- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Embedded Linux Router 

   Kagechu, Patrick (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2006)
   The goal of project was to show that a working router could be developed using readily available embedded devices and readily available software under the Linux operating system. The project also brought two multi-disciplines ...
  • Tuottaja innovatiivisuuden edistäjänä 

   Tuominen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö tarkastelee tuottajan toimenkuvaa innovatiivisuuden edistämisen näkökulmasta. Työ vertailee myös innovatiivisuutta tukevaa ja perinteistä tuottajuutta sekä etsii niistä vastakkainasetteluja. Tavoitteena on ...
  • Muijarockin nousu ja uho 

   Tiuraniemi, Maria-Karoliina (Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia, 2006)
   Opinnäytetyö käsittelee Porissa vuosina 2000 ja 2001 järjestettyä Muijarock-festivaalia. Työn tavoitteena oli kertoa, mikä oli Muijarock ja dokumentoida festivaalin eri osa-alueita seuraavien tutkimusongelmien kautta: Ketkä ...
  • Suuhygienistin sateenvarjo : yhteisöllisen suun terveyden edistämisen toimintamalli suuhygienistin työhön Helsingin julkiseen suun terveydenhuoltoon 

   Rautiola, Teija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä toteutuu työelämän tarpeiden mukainen kehittäminen, jota ammattikorkeakoululaissa (351/3003) tutkimus- ja kehitystyöltä edellytetään. Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena suunnitella Helsingin ...
  • Hebenstreit-vohveliuunin kuntokartoitus ja elinkaarimalli 

   Kohonen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Lu Suomi Oy:n Vantaan tehtaan Hebenstreit vohveliuunin tämänhetkinen tarkka kunto, jotta lähivuosien huollon tarve ja huoltokohteet voitaisiin priorisoida niin, että työt ...
  • Taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmän käyttöönotto 

   Hakola, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä sähkövoimatekniikan insinöörityö tehtiin Edec Oy:lle. Työssä tutustuttiin taajuusmuuttajakäytön testausjärjestelmään ja tehtiin laitteiston käyttönotto. Työssä perehdyttiin taajuusmuuttajien käyttöön sekä niiden ...
  • Sarveiskalvolta näköhermonpäähän : kyselytutkimus optikoille oftalmoskoopin, skiaskoopin ja tonometrin käytöstä sekä lisäkoulutustoiveista 

   Lindström, Paula; Tiainen, Tuulia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää optikoiden oftalmoskoopin, skiaskoopin ja tonometrin käyttöä. Tavoitteenamme oli saada selville, kuinka yleistä kyseisten tutkimusvälineiden käyttö on optikoiden keskuudessa, ...
  • Laatujärjestelmän kartoitus suunnittelutoimistoon 

   Hellstedt, Bengt (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö tehtiin Edec Oy:lle. Sen tavoitteena oli selvittää, mitä tietoja tarvitaan laatujärjestelmän luomiseen suunnittelutoimistoon. Työ jakautuu kolmeen osaan. Ensin käydään läpi mikä on laatujärjestelmä. Tämän ...
  • Skiaskopia objektiivisena näöntutkimusmenetelmänä : DVD-oppimateriaali 

   Hietanen, Kaisa; Lehtiniemi, Juha-Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön aihe sai alkunsa opintokäynnillä syyskuussa 2007 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolin optometrian koulutusohjelmassa. Virossa optometrian koulutus sisälsi vain vähän skiaskopoinnin opetusta sekä skiaskopian käyttöä ...
  • Taajuusmuuttajan käyttökohteet 

   Saari, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä käsiteltiin teollisuuden sähkökäyttöjen taajuusmuuttajasovelluksia. Työssä selvitettiin, minkälaisissa eri teollisuuden kohteissa taajuusmuuttajia käytetään. Lisäksi esiteltiin, minkälaiset taajuusmuuttajat ...
  • Omavalmisteajoneuvojen säteilevien häiriöiden mittaus EY-tyyppihyväksynnän mukaisesti 

   Laurila, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä insinöörityö on tehty Finnish Hot Rod Associationin toimeksiannosta. Mittaukset suoritettiin Hakuninmaan A-Katsastus Oy:n pihassa huhtikuussa sekä toukokuussa 2008. Insinöörityössä vertailtiin kolmen erilaisen ajoneuvon ...
  • Tyrkyllä työkykyä : hyvää ergonomiaa ja työkykyä ylläpitävän oppaan laatiminen 

   Niskakoski, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   The purpose of my functional final project was to produce a user-friendly guide for the new employees of a consumer packaging factory. The guide describes briefly the ergonomic problems arising while working in the factory. ...
  • Sähköisen potkurikäytön ohjaus ja säätö 

   Vuori, Esko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä insinöörityössä on esitelty sähköisen potkurikäytön kuormanvaihteluiden hallintaan liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä taajuusmuuttajan säätöön ja ohjaamiseen liittyviä seikkoja. Testauslaitteisto, jolla sähköistä ...
  • Rintakipupotilaan hoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa - tietotestin kehittäminen 

   Heikkinen, Jenni; Ljungberg, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyö tuotettiin osana Metropolia ammattikorkeakoulun ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistä KUOSCE-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa sekä työelämässä että ensihoitoalan koulutuksessa olevat keskeiset ...
  • Zirkonian pintakäsittelyn vaikutus sen mekaanisiin ominaisuuksiin ja posliinisidokseen 

   Berg-Määttälä, Miia; Gaez Caceres, Marietta; Oksa, Helena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tutkimuksen tarkoitus: Valmistettaessa kokokeraamista proteesia zirkoniasta joudutaan sintrattua zirkoniarunkoa usein viimeistelemään esimerkiksi poraamalla. On huomattu, että osa laboratoriossa käytettävistä pintakäsitt ...
  • Isännöitsijätodistukseen liittyvät velvoitteet ja vastuut 

   Säily, Riitta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   The objective of this Bachelor´s thesis is to review the contents of the superintendent´s certificate as well as the obligations and liabilities pertaining to it. Section 55 of the Housing Companies Act and Section 3 ...
  • Osaamisen kartoittaminen ja kehityssuunnitelman laatiminen muuttuvassa organisaatiossa 

   Herkama, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Yrityksen SAP-asiantuntijoiden osaamisen tasoa kahdessa eri organisaatiossa ja laatia sen pohjalta kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitelmaa laadittaessa otettiin huomioon myös ...
  • Voimaantuminen ja vertaistuki ryhmässä : Tulppa-kuntoutukseen osallistuneiden ryhmäläisten kokemuksia kuntoutuksesta 

   Mäkinen, Anne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tulppa-avokuntoutusohjelma on Suomen Sydänliiton kehittämä, terveyskeskuksissa toteutettava, ryhmämuotoinen kuntoutusohjelma valtimotautipotilaille ja niille, joilla on valtimotautien vaaratekijöitä. Kevään ja syksyn 2008 ...
  • EU Single Market : The evolution of the European Single Market 

   Petrovskyi, Viktor (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   The purpose of this study paper was to define what is the EU Single Market in theory, how it began and to compare it with the current reality. Problems achieving political objectives in the 1990s. Also, what it has turned ...
  • Elvin Jones – Roy Haynes : Soittotyylien keskeiset piirteet 

   Konieczny, Chris-Tomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Työni aihe koskee jazzrumpaleita Elvin Jonesia ja Roy Haynesia. Aiheessa käydään läpi heidän historiaansa, soittotyylin kehittymistä ja soittotyylille ominaisia piirteitä. Työtäni voisi luonnehtia kartoittavaksi katsaukseksi. ...