• Relational Database Clustering with MariaDB Galera 

   Ryynänen, Joonas (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa korkean saatavuuden relaatiotietokanta järjestelmä, joka on maantieteellisesti hajautettu ja pystyy toimimaan, vaikka tietyissä osissa esiintyisi vikatilanteita. Työn teoria ...
  • Seuraohje salibandyseura Papas ry:lle 

   Hautamäki, Julius (2019)
   Seuraohje on seura-aktiivisten käsikirja, josta löytyy tietoa seuran joukkuetoiminnasta, ohjeistuksista ja sen toimintatavoista. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Kajaanissa toimivan salibandyseura Papas ry:n kanssa, ...
  • Kajaanin kaupungin tila-, ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhdistämisen vaikutukset ja palveluiden kehittäminen 

   Partanen, Joni (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia vaikutuksia Kajaanin kaupungin tila-, ateria- ja puhtaanapitopalveluiden yhdistämisellä yhteiseen organisaatioon olisi. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ymmärtää paremmin ...
  • Active Holiday for Families Visiting Ukkohalla 

   Peltomaa, Heli (2019)
   The commissioning party of this thesis was Hiihtokeskus Ukkohalla-Paljakka Oy. The thesis was produced for one of their ski resorts, Ukkohalla Resort, located in Hyrynsalmi in the region of Kainuu. The resort wanted to ...
  • Maahanmuuttajanaisten käsityksiä liikunnasta ja työllistymisestä Helsingissä 

   Lagerspetz, Maria (2019)
   Työssä tarkastellaan kahdeksan maahanmuuttajanaisen käsityksiä Helsingin kaupungin maahanmuuttajille suunnatuista liikuntapalveluista. Lisäksi pohditaan maahanmuuttajanaisten erityistarpeita liikuntaharrastukseen liittyen ...
  • Oppimisympäristön ja asiantuntijuuden kehittäminen opiskelijanäkökulmasta 

   Rahkonen, Anne (2019)
   kehittäminen, innovaatiot, ideointi, osallistaminen, fasilitaatio
  • Tampereen maauimalan liikuntapalveluiden palvelukonsepti 

   Kanerva, Valtteri; Tuominen, Riikka (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa liikuntapalveluiden palvelukonsepti Tampereen maauimalaan. Tavoitteena oli liikunnallisen toiminnan kehittäminen Tampereen maauimalassa. Työn toimeksiantaja ...
  • Toiminnan joustavuus ja sisäinen liikkuvuus yrityksessä 

   Kemi, Heli; Hirvonen, Kirsi (2019)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli tutkia toimeksiantaja yrityksen, liikkuvuuden parantamista, henkilöstön motivointia ja osaamisen kehittämistä yrityksessä. Yhtenä tärkeänä osana oli selvittää lisätyön vastaanoton mahdollisuudet ...
  • Kehittämissuunnitelma Kainuun CP-yhdistys ry:lle 

   Pyykkönen, Henna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehittämissuunnitelma Kainuun CP-yhdistys ry:lle. Opinnäytetyö oli näin ollen luonteeltaan kehittämistehtävä. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena oli kartoittaa suuntaa yhdistyksen ...
  • Ventrogluteaalisen intramuskulaarisen injektion antaminen : opetusvideo Kajaanin ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden käyttöön 

   Haataja, Meiju; Eerola, Pihla (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tuotteistamisprosessin avulla Kajaanin ammattikorkeakoululle näyttöön perustuva opetusvideo, joka käsittelee ventrogluteaaliselle alueelle annettavan intramuskulaarisen injektion antamista. ...
  • Pelialan yritysten rahoitus ja ansaintamallit 

   Mattila, Minja; Nissinen, Essi (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pienten ja keskisuurten kainuulaisten pelialan yritysten ansaintamalleja, rahoituslähteitä sekä kannattavuutta ja kasvua. Työn toimeksiantajana oli Kajaanin ammattikorkeakoulun ...
  • Tutkimus esimiestyön hallinnasta ja koulutustarpeesta Sotkamon kunnassa 

   Hanhela, Heidi (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Sotkamon kunnan keskijohdon esimiesten tarvitsemaa tukea ja ohjausta esimiestyössään. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Sotkamon kunta. Tutkimuksen avulla kartoitettiin esimiesten ...
  • Kajaanilaisten nuorten hyvinvointi - kyselylomakkeen laatiminen 

   Mäkeläinen, Anni; Myllyoja, Maria (2019)
   Nuoret kokevat hyvinvointinsa entistä paremmaksi, mutta samaan aikaan hyvinvoinnin eriarvoistuminen on merkittävä haaste. Nuorille suunnattujen palveluiden, kuten nuorisotyön ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi ...
  • Opas läheisensä menettäneelle 

   Keränen, Riikka; Korpihete, Julia (2019)
   Läheisen kuollessa omaiset jäävät helposti yksin, sillä haastatteluista kootun tutkimuksenmukaan surevien omaisten ja läheisten tukeminen on liian vähäistä. Opinnäytetyömme tavoitteena on tukea omaisen selviytymistä ...
  • Sairaanhoitajien kokemuksia etälääkärivastaanottotoiminnasta 

   Kilpeläinen, Kirsi; Moilanen, Teela (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sairaanhoitajan kokemuksia etälääkärivastaanottotoiminnasta. Keräsimme aineiston haastattelemalla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) sairaanhoitajia, ...
  • Opas neuvolantyöntekijöille maahanmuuttajaperheiden kohtaamisesta 

   Koskelo, Vilma; Lepistö, Annika (2019)
   Suomesta on lähdetty ulkomaille kautta aikojen etsimään valoisampaa tulevaisuutta. Maahanmuuttoa on tapahtunut jo pitemmän ajan. 2000-luvulla Suomesta on hakenut vuosittain turvapaikkaa noin 4000 ihmistä. Viime vuosien ...
  • Perehdytyskansio Kalevala Spiritille - Kohteena Stuttgartin joulutori 

   Toppi, Marianne (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kahden sähköisen perehdytyskansion kokoaminen Kalevala Spiritin järjestämälle suomalaiselle joulutorille Saksan Stuttgartiin. Kuukauden kestävä joulutori on suosittu ajanviettopaikka ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2018 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Business Plan for Solar Panels and Battery Storage 

   Woertman, Jasper (2019)
   Business plans are a formal form to write down the structure and area of your business. This is considered the foundation of the business upon which an entrepreneur builds an enterprise. Depending on the industry, innovation ...
  • Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys 

   Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Selvityksessä esitellään Koillismaan – Kuusamon ja Taivalkosken – painopistetoimialoille laadittu aluetalouden mittaamismalli ja seurantamalli. Koillismaan painopistetoimialoiksi nimettiin yhdessä selvityksen toimeksiantajan ...