- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • AKTIVITEETTIMATKAILU KAINUUTA KEHITTÄMÄSSÄ : Esimerkkejä TKI-toiminnasta 

   Järviluoma, Jari; Kauppila, Pekka; Keränen, Mikko; Keränen, Virpi; Lukkari, Tarja; Pakkala-Juntunen, Sanna; Partanen, Kari; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Aktiviteettimatkailu Kainuuta kehittämässä : Esimerkkejä vuoden 2018 TKI-toiminnasta 

   Keränen, Virpi; Järviluoma, Jari; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • Aktiviteettimatkailu Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja sen koulutuksista valmistuneiden seurantatutkimus 

   Takala, Katri; Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B, Raportteja ja selvityksiä 50 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Aktiviteettimatkailu on yksi Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) viidestä osaamisalueesta. Osaamisalue muodostaa valtakunnallisesti ainutlaatuisen liikunnan ja matkailun yhdistävän toiminnallisen kokonaisuuden. Tämä ...
  • Arkistointisuunnitelma Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle 

   Polojarvi, Pirjo (Pirjo Polojärvi, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää, yhtenäistää ja selkeyttää asiakirjahallintoa ja arkistointia Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä. Teoreettinen viitekehys muodostui kahdesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen ...
  • Asiakas-, tuotteistamis- ja laatuprosessien kehittäminen Kainuun sosiaalialan yrityksissä 2013-2014 

   Juntunen, Anitta; Mikkonen, Liisa; Penttinen, Leena (Kajaanin Amk Oy, 2014)
   Kainuussa toteutettiin Toimintaprosessien ja laadun kehittäminen sosiaalialan yrityksissä Kainuussa – hanke (TOLAKE) 1.3.2013 – 31.10.2014. Hankkeen lähtökohtia olivat valvovien viranomaisten sosiaalialan yrityksille ...
  • Biopolton lentotuhkat : Uudet symbioosituotteet ja käyttösovellutukset (GeoSynergy) 

   Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Kujala, Kauko; Gehör, Seppo
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
   Symbioosituotteella tarkoitetaan tuotetta, jossa hyödynnetään teollisten yksiköiden sekundäärisiä raaka-aineita kuten energiateollisuuden jätteitä. Teolliseen symbioosiin liittyy tyypillisesti maantieteellinen läheisyys ...
  • cKAMK : opetus on yhteyksien luomista, luovuutta ja valmentamista 

   Auno, Päivi; Heikkinen, Eija; Heikkinen, Arto; Karhu, Anne; Karjalainen, Riitta-Liisa; Korhonen, Pasi; Leinonen, Rauni; Määttä, Anne; Oikarinen, Arja; Rajander, Tuula; Takala, Katri (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Pedagoginen toimintamalli –älyllä ja ilolla osaajaksi (2016) sekä Tekemällä oppien kohti osaamista - Kajaanin ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintapa ...
  • Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 

   Juntunen, Anitta; Eklund, Anna-Leena; Haverinen, Merja; Huusko, Eero; Juntunen, Anitta; Kemppainen, Jaana; Kinnunen, Jukka; Mikkonen, Pauli; Moisanen, Kirsi; Rantaharju, Taneli; Ylitalo, Heli; Kajaanin ammattikorkeakoulu
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja tutkimuksia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digios-hankkeessa (Digitaalisen ja teknologiaosaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveysalan palveluissa ja koulutuksessa Kainuussa, 1.3.2017-31.5.2019) on otettu askel eteenpäin digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ...
  • Digitaalisten pelien hyödyntäminen matkailussa : Case Kainuu 

   Mitts, Jan; Salomaa, Anna; Järviluoma, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tähän raporttiin on koottu Kajaanin ammattikorkeakoulussa toteutetun Peliosaamisen hyödyntäminen matkailussa -hankkeen tulokset. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi Karelia-amma ...
  • Diskreetti Fourier-muunnos ja sen hyödyntäminen signaalien spektrien muodostamisessa 

   Romppainen, Pentti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diskreetin Fourier-muunnoksen (Discrete Fourier Transform, DFT) laskeminen on käynyt mahdolliseksi nopeiden algoritminen (Fast Fourier Transform, FFT) ja 1970-luvun jälkeisen tietojenkäsittelykapasiteetin kasvamisen myötä. ...
  • Eläintenkatselumatkailun yritystoiminnan nykytilakartoitus 2012 

   Järviluoma, Jari
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B Raportteja ja selvityksiä 24 (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Selvityksessä esitellään yritystoimintaa, jossa eläinten katselua ja kuvausta tarjotaan matkailijoille eläinten luontaisessa elinympäristössä. Selvityksen aineisto kerättiin 45:lle alan yrittäjälle lähetetyllä kyselyllä. ...
  • GeoROAD : Geopolymeeripohjaisten materiaalien käyttö tiereikien paikkauksissa 

   Sarkkinen, Minna; Kemppainen, Kimmo; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Teiden reikiintyminen muodostaa yleisimmän korjaustarpeen ja suurimman teiden ylläpitoa vaativan toimenpiteen. GeoRoad-hankkeen tavoitteena oli tutkia geopolymeerimateriaalien soveltuvuutta pinnoitettujen tievaurioiden ...
  • Green Care -palveluiden tarve Kainuussa 2017 

   Kotilainen, Heidi; Lipponen, Maija; Hökkä, Minna; Leskinen, Merja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  • Hienon romuttamojätteen stabilointi betoniin 

   Sarkkinen, Minna; Gehör, Seppo; Kujala, Kauko
   Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja b. raportteja ja selvityksiä (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Autojen romutusprosessissa syntyvän hienon prosessialitteen eli fluffin (tai Automotive Shredder Residue, ASR) osuus on noin 20-25 % ja määrän on arvioitu kasvavan. Tällä hetkellä suurin osa fluffista sijoitetaan kaatopaikoille. ...
  • IKÄIHMISTEN SUU- JA JALKATERVEYDEN KEHITTÄMINEN KAMKin JA TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖNÄ 

   Juntunen, Anitta; Hökkä, Minna; Hemmilä, Johanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ammattikorkeakoulujen tulee tarjota työelämälähtöistä opetusta ja käyttää opetuksessa näyttöön perustuvaa ajantasaista tietoa. Tässä raportissa tarkastellaan palvelukodeissa tai kotihoidossa olevien ikääntyneiden suun ja ...
  • Implementing Evidence-Based Nursing Care : 2nd International Intensive Course on February 22 – 26, 2016 

   Härkönen, Jaana; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, 2016)
  • Improving understanding and better recognition of experiences of patients and their family members through interprofessional education 

   Sulosaari, Virpi; Lehto, Juho T.; Pesonen, Hanna-Mari; Hökkä, Minna
   Palliative-ch : Journal of the Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support (The Swiss Association for Palliative Medicine, Care and Support, 2018)
   According to the World Health Organization (WHO), palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the ...
  • Intensive Course Workbook 

   Juntunen, Anitta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  • Jokainen opiskelija ansaitsee eMentorin! : eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa 

   Ala-Tommola, Sirpa; Rajander, Tuula; Leppisaari, Irja; Leinonen, Rauni; Kuparinen, Anu; Ansamäki, Jarkko; Latokangas, Katri; Kemppainen, Eeva-Liisa; Arffman, Heidi; Forsell, Marko; Pilli-Sihvola, Mirva (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän rajapinnassa –hankkeen loppuraportti kuvaa hankkeessa toteutetun eMentorointikoulutuksen pilottitoteutuksen ja siihen liittyviä kokemuksia sekä toteuttajien ...
  • Kaikenläpäisevä kansainvälisyys : Puheenvuoroja Saimaan ja Kajaanin ammattikorkeakouluista 

   Mursula, Teija; Ikävalko, Minna; Nummela, Tuija; Taivalantti, Kirsi; Hynynen, Timo; Vehviläinen, Ulla; Heiramo-Baker, Annina; Viinikainen, Marianne; Heikkinen, Eija; Lappalainen, Jaana; Takala, Katri; Häkli, Jaana; Nuutinen, Anu; Astikainen, Maarit; Heikkinen, Saara; Kaikkonen, Meira; Cloer, Adam; Bernasco, Bastienne; Härkönen, Jaana; Mustonen, Eija; Oikari, Risto; Kemppainen, Kimmo; Kähkönen, Jari; Merilahti, Kaisa; Haverinen, Kati; Pehkonen, Niklas; Stricker, Rea; Mikkonen, Liisa; Tikkanen, Hannu; Mikkonen, Sanna-Leena; Jääskeläinen, Elina; Vuorinen, Maarit; Moilanen, Jukka; Aineslahti, Jukka; Koponen, Minna; Järviluoma, Jari; McAvennie, Anastasia; Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kajaanin ja Saimaan ammattikorkeakoulun työntekijät ovat kirjoittaneet kansainvälisyydestä yhteisen teemajulkaisun. Julkaisu kuvaa ammattikorkeakoulujen kansainvälistä toimintaa monelta eri tasolta: konkreettisesta ...