- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • 3D-skannerin suunnittelu, asennus ja käyttöönotto 

   Atte, Vepsäläinen (2023)
   Työn tavoitteena on tutkia ja saada optoNCDT 1420 -laseri lähettämään ja tallentamaan syvyysdataa tekstitiedostoon, jota voidaan käyttää 3D-skannerin. STL-tiedoston tekemiseen. Tehtävä toteutettiin käyttämällä ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Aasialaiskartoitus Radisson Blu Hotel Ouluun - valmiudet ja kehittämisehdotukset kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden vastaanottamiseen 

   Järvinen, Atte; Niemi, Anni (2022)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Radisson Blu Hotel Oululle. Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa ho- tellin valmiuksista vastaanottaa kiinalaisia ja japanilaisia matkailijoita, sekä selvittää hotellin henkilökunnan ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Aistihuone ikääntyneiden hoivakotiin 

   Saviniemi, Jenni; Pihlajamäki, Pinja (2024)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Attendo Kesälampi Vieremällä, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikääntyneille ja muistisairaille. Toimeksiantajan toiveena oli tehdä opinnäytetyönä aistihuone ikään-tyneille ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Alustadynamometrin kiristinlaite 

   Järvisalo, Sami (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa alustadynamometriin lisälaite, jolla voitaisiin vähentää tehonmittauksen aikana esiintyvää renkaiden luistoa. Luiston takia moottoria ei voida kuormittaa riittävästi ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen Rajavartiolaitos – kohti hyvää työnantajamielikuvaa ja onnistunutta rekrytointia 

   Heikkinen, Meri-Tuuli (2022)
   Työelämälähtöisenä toimeksiantona on kirjoittaa opinnäytetyö Rajavartiolaitoksen työnantajamielikuvan ja rekrytointiprosessin kehittämisestä. Taustalla on Rajavartiolaitoksessa tunnistettu tarve työnantajamielikuvatyölle ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Arkkitehtuuri 3D-videopeleissä ja arkkitehtuurin suunnittelu, toteutus ja vienti Unreal Engine -pelimoottoriin 

   Juvani, Meiju (2023)
   Arkkitehtuuri on tärkeä ja mielenkiintoinen osa 3D-videopelejä ja se vaikuttaa esimerkiksi videopelien pelattavuuteen ja maailmanrakennukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella arkkitehtuuria 3D-videopeleissä, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Arviointi koskien Siilinjärven Vakatuki-hanketta: Lapsen saaman tuen, osallisuuden ja uusien toimintamallien kehittämistä 

   Pursiainen, Jonna (2023)
   Lapsen saama tuki ei ole toteutunut varhaiskasvatuksessa tasa-arvoisesti. Tuen yhtenäistämiseksi varhaiskasvatuslakiin kirjattiin 1.8.2022 muutos koskien kolmiportaista tukimallia. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakastyytyväisyyden tutkiminen Personal trainer -palveluista Turun Leaf Areenan Forever-liikuntakeskuksessa 

   Kakko, Annu (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakastyytyväisyyskysely personal trainer -palveluista Forever Turku Leaf Areenan personal trainer -palveluita käyttäville jäsenille. Vastaavanlaista kyselyä ei ollut tehty aikaisemmin, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakastyytyväisyyskysely Original Sokos Hotel Valjuksen huoneista 

   Ilvonen, Petra (2021)
   Hotellihuoneet ovat osa asiakaskokemusta hotellivierailulla. Huone ja sen laatu vaikuttaa paljon asiakkaan tyytyväisyyteen. Opinnäytetyön käsittelee Original Sokos Hotel Valjuksen huoneiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakastyytyväisyystutkimus valmennusstudiolle 

   Enberg, Micaela (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia valmennusstudion jäsenten asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Työn tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa, jonka avulla toimeksiantaja pystyy ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja sen kirjaaminen kotihoidossa 

   Uurtio, Kaisa; Valtanen, Heikki (2023)
   Ikäihmisten kotona asumista tuetaan kotiin annettavien palvelujen turvin. Kotihoidon asiakkaille palve-lut tarkoittavat itsenäisen asumisen mahdollistamista, missä korostuu asiakkaan toimintakyvyn arvi-oiminen ja tukeminen. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakkaiden sitouttaminen kuntokeskusjäsenyyteen 

   Marttila, Elina (2024)
   Toimeksiantajana on kotkalainen kuntokeskus Fit Karhula, joka on osa Ole.Fit-ketjua. Vuosittain kuntokeskukseen liittyy uusia asiakkaita ja myös irtisanoo jäsenyytensä. Opinnäytetyö selvittää syitä asiakkaiden irtisanomiseen, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • B2B Customer Journey Optimization: A Service Design Approach 

   Ezeldin, Nayera (2023)
   The purpose of this thesis is to explore and analyze the role of service design in improving customer experience in the energy industry, with a specific focus on Company X's product development process. The purpose of the ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Balancing Technical and People Management: The Role of Line Managers in Telecommunica-tion Company 

   Arantola, Helen (2023)
   The aim of this study was to investigate the role of line managers in the technology industry, with a particular focus on their technical and people management skills. As demographic trends and forecasts indicate, workforce ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Business Model Development Based on Location-Specific Data 

   Nisonen, Mikko (2023)
   The purpose of this research-based thesis was to research locations that the commissioning company is utilising, to develop their business model, and provide recommendations based on the research results. The client has a ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Covid-19: Aftermath and Impact on Hospitality Resilience- An evaluation of the Nigerian Hospitality Industry 

   Odusanya, Adeola (2023)
   This research investigates the profound impacts of the COVID-19 pandemic on the hospitality sector in Nigeria, a critical socioeconomic pillar in the nation's economy. Through a qualitative exploration, the study identifies ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Customer Service and Customer Satisfaction At CheapSleep Hostels Helsinki 

   Nguyen, Gia Hy (2022)
   This thesis was commissioned by CheapSleep Hostels Helsinki which is located in Helsinki. The purpose of the thesis is to measure the customer satisfaction level with service provided by CheapSleep hostel and suggest several ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Defining well-being at workplace and how it has evolved in the past five years: Case-study: Sports retail companies 

   Wofford, Marija (2023)
   The aim of the thesis is to define well-being in the workplace and how it has evolved in the past five (5) years from sports retail companies’ perspective. The expectation is that with the help of this thesis, the gap of ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Developing a Strategic Management System – Case Company X 

   Heikkinen, Tomi (2023)
   This thesis was commissioned by Company X (pseudonym), a Finnish organization classified in the group of small and medium sized businesses, operating in the field of Information and communications by the standard industrial ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Developing a Wild Herbs Hiking Tour 

   Porkola, Jenni (2023)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda villiyrttikierros, jossa asiakkaat voivat aktiivisesti osallistua valittujen yrttien tutustumiseen niin faktatiedolla kuin mielenkiintoisilla historiallisilla ja ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad