Uusimmat viitteet

 • Modulaarisen rakennuksen mallintaminen 

  Höykinpuro, Lasse (2019)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin modulaarisuutta pelien kenttäsuunnittelussa. Modulaarisuus tarkoittaa erilaisten yhteensopivien komponenttien yhdistelemistä suurempien kokonaisuuksien luomiseksi. Tässä työssä modulaarisuutta ...
 • Liiketoimintasuunnitelma - Liikuntakeskus Buusti 

  Huhmarniemi, Minna (2019)
  Tiivistelmä Tekijä: Huhmarniemi Minna Työn nimi: Liiketoimintasuunnitelma – Liikuntakeskus Buusti Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) Asiasanat: liiketoimintasuunnitelma, kuntosali, liikuntakeskus, yrittäjyys ...
 • Enhancing athletes’ self-determination through coaching 

  Enroth, Miro (2018)
  In the sports sector, there has been considerable discussion on intrinsic motivation and self-determination and its influence on individual athletes’ development. In other fields such as working life and education, the ...
 • Markkinatutkimus Free From- leipomotuotteista 

  Koskimäki, Severi (2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Moilas Oy:lle markkinatutkimus, jossa tutkitaan uuden Free From -tuotekategorian kuluttajakysyntää ja kiinnostusta markkinoilla. Kuluttajien vaatimukset ovat kasvaneet viime ...
 • Lääkkeiden jako- ja antopoikkeamat ja niihin yhteydessä olevat tekijät 

  Kemppainen, Jenni (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä tapahtuvia lääkkeiden jako- ja antopoikkeamia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä analysoimalla hoitajien tekemiä HaiPro-vaara ...
 • Työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestäminen teollisen pintakäsittelyalan opiskelijoille 

  Vuori, Sade (2019)
  Tässä opinnäytetyössä teollisella pintakäsittelyllä tarkoitetaan teollisuus-, ajoneuvo- ja jauhemaalausta. Teolliset pintakäsittelijät altistuvat useille kuormitustekijöille työtehtävissään (Hautalampi, Henriks-Eckerman & ...
 • Vastuullisen sijoittamisen kannattavuus rahastosijoittamisessa 

  Kemppainen, Olga; Kilpeläinen, Tomi (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, onko sijoitusrahaston korkealla vastuullisuudella yhteyttä rahastojen absoluuttiseen menestykseen sekä riskikorjattuun menestykseen. Tutkimukseen on valittu Suomen suurempien ...
 • Pelisuunnittelun englanti–suomi-sanasto 

  Laine, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä koottiin pieni pelisuunnittelun englanti–suomi-sanasto, joka sisältää kolmekymmentä yleistä pelisuunnitteluun liittyvää termiä määritelmineen englanniksi ja suomeksi. Työn tarkoituksena oli löytää ...
 • Videopelihahmon liikkumisen suunnittelu ja toteutus 

  Honkakoski, Jyri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli videopelihahmon liikkumisen suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena oli tutkia, millaiset asiat vaikuttavat hahmon liikkumiseen ja millainen liikkuminen soveltuu eri pelityyleihin. Työssä suunniteltiin ...
 • Antropomorfisen hahmon suunnittelu ja toteutus 

  Isola, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli antropomorfisen hahmon suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena oli suunnitella ihmisenkaltainen kettuhahmo, käyttäen hahmosuunnittelun eri osa-alueita ja luoda kyseiselle hahmolle 3D-malli hyödyntäen ...
 • Ohjelmistokehitysympäristön suunnittelu ja toteutus 

  Keränen, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työn tilaajana oli Valmet Oyj:n Kajaanin yksikkö Valmet Automation Oy. Valmet on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuuden alalle. Valmetin ...
 • Education export : Expanding KAMK portfolio in India 

  Sever, Filip (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Education is a human resource allowing societies to progress socially and economically. Beyond the common definition of formal schooling, education as a trait is present in all living beings to pass on fundamental knowledge ...
 • Kainuu Pride Picnic tapahtuman järjestäminen 

  Holopainen, Piia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena oli järjestää ja toteuttaa Kainuu Pride Picnic – tapahtuma, joka toteutettiin 7.7.2018 Kajaanin Rantapuistossa. Työni toimeksiantajana toimi Kainuun Seta ry. Työn tavoitteena oli ...
 • Juoksuharjoitukset hyvinvoinnin edistäjinä : Ryhtiliike digivalmennuksen kehittäminen 

  Kemppainen, Marja; Wirtanen, Soile (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digitaaliset palvelut lisääntyvät koko ajan tekniikan kehittymisen myötä. Myös liikuntapalveluja on yhä enemmän saatavilla verkon välityksellä. Samaan aikaan tekniikan kehittyminen ja kaupungistuminen on saanut aikaan sen, ...
 • Otuksen suunnittelu ympäristöön perustuen 

  Eloranta, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö kävi läpi jo menneen projektin, ”Pet Projectin”, joka toimi opinnäytetyön pohjana, ja sen käyttämät keinot hahmonsuunnittelussa, sekä vertasi niitä nyt käytettyihin hahmonluontimetodeihin. Työssä esiteltiin ...

Näytä lisää