Viitteet 1-15 / 2825

  • Antropomorfisen hahmon suunnittelu ja toteutus 

   Isola, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli antropomorfisen hahmon suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena oli suunnitella ihmisenkaltainen kettuhahmo, käyttäen hahmosuunnittelun eri osa-alueita ja luoda kyseiselle hahmolle 3D-malli hyödyntäen ...
  • Ohjelmistokehitysympäristön suunnittelu ja toteutus 

   Keränen, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työn tilaajana oli Valmet Oyj:n Kajaanin yksikkö Valmet Automation Oy. Valmet on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuuden alalle. Valmetin ...
  • Education export : Expanding KAMK portfolio in India 

   Sever, Filip (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Education is a human resource allowing societies to progress socially and economically. Beyond the common definition of formal schooling, education as a trait is present in all living beings to pass on fundamental knowledge ...
  • Kainuu Pride Picnic tapahtuman järjestäminen 

   Holopainen, Piia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena oli järjestää ja toteuttaa Kainuu Pride Picnic – tapahtuma, joka toteutettiin 7.7.2018 Kajaanin Rantapuistossa. Työni toimeksiantajana toimi Kainuun Seta ry. Työn tavoitteena oli ...
  • Juoksuharjoitukset hyvinvoinnin edistäjinä : Ryhtiliike digivalmennuksen kehittäminen 

   Kemppainen, Marja; Wirtanen, Soile (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digitaaliset palvelut lisääntyvät koko ajan tekniikan kehittymisen myötä. Myös liikuntapalveluja on yhä enemmän saatavilla verkon välityksellä. Samaan aikaan tekniikan kehittyminen ja kaupungistuminen on saanut aikaan sen, ...
  • Otuksen suunnittelu ympäristöön perustuen 

   Eloranta, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö kävi läpi jo menneen projektin, ”Pet Projectin”, joka toimi opinnäytetyön pohjana, ja sen käyttämät keinot hahmonsuunnittelussa, sekä vertasi niitä nyt käytettyihin hahmonluontimetodeihin. Työssä esiteltiin ...
  • Haavanhoito-osaamisen vahvistaminen Kuusamon kotihoidossa : - teemailtapäivä säärihaavojen hoidosta 

   Nurmi, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Krooniset säärihaavat ovat yleisiä ja tulevat yleistymään edelleen väestön ikääntyessä ja diabeteksen lisääntyessä. Niin ikään myös kotihoidon rooli haavojen hoidossa tulee kasvamaan, sillä valtakunnallisten säästötavoitteiden ...
  • Psykoottisen potilaan itsemurhariskin arvioimisen mittarit -kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Haapalainen, Janina; Härkönen, Jani; Lämsä, Jami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Itsemurha-aikeista kysyminen ei lisää itsemurhan toteuttamisen riskiä. Kysyminen voi vähentää potilaan ahdistusta, toivottomuutta ja itsemurha-aikeita. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa kuvailevan kirjallisuu ...
  • Aikuislentopallokurssien tuotteistaminen 

   Tervonen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuotteistaa Oulun Kiskon tarjoama lentopallon tekniikkakurssi lentopalloharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille aikuisille ja ohjattua tekniikka-harjoittelua kaipaaville harrastajille. ...
  • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

   Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
  • Käyttäjädatan kerääminen mobiilisovelluksissa 

   Huttunen, Jasmin (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee käyttäjädataa ja sen keräämistä mobiilisovelluksissa. Työn tutkimusongelmana on se, mitä käyttäjädata on, millaisin menetelmin sitä voidaan kerätä ja miksi sen kerääminen on tärkeää. Tavoitteena ...
  • Kahvila- ja ravintolapalveluiden organisointi Raahen ammattiopistolla 

   Kippola, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aihe liittyy Raahen ammattiopistossa toimivan opetusravintola Meritähden toimintojen kehittämiseen. Aikaisemmin erillisissä tiloissa toiminut kahvila oli hiljattain siirretty opetusravintolan kanssa ...
  • Liikuntamatkat Finland, leirikoulun tuotteistaminen ja materiaalin koonti leirikouluoppaaksi 

   Favarão, Marika; Vahvelainen, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tekijät: Favarão Marika & Vahvelainen Salla Työn nimi: Liikuntamatkat Finland, leirikoulun tuotteistaminen ja materiaalin koonti leirikouluop-paaksi Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) Asiasanat: leirikoulu, nuoret, ...
  • Työpaikkammeko savuttomaksi? Clean and Safe Lappalainen Oy 

   Kauppinen, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tupakointi on työpaikoilla estettävissä oleva terveysriski, joka lisää kustannuksia muun muassa sairauspoissaolojen kautta. Savuttomuuden edistäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, joka ei tapahdu hetkessä. ...
  • Perehdytysmateriaali Vuolijoen kotihoitoon Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 

   Mulari, Terhi; Mikkola, Eveliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kotihoidon tarve on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosina. Laitoshoitoa etenkin ikääntyvien osalta on pyritty vähentämään ja samalla kotihoitoa on kehitetty. Kotihoitoon työllistyy paljon hoitajia ja laadukas perehdytysprosessi ...