Uusimmat viitteet

 • Päällystämättömän tien kunnostaminen stabiloidulla sivukivi- ja teräskuonamurskeella 

  Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  GeoSolutions-hankkeessa tutkittiin teollisuuden sivutuotteina syntyvien materiaalien kuten terästeollisuuden kuonien, rikastushiekkojen ja biopolton lentotuhkien, hyödyntämistä infrarakenteiden rakennusaineina perinteisen ...
 • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2018 

  Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
 • Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys 

  Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Selvityksessä esitellään Koillismaan – Kuusamon ja Taivalkosken – painopistetoimialoille laadittu aluetalouden mittaamismalli ja seurantamalli. Koillismaan painopistetoimialoiksi nimettiin yhdessä selvityksen toimeksiantajan ...
 • Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 

  Juntunen, Anitta; Eklund, Anna-Leena; Haverinen, Merja; Huusko, Eero; Juntunen, Anitta; Kemppainen, Jaana; Kinnunen, Jukka; Mikkonen, Pauli; Moisanen, Kirsi; Rantaharju, Taneli; Ylitalo, Heli; Kajaanin ammattikorkeakoulu
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digios-hankkeessa (Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja koulutuksessa Kainuussa, 1.3.2017-31.5.2019) on otettu askel eteenpäin digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ...
 • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli : Sotkamo 

  Kauppila, Pekka
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
 • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala 

  Kauppila, Pekka
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
 • Improving understanding and better recognition of experiences of patients and their family members through interprofessional education 

  Sulosaari, Virpi; Lehto, Juho T.; Pesonen, Hanna-Mari; Hökkä, Minna
  Palliative-ch : Journal of the Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support (The Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support, 2018)
  According to the World Health Organization (WHO), palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the ...
 • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

  Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
 • Aktiviteettimatkailu Kainuuta kehittämässä : Esimerkkejä vuoden 2018 TKI-toiminnasta 

  Keränen, Virpi; Järviluoma, Jari; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Opintojen ohjaus Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

  Heikkinen, E; Jormakka, R; Kurtelius, J; Loikkanen, K; Meriläinen, A; Puskala, P; Rajander, T; Sievers, K; Sievänen, R; Turunen, H; Vaattovaara, P (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opintojen ohjausta pidetään tärkeänä korkeaasteen koulutuksessa. Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja - asetuksessa (1129/2014) ohjaustoimintaa käsitellään vähän. Lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on ”antaa ...
 • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja strateginen suunnitteluprosessi: esimerkkejä paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta 

  Kauppila, Pekka
  Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Matkailun kehittämisellä on sekä myönteisiä että kielteisiä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia paikallistasolla. Nykyään matkailua käytetään aluekehityksen välineenä erityisesti perifeerisellä ...
 • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2017 

  Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
 • Samaa erämaata ollaan : Kuntarajat ylittävä yhteistyö Hossan alueen matkailussa 

  Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2017 perustettu Hossan kansallispuisto antoi merkittävän kasvuimpulssin Hossan matkailuyrityksille. Kansallispuistona Hossan vaikutuspiiri laajenee tarjoten mahdollisuuksia myös Hossan ulkopuolella sijaitseville ...
 • GeoROAD : Geopolymeeripohjaisten materiaalien käyttö tiereikien paikkauksissa 

  Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teiden reikiintyminen muodostaa yleisimmän korjaustarpeen ja suurimman teiden ylläpitoa vaativan toimenpiteen. GeoRoad-hankkeen tavoitteena oli tutkia geopolymeerimateriaalien soveltuvuutta pinnoitettujen tievaurioiden ...
 • SeGaBu Serious Games Platform for Business and Education : Loppujulkaisu 

  Auer, Liisa; Haapaniemi, Mika; Haverinen, Kati; Hietaniemi, Ilkka; Ijäs, Tuula; Koskela, Kyösti; Korhonen, Tanja; Lehto, Teija; Leinonen, Eeva; Mattila, Juho; Niva, Anu; Ojala, Pekka; Tolonen, Heli; Viinikka, Sinikka; Virkkala, Ritva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä julkaisu kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeesta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Hämeen ELY-keskuksen myöntämän osarahoituksen ...

Näytä lisää