Opinnäytetyöt

 

Uusimmat viitteet

 • Sähköajoneuvojen latauspisteet ja palveluntarjoajat 

  Marttinen, Kim (2022)
  Tarve sähköajoneuvojen latauspisteille on kasvanut valtavasti ja syy on siinä, että 2010-luvulta eteenpäin sähköajoneuvojen käyttö on yleistynyt todella paljon. Samalla tekniikka ja palvelut ovat kehittynyt tällä osa-alueella ...
 • New Operational Model 

  Pinomäki, Joni (2022)
  This thesis focuses on creating an operational support model for maintenance, which is based on customer segmentation and provides the best value for customer and for the company. This means that thesis focus is on three ...
 • Elämyspalvelun luominen kulttuurikuppilaan palvelumuotoilun avulla 

  Hynönen, Ossi (2022)
  Opinnäytetyötäni vie eteenpäin ajatus siitä, mikä todella tekee jostain tapahtumasta tai palvelusta ainutkertaisen, elämyksen. Onko elämyksen syntymiseen mahdollista vaikuttaa tuotannon näkökulmasta? Vai onko kyse vain ...
 • The Role of Employee Well-Being in Business Success 

  Jayirayi Kanda, Rochelle Fadzai (2022)
  In this modern world we are living in, a lot around the business sector has changed, transitioned, or completely diversified. To adapt all the changes, companies and other small business employers have had to also improve ...
 • Ilmanvaihdon saneeraussuunnittelu koulurakennukseen 

  Lehtinen, Valle (2022)
  Insinöörityön tarkoituksena oli löytää hyvä, toimiva ja energiatehokas ilmanvaihtoratkaisu vanhaan koulurakennukseen. Työssä tutkittiin ilmanvaihdolle tehtyjä asetuksia opintotiloissa sekä ilmanvaihdon suunnittelun perusteita. ...
 • Yrittäjyyskasvatus ammatillisella toisella asteella Vantaalla 

  Linnossuo, Jussi (2022)
  Tutkimus selvittää yrittäjyyskasvatuksen tilaa ja vaikuttavuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Suomessa kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmällä sekä tapaustutkimuksena Vantaan ammattiopisto Varian sähköalan ...
 • Klusterointimenetelmät asiakassegmentoinnissa 

  Satukangas, Marja (2022)
  Asiakassegmentointi on tärkeä osa yritysten toimintaa. Segmentoinnin avulla voidaan palveluita, markkinointia ja viestintää suunnitella eri kohderyhmien tarpeet huomioiden ja sitä kautta sitouttaa asiakkaat palveluiden ...
 • Kryptovaluuttojen romahdukset ja taloushistorian ensimmäiset kuplat 

  Wide, Rasmus (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä kryptovaluuttojen konsepti. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä kaksi suosituinta kryptovaluuttaa, Bitcoin ja Ethereum ja myös niiden konseptit ja käyttö. Tarkoituksena ...
 • Yrityksen korjaamotoiminnan kehittäminen 

  Sokolenko, Pavlo (2022)
  Opinnäytetyö tehtiin monimerkkiautokorjaamolle. Työn tavoitteena on parantaa autokorjaamon toimintaa kokonaisuudessaan löytämällä toimintaprosessin ongelmakohdat, jotka vaikuttavat suoraan korjaamon tuottavuuteen. ...
 • Kuvien generointi neuroverkkojen avulla 

  Siitonen, Tapio (2022)
  Generatiiviset koneoppimisen mallit pystyvät nykyisin generoimaan monimutkaisia ja fotorealistisia kuvia. Yksi tällainen koneoppimisen malli on generatiivinen kilpaileva verkosto (GAN). Työn tavoitteena oli toteuttaa ...
 • Syväoppimiskehyksen hyödyntäminen chattibotin toteutuksessa 

  Immonen, Netta (2022)
  Chattibotteja käytettään yhä useammassa paikassa kommunikoimaan asiakkaiden kanssa. Chattibottien määrä on viimevuosien aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Tekoälyn hyödyntäminen on nykyään mahdollista muillekin kuin tekoälyn ...
 • Hyvinvointi rakennustyömaalla 

  Könec, Murat (2022)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on parantaa yleistä työhyvinvointia rakennustyömaalla. Tein opinnäytetyön itselleni, koska tänä päivänä ihmisten hyvinvointi on paljon puhuttu asia. Työn tavoitteena on saada rakennustyömaalle ...
 • Laadun parantaminen automaatiokeräyksessä 

  Lindfelt, Lasse (2022)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Inex Partnersin automatisoidussa logistiikkakeskuksessa kerättävien myymälätoimitusten laadun parantaminen ja kuljetusyksiköiden reunan ylittävistä tuotteista aiheutuvien virheiden vähentäminen. ...
 • Kamu urbaaniviljelijän apulaisena 

  Bauer, Nataliya (2022)
  KaMu on kutsumanimi Aeropod Oy:n aeroponiselle kasvatusmoduulille, jossa kasvatetaan mukulakasveja. KaMun ohjaustapa on ollut tähän saakka hyvin yksinkertainen ja yksipuolinen, joten Aeropod lähti etsimään ratkaisuja sen ...
 • Miten testiautomaatiota hyödynnetään ohjelmistokehityksessä? 

  Lahdenperä, Riku (2022)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten testiautomaatiota hyödynnetään, tarkastella testiautomaatiosta saatavia hyötyjä asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehityksen kannalta sekä kehittää testiautomaatiotapauksia ...

Näytä lisää