Viimeksi lisätyt Kajaanin ammattikorkeakoulu

Viitteet 31-45 / 4578

  • Evaluation of the Bavarian Subsidies Directive: assessing its ecological and economic impacts using a utility value analysis 

   Ringler, Caroline (2023)
   This study delves into the interplay between the Bavarian Cablecar Subsidies Directive (BCCSD), economic interests, and ecological sustainability within the context of ski tourism. As climate change exerts profound impacts ...
  • CPAP-hoidon aloituksen ja ohjauksen kehittäminen Coronaria uniklinikalla 

   Huotari, Pia; Heikura, Anne (2024)
   Tiivistelmä Tekijä(t): Huotari Pia & Heikura Anne Työn nimi: Cpap-hoidon aloituksen ja ohjauksen kehittäminen Coronaria uniklinikalla Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK) Asiasanat: CPAP-hoito, ...
  • Tuberkuloosipotilaan kotiuttamislista hoitajille 

   Viitanen, Katariina; Viitanen, Jenna (2023)
   Keuhkotuberkuloosin määrä on Suomessa vähentynyt. Kainuun alueella tuberkuloosia sairastavia potilaita tulee osastolle säännöllisesti. Uuden sairaalan rakentamisen myötä tuberkuloosipotilaiden hoitaminen siir tyi uudelle ...
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen etätyössä 

   Huusko, Jenni (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia työhyvinvoinnin kehittämiseksi etätyössä. Tarkoituksena oli tutkia työhyvinvointia etätyössä yrityksessä X ja tuottaa kehittämisehdotuksia toimeksiantajan ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Markkinakatsaus: puhelin- ja asiakaspalvelun kehittäminen 

   Hyttinen, Auni (2024)
   Tässä opinnäytetyössä Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, miten Verohallinnon puhelinpalvelun ja asiakaspalvelua voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita, millaisia ...
  • Ketterän organisaation työtilanteen raportoinnin kehittäminen 

   Kovalainen, Satu (2024)
   Voidakseen johtaa organisaatiota tiedolla, organisaatiolla tulee olla saatavilla selkeät ja helppokäyttöiset raportit kaikille organisaation tasoille. Ketterissä menetelmissä työt aloitetaan ennen kuin kaikki faktat ovat ...
  • Z-sukupolven sitoutumisen edistäminen palvelualalla esihenkilötyön keinoin 

   Niinimaa, Riitta-Liisa (2024)
   Palvelualan suuri vaihtuvuus aiheuttaa yrityksille nousevien kustannusten lisäksi puutteita osaamisessa, työtekijä- ja asiakaskokemuksen heikentymistä sekä tuloksen ja työnantajamielikuvan laskua. Opinnäytetyön aiheena oli ...
  • Agile-menetelmien hyödyntäminen analysaattorituotteiden elinkaaren hallinnassa 

   Pehkonen, Jesse (2024)
   Opinnäytetyössä tutkittiin agile-menetelmien mahdollisuuksia Raute Oyj:n Kajaanin yksikön analysaattorituotteiden elinkaarien hallinnassa. Työssä tutustuttiin erityisesti Scrum-menetelmän mahdolliseen soveltamiseen ...
  • Hyvinvointitapahtuma Kannuksen työikäisille 

   Helen, Ada; Nuorala, Anna-Leena (2024)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kannuksen liikuntapalvelut. Kannuksen kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on mahdollistaa monipuolisen liikunnan toteuttaminen ja harrastaminen Kannuksessa liikuntalain ohjeistuksen ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Dynaaminen muodon uudelleenmuotoilu ajon aikana Godot-pelimoottorissa 

   Suokas, Ville (2024)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli muodon muokkaamistekniikoiden selvittäminen ja miten niitä voisi soveltaa Godot-pelimoottorissa. Tavoitteeksi muodostui tutkia eri tekniikoita ja niitä soveltamalla toteutettiin yksinkertainen ...
  • Laadun ja tehokkuuden parantaminen CLT-rakentamisessa 

   Rautiainen, Esa (2024)
   Puurakentamisen käytännöt modernien insinööripuutuotteiden osalta ovat toistaiseksi varsin kirjavia. Tämä työ käsitteli aihetta CLT:n eli ristiinliimatuista lautakerroksista koostuvan massiivipuulevyn käytön näkökulmasta. ...
  • Perävaunuun sijoitetun sammutusmoduulin koekäyttö ja kehittäminen 

   Kinnunen, Sami (2024)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee OY Veljekset Kulmala AB:n valmistaman mönkijän perävaunuun sijoitetun maastosammutusmoduuli prototyypin koekäyttöä sekä kehittämisehdotuksia. Työssä on esitelty tilaava yritys, käsitelty ...
  • Kajaanin Palloilijoiden taloudellinen analyysi ja liiketoiminnan kehittäminen 

   Tuomarila, Elias; Moilanen, Venni (2023)
   Opinnäytetyön aiheen on Kajaanin palloilijoiden taloudellinen analyysi ja Liiketoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimeksiantajalle taloudellinen analyysi seuran toiminnasta sekä kehittää heidän ...
  • Asiakkaiden sitouttaminen kuntokeskusjäsenyyteen 

   Marttila, Elina (2024)
   Toimeksiantajana on kotkalainen kuntokeskus Fit Karhula, joka on osa Ole.Fit-ketjua. Vuosittain kuntokeskukseen liittyy uusia asiakkaita ja myös irtisanoo jäsenyytensä. Opinnäytetyö selvittää syitä asiakkaiden irtisanomiseen, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lattiabetonin kuivuminen ja kuivumisajan arvioiminen 

   Elomaa, Jaakko (2024)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Rakennusliike Porrassalmi Oy:n kanssa ja työn tavoitteena oli tutkia, miten eri olosuhde vaikuttaa maanvaraisten teräsbetonilaattojen kuivumisajan arvioon ja kuivumisaikaan. Lisäksi työn ...