Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Mielen hyvinvoinnin tila maailmalta Kainuuseen - nykytilan kartoitus 

  Kemppainen, Jaana; Lokkila, Kirsi; Vuorinen, Sanni
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2024)
 • The four pilots 

  Sever, Filip; Schroderus, Jaakko (Sapienza Università Editrice, 2024)
 • Yrityksen innovaatiotoiminnan perusteet 

  Oikari, Risto
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja c. (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2024)
 • Moottorikelkkamatkailun kysyntäselvitys : Kelkka Kainuu -hankkeen raportti 

  Järviluoma, Jari; Karttunen, Marjo
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2024)
  Selvityksen päätavoite on profiloida tyypillinen kotimainen moottorikelkkamatkailija. Profiloinnin lisäksi selvityksessä tarkastellaan Kainuuta moottorikelkkamatkailun kohdealueena: miten kiinnostavana kotimaiset ...
 • Kolme näkökulmaa henkilöstöjohtamiseen: osaamisen kehittäminen ja yksilölliset tarpeet digitalisoituvassa ympäristössä 

  Rajander, Tuula; Moisanen, Kirsi; Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2024)
 • Yhdessä ihmisen parhaaksi - palliatiivisen hoidon moniammatillinen kehittäminen hankkeissa 

  Hökkä, Minna; Kaakinen, Pirjo; Keronen, Heidi; Kukkonen, Terhi; Melender, Hanna-Leena; Prest, Anne; Rajala, Mira; Räisänen, Katja; Suomalainen, Tarja
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
 • Teknologia TKI - Hanketoiminta oppimisen ekosysteemiä rakentamassa 

  Aihkisalo, K.; Bogdanov, E.; Huusko, H.; Isoranta, O.; Juntunen, H.; Kainulainen, A.; Kanniainen, H.; Karppinen, H.; Keränen, T.; Kitti, J.; Korhonen, T.; Krogerus, M.; Kähkönen, J.; Laatikainen, O.; Laukkanen, S.; Lippojoki, M.; Lukkari, E.; Mikkonen, P.; Nivankoski, M.; Pinola, J.; Putkonen, J.; Saari, M.; Sarén, M.; Seppi, M.; Stricker, R.; Tervonen, A.; Tikkanen, J.; Värjyvirta, V.; Wuetter Gonzales, M.
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
 • Teknologian ja robotiikan käyttöönoton suositukset ikäihmisille Kainuussa 

  Heikkinen, Tuija; Kemppainen, Jaana
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistoluettelo pk-yrityksille 

  Al Natsheh, Anas; Gray, Ashten; Krogerus, Miikka; Tikkanen, Joonas
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja d. muut julkaisut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
 • BUSINESS TKI - Hanketyöllä merkittävää kehitystä Kainuun matkailuun 

  Dahl, Päivi; Leinonen, Anna-Reetta; Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Vuonna 2023 Business-osaamisalueella oli menossa useita hankkeita, joissa digitaalisuus ja vastuullisuus olivat merkittävässä roolissa. Osallistujia liiketalouden ja matkailun koulutusten hankkeiden toimenpiteissä oli ...
 • BUSINESS TKI - Hanketyöllä kehitetään yritysten toimintaa ja opetusta 

  Dahl, Päivi; Leinonen, Anna-Reetta; Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Vuonna 2023 Business-osaamisalueella oli menossa useita hankkeita, joissa digitaalisuus ja vastuullisuus olivat merkittävässä roolissa. Osallistujia liiketalouden ja matkailun koulutusten hankkeiden toimenpiteissä oli ...
 • Master School-artikkeleita opinnäytetöistä 2023 

  Blom-Juntunen, S.; Gusai, B.; Hakamäki, E..; Haverinen, S.; Heikkinen, E.; Huhtala, S.; Huusko, P.; Hyvärinen, K.; Härkönen, H.; Ignatius-Eskelinen, S.; Karekivi, T.; Karhu, P.; Karvonen, S.; Kauppinen, M.; Kyllönen, T.; Lappalainen, J.; Leinonen, M.; Leinonen, R.; Louhikkola, M.; Makkonen, H.; Moisanen, K.; Mäkinen, E.; Mehtälä, P.; Määttä, L.; Ohtonen, S.; Oikari, R.; Ojanen, S.; Repo, P.; Säkkinen, K.; Tiirola, S.
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Vuoden 2023 Kajaanin Ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetöistä kirjoitetut artik-kelit kiinnittyvät neljään teemaan, jotka ovat asiakkuuksien -, palvelujen -, henkilöstön osaamisen - ja koulutusorganisaatioiden ...
 • Kliinisten hoitotyön taitojen kehittäminen etä- ja hybridiopetuksessa Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa : DIGIHOI - ÄLÄ JÄTÄ -hankkeen kokoomajulkaisu 

  Huhtala, Saija; Vuorinen, Sanni; Neuvonen, Virpi; Ervelius, Tiina; Ikonen, Marjut; Laukkanen, Kirsi; Romppanen, Taina
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Covid-19-pandemia on aiheuttanut haasteita hoitotyön kliinisten taitojen opettamiselle ja oh-jaamiselle ammattikorkeakouluissa. Tutkinnon saavuttamiseksi kliinisten taitojen harjoittelutun-neille osallistuminen on usein ...
 • Teknologisia ratkaisuja ikäihmisille 

  Heikkinen, Tuija; Kemppainen, Jaana
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)
  Väestön ikääntyessä entistä suurempi joukko ikäihmisiä tarvitsee erilaisia palveluja arjen tueksi toimintakyvyn heikentymisen myötä. Vaikka suurin osa ikäihmisistä pärjää itsenäisesti tai pienin avuin, avun tarve kasvaa ...
 • Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla - JOKSA-hankkeen loppuraportti 

  Heikkinen, M.; Kaasinen, V.; Pursiainen, P.; Sirviö, K.; Saari, M.
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2023)

Näytä lisää