Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Vuorovaikutuksen kehittäminen etäjohdetussa työyhteisössä 

  Heikkinen, Seija (2024)
  Etätyö on lisääntynyt viime vuosina. Vuorovaikutuksen merkitys on aiheena tärkeä, koska vuorovaikutuksella on vaikutusta esimerkiksi koettuun työhyvinvointiin. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Oulujärvi Leader ry, jonka ...
 • Yksinkertaisen skriptikielen suunnittelu ja toteutus pelimoottorien käytön tueksi 

  Takala, Ilkka (2024)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tulkattujen kielten luomista ja käyttöä. Opinnäytetyön aikana tutkittiin useita erilaisia lähestymistapoja koodin kääntämiseen, jäsentämiseen ja tuottamiseen ja näistä valittiin ...
 • Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen rakennusten nykytilan selvitys 

  Moisanen, Pekka (2024)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Koulutuskeskus Brahen osana toimivalle Ruukin luonto- ja hevoskeskukselle. Opinnäytetyö pohjautui Ruukin luonto- ja hevoskeskuksen tarpeeseen kehittää ja kartoittaa alueen koulutus- ja asuinkäytössä ...
 • Tiedon hyödyntämisen kehittäminen Iceheartsin johtoryhmän päätöksenteossa 

  Lehto, Anu (2024)
  Toimintaympäristön muutokset ja odotukset edellyttävät sosiaali- ja terveysalalla toiminnan tarpeellisuuden ja sen tuomien vaikutusten esille tuomista. Järjestöavustuksilla toimivissa organisaatiossa tämä on viime vuosina ...
 • Role of Business and Product Strategies in Mobile Gaming Companies 

  Piirainen, Antti Veikko (2024)
  Strategy is a topic that has been covered in various academic literature. Mobile gaming business as a field of business, has not been researched through the lenses of strategy. The aim of this thesis is to understand what ...
 • Market Research on Available Textile Waste Recycling Technologies for Northern Finland, Norway, and Sweden 

  Medina, Charmaine (2024)
  This thesis was commissioned research under the THREAD project which aims to explore the circularity of textiles with a focus on reuse and recycling within the Northern Periphery and Arctic (NPA) communities. The necessity ...
 • Maastohiihtosuksen voiteen suositteleminen keliolosuhteen mukaan 

  Paulin, Ristomatti (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli yrittää kehittää koneoppimisalgoritmi, joka pystyisi suosittelemaan maastohiihdossa käytettäviä luistovoiteita keliolosuhteen perusteella. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän ...
 • Välittömän yhteistoimintaosaamisen kehittäminen esihenkilötyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella 

  Raatikainen, Hanna (2024)
  Yhteistoimintaosaamisella on iso merkitys esihenkilötyössä. Edustuksellinen yhteistoiminta perustuu lakiin ja se toimii perustana välittömälle yhteistoiminnalle. Välitön yhteistoiminta on työyhteisöissä tapahtuvaa ...
 • NEWS pisteiden hyödyntäminen ikäihmisten hoivatyössä 

  Riekki, Katja (2024)
  NEWS pisteytys eli aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä on kehitetty vuonna 2012 Britanniassa. Tarkoituksena oli saada järjestelmä aikuispotilaiden peruselintoimintojen häiriöiden tulkintaan ja mahdollisimman varhaiseen ...
 • Ohjeistus palkanlaskennan työohjeiden laatimiseen 

  Tuomikoski, Kirsi (2024)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin kehittämistehtävänä. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää palkanlaskennan työohjeiden laatimiseen ohjeistus toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimii palkkahallinnon ...
 • Terveysluento Paltamon sydänyhdistykselle 

  Hyyryläinen, Verneri; Kyllönen, Anna-Mari; Kyllönen, Sini (2024)
  Tämän toiminnallisen kehittämistyön aiheena oli terveysluento Paltamon sydänyhdistykselle. Kehittämistyön toimeksiantaja oli Paltamon sydänyhdistyksen yhteyshenkilö. Toimeksiantajalla oli tarve järjestää yhdistyksen ...
 • Kajaani Fest Live 2023 –festivaalin kävijätutkimus 

  Lehtola, Jonna (2024)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kävijätutkimus Kajaani Fest Live 2023 -festivaalilla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuonna 2023 kesällä ensimmäistä kertaa järjestettävän Kajaani Fest Live -festivaalin kävijöiden ...
 • Hahmon suunnittelu fantasiapeliin 

  Kotajärvi, Petra (2024)
  Opinnäytetyön aiheena oli hahmon suunnittelu fantasiapeliin. Teoriataustassa selviteltiin, mitä kaikkea on otettava huomioon hahmoa suunnitellessa. Keskityttiin fantasiaan genrenä ja hahmosuunnitteluun. Työn tavoitteena ...
 • Vihollisolentojen narratiivinen suunnittelu ja konseptointi 

  Viitala, Jenna (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä pelien vihollisiksi miellettyjen olentojen narratiiviseen suunnitteluun ja taustoittamisen pohjalta konseptien tekemiseen. Tarkoituksena oli tutkia, kuinka narratiivin elementtejä ...
 • Hyötypelin suunnittelu ja toteutus 

  Leinonen, Emilia (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli hyötypelin suunnittelu ja toteutus toimeksiantajan CSE Entertainmentin tapWall-laitteelle. Toimeksiantona oli suunnitella ja toteuttaa peli Unity-pelimoottorilla, joka kehittäisi lapsien ja ...

Näytä lisää