Metropolia Ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Improving Business Agility with Upstream process 

  Auvinen, Anna (2023)
  In the context of software development terms upstream and downstream might sound familiar, but many organizations do not understand the difference between them. The upstream focuses discovering selected development ideas ...
 • Dieselgeneraattorin hyödyntäminen sähkön hintapiikkien aikana 

  Luukkonen, Samuel (2023)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko dieselgeneraattoreiden käytöstä taloudellista hyötyä sähkön hintapiikkien aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli auttaa sähkönkuluttajia löytämään ratkaisuja, joiden avulla ...
 • Pahuus tarinankerronnassa: miten käsittelemme pahuutta fiktiossa 

  Korva, Alisa (2023)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan käsikirjoittamisen näkökulmasta sitä, miten pahuutta käsitellään tarinankerronnassa, erityisesti fiktiossa. Todellisen maailman pahuus ja se pahuus mitä näemme esimerkiksi elokuvissa ovat ...
 • Hankkeet kiinni linjaan : Ohjelmateoreettinen tarkastelu hanketoiminnan kyvykkyyksien kehittämisestä 

  Ryhänen, Frank (2023)
  Työssä tutkitaan ulkoisesti rahoitettujen kehittämishankkeiden tulosten ja vaikutusten aikaansaamista edistäviä ja haittaavia tekijöitä, sekä hanketoiminnassa tarvittavien kyvykkyyksien kehittämistä. Työ on toteutettu ...
 • Kuvataiteen hyödyntäminen elokuvakerronnassa: uudelleenmaalaus kuvaajan työkaluna 

  Karasjoki, Aino (2023)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan maalausten käyttöä kuvakerronnassa niiden uudelleenrakentamisen näkökulmasta. Teososan lyhytelokuvan Esikuva (2023) on ohjannut Elina Auvinen ja kuvannut Aino Karasjoki. Esikuva ...
 • Perheen psykososiaalisen tuen tarve syöpään sairastuneen lapsen palliatiivisessa hoidossa 

  Ryhänen, Heidi; Itäinen, Marianne (2023)
  Vuonna 2022 julkaistiin ensimmäisen kerran Suomessa Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus, jossa on otettu huomioon läheisten tukeminen ja osallisuuden mahdollistaminen. Järjestökentän tekemien ...
 • Elokuvallisen kuvan valaisu 

  Sundberg, Veikka (2023)
  Opinnäytetyö käsittelee elokuvan valaisua, sen teorioita ja toteutusta. Tavoitteena oli analysoida valon ja valaisun merkitystä liikkuvan kuvan luomisessa. Työssä käydään läpi valon ominaisuuksia, valaisun tyylejä, soveltavia ...
 • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistö nuorten ajatuksia seksuaalikasvatuksesta 

  Hallasmaa, Helmi; Rajamäki, Miisa (2023)
  Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, eli cissukupuolisen ja heteroseksuaalisen valtaväestön ulkopuoliset henkilöt, ovat haavoittuvassa asemassa vähemmistö statuksensa sekä syrjinnän takia. Tämä pitää paikkansa myös nuorten ...
 • Portastudiosta DAWiin ja takaisin 

  Bentley, Oliver (2023)
  Opinnäytetyössäni käsittelen laulunkirjoittajan ja tuottajan näkökulmasta, mikä merkitys työtavalla ja -ympäristöllä on kappaleen tuotantoprosessiin. Työssäni tutkin analogista työympäristöä ja digitaalista työympäristöä ...
 • Rangaistusajan suunnitelman laatimisen kehittäminen tuomitun desistanssin vahvistamiseksi 

  Loponen, Kirsi (2023)
  Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoitus oli kehittää rangaistusajan suunnitelman laatimista tuomitun desistanssin vahvistamiseksi. Tutkimuksellinen kehittämishanke toteutettiin Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistossa ...
 • Sentrifugin käyttöönottoprosessi lääketehtaassa 

  Ahmed, Shamsudiin (2023)
  Tässä insinöörityössä kuvataan sentrifugin käyttöönottoprosessia lääketehtaalla. Työn tavoitteena oli varmistaa laitteen tehokas toiminta ja korkea laatu GMP-ympäristössä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on FinVector Oy. Työn ...
 • Esitysteknisten järjestelmien luotettavuus 

  Kuisma, Markus (2023)
  Opinnäyte käsittelee esitystekniikassa käytettävien laitteiden ja järjestelmien luotettavuuden arviointia. Työssä käsitellään laitteistoon kohdistuvia riskitekijöitä ja arviointikriteerejä. Tavoitteena on ymmärtää tekijöitä, ...
 • Automation and Improvement of Software Development with GitLab CI Pipelines 

  Kumpulainen, Ville (2023)
  Tässä väitöskirjassa esitämme syvällisen tutkimuksen ja optimoinnin ohjelmistokehityksen putkilinjasta käyttäen GitLab CI:tä Software Z:lle. Pääasiallisena tavoitteena oli parantaa putkilinjaa sisällyttämällä automaattinen ...
 • Photodiode-Based Spectrophotometer 

  Di Giorgio, Giuseppe (2023)
  A spectrophotometer device supplies a light source at a stable frequency, and has a sensor that is capable of reading the light frequency after it has hit or been through a material. The device can identify the chemical ...
 • Ostonimikkeiden materiaalivirran prosessin kehitys 

  Komppa, Hanna (2023)
  Insinöörityössä kehitetään Envista-konsernin kuvantamisliiketoiminnan Palodex Group Oy:n Tuusulan tehtaan ostonimikkeiden materiaalivirran prosessia. Tuusulassa sijaitseva tehdas Palodex Group Oy valmistaa hammaskuvantam ...

Näytä lisää