Metropolia Ammattikorkeakoulu: viimeistä lisäystä

Viitteet 1-15 / 19463

  • Asiakasvastaava Helsingin terveysasemilla: hoitajien kokemuksia terveyshyötymallista. 

   Isomäki, Heta (2020)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää terveyshyötymallin tämänhetkistä tilannetta ja mallin hyötyjä ja kehittämishaasteita mallin mukaisesti työskentelevien hoitajien näkökulmasta Helsingissä. Aineisto kerättiin yksilöllisellä ...
  • Laatukäsikirja rakennusalan konsulttiyritykselle 

   Immonen, Aleksi (2020)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä asioita on otettava huomioon rakennusalan konsulttiyrityksen laadunhallintajärjestelmässä. Työ suoritettiin RT Konsultit Oy:lle. Työn perustana toimi ISO 9001:2015 -standardi laadunhall ...
  • Brändiuudistuksen vaikutus asiakkaiden mielikuvaan 

   Tontti, Päivi; Heinonen, Riitta (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten toimeksiantajan, Hakunilan Huolto Oy:n, tekemä brändiuudistus on vaikuttanut asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä ja sen palveluista. Hakunilan Huolto Oy on isännöinti- ...
  • Infrahankkeiden ja työmaiden valmistelu mittauksen näkökulmasta 

   Vuorio, Atte (2020)
   Tämän insinöörityön tarkoitus oli tutkia infra-alan hankkeiden ja työmaiden valmistelua mittauspuolen näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää infrahankkeiden ja työmaiden perustamiseen liittyviä valmisteluja sekä vaadittavia ...
  • DNA-taltiointivälineiden vertailu 

   Toivonen, Heidi (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion DNA-laboratoriossa Vantaan Jokiniemessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli testata uusia DNA-näytteiden taltiointivälineitä ja verrata niitä nykyisin käytössä ...
  • Vantaan katutyölupaprosessin kehittäminen osana MATTI-hanketta 

   Kulppi, Anton (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Vantaan katutöiden valvonnan ja katutyölupien käsittelyn kehittäminen sekä näiden prosessien liittäminen uuteen MATTI-toiminnanohjausjärjestelmään. Työn toimeksiantaja oli Vantaan ...
  • 3D-tulostettujen muovipylväiden muotoilun vaikutus nurjahduskestävyyteen 

   Lehtinen, Juha (2020)
   Tässä insinöörityössä oli tavoitteena selvittää 3D-pursotusmenetelmällä tulostettujen kappaleiden nurjahduskestävyys puristuskokeen avulla. Nurjahduskestävyyden ja lujuusominaisuuksien ennakoinnilla voidaan saavuttaa ...
  • Fyysinen aktiivisuus osaksi arkea: Perheiden motivointi varhaiskasvatuksen ympäristössä 

   Tuila, Minna (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli motivoida varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempia liikkumaan yhdessä lastensa kanssa vapaa-aikana. Tavoitteena oli toteuttaa motivointi myönteisellä tavalla lisäämällä perheiden tietoisuutta ...
  • Yhteispihat pääkaupunkiseudulla 

   Viitala, Tuomo (2020)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia ja havainnollistaa yhteispiha-rasitteita pääkaupunkiseudun alueelta. Ensimmäisenä tehtävänä on luoda karttapohja, josta näkyy kaikki yhteispiha-rasitteet ja selvittää hieman, ...
  • Ethernet Technology in Safety Automation 

   Naukkarinen, Harry (2020)
   Moni yritys on siirtynyt käyttämään tietoliikenneprotokollia automaatiojärjestelmissä, mutta silti osalla on vielä epäilyksiä niiden suhteen. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia, millaisia mahdollisuuksia verkkopohjaisilla ...
  • Parodontiitin havaitseminen uudella Elisa DS2 -automaatilla 

   Heikkilä, Mira (2020)
   Insinöörityö tehtiin Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osastolla. Tutkimusryhmä tutkii suun tulehduksien ja niitä aiheuttavien bakteerien yhteyttä sydän- ja verisuonitautien sekä myös muiden yleissairauksien ...
  • GIS-mittalaitteen modernisointi ja käyttöönotto Kartometria Finland Oy:ssä 

   Leppäniemi, Joonas (2020)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli löytää maanmittausalan yritykselle uusi korvaava mittalaite ohjelmistoineen käytössä olevan laitteen tilalle. Soveltuvan mittalaitteen löytämisen lisäksi työhön kuului kyseisen laitteen ...
  • Maankäytön suunnittelu kasvavassa ja taantuvassa kunnassa 

   Kiukas, Emma (2020)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tarkastella maankäytön suunnittelua Suomessa ja pohtia, mitkä tekijät vaikuttavat kuntien maankäytön suunnitteluun kasvavassa ja taantuvassa kunnassa. Tavoitteena oli löytää kasvavan ...
  • Pitkäaikaissairaan lapsen erityistarpeiden vaikutus varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhön 

   Heikkinen, Henriikka (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pitkäaikaissairaan lapsen erityistarpeiden vaikutuksia varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhön. Opinnäytetyö pyrkii tuomaan esille vähän tutkittua aihetta ja tuottaa alalle lisää tietoa aiheesta. ...
  • Betonivälipohjatyyppien vaikutukset asuinrakennustuotantoon 

   Aro, Teemu (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Rakennusliike Lapti Oy:lle. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa yhteenveto paikallavalettavien välipohjien ja ontelolaattavälipohjien hyödyistä ja haitoista asuinkerrostalorakentamisessa. ...