- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Vapaa-ajanasuminen, mökkeily, on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Tästä on osoituksena muun muassa se, että vuonna 2018 maassamme oli Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin 510 000 ...
  • Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset : Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Vapaa-ajanasuminen, mökkeily, on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Tästä on osoituksena muun muassa se, että vuonna 2018 maassamme oli Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin 510 000 ...
  • Matkailullinen vapaa-ajan asuminen : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Raportissa tarkastellaan ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajan asumista Kalajoella, Kuusamossa, Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Vaalassa. Tarkastelu perustuu vapaa-ajanasunnon omistajille vuonna 2018 tehdyn otospohjaisen ...
  • Matkailullinen vapaa-ajan asuminen : Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Raportissa tarkastellaan ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajan asumista Hyrynsalmella, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Tarkastelu perustuu vapaa-ajanasunnon omistajille vuonna 2018 tehdyn otospohjaisen kyselyn tuloksiin. ...
  • Smart Solutions for Wellbeing Service Development and Management : developing health care innovations in multidisciplinary student teams 2.0. 

   Härkönen, Jaana; Leinonen, Rauni; Moisanen, Kirsi; Härkönen, Jaana; Ala-Hiiro, Jussi; Karppinen, Markku; Würfel, Alexander; Korhonen, Tuija; Friman, Niko; Karppanen, Timo; Kinnunen, Isto; Niskanen, Niilo; Vuorinen, Sanni; Keränen, Marjo-Riitta; Häkkilä, Sami; Kyllönen, Niko; Schmeller, Sarah; Waibel, Ann-Kathrin; Löhönen, Anna-Liisa; Heikkinen, Heidi; Mykkänen, Maarit; Lampinen, Valtteri; Ohtonen, Tapio; Schen, Amelie; Vänskä, Senja; Süss, Emanuel; Saukko, Aleksi; Kaikkonen, Harri; Hyvönen, Saku; Väisänen, Marjo; Hynynen, Santeri; Hömberger, Melina; Siekkeli, Konsta; Väisänen, Joel; Tuokkola, Minna; Huurinainen, Mervi; Väisänen, Annika; Honkanen, Aino; Korhonen, Henna; Jussila, Kimmo; Muth, Magdalena; Swoboda, Walter; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Teknologia-osaamisalueen hankevuosi 2019 

   Korhonen, Tanja; Haukipuro, Timo; Jurvansuu, Jukka; Kalermo-Poranen, Jonna; Karjalainen, Arto; KC, Deepak; Keränen, Silja; Kitti, Jenni; Kivilompolo, Laura; Koskela, Kyösti; Kähkönen, Jari; Laajala, Pasi (LUKE); Laatikainen, Outi; Lehikoinen, Timo; Mikkonen, Pauli; Rajala, Laura; Rantaharju, Taneli; Rimpiläinen, Antti; Räsänen, Sami; Seilonen, Joni; Takaluoma, Esther; Tikkanen, Joonas; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Katsaus Business-osaamisalueen TKI-toimintaan 2019 

   Takala, Katri; Järviluoma, Jari; Karjalainen, Arto; Takala, Katri; Järviluoma, Jari; Siipola, Hannele; Lappalainen, Jaana; Jääskeläinen, Elina; Vuorinen, Maarit; Heikkinen, Arto; Pakkala-Juntunen, Sanna; Keränen, Virpi; Korhonen, Pasi; Turunen, Marjukka; Koskela, Kyösti; Huusko, Perttu; Kauppila, Pekka; Keränen, Mikko; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Tulevaisuuden teknologiat matkailussa : esiselvitys 

   Huusko, Perttu; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä Tulevaisuuden teknologiat matkailussa -esiselvityshankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen projektisuunnitelman, hankkeen selvitysten, kyselyn ja haastattelujen tulosten sekä loppuraportin tiedot. Raportti rakentuu siten, ...
  • Kaksoishardpan rikastushiekka-altaan peiterakenteena : case Pyhäsalmi 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Rikastushiekka-altaalle tehty koerakenne ja tutkimukset liittyivät osin Pyhäsalmen kaivoksen ja rikastushiekka-altaan sulkemissuunnitelmiin. Tutkimuksen ja koerakenteen tavoitteena oli saada uutta tietoa sivuvirtapohjaisten ...
  • Hienon romuttamojätteen stabilointi betoniin 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Autojen romutusprosessissa syntyvän hienon prosessialitteen eli fluffin (tai Automotive Shredder Residue, ASR) osuus on noin 20-25 % ja määrän on arvioitu kasvavan. Tällä hetkellä suurin osa fluffista sijoitetaan kaatopaikoille. ...
  • Päällystämättömän tien kunnostaminen stabiloidulla sivukivi- ja teräskuonamurskeella 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   GeoSolutions-hankkeessa tutkittiin teollisuuden sivutuotteina syntyvien materiaalien kuten terästeollisuuden kuonien, rikastushiekkojen ja biopolton lentotuhkien, hyödyntämistä infrarakenteiden rakennusaineina perinteisen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2018 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys 

   Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Selvityksessä esitellään Koillismaan – Kuusamon ja Taivalkosken – painopistetoimialoille laadittu aluetalouden mittaamismalli ja seurantamalli. Koillismaan painopistetoimialoiksi nimettiin yhdessä selvityksen toimeksiantajan ...
  • Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 

   Juntunen, Anitta; Eklund, Anna-Leena; Haverinen, Merja; Huusko, Eero; Juntunen, Anitta; Kemppainen, Jaana; Kinnunen, Jukka; Mikkonen, Pauli; Moisanen, Kirsi; Rantaharju, Taneli; Ylitalo, Heli; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digios-hankkeessa (Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja koulutuksessa Kainuussa, 1.3.2017-31.5.2019) on otettu askel eteenpäin digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli : Sotkamo 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Vaala 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Matkailun taloudelliset vaikutukset jakautuvat paikallistasolla usealle toimialalle. Tämän vuoksi matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen ei ole yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Matkailun suunnittelun ja ...
  • Improving understanding and better recognition of experiences of patients and their family members through interprofessional education 

   Sulosaari, Virpi; Lehto, Juho T.; Pesonen, Hanna-Mari; Hökkä, Minna
   Palliative-ch : Journal of the Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support (The Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support, 2018)
   According to the World Health Organization (WHO), palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the ...
  • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

   Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
  • Aktiviteettimatkailu Kainuuta kehittämässä : Esimerkkejä vuoden 2018 TKI-toiminnasta 

   Keränen, Virpi; Järviluoma, Jari; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • Opintojen ohjaus Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

   Heikkinen, E; Jormakka, R; Kurtelius, J; Loikkanen, K; Meriläinen, A; Puskala, P; Rajander, T; Sievers, K; Sievänen, R; Turunen, H; Vaattovaara, P (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opintojen ohjausta pidetään tärkeänä korkeaasteen koulutuksessa. Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja - asetuksessa (1129/2014) ohjaustoimintaa käsitellään vähän. Lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on ”antaa ...