- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Applications of HART-Protocol for Diagnosing Smart Instruments 

   Paasovaara, Ville (2020)
   This study explores how to enhance process plants’ predictive maintenance and response time to device failures by utilizing the HART-protocol to design a method for displaying four condensed status flags recommended by ...
  • A concept: Shared off-grid PV System 

   Bista, Apil (2020)
   This thesis aims at creating a concept on providing self-efficient sustainable electricity to all the people living without electricity. Two case studies and their simulation were carried out in this thesis reflects the ...
  • Tuotteen kokonaishävikki 

   Valtonen, Ville-Markus (2020)
   Työn tavoitteena oli selvittää suomalaisen elintarvikeyrityksen tuotteen X valmistuksesta syntyvän hävikin määrä. Mitattavia hävikkejä olivat raaka-aine- ja pakkausmateriaalihävikki. Haluttiin tietää jokaisen prosessin ...
  • LVI-valvonta asuinrakennushankkeessa 

   Lahenius, Jussi (2020)
   Insinöörityön aiheena oli LVI-valvonta rakennushankkeessa ja sen tuottama dokumentaatio. Tavoitteena oli helpottaa ja yhdenmukaistaa LVI-valvojan toimia rakennushankkeessa sen alusta takuuvaiheeseen saakka ja terävöittää ...
  • Using AI in Automated UI Localization Testing of a Mobile App 

   Ynion, Jose Cezar (2020)
   Localization testing is seldom addressed in the scientific literature, especially on the mobile app domain. This thesis focused on the practical implementation of an automated localization testing system for an iOS mobile ...
  • Kunnossapitojärjestelmän huolto-ohjeiden luonti ja testaus 

   Pitkänen, Tatu (2020)
   Siilinjärven jätevedenpuhdistamolla on suoritettu saneeraus vuosien 2017-2019 aikana. Saneerauksen yhteydessä on jätevedenpuhdistamolle vaihdettu uutta laitteistoa, niin koneistoa kuin instrumentointiakin. Uuden laitteiston ...
  • Tukiasumisen merkitys mielenterveyskuntoutujien elämänhallintaan : ”Mä tykkään mun elämästä ihan hirveesti – tai siis ihan normaalisti” 

   Lindsberg, Liisa; Mäkitaipale, Laura (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mielenterveyskuntoutujien kokemuksia tukiasunnossa asumisesta Lilinkotisäätiössä. Helsingissä toimiva Lilinkotisäätiö tarjoaa asumispalveluita ja kuntoutusta pitkäaikaisista ...
  • Sähkösuodattimen käyttö ja kunnossapito 

   Hirvonen, Sami (2020)
   Sähkösuodattimet ovat pitkään toimineet osana ilmansuojelua, jolla pyritään ehkäisemään ympäristön saastumista ja niistä aiheutuvia haittoja vähentämällä ilmakehään päätyviä ihmisen toiminnasta peräisin olevia päästöjä. ...
  • Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä asuinkerrostalossa 

   Hupponen, Janne (2020)
   Uudisrakennusten energiatehokkuus on parantunut viime vuosina merkittävästi. Ulkovaipan lämmöneristävyysvaatimuksia on kiristetty ja poistoilmasta otetaan lämpöä talteen tehokkailla LTO-laitteilla. Uudiskerrostaloissa ...
  • Uuden LVI-tuotteen tuominen markkinoille 

   Jansson, Iiro (2020)
   Insinöörityössä käsiteltiin uuden LVI-alan tuotteen lanseerausta sekä tutkittiin, onko tuote markkinakelpoinen. Insinöörityön tarkoitus oli kuvata tuotteen koko historia kehitysasteelta kuluttajan käsiin. Tutkimuskohteena ...
  • Sisäliikuntatilojen LVI-suunnittelu 

   Saarenpää, Emma (2020)
   Insinöörityö käsittelee asioita, jotka pitäisi ottaa huomioon erilaisten sisäliikuntatilojen taloteknisessä suunnittelussa. Insinöörityötä tehdessä on hyödynnetty ohjekortistojen, asetusten, Talotekniikkainfon ja valmistajien ...
  • Volvo 740:n käyttövoiman muutos 

   Mäkinen, Konsta (2020)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tuottaa arkiliikenteeseen soveltuva ja muutoskatsastettu Mercedes-Benzin 3,2-litraisella CDI-dieselmoottorilla ja automaattivaihteistolla varustettu kartanomallinen Volvo 740. Se ...
  • Laktoosimääritysmenetelmän validointi HPLC-RI-laitteistolle 

   Österman, Mona (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Valion tutkimus- ja tuotekehityksen kemian analyysipalvelulaboratoriossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuutta korvata meijeriteollisuusnäytteille soveltuva entsymaattinen ...
  • Tien elinkaari ja elinkaarimalli 

   Holma, Miika (2020)
   Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää elinkaarimallin hyödyllisyyttä infrarakentamisessa. Työssä tarkastellaan ensin pääpiirteittäin elinkaarenmääritelmää, elinkaaren hallintaa ja elinkaarenaikaisten kustannusten ...
  • Asiakasvastaava Helsingin terveysasemilla: hoitajien kokemuksia terveyshyötymallista. 

   Isomäki, Heta (2020)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää terveyshyötymallin tämänhetkistä tilannetta ja mallin hyötyjä ja kehittämishaasteita mallin mukaisesti työskentelevien hoitajien näkökulmasta Helsingissä. Aineisto kerättiin yksilöllisellä ...
  • Laatukäsikirja rakennusalan konsulttiyritykselle 

   Immonen, Aleksi (2020)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä asioita on otettava huomioon rakennusalan konsulttiyrityksen laadunhallintajärjestelmässä. Työ suoritettiin RT Konsultit Oy:lle. Työn perustana toimi ISO 9001:2015 -standardi laadunhall ...
  • Brändiuudistuksen vaikutus asiakkaiden mielikuvaan 

   Tontti, Päivi; Heinonen, Riitta (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten toimeksiantajan, Hakunilan Huolto Oy:n, tekemä brändiuudistus on vaikuttanut asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä ja sen palveluista. Hakunilan Huolto Oy on isännöinti- ...
  • Infrahankkeiden ja työmaiden valmistelu mittauksen näkökulmasta 

   Vuorio, Atte (2020)
   Tämän insinöörityön tarkoitus oli tutkia infra-alan hankkeiden ja työmaiden valmistelua mittauspuolen näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää infrahankkeiden ja työmaiden perustamiseen liittyviä valmisteluja sekä vaadittavia ...
  • DNA-taltiointivälineiden vertailu 

   Toivonen, Heidi (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion DNA-laboratoriossa Vantaan Jokiniemessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata uusia DNA-näytteiden taltiointivälineitä ja verrata niitä nykyisin käytössä ...
  • Vantaan katutyölupaprosessin kehittäminen osana MATTI-hanketta 

   Kulppi, Anton (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Vantaan katutöiden valvonnan ja katutyölupien käsittelyn kehittäminen sekä näiden prosessien liittäminen uuteen MATTI-toiminnanohjausjärjestelmään. Työn toimeksiantaja oli Vantaan ...