Viimeksi lisätyt Kajaanin ammattikorkeakoulu

Viitteet 16-30 / 4549

  • Lattiabetonin kuivuminen ja kuivumisajan arvioiminen 

   Elomaa, Jaakko (2024)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Rakennusliike Porrassalmi Oy:n kanssa ja työn tavoitteena oli tutkia, miten eri olosuhde vaikuttaa maanvaraisten teräsbetonilaattojen kuivumisajan arvioon ja kuivumisaikaan. Lisäksi työn ...
  • Hankesuunnittelun kuvaus asuntorakentamisen perustajaurakointikohteissa 

   Sahlgrén, Hanna (2024)
   Tämä työ tehtiin Rakennusliike Lapti Oy:n Pohjois-Suomen toimipisteelle. Osa tämän työn sisällöstä ja työn liitteet salassa pidettäviltä osin rajattiin pois sen julkisesta versiosta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Unreal Engine ja mobiilipelin kehittäminen 

   Alavuotunki, Maiju (2024)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Unreal Engine 5 -pelimoottorilla kehitettyjen mobiilipelien profilointia. Tämä opinnäytetyö toteutettiin Critical Forcen toimeksiantona. Critical Force on kajaanilainen pelistudio, joka ...
  • Tekoäly ja palkkahallinto 

   Soininen, Suvi (2023)
   Opinnäytetyön aiheena on palkkahallinnon ja tekoälyn yhdistäminen. Toimeksiantajan kanssa halusimme selvittää, miten tekoälystä voisi olla hyötyä palkkahallinnossa. Toimeksiantajalla oli pohdinnassa voisiko tekoälyä käyttää ...
  • Microsoft Intune KamIT tietohallinnossa 

   Tsutsunen, Hanna (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä Intunea toimeksiantajan, eli Kajaanin kaupungin KamIT tietohallinnon, näkökulmasta Intunen tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden kannalta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyössä käsiteltiin ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvointi Kajaanin kaupungin päiväkodeissa, työhyvinvointikysely 2023 

   Lipponen, Eija; Riikonen, Leila; Harju, Anne (2024)
   Opinnäytetyö selvitti työhyvinvointikyselyn avulla Kajaanin varhaiskasvatushenkilöstön työhyvinvointia, mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja kuinka sitä voidaan kehittää. Varhaiskasvatus on pedagogisesti tavoitteellista ...
  • Asiakaspalveluosaamisen ja palveluneuvonnan toteutuminen hoitohenkilökunnan näkökulmasta. 

   Tarén, Jenna; Seppänen, Henna (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakaspalveluosaamisen ja palveluneuvonnan toteutumista hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hoitohenkilöstön asiakaspalvelu- ja palveluneu ...
  • Tekolumialustan käyttäjäkokemus maasto-hiihdossa 

   Heikkinen, Teemu (2024)
   Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikössä yhdessä alueen yhteistyökumppaneiden kanssa halutaan tuoda lupaavaksi osoittautuneet teknologiat ja menetelmät myös laboratorioympäristön ulkopuolelle osaksi ...
  • Monetra Oulu Oy:n taloushallinnon laadunseurannan kehittäminen 

   Kauppinen, Vili (2023)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Monetra Oulu Oy, joka on Oulun alueella toimiva taloushallinnon palvelukeskus. Yrityksessä tunnistetaan laadun merkitys liiketoiminnassa. Laadunvalvontaa on seurattu käyttämällä muun muassa ...
  • Alzheimerin tunnistaminen Down syndrooma asiakkaalla 

   Oksa, Niina; Salmela, Elina (2024)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkittu Alzheimerin taudin esiintyvyyttä ja oireita Down-henkilöillä. Lisäksi on selvitetty millaisilla työkaluilla Alzheimer tautia voisi tunnistaa jo ensioireiden alkamisesta. Tavoitteenamme ...
  • Yhdessä ihmisen parhaaksi - palliatiivisen hoidon moniammatillinen kehittäminen hankkeissa 

   Hökkä, Minna; Kaakinen, Pirjo; Keronen, Heidi; Kukkonen, Terhi; Melender, Hanna-Leena; Prest, Anne; Rajala, Mira; Räisänen, Katja; Suomalainen, Tarja
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  • Perehdytysmateriaali kierrätykseen Hotelli Golden Domelle 

   Primetta-Tenhunen, Johanna (2024)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Hotelli Golden Domen kanssa. Hotelli Golden Domella on käynnissä Ekokompassi-sertifikaatin hakuprosessi, jonka pohjalta syntyi tarve uudelle perehdytysmateriaalille sertifikaatin ...
  • Kaivosveden puhdistuskontin ohjausjärjestelmän suunnittelu 

   Seppänen, Eetu (2024)
   Kaivosveden puhdistuskontti on osa EAKR-rahoitteista (Euroopan aluekehitysrahasto) WaterPro-hanketta. KAMK on osana hanketta muun muassa Kokkolan yliopistokeskuksen sekä Oulun yliopiston kanssa. Opinnäytetyökseni teen ...
  • Teknologia TKI - Hanketoiminta oppimisen ekosysteemiä rakentamassa 

   Aihkisalo, K.; Bogdanov, E.; Huusko, H.; Isoranta, O.; Juntunen, H.; Kainulainen, A.; Kanniainen, H.; Karppinen, H.; Keränen, T.; Kitti, J.; Korhonen, T.; Krogerus, M.; Kähkönen, J.; Laatikainen, O.; Laukkanen, S.; Lippojoki, M.; Lukkari, E.; Mikkonen, P.; Nivankoski, M.; Pinola, J.; Putkonen, J.; Saari, M.; Sarén, M.; Seppi, M.; Stricker, R.; Tervonen, A.; Tikkanen, J.; Värjyvirta, V.; Wuetter Gonzales, M.
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  • Rakennushankkeen vastaanoton jälkeinen projektinhallinta 

   Partinen, Mikko (2024)
   Tiivistelmä Tekijä: Mikko Partinen Työn nimi: Rakennushankkeen vastaanoton jälkeinen projektinhallinta Tutkintonimike: Insinööri (AMK), rakennus ja yhdyskuntatekniikka Asiasanat: Takuuaika, Projektinhallinta, ...