Viimeksi lisätyt Kajaanin ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 4578

  • Ikäihmisten hyvinvointia tukevia voima- ja tasapainoharjoitteita 

   Viitanen, Katariina; Viitanen, Jenna (2024)
   Tässä kehittämistehtävässä teemme Paltamon paikallislehti Väylään artikkelin, joka on suunnattu ikäihmisille. Artikkelin aiheena on ikäihmisten hyvinvointia tukevia voima- ja tasapainoharjoitteita. Saimme aiheen Paltamon ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Mielen hyvinvoinnin tila maailmalta Kainuuseen - nykytilan kartoitus 

   Kemppainen, Jaana; Lokkila, Kirsi; Vuorinen, Sanni
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2024)
  • Vapaaehtoistyön johtamisen kehittäminen Pohjois-Suomen sovittelutoimistossa 

   Flinkman, Sirpa (2024)
   Tiivistelmä Tekijä(t): Sirpa Flinkman Työn nimi: Vapaaehtoistyön johtamisen kehittäminen Pohjois-Suomen sovittelutoimistossa Tutkintonimike: Sosionomi (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Asiasanat: ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Vuorovaikutuksen kehittäminen etäjohdetussa työyhteisössä 

   Heikkinen, Seija (2024)
   Etätyö on lisääntynyt viime vuosina. Vuorovaikutuksen merkitys on aiheena tärkeä, koska vuorovaikutuksella on vaikutusta esimerkiksi koettuun työhyvinvointiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Oulujärvi Leader ry, jonka ...
  • Yksinkertaisen skriptikielen suunnittelu ja toteutus pelimoottorien käytön tueksi 

   Takala, Ilkka (2024)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tulkattujen kielten luomista ja käyttöä. Opinnäytetyön aikana tutkittiin useita erilaisia lähestymistapoja koodin kääntämiseen, jäsentämiseen ja tuottamiseen ja näistä valittiin ...
  • Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen rakennusten nykytilan selvitys 

   Moisanen, Pekka (2024)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Koulutuskeskus Brahen osana toimivalle Ruukin luonto- ja hevoskeskukselle. Opinnäytetyö pohjautui Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen tarpeeseen kehittää ja kartoittaa alueen koulutus- ja asuinkäytössä ...
  • Moottorikelkkamatkailun kysyntäselvitys : Kelkka Kainuu -hankkeen raportti 

   Järviluoma, Jari; Karttunen, Marjo
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2024)
   Selvityksen päätavoite on profiloida tyypillinen kotimainen moottorikelkkamatkailija. Profiloinnin lisäksi selvityksessä tarkastellaan Kainuuta moottorikelkkamatkailun kohdealueena: miten kiinnostavana kotimaiset ...
  • Tiedon hyödyntämisen kehittäminen Iceheartsin johtoryhmän päätöksenteossa 

   Lehto, Anu (2024)
   Toimintaympäristön muutokset ja odotukset edellyttävät sosiaali- ja terveysalalla toiminnan tarpeellisuuden ja sen tuomien vaikutusten esille tuomista. Järjestöavustuksilla toimivissa organisaatiossa tämä on viime vuosina ...
  • Palliatiivisen hoitotyön osaamisen kehittäminen ikääntyneiden ympärivuorokautisessa asumispalvelussa 

   Näppä, Marja (2024)
   Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt palliatiivisen hoidon kuuluvan kaikille kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastaville. Laadukas elämän loppu vaiheen hoito edellyttää yhteneväisiä toimintatapoja ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Role of Business and Product Strategies in Mobile Gaming Companies 

   Piirainen, Antti Veikko (2024)
   Strategy is a topic that has been covered in various academic literature. Mobile gaming business as a field of business, has not been researched through the lenses of strategy. The aim of this thesis is to understand what ...
  • Päihteiden käytön haitat 

   Saviniemi, Jenni (2024)
   Kehittämistehtäväni tavoitteena oli lisätä tietoa päihteiden käytön haitoista ja vaikutuksista kasvaville nuorille. Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa esitelmä päihteiden käytön riskeistä ja vaikutuksista terveyteen ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Market Research on Available Textile Waste Recycling Technologies for Northern Finland, Norway, and Sweden 

   Medina, Charmaine (2024)
   This thesis was commissioned research under the THREAD project which aims to explore the circularity of textiles with a focus on reuse and recycling within the Northern Periphery and Arctic (NPA) communities. The necessity ...
  • Aistihuone ikääntyneiden hoivakotiin 

   Saviniemi, Jenni; Pihlajamäki, Pinja (2024)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Attendo Kesälampi Vieremällä, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikääntyneille ja muistisairaille. Toimeksiantajan toiveena oli tehdä opinnäytetyönä aistihuone ikään-tyneille ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Maastohiihtosuksen voiteen suositteleminen keliolosuhteen mukaan 

   Paulin, Ristomatti (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli yrittää kehittää koneoppimisalgoritmi, joka pystyisi suosittelemaan maastohiihdossa käytettäviä luistovoiteita keliolosuhteen perusteella. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ...
  • Ohjelehtinen parisuhteen tukemiseen synnytyksen jälkeen 

   Peltola, Emmi; Reinikainen, Anni (2024)
   Sosiaali- ja terveysalalla korostetaan tarvetta löytää tehokkaita keinoja vastata kansalaisten terveys- ja hyvinvointitarpeisiin muuttuvissa olosuhteissa. Monet palveluyksiköt tilaavat tarvitsemiaan tuotteita ulko-puolisilta ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad