- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Liiketoimintasuunnitelma markkinointitoimistolle 

   Sirviö, Satu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni on liiketoimintasuunnitelma markkinointitoimistolle. Toimeksiantajaa suunnitelmalla ei ole, sillä työn taustalta löytyy kirjoittajan omat suunnitelmat perustaa Ouluun markkinointialan yritys. Tarkoituksena ...
  • Kumppanuuksien merkitys pankin yritysrahoituksessa 

   Heikkinen, Minna (2021)
   Muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteisen pankin toimintaa. Yritysrahoitukseen on kohdistunut suu-ria muutoksia jo 2010-luvulta lähtien ja niitä on lisää luvassa. Tämän kehittämistehtävän tavoitteena on sel-vittää ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Sotkamo Silverin esimurskauspiirin raekokokartoitus 

   Pääkkönen, Mikko (2021)
   Tiivistelmä Tekijä(t): Mikko Pääkkönen Työn nimi: Sotkamo Silverin esimurskauspiirin raekokokartoitus Tutkintonimike: Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikka Asiasanat: murskain, raekokojakauma, läpäisykäyrä Tämän ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Naisen rooli ja asema perheyrityksessä eri sukupolvien aikana 

   Sipilä, Emmi (2021)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on naisen rooli ja asema perheyrityksessä eri sukupolvien aikana. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia naisten roolia, asemaa ja perheyrittäjyyttä. Työ on rajattu tarkastelemaan nimenomaan naisten ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • International online marketing strategy for Ekomatkaajat 

   Vatanen, Anita (2021)
   The main goal of the thesis is to create an effective international online marketing strategy for Ekomatkaajat. It is a company specialized in sustainable tourism in Finland and abroad. Global online marketing is more ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Kotimaan markkinointisuunnitelma ja vuosikello yritykselle 

   Komulainen, Juho (2021)
   Tässä opinnäytetyössä aiheena oli tehdä kotimaan markkinointisuunnitelma ja vuosikello. Opinnäytetyö vastasi työn toimeksiantajan tarpeeseen koskien kotimaan markkinointisuunnitelmaa ja vuosikelloa. Tavoitteena oli saada ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Leikkauksesta toipuvan potilaan ohjaaminen - ohjausvideoita potilaille 

   Ålander, Mira; Saajanne, Anni (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli leikkauksesta toipuvan potilaan ohjaaminen. Teimme kaksi ohjausvideota, jotka sisälsivät palleahengityksen, nilkkojen koukistus- ja pumppausliikkeet ja vuoteesta istumaan nousun. Ohjausvideot ovat ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Luksuspalvelu hotellialalla 

   Lämsä, Niina; Leppälä-Lämsä, Päivi (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin luksuspalvelua hotellialalla keskittyen majoituksen ja aamiaisen kontaktipisteisiin. Opinnäytetyöllä ei ollut toimeksiantajaa vaan se tehtiin kirjoittajien mielenkiinnosta aihetta kohtaan. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Harjausrobotin kehittäminen 

   Halonen, Niina (2021)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettävän prototyypin toimeksiantajana toimi kemiläinen insinööritoimisto, Insinööritoimisto TKRK Oy. Tarkoituksena oli kehittää robotti, jolla pystytään harjaamaan esimerkiksi koneistamon lattia ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Työelämäyhteistyö Innovative Nurse-hankkeessa 

   Malmilaakso, Teija (2021)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Innovative Nurse-hanke. Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen, joka on tarkoitettu korkeakouluille osaajapulaan vastaamiseksi nopeavaikutteisten toimenpiteiden ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Turvallinen verkkosivupalvelin 

   Kojo, Jimi (2021)
   Tietoturva on nykyisin jokaisen ihmisen elämässä läsnä, koska teknologioiden kehittyminen ja palveluiden digitalisaation yleistyminen ovat kasvattaneet merkittävästi tietoturvan suhdetta elämiseen. Tietoturva on kokonaisuus, ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Asiakastyytyväisyyskysely Original Sokos Hotel Valjuksen huoneista 

   Ilvonen, Petra (2021)
   Hotellihuoneet ovat osa asiakaskokemusta hotellivierailulla. Huone ja sen laatu vaikuttaa paljon asiakkaan tyytyväisyyteen. Opinnäytetyön käsittelee Original Sokos Hotel Valjuksen huoneiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä. ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Impact of Commercial Banks’ Digitalization on the Customer Experience 

   Anna, Tatarkina (2021)
   The purpose of this thesis was to study the shifts of customer behaviour and how commercial banks have accelerated the digitalization of their services with disruptive technologies adapting to the changes during Covid-19 ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lohkaroitumistiedon automatisointi 

   Lohtander, Virve (2021)
   Työssä tutkittiin, kuinka Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella voitaisiin kehittää lohkaroitumistie-don automatisointia. Tarkoitus oli vastata nykyisen lohkaroitumistiedon tuottamisen haasteisiin ja rajoitteisiin sekä ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Omakotitalon rakennuslupapiirustukset rakennuslupaa varten 

   Säkkinen, Sami (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella omakotitalo asemakaava-alueelle. Työn tavoitteena oli laatia tarvittavat rakennuslupapiirukset eli pohja-, leikkaus-, asema- ja julkisivupiirustukset työn tilaajan toiveiden ja ...
  • Moduulirakenteisen pientalon runkovaihtoehtovertailu 

   Mäkelä, Juuso (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kolme varteenotettavaa runkovaihtoehtoa Siklaelementit Oy:n valmistamaa moduulirakenteista minitaloa varten ja suorittaa näiden runkovaihtoehtojen välissä kustannuslaskentaa ja ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Exploring the Impact of Digital Content Marketing and Visual Content on the Visibility and Attraction of KAMK 

   Abdulle, Amaal (2022)
   The purpose of this thesis is to explore digital content marketing and visuals content as main frameworks for brand visibility and attraction, and to also understand the content preferences of university students. Under ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Entrepreneurship: a case study of foreigners in Kajaani 

   Ogundipe, Jeremiah Oludayo (2022)
   ABSTRACT Author: Jeremiah Oludayo Ogundipe Degree Title: Bachelor of Business Administration Keywords: entrepreneurship, foreign entrepreneurship, foreigners, Kajaani, Finland As the foreign population of Finland ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lisäarvon tuottaminen tilitoimistossa - Case Yritys X Oy 

   Romppainen, Jonna (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tilitoimisto voi kehittää palveluaan tuottamalla lisäarvoa asiakkailleen. Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä lisäarvo tarkoittaa, kuinka lisäarvoa voidaan tuottaa ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Vesikaton talvihuolto 

   Kämäräinen, Matti-Kalle (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisella talvihuoltosopimuksella kiinteistön omistaja saa siirrettyä vastuun palveluntarjoajalle ja toteuttaa opinnäytetyön toimeksiantajalle Katelinja Oy:lle kriteerit täyttävä ...
   Rajoitettu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad