Uusimmat viitteet

 • Polttoaineen käsittelylaitteiden kunnossapitosuunnitelma 

  Pigg, Susanna (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kunnossapitosuunnitelma Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen biopolttoaineen käsittelylaitteille. Työssä määritettiin alueen laitteiden kriittisyydet. Tämä ...
 • Mediakasvatus päiväkodissa - Materiaali varhaiskasvattajille 1-3-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen 

  Pyykkönen, Laura (2019)
  Opinnäytetyöni aiheena oli mediakasvatus varhaiskasvatuksessa ja sen toteuttamismahdollisuudet 1-3-vuotiaiden lasten kanssa. Mediakasvatus kuuluu nykyään varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja on tämän takia iso osa ...
 • Sosiaalinen media urheilumarkkinoinnin ja sponsoroinnin tukena 

  Savolainen, Mikael (2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sosiaalisen median käytön hyötyjä urheilumarkkinoinnin ja sponsoroinnin tukena. Työssä tarkasteltiin urheilumarkkinoinnin nykytilannetta ja avattiin uusia trendejä, jotka ...
 • Selvitys kasvisten laatusertifioinnista Suomessa 

  Mannonen, Ilona (2019)
  Insinöörityö tehtiin Food Folk Suomi Oy:n toimeksiantona. Food Folk Suomi on osa Pohjoismaista organisaatiota, jonka perustaja omistaa McDonald’s-ravintoloiden Developmental Licensee -maalisenssin. Insinöörityön tavoitteena ...
 • 360-videon ja LiveSYNC:in hyödyntäminen rakennusalalla 

  Turunen, Julius (2019)
  Tutkielmassa tarkasteltiin 360-kameran ja LiveSYNC-käyttöliittymän hyödyntämismahdollisuuksia rakennusalalla. Työssä tutkittiin työkalun ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia rakennustyömaan eri vaiheissa työn tehostamisen ...
 • Flow Rate Measurement of Stream: Monikonopuro, Haaganpuro, and Longinoja 

  Baral, Asmit (2019)
  Monikonpuro, Haaganpuro, and Longinoja are three major streams in the Helsinki area for trout and salmon spawning. These flowing streams are a habitat for many aquatic and semi-aquatic organisms. The rich riparian vegetation ...
 • Economic Empowerment of Women in Rural Nepal Through Renewable Energy Access 

  Lamichhane, Saurav (2019)
  This thesis focuses on the socio-economic and electrification status in one of the rural municipalities (RM) of Nepal. The primary data for the research was collected on the field visit to Dharche Municipality in Gorkha ...
 • Selvitys lämmöntalteenoton kehittämisestä Mäntsälän Ballin tehtaalla 

  Niemi-Korpi, Joel (2019)
  Insinöörityössä perehdyttiin lämmöntalteenoton kehittämiseenMäntsälän Ball: in toimi yksikössä. Työn aikana pohdittiin keinoja koneiden tuottaman hukkalämmön talteen ottamiseksi,sekä automaation soveltumista ja sen lisäämistä ...
 • Hybridi- ja sähköajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonta 

  Kokkonen, Sanniina (2019)
  Tässä insinöörityössä selvitettiin, onko sähkö- ja hybridiajoneuvojen katsastuksia koskevia määräyksiä syytä täydentää. Työssä käsiteltäviä katsastuslajeja olivat määräaikaiskatsastus, vaurioituneen ajoneuvon rekisteröin ...
 • Joensuun kaupungin ulkovalaistusverkon valaisinsaneeraus 2019 

  Forsblom, Svante (2019)
  Insinöörityön päämääränä oli suunnitella valaisinvaihto Joensuun kaupungin katuvaloverkkoon. Valaisinkanta oli osittain hyvin vanhaa, käytössä en edelleen paljon elohopealampuilla varustettuja valaisimia. Lamppujen saatavuus ...
 • Asuinrakennusten uima-allaslaitteistojen sähköistykset 

  Hassi, Tommi (2019)
  Insinöörityön aiheena oli asuinrakennusten yhteyteen rakennettujen niin kutsuttujen ylläpitäjän vastuulla olevien uima-allaslaitteistojen sähköistys suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena oli saada koottua selkeä ...
 • Infrakit: käytännön kokemuksia väylähankkeella 

  Massinen, Saara (2019)
  Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena on selvittää Infrakit -sovelluksen hyötyjä tällaisella suurella infrahankkeella. Tarkoituksena on saada käytännön kokemuksia sovelluksen käytöstä suoraan kentältä kaikilta ...
 • ”Yhdessä eteenpäin” – Kokemuksia Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksen Kaapeli-yhteisövalmennuksesta 

  Ladau, Minna; Vaara, Katri (2019)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisena Kaapeli-yhteisövalmennukseen osallistuneet ikäihmiset kokivat valmennuksen sekä miten yhteisöllisyys toteutuu ja vahvistaa ryhmän osallisuutta valmennuksen ...
 • Building a Graphical User Interface with MATLAB 

  Kalevo, Marko (2019)
  Tämän insinöörityön aiheena on rakentaa graafinen käyttöliittymä MATLAB-ohjelmalla, joka tukee ilmanlaadun raporttien luomista. Insinöörityön tuotos on tehty todelliseen tarpeeseen Chilen Ympäristöministeriölle ja ratkaisemaan ...
 • Avoimen kentän luominen ja pelaajan ohjaus 

  Sundqvist, Jarkko (2019)
  Insinöörityön tarkoituksena oli koota eri tietolähteistä keskeisimmät pelaajan ohjaamiseen liittyvät tekijät freeroam-peliympäristössä. Tiedon pohjalta luotiin freeroam-kenttä. Freeroam-kenttä on peliympäristö, jossa ...

Näytä lisää