- Selaus nimekkeen mukaan Kajaanin ammattikorkeakoulu

  • 1 - 4-luokkalaisten hyvinvointiopas vanhemmille 

   Vellonen, Anni; Kinnunen, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luoda 1 - 4-luokkalaisten vanhemmille hyvinvointiopas, joka sisältää vinkkejä helpon ja kustannuksettoman perheliikunnan suunnittelemiseen ja toteuttamiseen sekä antaa tietoa ravitsemuksesta, ...
  • 1-tyypin diabetesta sairastava lapsi päivähoidossa : ohjelehtinen päiväkodin henkilökunnalle 

   Vähärautio, Miia; Alahautala, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   1-tyypin diabetekseen sairastuu Suomessa vuosittain noin 600 alle 15-vuotiasta lasta. Viime vuosien aikana erityisesti pienten lasten sairastuvuus on lisääntynyt. Lapsen sairastuminen aiheuttaa muutoksia ja lisästressiä ...
  • 10-12 -vuotiaiden ohjaus terveellisiin välipaloihin 

   Polvinen, Pinja; Pelli, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyömme oli ala-asteikäisille, 10–12 -vuotiaille lapsille, suunniteltu ohjaustapahtuma terveellisistä välipaloista. Osallistuimme teemapäivään, jonka terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät. Teimme toimintapisteen ...
  • 10–15-VUOTIAIDEN URHEILIJOIDEN TAITOHARJOITTELU : DVD YTY-treeni – hankkeen taitoharjoitteista 

   Kervinen, Mikko; Pelto, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Vastaten valtakunnalliseen liikuntapoliittiseen linjaukseen ja maakunnallisiin lasten ja nuorten urheilun kehittä-mistarpeisiin Kainuun Liikunta ry. suunnitteli syksyn 2010 aikana Yhteistyötreenit – lasten ja nuorten ...
  • 13 - 18-vuotiaiden tyttöjen klassisen baletin harrastamiseen vaikuttavat motivaatiotekijät 

   Karppinen, Emmi (2020)
   Klassinen baletti on länsimaalaisen taidetanssin vanhin muoto, jossa korostuvat liikkeen kauneus ja keveys. Baletin tekniikan hallitseminen vaatii tanssijalta optimaalista motivaatiota ahkeraan harjoitteluun. Harjoittelu ...
  • 13–20-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kilpahiihtäjien hiihtovauhtivertailut vuosina 1988–2009 

   Piminäinen, Mika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisten nuorten 13–20-vuotiaiden kilpahiihtäjien hiihtovauhtien kehitys vuosilta 1988–2009. Tarkoituksena opinnäytetyöllä oli tuottaa koulutusmateriaalia Vuokatin urheiluopiston ...
  • 14–15-vuotiaiden urheilijoiden elämäntavat – Tukevatko ne huippu-urheilijaksi tulemista? 

   Jääskeläinen, Essi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla, millaiset ovat 14–15-vuotiaiden urheilevien nuorten elämäntavat. Tavoitteena oli tuottaa tietoa nuorten urheilijoiden elämäntavoista ja selvittää, tukevatko nuorten urheilijoiden ...
  • 15-16-vuotiaiden lentopalloilijoiden nopeusvoiman kehittyminen sarjakaudella 

   Matalamäki, Jenni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lentopalloilijoiden nopeusvoimaa ja sen kehittymistä sarjakaudella. Tutkimukseni kohteena olivat yhden joukkueen kahdeksan 15-16- vuotiasta tyttölentopalloilijaa. Toteutin ...
  • 1960−1980-luvun omakotitalojen rakennusvirheet ja niiden korjaus 

   Kinnunen, Joonas (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön esimerkkikohteena on käytetty Kajaanissa sijaitsevaa omakotitaloa, joka on rakennettu 1960-luvulla ja myöhemmin laajennettu 1980-luvulla. Vuonna 2012 - 2013 taloon rakennettiin uusi laajennus, jonka ...
  • 1970-luvun pientalon hankintakustannukset verrattuna uudisrakennuksen hintaan 

   Kinnunen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on antaa tietoa 1970-luvun riskirakenteista ja mahdollisista korjaustarpeista sekä niiden tuomista kustannuksista kyseisen aikakauden asunnon ostoa harkitsevalle. Esimerkkikohteena on ...
  • ”24/7” Kainuulaisten työikäisten 25 - 64-vuotiaiden miesten alkoholin liikakäytön taustalla olevat tekijät 

   Hiltunen, Jani; Komulainen, Hilkka; Lehtonen, Raili (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aiheenamme oli kainuulaisten työikäisten 25 - 64-vuotiaiden miesten alkoholin liikakäytön taustalla olevat tekijät. Alkoholin liikakäyttö aiheuttaa suomalaisille huomattavia terveyshaittoja ja on viime vuosina ollut ...
  • 2D MOBIILIPELIN KEHITTÄMINEN, CASE: HOPPING PENGUIN 

   Lahtinen, Olli; Alhonen, Joonas (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä kuvataan Hopping Penguin -mobiilipeliprojekti hyvin käytännönläheisesti. Työssä paneudu-taan ensin pelinkehityksen teoriaan ja työkaluihin, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin Hopping Penguin projektia ...
  • 2D-grafiikan luominen mindfulness-mobiilipeliin 

   Kauppinen, Heli (2021)
   Opinnäytetyö on projektikuvaus työskentelystäni PORE-hankkeeseen liittyvässä Tietoisuuden saari-mobiilipeliprojektissa. Työn tilaajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tietoisuuden saari on nuorille suunnattu peli, ...
  • 2D-PELIMOOTTORI TAUSTALATAUSOMINAISUUKSILLA 

   Hyyryläinen, Ilkka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kaupallisten ja ilmaisten pelimoottoreiden määrä ja laatu on kasvanut pelialan mukana, mikä on tehnyt oman pelimoottorin tekemisestä lähes tarpeetonta. Omalla pelimoottorilla voi kuitenkin saada aikaiseksi tukevamman pohjan ...
  • 2D-pelin kehittäminen Godot Enginellä 

   Miettinen, Teemu (2019)
   Godot Engine on melko nuori ja huomiotta jäänyt pelimoottori. Silti se varsinkin vuosina 2017−2019 on kehittynyt melkoisesti ja on pian varteenotettava kilpailija jo tunnettujen Unity3D:n ja Unreal Engine 4:n rinnalla. ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen kehittämiskoulutus Lehtikankaan päiväkodille sekä motoristen taitojen havainnointilomakkeen testaaminen ja arviointi 

   Nikumatti, Kaisa-Maria; Ollila, Sohvi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää 3-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen kehit-tämiskoulutus Lehtikankaan päiväkodin henkilökunnalle, sekä testata ja arvioida päiväkodille laadi-tun motoristen taitojen ...
  • 3D Game Environment in Unreal Engine 4 

   Vesterinen, Miro (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis deals with the technical knowledge required from a 3D-artist to produce high-quality content using Unreal Engine 4 and was made only to support the writer’s own learning and know-how of the subject. Unreal ...
  • 3D peliympäristön moduulisarjan luominen 

   Piirainen, Heli (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli keskittyä tutkimaan ja paljastamaan modulaarisien pelien ympäristöjen luomistekniikoita ja miten ne vaikuttavat itse pelisuunnitteluun. Opinnäytetyössä tarkasteltiin ja selitettiin, ...
  • 3D platformer level design 

   Aaltonen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this Bachelor’s thesis was to design a level for Biting Mascot’s 3D platformer project Captain’s Tail and explore the intricacies of 3D platformer level design. The first chapter elaborates on the meaning and ...
  • 3D-alan sanasto : 3D-grafiikan termit suomeksi 

   Joensuu, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   3D-ala on Suomessa englanninkielinen. Tämä hankaloittaa 3D-alan opetustyötä ja oppimateriaalien kirjoittamista. Opinnäytetyön tavoite on 3D-alan suomenkielisen sanaston kerääminen, kokoaminen ja esittäminen sekä uusien ...