Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Kesätyöntekijän perehdytysopas Nallikari Bakery & Bistro 

  Matalamäki, Anniina (2021)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena on tehdä hyödyllinen perehdytysopas Nallikari Bakery & Bistro konditoria-ravintolalle. Toiminnallisena opinnäytetyönä tehdyn oppaan tavoitteena on helpottaa toimeksiantajaa perehdyttämisprosessissa ...
 • Preliminary Needs Survey for the Tourism Strategy of Lestijärvi municipality 

  Tuikka, Ronja (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa matkailustrategiaa varten Lestijärven kunnalle, joka toimi opinnäytetyön toimeksiantajana. Strategian tehtävä on asettaa tavoitteet organisaatiolle ja antaa ohjeellista tukea ...
 • Ruokatrendit osana tuotekehitystä : pop-up aamiaispaikka 

  Suomela, Maria (2021)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli aamiaisen tuotekehitys ruokatrendit huomioon ottaen. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sillä ei ollut toimeksiantajaa. Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsittelee tuotekehitystä, erilaisia ...
 • Sisäisten logistiikka- ja varastopalvelujen kehittäminen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 

  Paldan, Annakaisa (2021)
  Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on jo pitkään ollut jatkuvan muutoksen kohteena. Muutostarpeita luo niin yhteiskunnalliset muutokset kuin organisaatioiden sisäiset tavoitteet. Muuttuvassa ...
 • Testausautomaation kehittäminen Robot Frameworkillä 

  Känsälä, Joel (2021)
  Opinnäytetyössä esitellään, miten Robot Framework -ohjelmistokehystä voidaan hyödyntää osana DevOps-ohjelmistokehitysmallia. Tavoitteena oli luoda kehitysympäristö, jolla kehittäjä voi kirjoittaa testitapauksia, jotka ...
 • Matkailutuotteiden kartoitus ja kehittämistyö Naturpolis Oy:lle 

  Hietala, Kari; Kallunki, Riikka (2021)
  Tiivistelmä Tekijät: Kari Hietala & Riikka Kallunki Työn nimi: Matkailutuotteiden kartoitus ja kehittämistyö Naturpolis Oy:lle Tutkintonimike: Tradenomi (AMK) Asiasanat: Kiertomatkatuote, pyörämatkatuote, valokuvausmatka ...
 • Ceph-klusteri 

  Savolainen, Heidi (2021)
  Opinnäytyö on tehty toimeksiantona KAMKin Datacenter-laboratorioon. DC-laboratorio tarvitsi uuden levyjärjestelmän, jonka pohjana käytetään Cephiä. Ceph on open source -vaihtoehto Object Storagetyyliselle tallennustilalle. ...
 • Ketjukuljettimen suunnittelu 

  Karuaho, Jukka-Pekka (2021)
  Opinnäytetyössä käsitellään Insinööritoimisto Hallenberg Oy:ssä Bekason Oy:lle suunnittelemani mobiilialustalle asennettavaa ketjukuljetinta. Työssä käydään läpi runkorakenteen, komponenttien ja toimilaitteiden suunnittelu- ...
 • OBB-puun generoiminen Unity Enginessä 

  Tuohino, Jere (2021)
  Tässä opinnäytetyössä kehitetään Unity-pelimoottoriin työkalu, jonka tarkoituksena on luoda OBB-puun teorian mukainen törmäytin annetulle mallille. OBB-puulla pyritään saavuttamaan tarkempaa mallin mukaista törmäytintä, ...
 • 2D-grafiikan luominen mindfulness-mobiilipeliin 

  Kauppinen, Heli (2021)
  Opinnäytetyö on projektikuvaus työskentelystäni PORE-hankkeeseen liittyvässä Tietoisuuden saari-mobiilipeliprojektissa. Työn tilaajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tietoisuuden saari on nuorille suunnattu peli, ...
 • Pölynhallinta rakentamisen aikana 

  Leinonen, Joni (2021)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kattava tutkielma liittyen pölynhallintaan rakentamisen aikana, sisäilmastoluokkiin sekä kasvattaa omaa ammattitaitoa aiheesta. Tieto rakentamisessa syntyvien pölyjen vaaroista on ...
 • Timing ja sen yhteys jalkapallomaalivahdin heittäytymällä tapahtuvan torjuntasuorituksen nopeuteen 

  Jarva, Paavo (2021)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, mitä on timing sekä millainen yhteys sillä on jalkapallomaalivahtien heittäytymällä tapahtuvan torjuntasuorituksen nopeuteen. Timing on jalkapallomaalivahtien käyttämä ...
 • Fotogrammetriastudion automatisointi 

  Mustakangas, Joni (2021)
  Fotogrammetria on tieteenala, jossa mitataan etäisyyksiä tarkastelemalla valokuvia. Moderneja tietokoneohjelmia käyttäen valokuvista saadaan luotua rekonstruktio kuvatusta tilasta tai kohteesta, jota voidaan käyttää useisiin ...
 • Vaatteiden mallintaminen hahmoille 

  Saloranta, Jyri (2021)
  Työ käsittelee realististen vaatteiden mallintamista hahmoille. Työssä käydään läpi erilaisia metodeja sekä ohjelmistoja ja niiden vahvuuksia sekä puutteita erityisesti realismia haettaessa. Työssä esitellään ohjelmistoja, ...
 • Customer Satisfaction Survey for LadyLine: case Kajaani and Iisalmi 

  Ivochkina, Evgeniia (2021)
  The commissioning party of the thesis was LadyLine fitness centers in Kajaani and Iisalmi. They offer services exclusively for women of different ages. The purpose of the thesis was to create and conduct a customer ...

Näytä lisää