- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2019 : Statistical Yearbook of Tourism in Kainuu 2019 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2020)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kompetens i palliativ vård i livets slutskede i sjukskötarexamen : rekommendation för läroplan i palliativ vård och vård i livets slutskede 

   Hökkä, Minna
   Publikationsserie b. rapporter och utredning (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2020)
  • DIMMI : digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen : loppujulkaisu 2020 

   Heinonen, Antti; Korhonen, Tanja; Naamanka, Leea; Ravelin, Teija
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Osaamisen kehittäminen : Poimintoja Älykkäät palvelut yrityksille -hankkeesta 

   Mikkonen, Liisa; Takala, Katri; Itkonen, Heli; Väisänen, Mervi; Helimäki, Vilma; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2020)
  • Paikallistason matkailustrategiat ja vapaa-ajanasuminen : Sotkamo, Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala 

   Kauppila, Pekka; Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2020)
   Matkailun kehittäminen eri aluetasoilla – kansallinen taso, alueellinen taso, paikallistaso − tapahtuu tänä päivänä useimmiten strategisen suunnitteluprosessin avulla. Matkailun strateginen suunnittelu on jatkuva, iteratiivinen ...
  • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaaminen sairaanhoitajan tutkinnossa : suositus palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetussuunnitelmasta 

   Hökkä, Minna
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, 2020)
  • Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Vapaa-ajanasuminen, mökkeily, on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Tästä on osoituksena muun muassa se, että vuonna 2018 maassamme oli Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin 510 000 ...
  • Matkailullisen vapaa-ajanasumisen aluetaloudelliset vaikutukset : Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi 

   Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Vapaa-ajanasuminen, mökkeily, on olennainen osa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperinnettä. Tästä on osoituksena muun muassa se, että vuonna 2018 maassamme oli Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin 510 000 ...
  • Matkailullinen vapaa-ajan asuminen : Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Vaala 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Raportissa tarkastellaan ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajan asumista Kalajoella, Kuusamossa, Oulussa, Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Vaalassa. Tarkastelu perustuu vapaa-ajanasunnon omistajille vuonna 2018 tehdyn otospohjaisen ...
  • Matkailullinen vapaa-ajan asuminen : Hyrynsalmi, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
   Raportissa tarkastellaan ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajan asumista Hyrynsalmella, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Tarkastelu perustuu vapaa-ajanasunnon omistajille vuonna 2018 tehdyn otospohjaisen kyselyn tuloksiin. ...
  • Smart Solutions for Wellbeing Service Development and Management : developing health care innovations in multidisciplinary student teams 2.0. 

   Härkönen, Jaana; Leinonen, Rauni; Moisanen, Kirsi; Härkönen, Jaana; Ala-Hiiro, Jussi; Karppinen, Markku; Würfel, Alexander; Korhonen, Tuija; Friman, Niko; Karppanen, Timo; Kinnunen, Isto; Niskanen, Niilo; Vuorinen, Sanni; Keränen, Marjo-Riitta; Häkkilä, Sami; Kyllönen, Niko; Schmeller, Sarah; Waibel, Ann-Kathrin; Löhönen, Anna-Liisa; Heikkinen, Heidi; Mykkänen, Maarit; Lampinen, Valtteri; Ohtonen, Tapio; Schen, Amelie; Vänskä, Senja; Süss, Emanuel; Saukko, Aleksi; Kaikkonen, Harri; Hyvönen, Saku; Väisänen, Marjo; Hynynen, Santeri; Hömberger, Melina; Siekkeli, Konsta; Väisänen, Joel; Tuokkola, Minna; Huurinainen, Mervi; Väisänen, Annika; Honkanen, Aino; Korhonen, Henna; Jussila, Kimmo; Muth, Magdalena; Swoboda, Walter; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2020)
  • Teknologia-osaamisalueen hankevuosi 2019 

   Korhonen, Tanja; Haukipuro, Timo; Jurvansuu, Jukka; Kalermo-Poranen, Jonna; Karjalainen, Arto; KC, Deepak; Keränen, Silja; Kitti, Jenni; Kivilompolo, Laura; Koskela, Kyösti; Kähkönen, Jari; Laajala, Pasi (LUKE); Laatikainen, Outi; Lehikoinen, Timo; Mikkonen, Pauli; Rajala, Laura; Rantaharju, Taneli; Rimpiläinen, Antti; Räsänen, Sami; Seilonen, Joni; Takaluoma, Esther; Tikkanen, Joonas; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Katsaus Business-osaamisalueen TKI-toimintaan 2019 

   Takala, Katri; Järviluoma, Jari; Karjalainen, Arto; Takala, Katri; Järviluoma, Jari; Siipola, Hannele; Lappalainen, Jaana; Jääskeläinen, Elina; Vuorinen, Maarit; Heikkinen, Arto; Pakkala-Juntunen, Sanna; Keränen, Virpi; Korhonen, Pasi; Turunen, Marjukka; Koskela, Kyösti; Huusko, Perttu; Kauppila, Pekka; Keränen, Mikko; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Tulevaisuuden teknologiat matkailussa : esiselvitys 

   Huusko, Perttu; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä Tulevaisuuden teknologiat matkailussa -esiselvityshankkeen loppujulkaisu kokoaa yhteen projektisuunnitelman, hankkeen selvitysten, kyselyn ja haastattelujen tulosten sekä loppuraportin tiedot. Raportti rakentuu siten, ...
  • Kaksoishardpan rikastushiekka-altaan peiterakenteena : case Pyhäsalmi 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Rikastushiekka-altaalle tehty koerakenne ja tutkimukset liittyivät osin Pyhäsalmen kaivoksen ja rikastushiekka-altaan sulkemissuunnitelmiin. Tutkimuksen ja koerakenteen tavoitteena oli saada uutta tietoa sivuvirtapohjaisten ...
  • Hienon romuttamojätteen stabilointi betoniin 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Autojen romutusprosessissa syntyvän hienon prosessialitteen eli fluffin (tai Automotive Shredder Residue, ASR) osuus on noin 20-25 % ja määrän on arvioitu kasvavan. Tällä hetkellä suurin osa fluffista sijoitetaan kaatopaikoille. ...
  • Päällystämättömän tien kunnostaminen stabiloidulla sivukivi- ja teräskuonamurskeella 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   GeoSolutions-hankkeessa tutkittiin teollisuuden sivutuotteina syntyvien materiaalien kuten terästeollisuuden kuonien, rikastushiekkojen ja biopolton lentotuhkien, hyödyntämistä infrarakenteiden rakennusaineina perinteisen ...
  • Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2018 

   Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tähän vuosikirjaan on koottu Kainuun ja sen kuntien matkailua kuvaavia tilastoja. Vuosikirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen ...
  • Kuusamon ja Taivalkosken toimialaselvitys 

   Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Selvityksessä esitellään Koillismaan – Kuusamon ja Taivalkosken – painopistetoimialoille laadittu aluetalouden mittaamismalli ja seurantamalli. Koillismaan painopistetoimialoiksi nimettiin yhdessä selvityksen toimeksiantajan ...
  • Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 

   Juntunen, Anitta; Eklund, Anna-Leena; Haverinen, Merja; Huusko, Eero; Juntunen, Anitta; Kemppainen, Jaana; Kinnunen, Jukka; Mikkonen, Pauli; Moisanen, Kirsi; Rantaharju, Taneli; Ylitalo, Heli; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digios-hankkeessa (Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja koulutuksessa Kainuussa, 1.3.2017-31.5.2019) on otettu askel eteenpäin digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ...