• Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 

   Juntunen, Anitta; Eklund, Anna-Leena; Haverinen, Merja; Huusko, Eero; Juntunen, Anitta; Kemppainen, Jaana; Kinnunen, Jukka; Mikkonen, Pauli; Moisanen, Kirsi; Rantaharju, Taneli; Ylitalo, Heli; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digios-hankkeessa (Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja koulutuksessa Kainuussa, 1.3.2017-31.5.2019) on otettu askel eteenpäin digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli : Sotkamo 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Improving understanding and better recognition of experiences of patients and their family members through interprofessional education 

   Sulosaari, Virpi; Lehto, Juho T.; Pesonen, Hanna-Mari; Hökkä, Minna
   Palliative-ch : Journal of the Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support (The Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support, 2018)
   According to the World Health Organization (WHO), palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the ...
  • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

   Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
  • Aktiviteettimatkailu Kainuuta kehittämässä : Esimerkkejä vuoden 2018 TKI-toiminnasta 

   Keränen, Virpi; Järviluoma, Jari; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • Opintojen ohjaus Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

   Heikkinen, E; Jormakka, R; Kurtelius, J; Loikkanen, K; Meriläinen, A; Puskala, P; Rajander, T; Sievers, K; Sievänen, R; Turunen, H; Vaattovaara, P (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opintojen ohjausta pidetään tärkeänä korkeaasteen koulutuksessa. Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja - asetuksessa (1129/2014) ohjaustoimintaa käsitellään vähän. Lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on ”antaa ...
  • Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja strateginen suunnitteluprosessi: esimerkkejä paikallistasolta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Matkailun kehittämisellä on sekä myönteisiä että kielteisiä ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia paikallistasolla. Nykyään matkailua käytetään aluekehityksen välineenä erityisesti perifeerisellä ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2017 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Samaa erämaata ollaan : Kuntarajat ylittävä yhteistyö Hossan alueen matkailussa 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vuonna 2017 perustettu Hossan kansallispuisto antoi merkittävän kasvuimpulssin Hossan matkailuyrityksille. Kansallispuistona Hossan vaikutuspiiri laajenee tarjoten mahdollisuuksia myös Hossan ulkopuolella sijaitseville ...
  • GeoROAD : Geopolymeeripohjaisten materiaalien käyttö tiereikien paikkauksissa 

   Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Teiden reikiintyminen muodostaa yleisimmän korjaustarpeen ja suurimman teiden ylläpitoa vaativan toimenpiteen. GeoRoad-hankkeen tavoitteena oli tutkia geopolymeerimateriaalien soveltuvuutta pinnoitettujen tievaurioiden ...
  • SeGaBu Serious Games Platform for Business and Education : Loppujulkaisu 

   Auer, Liisa; Haapaniemi, Mika; Haverinen, Kati; Hietaniemi, Ilkka; Ijäs, Tuula; Koskela, Kyösti; Korhonen, Tanja; Lehto, Teija; Leinonen, Eeva; Mattila, Juho; Niva, Anu; Ojala, Pekka; Tolonen, Heli; Viinikka, Sinikka; Virkkala, Ritva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä julkaisu kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeesta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Hämeen ELY-keskuksen myöntämän osarahoituksen ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Hyrynsalmi, Puolanka ja Sotkamo 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
  • Green Care -palveluiden tarve Kainuussa 2017 

   Kotilainen, Heidi; Lipponen, Maija; Hökkä, Minna; Leskinen, Merja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • AKTIVITEETTIMATKAILU KAINUUTA KEHITTÄMÄSSÄ : Esimerkkejä TKI-toiminnasta 

   Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka; Keränen, Mikko; Keränen, Virpi; Lukkari, Tarja; Pakkala-Juntunen, Sanna; Partanen, Kari; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi 

   Kauppila, Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyään matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä eri aluetasoilla sovelletaan strategista suunnitteluprosessia. Matkailustrategiassa tehdään valintoja määrittämällä ne haasteet, jotka ovat kehittämisen esteitä. Toteutettavilla ...
  • Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! : eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa 

   Ala-Tommola, Sirpa; Rajander, Tuula; Leppisaari, Irja; Leinonen, Rauni; Kuparinen, Anu; Ansamäki, Jarkko; Latokangas, Katri; Kemppainen, Eeva-Liisa; Arffman, Heidi; Forsell, Marko; Pilli-Sihvola, Mirva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa –hankkeen loppuraportti kuvaa hankkeessa toteutetun eMentorointikoulutuksen pilottitoteutuksen ja siihen liittyviä kokemuksia sekä toteuttajien ...
  • Osatyökykyisten yli 50-vuotiaiden työllistymisen mahdollisuudet Kainuussa 

   Honkanen, Kari; Lappalainen, Pirjo (Honkanen Kari, Lappalainen Pirjo, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia yli 50-vuotiaiden osatyökykyisten työllistymisen mahdollisuuksia Kainuussa sekä työn ja iän merkitystä henkilöiden työllistymisessä. Aihe on ajankohtainen, koska kyseisen ryhmän ...
  • Linux From Scratch 

   Tolonen, Joona; Waris, Milla-Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2017)
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2016 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...