Kajaanin ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Palax-klapikoneen automatisointi 

  Lauttanen, Heidi (2023)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Hannu Halmetoja Oy:lle. Yritys tuottaa ammattimaisesti halkoja ja poltto-puita Raahen alueella. Yritys valmistaa polttopuut valikoiduista koivuista, jotka kerätään koneellisesti muun hakkuun ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Master School-artikkeleita opinnäytetöistä 2023 

  Blom-Juntunen, S.; Gusair, B.; Hakamäki, E..; Haverinen, S.; Heikkinen, E.; Huhtala, S.; Huusko, P.; Hyvärinen, K.; Härkönen, H.; Ignatius-Eskelinen, S.; Karekivi, T.; Karhu, P.; Karvonen, S.; Kauppinen, M.; Kyllönen, T.; Lappalainen, J.; Leinonen, M.; Leinonen, R.; Louhikkola, M.; Makkonen, H.; Moisanen, K.; Mäkinen, E.; Mehtälä, P.; Määttä, L.; Ohtonen, S.; Oikari, R.; Ojanen, S.; Repo, P.; Säkkinen, K.; Tiirola, S.
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Vuoden 2023 Kajaanin Ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetöistä kirjoitetut artik-kelit kiinnittyvät neljään teemaan, jotka ovat asiakkuuksien -, palvelujen -, henkilöstön osaamisen - ja koulutusorganisaatioiden ...
 • Työajanseurannan kehittäminen vaatteiden valmistuksen palveluita tarjoavassa yrityksessä 

  Kivari, Milla (2023)
  Opinnäytetyön aiheena on työajanseurannan kehittäminen toimeksiantajayrityksessä Kivatex Oy. Kivatex Oy on Espoossa sijaitseva vaatteiden valmistuksen palveluita tarjoava yritys, joka työllistää yrittäjän itsensä lisäksi ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työhyvinvointi Piipsan Turve Oy:ssä 

  Närhi, Noora-Maria (2023)
  Opinnäytetyössä tutkittiin työhyvinvoinnin tilannetta yrityksessä, jonka toimialana on kotimainen energiantuotanto turpeesta ja puusta. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona siikalatvalaiselle kuljetusalan yritykselle Piipsan ...
 • Mapping Esports: Examining Consumption Habits and Preferences Among 17–30-year-old Hungarians. 

  Tóth, Henrik Zoltán (2023)
  This thesis investigates the consumption patterns of esports-related content and games, as well as the financial expenditures of individuals aged 17 to 30 in Hungary. Esports in Hungary has witnessed remarkable growth in ...
 • Esimerkkejä saavutettavuusominaisuuksista videopeleissä 

  Mäntykangas, Minttu (2023)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda tietoa videopelien saavutettavuudesta helposti saataville aloitteleville pelinkehittäjille sekä analysoida olemassa olevien pelien saavutettavuutta. Työn tarkoituksena oli tuoda saa ...
 • Palvelutuotannon järjestäminen kunnassa: palvelun laatu tilaajan ja asiakkaan näkökulmista 

  Keränen, Ville (2023)
  Julkisen sektorin, markkinasektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimintakentät ovat eriytyneitä toimintaympäristöjä siitä huolimatta, että jokainen toimijoista tuottaa palveluita julkisille toimijoille, kuten kunnille. ...
 • Projektijohtamisen kehittäminen yrityksen kehitysprojekteihin 

  Teittinen, Johanna (2023)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada aikaan projektinjohtamismalli, jolla tuetaan ja parannetaan koh-deyrityksen sisäisien kehittämisprojektien johtamista. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia projektinjoh-tamista ja ...
 • Palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittäminen matkailijoille 

  Heikkinen, Antti (2023)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kainuun Tähti Oy, tuttavallisemmin Neste Kontiomäki. Opinnäytetyössä tutkittiin asiakaskokemuksen ja sen kehittämisen teoriaa sekä tutkittiin matkailun eri motiiveja. Työn tarkoituksena ...
 • Sateenkaariystävällisyyden kehittäminen Helsingin kaupungin alueen yrityksissä 

  Ojala, Karri; Vatjus, Oona (2023)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on sateenkaarimatkailu ja sen kehittäminen Helsingin kaupungin alueen yrityksissä. Työn toimeksiantajana on Helsingin kaupungin matkailuyksikkö. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia sitä, mikä ...
 • B2B-myynti ja asiakassuhteen hoitaminen 

  Lukkari, Juho (2023)
  Toimeksiantajana toimii LapLap Oy. LapLap Oy on osakeyhtiö, jossa on osakkaana vain yrittäjä itse. LapLap Oy toimii tällä hetkellä Suomen markkinoilla myyden tällä hetkellä vain talvikäyttöön hansikkaita. Opinnäytetyössä ...
 • Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen pienissä järjestöorganisaatioiden työyhteisöissä 

  Liuski-Ursin, Sari (2023)
  Tiivistelmä Tekijä: Liuski-Ursin Sari Työn nimi: Työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen pienissä järjestöorganisaatioiden työyhteisöissä Tutkintonimike: Sosionomi (YAMK) Asiasanat: työhyvinvointi, ...
 • Teknologian ja robotiikan käyttöönoton suositukset ikäihmisille Kainuussa 

  Heikkinen, Tuija; Kemppainen, Jaana
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Sosiaali- ja terveysministeriö (2020) on laatinut suosituksen hyvän ikääntymisen turvaa-miseksi ja palvelujen parantamiseksi. Suositus luo pohjaa ikäystävälliselle yhteiskunnalle ja sen tavoitteena on mahdollistaa hyvä ...
 • Performance Impact of Gaming Mice in Finnish CS:GO Organizations 

  Järvi, Leevi (2023)
  This thesis investigated the impact of gaming mice on performance in two Finnish CS:GO organizations with active line-ups competing. The research focused on the different brands and models of gaming mice and their effect ...
 • Kuusamon lapsiperheiden kokemustiedon kartoitus 

  Hietala, Liisa; Nissinen, Elisa (2023)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuusamolaisten lapsiperheiden kokemuksia arjen hyvinvoinnista, saamistaan palveluista ja Kuusamosta asuinpaikkana. Tutkimuksen tulosten perusteella edistetään lapsiperheiden hyvinvointia ...

Näytä lisää