Viitteet 1-15 / 2552

  • Aktiviteettimatkailun vahvuusalan kehittämissuunnitelma - opiskelijat vahvuusalan keskiössä 

   Kampman, Julia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tilaajana on Kajaanin ammattikorkeakoulun aktiviteettimatkailun osaamisalue. Aktiviteettimatkailun osaamisalueeseen kuuluu restonomi- ja liikunnanohjaajakoulutukset sekä alojen TKI- ja liiketoimintapalvelut. ...
  • Missä ambulanssi viipyy? : Ensivasteokoulutusmateriaali Kainuun rajavartiostolle 

   Toivanen, Joni; Rasila, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kainuun rajavartiolaitos, joka suorittaa rajanylityspaikalla ja sen läheisyydessä ensivastetoimintaa. Tällä tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ...
  • Äitinä vieraassa kulttuurissa : Kirjallisuuskatsaus maahanmuuttajaäitien tuen tarpeesta 

   Auvinen, Siiri; Palo, Regina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme aihe on maahanmuuttajaäitien tuen tarve äitiydessä vieraassa kulttuurissa. Opinnäytetyön tilaaja on Kajaanin maahanmuuttajapalvelut. Työ on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Mielenkiinnon kohteena ...
  • SeGaBu Serious Games Platform for Business and Education : Loppujulkaisu 

   Auer, Liisa; Haapaniemi, Mika; Haverinen, Kati; Hietaniemi, Ilkka; Ijäs, Tuula; Koskela, Kyösti; Korhonen, Tanja; Lehto, Teija; Leinonen, Eeva; Mattila, Juho; Niva, Anu; Ojala, Pekka; Tolonen, Heli; Viinikka, Sinikka; Virkkala, Ritva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä julkaisu kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeesta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Hämeen ELY-keskuksen myöntämän osarahoituksen ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Hyrynsalmi, Puolanka ja Sotkamo 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
  • Green Care -palveluiden tarve Kainuussa 2017 

   Kotilainen, Heidi; Lipponen, Maija; Hökkä, Minna; Leskinen, Merja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • "Tukkee ja kaikkee" : Pitkäaikaisten kävijöiden kokemuksia Kajaanin Päiväkeskus ry:n toiminnasta 

   Kyllönen, Carita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kolmannen sektorin toiminta on yleishyödyllistä vapaaehtoistoimintaa. Mielenterveys- ja päihdehoitotyössä kolmannen sektorin merkitys on suuri sosiaalisen tuen antajana syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville ...
  • OpenGL Rendering Pipeline 

   Laaksonen, Jarno (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytteen aihe oli valittu aikomuksella opiskella tekniseksi artistiksi. Opinnäytteen tavoite on etsiä ja oppia lisää OpenGL:n renderöinti prosessista ja kuinka jokainen vaihe toimii yleisessä käytössä. Opinnäyte ...
  • Nutrition guidelines for the clients of the gym Shape 

   Amelina, Kseniia; Kolesova, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The clients of the Gym” Shape” have different goals of training and in order to achieve them as well as training programs they also a require nutrition advice. Customers always have many ques-tions regarding to nutrition ...
  • Event Production in the Games Industry 

   Rasila, Leevi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this bachelor’s thesis is to explain the different types of games industry events, how they differ from each other, what one can expect to gain from attending them, why the size and scope of the event ...
  • Kenttägeneraattori Zombiefall -peliin 

   Hankipohja, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tarkoitus oli luoda kenttägeneraattori mobiilipeliin nimeltä Zombiefall. Generaattorin tuli luoda pelin tarvitsema pelikenttä dynaamisesti pelin aikana. Projektin aikana luotiin kenttägeneraattorin koodi sekä ...
  • ASP-säästämisen haasteet 

   Vänttinen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kvalitatiivisella (laadullisella) tutkimuksella nuorten asuntosäästäjien suhtatumista asuntosäästämiseen ja säästämisen mahdollisuuksiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ...
  • Huomisen kokouspalvelut Original Sokos Hotel Valjuksessa 

   Kontio, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuosikymmenten muuttuessa myös ihmisten tavat toimia muuttuvat. Ihmiset tulevat entistä tietoisimmiksi tavoista saavuttaa ja jakaa tietoa yhä nopeammin. Kokouspalveluiden tarjoajien tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ...
  • Äidinmaitoa, kiitos! : Sähköinen ohjeistus äidinmaidonluovutuksesta 

   Tall, Piia; Heikkinen, Erja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Äidinmaidonluovutus on tärkeää, jotta pienet vastasyntyneet saavat parasta mahdollista ravintoa tukemaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Äidinmaito sisältää kaikki vauvan tarvitsemat suoja-aineet ja on parasta ravintoa ...
  • Miellyttävä ja opettava kenttädesign 

   Uusitalo, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventyä pelituntumaan ja mekaniikkojen opettamiseen. Päätavoitteena oli kerätä ja luoda tietopaketti aloitteleville kenttädesignereille sekä omaa tulevaisuutta varten. Toisena tavoitteena ...