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää lähijohtajien tiedolla johtamista. Ylempi amk opinnäytetyö eteni pehmeän systeemianalyysin ...
 • Hevosalan kannattavuus Suomessa 

  Ahola, Hanna (2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kannattaako hevosala Suomessa. Tutkimuksessa käsitellään neljää eri hevosalan toimintamuotoa, ratsastuskoulua, hevosen kasvatusta ja -jalostusta, ravitalleja sekä hevostarviketoimintaa. ...
 • Opas käytetyn asunnon asunto-osakkeen välittäjäkauppaan 

  Laatikainen, Olga (2019)
  Opas käytetyn asunnon asunto-osakkeiden kauppaan on tarkoitettu esimerkiksi aloittelevalle myyntineuvottelijalle, joka kaipaa selkeää kuvausta kyseisen kaupan toteutuksesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Sp-Koti Kajaani ...
 • Kehittämissuunnitelma lähiliikuntapaikoista Nurmijärven kunnalle 

  Lankinen, Janina (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kehittämissuunnitelma lähiliikuntapaikoista Nurmijärven kunnalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nurmijärven kunta. Opinnäytetyö eteni konstruktiivisen mallin mukaisesti ja työ ...
 • Ohjelmistokehyksen toteuttaminen 2D-mobiilipeleille 

  Lommi, Juho (2019)
  Opinnäytetyössä toteutettiin ohjelmistokehys 2D-mobiilipeleille C++-ohjelmointikielellä. Ohjelmistokehyksen lähdekoodissa hyödynnettiin SDL2- ja OpenGL ES -ohjelmointirajapintoja ominaisuuksien, kuten käyttäjäsyötteen, ...
 • Tulevaisuuden HR - Case: Aditro HR käyttöönotto Škoda Transtech Oy:ssä 

  Karjalainen, Tarja (2019)
  Škoda Transtech Oy:ssä oli aloitettu suunnitelmat henkilöstötietojärjestelmän uudistamiseksi heinäkuussa 2018. Kun aloitin työskentely Škoda Transtech Oy:n Otanmäen tehtaalla palkanlaskijana helmikuussa 2019, oltiin jo ...
 • Tulevaisuuden teknologiat matkailussa : esiselvitys 

  Huusko, Perttu; Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä Tulevaisuuden teknologiat matkailussa -esiselvityshankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen projektisuunnitelman, hankkeen selvitysten, kyselyn ja haastattelujen tulosten sekä loppuraportin tiedot. Raportti rakentuu siten, ...
 • Valintapohjaisen Interactive Fiction -pelin luominen 

  Pönni, Veera (2019)
  Opinnäytetyössä paneuduttiin siihen, mistä Interactive Fiction eli tekstipohjaiset pelit, joiden narratiiviin pelaaja voi vaikuttaa, ovat saaneet alkunsa sekä, mitä niiden tekemiseen vaaditaan. Työn tarkoituksena oli tuoda ...
 • Pilvipalvelun järjestelmämigraatio tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset huomioon ottaen 

  Säkkinen, Taina (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoite on uudistaa pilvipohjainen tallennusratkaisu, jossa otetaan huomioon tietosuoja ja tietoturva vaatimukset. Tietosuoja siten, että vain tietoa tarvitsevalla on pääsyoikeudet henkilötietoihin. ...
 • Hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuuteen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 

  Verlin, Henna-Riikka (2019)
  Kehitysvammaisilla on samoja tarpeita kuin valtaväestöllä liittyen seksuaalisuuden eri näkökohtiin, kuten seksuaaliseen ilmaisuun ja -käyttäytymiseen. Kehitysvammaisilla seksuaalisuus saattaa kuitenkin näyttäytyä eri tavoin. ...
 • The Process of Quality Assurance at Critical Force Ltd 

  Leppälä, Juho-Jaakko (2019)
  Opinnäytetyö on kehittämisprojekti. Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailla ja kehittää laadunvarmistusta Critical Force Oy:llä. Tavoitteena oli osoittaa laadunvarmistuksen ongelmat ja ymmärtää, mistä hyvät ja huonot toimintatavat ...
 • Myyntilaskuprosessin kehittäminen talouspalvelukeskus x:ssä 

  Romppainen, Katja (2019)
  Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuva työn muutos aiheuttaa jännitteitä työn organisoimisen, työn sisältöjen, vaaditun osaamisen, toimeentulon ja työn merkityksen suhteen. Tämä murros on hallittava viisaasti ja pitkällä ...
 • Sosiaalisen median sisältöstrategian luominen Sp-Koti Kajaanille 

  Haataja, Riikka (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Sp-Koti Kajaanille, Kainuun Kodikas Oy LKV:lle sisältöstrategia sosiaalisen median markkinointia varten. Tätä sosiaalisen median strategiaa yritys voi hyödyntää työkalunaan ...
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus tilitoimistossa 

  Haverinen, Elisa (2019)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutuksia tilitoimistoon. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation) on alettu soveltamaan 25.5.2018. Aiempaan verrattuna uusi ...

Näytä lisää