• Tehovalvontahoitajien kivun arviointikäytänteet 

   Jauhiainen, Jenni (2019)
   Potilaan aseman ja oikeuksien laki (785/1992) ilmaisee potilaalla olevan oikeus hyvään terveydenhoitoon ja hyvään sairaudenhoitoon. Siihen lukeutuu myös potilaan oikeus saada hyvää kivunhoitoa. Potilaan oikeus hyvään ...
  • Sibeliustalon käsikirja teknikoille 

   Haakana, Simo (2019)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy Lahden Sibeliustalon tekniikkaan ja työtapoihin. Opinnäytetyön tarkoitus on opastaa Sibeliustalossa toimivan teknisen henkilökunnan osalta turvallisia työtapoja ja syventää osaamista talossa ...
  • Terveyskioskin toimintasuunnitelma: Kohti moniammatillista terveysneuvontaa Myllypurossa 

   Karppinen, Heikki; Pribilla, Päivi (2019)
   Tämä Metropolian ammattikorkeakoulussa toteutettu opinnäytetyö on osa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa aloitettua Moniammatillinen terveyskioski – Suuntana Myllypuron kampus -hanketta. Hankkeen tavoitteena on ...
  • Ostotoimintaprosessin kehitys 

   Puputti, Antti (2019)
   Tämä insinöörityö toteutettiin yhteistyössä maahantuontia ja jälleenmyyntiä harjoittavan Yritys X:n kanssa. Insinöörityön tavoitteena oli luoda yrityksen käyttöön menetelmä pitkäaikaisen toimittajan löytämiseksi. Työn ...
  • Yritystapahtumien tapahtuma-avustajapalvelun kehittäminen : Kehittämiskohteena Tapaus Oy 

   Korpela, Nea (2019)
   Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka kehittämiskohteena oli yritystapahtumien tapahtuma-avustajapalvelu. Työn tavoitteena oli saada selville, miten tapahtuma-avustajapalveluita voitaisiin kehittää, että ne palvelisivat ...
  • Polttoaineen käsittelylaitteiden kunnossapitosuunnitelma 

   Pigg, Susanna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kunnossapitosuunnitelma Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksen biopolttoaineen käsittelylaitteille. Työssä määritettiin alueen laitteiden kriittisyydet. Tämä ...
  • Mediakasvatus päiväkodissa - Materiaali varhaiskasvattajille 1-3-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen 

   Pyykkönen, Laura (2019)
   Opinnäytetyöni aiheena oli mediakasvatus varhaiskasvatuksessa ja sen toteuttamismahdollisuudet 1-3-vuotiaiden lasten kanssa. Mediakasvatus kuuluu nykyään varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja on tämän takia iso osa ...
  • Sosiaalinen media urheilumarkkinoinnin ja sponsoroinnin tukena 

   Savolainen, Mikael (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sosiaalisen median käytön hyötyjä urheilumarkkinoinnin ja sponsoroinnin tukena. Työssä tarkasteltiin urheilumarkkinoinnin nykytilannetta ja avattiin uusia trendejä, jotka ...
  • Selvitys kasvisten laatusertifioinnista Suomessa 

   Mannonen, Ilona (2019)
   Insinöörityö tehtiin Food Folk Suomi Oy:n toimeksiantona. Food Folk Suomi on osa Pohjoismaista organisaatiota, jonka perustaja omistaa McDonald’s-ravintoloiden Developmental Licensee -maalisenssin. Insinöörityön tavoitteena ...
  • 360-videon ja LiveSYNC:in hyödyntäminen rakennusalalla 

   Turunen, Julius (2019)
   Tutkielmassa tarkasteltiin 360-kameran ja LiveSYNC-käyttöliittymän hyödyntämismahdollisuuksia rakennusalalla. Työssä tutkittiin työkalun ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia rakennustyömaan eri vaiheissa työn tehostamisen ...
  • Flow Rate Measurement of Stream: Monikonopuro, Haaganpuro, and Longinoja 

   Baral, Asmit (2019)
   Monikonpuro, Haaganpuro, and Longinoja are three major streams in the Helsinki area for trout and salmon spawning. These flowing streams are a habitat for many aquatic and semi-aquatic organisms. The rich riparian vegetation ...
  • Economic Empowerment of Women in Rural Nepal Through Renewable Energy Access 

   Lamichhane, Saurav (2019)
   This thesis focuses on the socio-economic and electrification status in one of the rural municipalities (RM) of Nepal. The primary data for the research was collected on the field visit to Dharche Municipality in Gorkha ...
  • Selvitys lämmöntalteenoton kehittämisestä Mäntsälän Ballin tehtaalla 

   Niemi-Korpi, Joel (2019)
   Insinöörityössä perehdyttiin lämmöntalteenoton kehittämiseenMäntsälän Ball: in toimi yksikössä. Työn aikana pohdittiin keinoja koneiden tuottaman hukkalämmön talteen ottamiseksi,sekä automaation soveltumista ja sen lisäämistä ...
  • Hybridi- ja sähköajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonta 

   Kokkonen, Sanniina (2019)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin, onko sähkö- ja hybridiajoneuvojen katsastuksia koskevia määräyksiä syytä täydentää. Työssä käsiteltäviä katsastuslajeja olivat määräaikaiskatsastus, vaurioituneen ajoneuvon rekisteröin ...
  • Joensuun kaupungin ulkovalaistusverkon valaisinsaneeraus 2019 

   Forsblom, Svante (2019)
   Insinöörityön päämääränä oli suunnitella valaisinvaihto Joensuun kaupungin katuvaloverkkoon. Valaisinkanta oli osittain hyvin vanhaa, käytössä en edelleen paljon elohopealampuilla varustettuja valaisimia. Lamppujen saatavuus ...
  • Asuinrakennusten uima-allaslaitteistojen sähköistykset 

   Hassi, Tommi (2019)
   Insinöörityön aiheena oli asuinrakennusten yhteyteen rakennettujen niin kutsuttujen ylläpitäjän vastuulla olevien uima-allaslaitteistojen sähköistys suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena oli saada koottua selkeä ...
  • Infrakit: käytännön kokemuksia väylähankkeella 

   Massinen, Saara (2019)
   Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena on selvittää Infrakit -sovelluksen hyötyjä tällaisella suurella infrahankkeella. Tarkoituksena on saada käytännön kokemuksia sovelluksen käytöstä suoraan kentältä kaikilta ...
  • ”Yhdessä eteenpäin” – Kokemuksia Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksen Kaapeli-yhteisövalmennuksesta 

   Ladau, Minna; Vaara, Katri (2019)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisena Kaapeli-yhteisövalmennukseen osallistuneet ikäihmiset kokivat valmennuksen sekä miten yhteisöllisyys toteutuu ja vahvistaa ryhmän osallisuutta valmennuksen ...
  • Building a Graphical User Interface with MATLAB 

   Kalevo, Marko (2019)
   Tämän insinöörityön aiheena on rakentaa graafinen käyttöliittymä MATLAB-ohjelmalla, joka tukee ilmanlaadun raporttien luomista. Insinöörityön tuotos on tehty todelliseen tarpeeseen Chilen Ympäristöministeriölle ja ratkaisemaan ...
  • Avoimen kentän luominen ja pelaajan ohjaus 

   Sundqvist, Jarkko (2019)
   Insinöörityön tarkoituksena oli koota eri tietolähteistä keskeisimmät pelaajan ohjaamiseen liittyvät tekijät freeroam-peliympäristössä. Tiedon pohjalta luotiin freeroam-kenttä. Freeroam-kenttä on peliympäristö, jossa ...