Metropolia Ammattikorkeakoulu

Uusimmat viitteet

 • Starting a Business in the Beauty Sector in Turkey Remotely 

  Veerupen, Nilsen (2021)
  The objective of this thesis is to start a business in the beauty sector in Turkey remotely, while located in Finland. The use of a business partner, lawyer and accountant made this possible and due to the current global ...
 • Hemoglobiinin mittaaminen CompoLab-mittarilla : Opetusvideo verenluovutuksessa työskenteleville hoitajille 

  Korhonen, Nana; Rantanen, Sohvi (2021)
  Monet aiemmin vain laboratoriossa tehdyt tutkimukset voidaan nykyisin toteuttaa myös vierimittauksina laboratorion ulkopuolella, esimerkiksi vastaanotoilla ja kotisairaanhoidossa. Hemoglobiinarvon määrittäminen on yleinen ...
 • Cost and Time Analysis of Walls (Load-bearing and Non-load-bearing) for Multi-family Houses 

  Venkatachalam, Sureshraja (2020)
  A project's budget and completion time are the most critical factors for an investor in the construction industry. These two factors dramatically define a project's success and failure, as budget overrun and time delay can ...
 • ”Sehän on kaiken toiminnan ydin” : Haastattelututkimus puhelinohjauksen kautta tapahtuvasta asiakkuudenhallinnasta 

  Abya-Manninen, Irma; Välilä, Jani (2021)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa puhelinohjauksen kautta tapahtuvan asiakkuudenhallinnan prosessin sisältöä ja merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Tavoitteena oli kehittää ...
 • Valmennustapahtuman työkirja 

  Toivanen, Jarmo; Putkiranta, Antero
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2021)
  Tämä julkaisu on osa Roboreel – robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa -projektin valmentajan koulutus ja konsultointimateriaalia. Työkirjaa käytetään yhdessä valmentajan käsikirjan kanssa. Se toimii valmennuksessa ...
 • Opastajana säveltämisen polulla 

  Unkari-Virtanen, Leena; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2021)
  Opastajana säveltämisen polulla kokoaa luokkasäveltämiseen liittyviä pohdintoja Säveltämisen pedagogiikka 4 -täydennyskoulutuksesta. Julkaisussa käsitellään itseilmaisua, sanoittamista, improvisaatiota, säveltämisen askeleita ...
 • Sote-siltaa pitkin työelämään 

  Kondelin, Heli; Jouhki, Maija-Riitta; Koski, Pirjo (Suomen kätilöliitto, 2021)
 • Valituskuoroprojekti : raportti 

  Väisänen, Johannes (2021)
  Opinnäytetyössäni käsittelen musiikintekijän näkökulmasta vuoden 2017 aikana toteutettua sote-valituskuoroprojektia, jossa olin mukana säveltäjänä, sanoittajana, solistina sekä kuoronjohtajana. Aditro-yritys halusi tuoda ...
 • The Writers' Room 

  Karhula, Miira; Lehti, Timo; Nuutinen, Teppo
  Publications of Metropolia UAS. OIVA-series (Metropolia Univeristy of Applied Sciences, 2021)
  The term Writers’ Room is used to refer to the collaboration of multiple scriptwriters in the writing process of a TV series: sometimes it means the collaboration of a small team and sometimes a writing group of more than ...
 • Tarinallisuus pedagogiikassa – TARU oppimateriaalipankki 

  Rahmel, Päivi; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2021)
  Olet löytänyt TARU-materiaalipankin! Tämä kokonaisuus johdattaa sinut tarinalliseen ajatteluun ja löydät konkreettisia vinkkejä sen pedagogiseen soveltamiseen. Julkaisun toisessa osassa voit tutustua tarinallisuuteen ...
 • Cloud Security Posture Management /CSPM) in Azure 

  Loaiza Enriquez, Rodolfo (2021)
  Cloud computing is highly vulnerable to cyberattacks and threats due to inadequate change control, misconfiguration, and numerous vendors that utilize distinct strategies and policies with inadequacies for securing cloud-based ...
 • Rutto pandemiana : Katsaus suurimpiin ruttoepidemioihin historiasta nykypäivään 

  Karttunen, Hanna; Köykkä, Marika (2021)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä historian kolmeen suurimpaan ruttopandemiaan, niiden syntymekanismeihin ja leviämisen syihin sekä hoitomuotoihin kulloisenakin aikakautena. Lisäksi syvennyimme leviämisen ehkäisyyn ...
 • Moottoripyörien käyttö ensihoidossa : Kirjallisuuskatsaus 

  Sivunen, Sauli; Paakkonen, Mikko (2021)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa tietoa moottoripyörien käytöstä ensihoidossa ja vastata kahteen tutkimuskysymykseen: mitä hyviä puolia ensihoitomoottoripyörien käytöstä on havaittu ja mitä huonoja puolia ...
 • Mobility Lab –yhteiskäyttötilan synty 

  Tähkävuori, Anna-Stina
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2021)
  Älykkään liikkumisen alan pienten, keskisuurten ja startup-yritysten toiminnan tukeminen on yksi tapa tukea älykaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Uusia palveluita ja tuotteita testataanerilaisissa käyttöympäristöissä. ...
 • Combining Plandent Oy’s ordering applications 

  Suotsalo, Janne (2021)
  Insinöörityön tarkoituksena oli löytää suomalaiselle hammashoitolaitteita ja tarvikkeita toimittavalle yritykselle paras tapa yhdistää sen kaksi olemassa olevaa sovellusta. Sovellukset on luotu eri teknologioilla, ja ...

Näytä lisää