Uusimmat viitteet

 • Lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto yrityksessä 

  Koho, Viljami (2019)
  Insinöörityön tavoitteena oli ottaa käyttöön Euroopan laajuinen lääkevarmennusjärjestelmä 9. helmikuuta 2019 mennessä. Vaatimus järjestelmän käyttöönottoon perustuu EU-lainsäädännön lääkeväärennösdirektiiviin ja sitä ...
 • RAI-arviointiväline osallisuutta edistämässä 

  Konkola, Tarja; Ranta, Outi; Stenberg, Minna (2019)
  Suomessa ollaan toteuttamassa laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista rakenneuudistusta. Yksi uudistuksen tavoitteista on edistää yksilön tasavertaisuutta ja osallisuutta omaan hoitoonsa. Tämän toteutuminen vaatii ...
 • Lähiliikenteen kunnossapidon tuotannonsuunnittelijan ja vuoropäällikön tehtävien kehittäminen organisaatiomuutoksen kautta 

  Kalkko, Alina (2019)
  Tämä insinöörityö on tehty VR-Yhtymä Oy:lle syksyn 2018 aikana. Työn tavoitteena oli kuvata tuotannonsuunnittelijan ja vuoropäällikön tehtävien nykytila sekä analysoida nykytilaa ja siinä ilmenneitä haasteita ennen ...
 • RFID-tekniikan käyttö sisälogistiikassa 

  Kujala, Rikke (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten RFID-tekniikkaa hyödynnetään tällä hetkellä sisälogistiikassa ja mitä mahdollisia hyötyjä tekniikkaa käyttämällä saavutetaan. Lisäksi työssä selvitettiin RFID-tekniikan ...
 • Radio Frequency Interference Measurements in WLAN Networks 

  Suhonen, Pasi (2019)
  External radio frequency interference signals are causing malfunctions and disruptions to indoor and outdoor WLAN devices degrading their Quality of Service (QoS). This study aims to help hospitals to ensure that their ...
 • Puolison tukeminen sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä : Moodle-oppimisaihio ensihoitaja- ja kätilöopiskelijoille 

  Pirhonen, Tia-Maria; Kämäräinen, Tuulia (2018)
  Suomessa isä tai muu tukihenkilö on voinut olla mukana sairaalasynnytyksissä 1970-luvulta saakka. Tukihenkilön mukana olon synnytyksessä on tutkittu edistävän synnyttäjän turvallisuuden tunnetta ja lievittävän synnytyksen ...
 • Parametrinen 3D-malli lämmönsiirtimelle 

  Laurén, Kristian (2019)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Neste Engineering Solutions Oy:n (NES) toimeksiantona. Työn tavoitteena oli kehittää 3D-suunnitteluohjelmisto Autodesk Inventorilla parametrinen malli BEU-tyypin lämmönsiirtimille, ja tämän ...
 • Terveyden edistäminen suomalaisen kätilökoulutuksen opetussuunnitelmissa 

  Koski, Karita; Haahti, Oona (2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka terveyden edistäminen näkyy suomalaisten kätilökoulutusten opetussuunnitelmissa ja kuinka opinnot vastaavat tulevaisuuden haasteisiin terveysalalla. Opinnäytetyö toteutettiin ...
 • Videon hyödyntäminen päivystyspotilaan ohjauksessa 

  Lähteenmäki, Joona; Kujansuu, Mika (2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Meilahden päivystyspoliklinikalle näyttöön perustuvan videon käsikirjoituksen synopsis eli hahmotelma päivystyspotilaan hoitopolusta päivystyspoliklinikalla. Tavoitteena on ...
 • Sähköisen ja perinteisen laskennan vertailu ja laskennan tarkkuus 

  Kinnunen, Atte (2019)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia, kannattaisiko tilaajayrityksen hyödyntää tarjouslaskennassa sähköistä laskentaohjelmistoa perinteisen paperikopioista tapahtuvan laskennan sijaan. Tavoitteena oli verrata perinteisen ja ...
 • "Se on niin elämää" : Varhaiskasvattajien näkemyksiä seksuaalikasvatuksesta 

  Jauhiainen, Noora (2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla erään Helsingin kaupungin päiväkodin työntekijöiden näkemyksiä seksuaalikasvatuksen toteutumisesta arjessa. Tarkoituksena on selvittää arjen käytänteitä, joissa lasten ...
 • EBMeDS-päätöksentukipalvelun käyttäjäkokemuksen arviointi 

  Kenkimäki, Heini (2019)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää, miten Kustannus Oy Duodecimin kehittämän EBMeDS-päätöksentukipalvelun loppukäyttäjät eli terveydenhuollon ammattilaiset kokevat tuotteen käytön työssään. EBMeDS tulee sanoista ...
 • Lapsi mukaan päätöksentekoon: Helsingin kaupungin perhekuntoutuksen käytäntöjen kehittäminen 

  Toivonen, Reetta (2019)
  Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää Helsingin kaupungin perhekuntoutuksen työkäytäntöjä, jotta lapsen osallistuminen päätöksentekoon vahvistuisi. Tuotoksena muodostui kuvaus lapsen osallistumisesta ...
 • Android Application, Ours 

  Thapa, Sandeep; Tiwari, Shiva (2019)
  The aim of this thesis was to build an E-commerce android application and document step by step guidelines and findings which would provide insight into an android application development. It helps developers to know the ...
 • Visioning the Future: Occupational Therapy in 2030 

  Hindström, Outi (2019)
  The purpose of this thesis is to document and to make a synthesis of four sets of visioning concerning the future of occupational therapy. The ideas are compiled by 17 Bachelor level occupational therapy students from ...

Näytä lisää