Viitteet 1-15 / 2758

  • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja toteutus Halti Outdoor Weekend -tapahtumalle 

   Yli-Olli, Noora; Pekkala, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Halti Outdoor Weekend- tapahtuma on syyskauden avaustapahtuma Vuokatissa, joka kokoaa yhteen vaelluksen, polkujuoksun ja maastopyöräilyn harrastajat. Tapahtuma järjestetään syyskuun toisena viikonloppuna 7.-9.9.2018. ...
  • Sosiaalisen median strategia Moda Pajakka 

   Suominen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Moda Pajakalle, joka on Kainuussa toimiva naisten- ja miestenvaatteiden erikoismyymälä. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan ja sosiaalisen median ...
  • Inverse Kinematics in Game Character Animation 

   Ruuskanen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this thesis was to explore the methods of implementing inverse kinematics and the situations that they are used in. The methods have multiple applications which can be used from making the environment come alive ...
  • Lohjan lähiliikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma lähiliikuntapaikkojen rakentamiseksi 

   Ojala, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lohjalla liikkuvat kaikki on Lohjan kasvustrategiaan määritelty visio, jolla pyritään liikkujien määrän kasvattamiseen suoritteiden sijasta. Keskeisintä toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä ...
  • Liikunnallisten Höntsäklubien pilotointi 

   Ojala, Jenna-Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Tekijä: Ojala Jenna-Maria Työn nimi: Liikunnallisten Höntsäklubien pilotointi Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) Asiasanat: Höntsäily,syrjäytyminen,osallistaminen,nuoret,Höntsäklubit Opinnäytetyö ...
  • Työperäisten maahanmuuttajien ja ekspatriaattien puolisoiden kulttuurishokin lieventäminen 

   Härkönen, Elisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia työnantajayrityksen tarjoamilla tukitoimenpiteillä oli ulkomaalaisten työntekijöiden puolisoille. Tutkimus toteutettiin pelialan yrityksen tarpeesta. ...
  • Ruokahävikin vähentäminen Original Sokos Hotel Arinan aamiaisravintolassa 

   Romppanen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli ruokahävikin vähentäminen, ja toimeksiantajana toimi Original Sokos Hotel Arina. Sokos Hotel Arina sijaitsee Oulun keskustassa ja on osa suomen laajinta hotelliketjua Sokos ...
  • Käyttäjät tutuiksi : Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttäjälähtöinen kehittäminen 

   Leinonen, Emma (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Yhteiskuntamme on siirtymässä kohti palvelutaloutta ja sen seurauksena palvelut sekä niiden rooli yhteiskunnassa tulevat muuttumaan. Palveluiden muuttuminen ja kehittyminen tulee vaikut-tamaan myös julkisen puolen sosiaali- ...
  • Toimintolaskenta : Iisalmen kaupunginkirjaston työajanseuranta 

   Partanen, Tuomo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kirjastot ovat kuntien rahoittamaa toimintaa, ja kunnat ovat valtion rahoituksen sekä kunnan verovarojen varassa. Mikäli kirjastojen toiminnassa olisi heikkouksia, se tarkoittaa, että veronmaksajat joutuvat maksamaan niiden ...
  • Älyllä aktiiviseksi! - virtuaalikehonhuoltotuntien tuotteistaminen 

   Leskinen, Hanne-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa neljä erilaista virtuaalikehonhuoltotuntia Älyllä aktiiviseksi -hankkeeseen. Älyllä aktiiviseksi -hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa tavoitteena on ...
  • Digitaalisten liikuntapelien fyysinen kuormittavuus 

   Tuokko-Halonen, Auri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Exergaming on harjoittelun ja pelaamisen yhdistämistä. Kajaanilainen pelialan yritys CSE Entertainment on liikunta- ja kuntoutuspelien valmistaja. CSE Entertainment kehittää tuotteita, jotka saavat ihmiset liikkumaan ja ...
  • Maahanmuuttajanaisten uimakoulun järjestäminen 

   Nuorala, Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida uimakoulu maahanmuuttajanaisille. Tavoitteena oli tehdä toimiva uimakoulu, jota toimeksiantaja Kainuun Opisto voi tulevaisuudessa hyödyntää. Uimakoulun ...
  • Myynnin johtaminen Edukai Oy:ssä 

   Suoranta, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millainen on Edukai Oy:n myyntiprosessi ja kuinka myynnin johtamista yrityksessä voidaan kehittää. Miten Lean-ajattelu soveltuu myynnin johtamiseen ja kuinka sitä voidaan myynnin ...
  • Käytännön opas menestyvän peliyrityksen perustamiseksi 

   Pääkkönen, Leevi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen opas tuottavan peliyrityksen perustamiseksi ihmisille, joita kiinnostaa peliyrityksen perustaminen, mutta joilta puuttuu tieto sen tekemiseksi. Oppaassa käydään läpi ...
  • Anturista pilveen -tietoturva 

   Kuitunen, Iiro (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Internet of Thingsin lukuisten verkkoprotokollien tilannetta niiden ominaisuuksien, tietoturvan ja tulevaisuusnäkymän kannalta. Tarkoituksena oli auttaa oikeiden protokollien ...