Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • Palax-klapikoneen automatisointi 

  Lauttanen, Heidi (2023)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Hannu Halmetoja Oy:lle. Yritys tuottaa ammattimaisesti halkoja ja poltto-puita Raahen alueella. Yritys valmistaa polttopuut valikoiduista koivuista, jotka kerätään koneellisesti muun hakkuun ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työajanseurannan kehittäminen vaatteiden valmistuksen palveluita tarjoavassa yrityksessä 

  Kivari, Milla (2023)
  Opinnäytetyön aiheena on työajanseurannan kehittäminen toimeksiantajayrityksessä Kivatex Oy. Kivatex Oy on Espoossa sijaitseva vaatteiden valmistuksen palveluita tarjoava yritys, joka työllistää yrittäjän itsensä lisäksi ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Terveellisen ja turvallisen työympäristön vaikutukset työntekijöiden tyytyväisyyteen 

  Sirviö, Elisa (2023)
  Työpaikoilla voidaan seurata työntekijöiden tyytyväisyyttä työpaikkaan esimerkiksi erilaisin kyselyin. Lisäksi Suomen lainsäädäntö ohjaa työnantajan toimintaa työpaikkojen sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja ongelmien ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • X kivijalkakirjakauppojen tulevaisuus 

  Timonen, Ritva (2023)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia, voidaanko kirjakauppa-alalle löytää uusia tuotteita ja palveluita, joiden avulla X kivijalkakirjakaupat voisivat lisätä kannattavuuttaan ja mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Sähköisen kiinteistönpitokirjan käyttöönotto 

  Alaluusua, Johanna (2023)
  Opinnäytetyön aiheena oli valita sekä käyttöönottaa Kainuun Opistolle sähköinen kiinteistön huoltokirja eli kiinteistönpitokirja. Tällä toimeksiantajayritykseni pyrki löytämään ratkaisun useiden rakennusten kunnon ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Development of Safety Management System with a plan of implementation for Maintenance Organization of Aircraft Components 

  Härkin, Mira (2023)
  The purpose of the thesis was to develop a Safety Management System (SMS) for an aircraft component Maintenance Organization that covers the newest applicable legislation for the type of operation published by the European ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Työntekijän jaksaminen työvoimanpulasta kärsivässä yrityksessä – case Compass Group 

  Shybista, Olesia (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Compass Group ateria- ja puhtaanapitoyrityksen työntekijöiden työssä jaksamista, sekä työvoimapulan vaikutusta työntekijöihin. Kartoitus auttoi muodostamaan käsityksen henkilöstön ...
 • Nuaskylän maaseutuseura ry:n toiminnan kehittäminen 

  Nykänen, Riikka (2023)
  Nuaskylän maaseutuseura ry on yli 100-vuotias yhdistys, joka toimii Sotkamossa Rimpilänniemen ja Korvanniemen alueilla. Seura on perustettu vastaamaan maanviljelyn, maaseudun sekä kotitalouksien kehittämistarpeeseen. Sen ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Tying Employee Performance to a Reward System 

  Juvonen, Hanna (2023)
  The aim of this thesis was to develop a performance-contingent reward system for the commissioner company. The thesis examined factors influencing employee performance and motivation. The theoretical framework of the thesis ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Kivun tunnistamisen ja arvioimisen kehittäminen Muhoksen kotihoidolla 

  Taivalkoski, Minna (2023)
  Kehittämistyön tarkoituksena oli vakiinnuttaa Muhoksen kotihoidon kenttätyöhön kipumittarien käyttö. Muhos sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, lähellä Oulua. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut alueellamme ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Arkkitehtuuri 3D-videopeleissä ja arkkitehtuurin suunnittelu, toteutus ja vienti Unreal Engine -pelimoottoriin 

  Juvani, Meiju (2023)
  Arkkitehtuuri on tärkeä ja mielenkiintoinen osa 3D-videopelejä ja se vaikuttaa esimerkiksi videopelien pelattavuuteen ja maailmanrakennukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella arkkitehtuuria 3D-videopeleissä, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Arviointi koskien Siilinjärven Vakatuki-hanketta: Lapsen saaman tuen, osallisuuden ja uusien toimintamallien kehittämistä 

  Pursiainen, Jonna (2023)
  Lapsen saama tuki ei ole toteutunut varhaiskasvatuksessa tasa-arvoisesti. Tuen yhtenäistämiseksi varhaiskasvatuslakiin kirjattiin 1.8.2022 muutos koskien kolmiportaista tukimallia. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät kroonisen kivun hoidossa 

  Leinonen, Niina (2023)
  Viittaan suomalaiseen väestötutkimukseen, joka on toteutettu vuonna 2003 P. Mäntyselän, J. Turusen, R. Ahosen ja E. Kumpusalon toimesta. Kyseisen suomalaisen väestötutkimuksen mukaan ainakin 35,1 % aikuisväestöstä on kokenut ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Yrityksen resursointijärjestelmän liiketoimintavaatimusten määrittely Case Yritys X 

  Huovinen, Tiina (2023)
  1700-luvun teollisen vallankumouksen jälkeen tuotanto siirtyi massatuotantoon, minkä seurauksena tarve laadunvalvonnalle kasvoi. Laaduntarkastajat ja viitearvot vakiinnuttivat tuotteiden laadun. Japanilaiset kehittivät ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
 • Asiakastyytyväisyyden tutkiminen Personal trainer -palveluista Turun Leaf Areenan Forever-liikuntakeskuksessa 

  Kakko, Annu (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakastyytyväisyyskysely personal trainer -palveluista Forever Turku Leaf Areenan personal trainer -palveluita käyttäville jäsenille. Vastaavanlaista kyselyä ei ollut tehty aikaisemmin, ...
  Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad

Näytä lisää