Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Työntekijäkokemuksen edistäminen perehdytysprosessia kehittämällä. Case: Kainuun ammattiopisto. 

  Lehtola, Katja (2022)
  Tässä kehittämistehtävässä oli tavoitteena selvittää, että miten Kainuun ammattiopiston perehdytysprosessia kehittämällä voidaan edistää parempaa työntekijäkokemusta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, että minkälainen ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Promoting sustainable tourism: A comparative analysis of different destination marketing web sites. 

  Havenith, Mara Charlott (2022)
  Whether it is the increase in devastating bush fires, the shortening of the skiing season or the coral die-off in the Great Barrier Reef in Australia, we are now at a point at which the first negative effects of the ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Customer Service and Customer Satisfaction At CheapSleep Hostels Helsinki 

  Nguyen, Gia Hy (2022)
  This thesis was commissioned by CheapSleep Hostels Helsinki which is located in Helsinki. The purpose of the thesis is to measure the customer satisfaction level with service provided by CheapSleep hostel and suggest several ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yritykselle Highway Kuusamo 

  Kämäräinen, Kreetta (2022)
  Tiivistelmä  Tekijä: Kämäräinen Kreetta  Työn nimi: Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yritykselle Highway Kuusamo  Tutkintonimike: Tradenomi (amk)  Asiasanat: Markkinointisuunnitelma, sosiaalinen media, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Koronapandemian vaikutukset päiväkodin arkeen 

  Lenkkeri, Sirpa (2022)
  Tiivistelmä Tekijä: Lenkkeri Sirpa Työn nimi: Koronapandemian vaikutus päiväkodin arkeen Tutkintonimike: Tradenomi (AMK), liiketalous Asiasanat: hyvinvointi, korona, työhyvinvointi, varhaiskasvatus Opinnäytetyöni ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Xray-testienhallintatyökalun käyttöönotto 

  Kettu, Santeri (2022)
  Työn toimeksiantajana toimi Devecto Oy, mutta varsinainen työ tehtiin kokonaisuudessaan sen asiakkaalle Ponsse Oyj:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Jiran liitännäissovellusta, Xrayta, ja auttaa sen käyttöönotossa. ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Managing Customer Experience in e-Commerce 

  Annamari, Törmänen (2022)
  The aim of this thesis was to create development suggestions on how e-commerce customer experience can be improved by identifying customer needs along customer journey. The purpose was to identify critical touch points ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Entrepreneurship: a case study of foreigners in Kajaani 

  Ogundipe, Jeremiah Oludayo (2022)
  ABSTRACT Author: Jeremiah Oludayo Ogundipe Degree Title: Bachelor of Business Administration Keywords: entrepreneurship, foreign entrepreneurship, foreigners, Kajaani, Finland As the foreign population of Finland ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Lisäarvon tuottaminen tilitoimistossa - Case Yritys X Oy 

  Romppainen, Jonna (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tilitoimisto voi kehittää palveluaan tuottamalla lisäarvoa asiakkailleen. Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä lisäarvo tarkoittaa, kuinka lisäarvoa voidaan tuottaa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työprosessin kehitys vahinkosaneerauskohteissa 

  Leinonen, Sami (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda työmaakortit Kajaanin Rakennusremontti Oy:lle, jonka päätoimialana on vahinkosaneeraukset. Työmaakorteilla tuotetaan kustannuslaskentamateriaali vahinkosaneerauskohteissa. Työmaakorteilla ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Impedanssimittauskytkennän ohjelmoiminen vesimittauslaitteelle 

  Häkkilä, Sami (2022)
  Työn tilaajana toimi Drosens Oy, joka on erikoistunut dronella suoritettaviin vesistö- ja ympäristömittauksiin. Drosens Oy kehittää vesimittauslaitetta, jolla voidaan hakea vesinäytteitä vedenlaadun analysointia varten. ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Moduulirakenteisen pientalon runkovaihtoehtovertailu 

  Mäkelä, Juuso (2022)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kolme varteenotettavaa runkovaihtoehtoa Siklaelementit Oy:n valmistamaa moduulirakenteista minitaloa varten ja suorittaa näiden runkovaihtoehtojen välissä kustannuslaskentaa ja ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Exploring the Impact of Digital Content Marketing and Visual Content on the Visibility and Attraction of KAMK 

  Abdulle, Amaal (2022)
  The purpose of this thesis is to explore digital content marketing and visuals content as main frameworks for brand visibility and attraction, and to also understand the content preferences of university students. Under ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työhyvinvointi "uudessa normaalissa" ja sen kehittäminen 

  Tähtinen, Moona (2022)
  Työhyvinvointi on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi koronaepidemian muuttaessa toimistotyöskentelyn etätyöskentelyksi. Tutkimuksen keskiössä oli toimeksiantajaorganisaatiossa toteutettava hybridityöskentelymalli, jossa ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Laatukäsikirja rakennusliike Raahen rakennuspalvelu Oy:lle 

  Svensk, Eemeli (2022)
  Opinnäytetyön aiheena on laatukäsikirjan laatiminen rakennusliike Raahen rakennuspalvelu Oy:lle. Raahen rakennuspalvelu Oy:llä ei aiemmin ollut dokumentoitua laatujärjestelmää tai laatukäsikirjaa. Opinnäytetyös-sä laadittavan ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää