Viimeksi lisätyt Kajaanin ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 3639

  • Vihollishahmon visuaalisen suunnittelun prosessi 3D-peliin 

   Verkkonen, Mari (2021)
   Opinnäytetyössä on tarkoituksena tutkia 3D-peliin tulevien vihollisten visuaalista hahmosuunnittelua ja sen prosessia siten, että vihollisten mekaniikat huomioidaan visuaalisen tarinankerronnan keinoin. Suuri osa saatavilla ...
  • Pedagoginen toimintamalli 2022 - cKAMK 2.0 

   Dahl, Päivi; Rajander, Tuula; Saari, Mikko; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu oy, 2021)
  • Osaamisen kehittämistä yritysten tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaan eteläisellä alueella Monikampus -hankkeessa 

   Alajoki, Sari; Elfving, Jennie; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Matti; Hökkä, Minna; Junttila, Taina; Keränen, Mikko; Leppälä, Hannu; Niinikoski, Eija-Riitta; Niskanen, Ullamaija; Muhos, Matti; Ojala, Aini; Piirainen, Anu; Tikkanen, Hannu; Ritola, Jaana; Saari, Mikko; Sáren, Matti; Siipola, Hannele; Väisänen, Mikko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu oy, 2021)
  • Varjo AR/VR -lasien silmänliiketunnistusteknologian hyödyntäminen VR-peleissä 

   Ikävalko, Jukka (2021)
   Tämä opinnäytetyö tutkii Varjo XR-1 -virtuaalilasien sisältämän silmänliiketunnistuksen käyttömahdollisuuksia virtuaalipelien kehityksessä. Työn toimeksiantajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulussa Clever Simulation ...
  • Markkinointiviestinnän toimenpide-ehdotuksia LevelUp Oy:n tunnettuuden kasvattamiseksi 

   Salomaa, Rasmus (2021)
   LevelUp Oy:n hallituksen yhtenä asettamana tavoitteena oli LevelUp Oy:n tunnettuuden kasvattaminen markkinoinnin avulla. LevelUp Oy:llä ei ole käytössä digimarkkinointiviestintäsuunnitelmaa, joten suunnitelmalle on tarve, ...
  • Ensiapukoulutus Kainuun näkövammaisille 

   Asikainen, Juha (2021)
   Tiivistelmä Tekijä(t): Asikainen Juha Työn nimi: Ensiapukoulutus Kainuun näkövammaisille. Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK) Asiasanat: Ensiapu, koulutus, näkövammaisuus Opinnäytetyössä suunnittelin ja toteutin ...
  • Vertaistuen merkitys Parkinsonin taudissa 

   Ruuskanen, Johanna; Toivonen, Senni (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa vertaistuen merkityksestä Parkinsonin tautia sairastaville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tarkoituksena oli kuvailla Parkinsonin tautia sairastavan kokemuksia ...
  • Katsojainteraktiiviset pelit ja niiden historia 

   Ålander, Juhani (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin katsojainteraktiivisia pelejä, niiden toteutustapoja, miten ne toimivat ilman internetiä ja miten ne toimivat nykyään. Tutkimuksen kohteisiin kuului mm. pelien toteutustavat, historia ja ...
  • Koneoppimisen hyödyntäminen Unity-pelimoottorissa 

   Huhta, Harri (2021)
   Työn avulla pyritään antamaan lukijalle tiivis tietopaketti koneoppimisesta ja sen hyödyntämisestä pelikehityksessä Unity-pelimoottorissa. Tarkoitus on antaa käytännön ohjeistusta koneoppimisen hyödyntämiseen soveltuvista ...
  • Osaamisen kartoittaminen Raute Oyj:ssä 

   Uppa, Marko (2021)
   Osaamisen hallinta on tärkeää, jotta organisaatiossa pystytään tekemään oikeita koulutus- ja rekrytointipäätöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden osaamista täydennetään koulutuksilla, jotka kiinnostavat heitä ...
  • Lavatanssiharrastajien asiakastyytyväisyys 

   Jurvanen, Sanni (2021)
   Tanssilavakulttuurilla on pitkät perinteet Suomessa. Tanssipaikkojen ja lavatanssiharrastajien määrä on ollut laskussa ja koronapandemian on pelätty kiihdyttävän muutosta. Tämän opinnäytetyön aihe liittyy Syvälahden ...
  • Kääntäjäoptimointi ja C++20 [[likely]]- ja [[unlikely]]-attribuutit 

   Kumpulainen, Henri (2021)
   Tässä työssä tutustuttiin C++20-standardin [[likely]]- ja [[unlikely]]-kääntäjäattribuutteihin ja niiden suorituskykyvaikutuksiin sekä niihin liittyviin teoria-aiheisiin, kuten kääntäjäoptimointiin ja C++:aan. C++:aa ...
  • Replicating Source Engine Air Strafing in Unity 

   Peltola, Mikko (2021)
   Air strafing is a movement mechanic stemming from a programming error in the original Quake engine that has become a staple of Quake and Source engine games. It's simplicity and a high skill ceiling has made it a desirable ...
  • Promoting Adventure Tourism and Developing an Adventure Product Program in India for the European Market 

   Singh, Harmanpreet (2021)
   The objective of the thesis was to promote adventure tourism in India, especially in the Himalayan region as there is considerable potential but a lack of partners who can promote and further develop a product program for ...
  • Kirjaathan lääkityspoikkeaman? 

   Heikkinen, Mari (2021)
   Tiivistelmä Tekijä(t): Heikkinen Mari Työn nimi: Kirjaathan lääkityspoikkeaman? Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK) 2021 Asiasanat: Lääkitysturvallisuus, Potilasturvallisuus, Lääkityspoikkeama, Vaaratapahtuma Lääkehoidon ...