Viimeksi lisätyt Metropolia Ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 29229

  • Tarinoita vakasta – voimavaroja lapsille ja aikuisille 

   Hakanen, Satu; Hakari, Sylvia; Nevanen, Saila; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
   Varhaislapsuuden kokemukset luovat pohjan ihmisen koko elämälle. Siksi lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön, leikkiin, tunteiden ilmaisuun, myönteisiin kokemuksiin, osallisuuteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään ...
  • Suun terveyden ja yleisterveyden välinen yhteys : oppimateriaali sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Hussein, Sabriina; Hussein, Khadra (2023)
   Yleisterveys ja suunterveys ovat kaksi tärkeää osa-aluetta ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja viime vuosina hammaslääketieteellisessä tutkimuksessa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota näiden väliseen yhteyteen. ...
  • IEC 62443 -standardisarjan soveltaminen teollisuuden kyberturvallisuudessa 

   Haanpää, Kimmo (2024)
   Insinöörityössä tutustutaan IEC 62443 -standardisarjaan. Standardisarja keskittyy automaatio- ja ohjausjärjestelmien kyberturvallisuuteen. Työssä käydään läpi standardin neljä kategoriaa, jotka kattavat sekä tekniset että ...
  • Effects of communication barriers on Patient Safety - Nursing Perspective : a descriptive literature review 

   Faiz, Halima; Filipoaia, Alina-Sinziana (2024)
   Communication breakdowns are responsible for 70% of the most serious adverse effects that occur in medical settings. Patient safety is a subfield of healthcare that focuses on the prevention and reduction of mistakes, ...
  • Verifone maksupääteintegraatio Odooseen 

   Nurmi, Otso (2024)
   Työssä suunniteltiin ja toteutettiin Sprintit Oy:n käyttöön integraatio Verifone korttimaksupäätteen ja avoimeen lähdekoodiin perustuvan Odoo yritysohjelmiston kassajärjestelmän välille. Työssä myös tutustutaan Odoo ...
  • Tulkki avusteinen mielenterveyshoitotyö : kirjallisuuskatsaus 

   Kuukkeli, Sara (2024)
   Tutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti tietoa yleisimmistä mielenterveysongelmista ja tulkkiavusteisesta mielenterveyshoitotyöstä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitajille mitä heidän tulisi ...
  • Masentuneen aikuispotilaan krooninen kipu 

   Kirkkomäki, Eemil; Vartiamäki, Lotta (2024)
   Masennus ja krooninen kipu ovat yleisiä sairauksia, jotka alentavat ihmisten toimintakykyä merkittävästi. Molemmissa sairauksissa esiintyvyys on naisilla yleisempää. Masennusta sairastetaan yleisimmin nuoruudessa ja ...
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen tanssikoululla : case: Wonder Club tanssistudio 

   Uutela, Katja (2023)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yhdenvertaisuutta ja sen eri osa-alueita tanssikouluissa. Opinnäytetyöni ensisijainen tavoite on luoda työn tilaajalle konkreettisia keinoja, joilla edistää yhdenvertaisuuden toetutumista omassa ...
  • Ajoneuvon sähköjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Rissanen, Saku (2024)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin sekä toteutettiin kilpa-ajoneuvoon täydellinen sähköjärjestelmä, jonka tuli täyttää siviililiikenteen vaatimukset mukaan lukien ajoneuvon korin sekä moottorin elektroniikka ja anturit. ...
  • Incorporating Maps into Flutter: A Study of Mapping SDKs and Their Integration into a Cross-Platform Navigation Application 

   Ushakov, Sergey (2024)
   The thesis evaluates various mapping SDKs for integration into a Flutter-based navigation application, Vedu - Tallinn Transport. The study aims to identify the most suitable map SDK by comparing Google Maps, Mapbox, and ...
  • Animaation 12 periaatteen käyttö taisteluanimaatiossa 

   Oikarinen, Matleena (2024)
   Opinnäytetyössä käsitellään animaation 12 perusperiaatetta ja tutkitaan, kuinka niitä käytetään taisteluanimaatiossa, esimerkiksi elokuvissa ja videopeleissä. Työn viimeisessä pääluvussa käsitellään animaatioprojektia, ...
  • Betoniletkurullan konseptointi 

   Rautiainen, Tomi (2024)
   Insinöörityö tehtiin SRV Infra Oy:n toimeksiantamana. Työssä tutustuttiin porapaalutukseen sekä porapaalujen betonointiin. Betonoinnissa on havaittu haasteita. Näihin haasteisiin yritettiin hakea ratkaisuja selvitystyön, ...
  • Muistisairauksien ehkäisy terveysasemalla 

   Hietakangas, Annika (2024)
   Suomalainen FINGER-tutkimus todisti ensimmäisenä maailmassa, että muistisairauksia voidaan ehkäistä monipuolisen elintapamuutoksen avulla. Muistisairaudet on liitetty osaksi kansantauteja vuonna 2019. Lähes 200 000 ...
  • Opas täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakijalle : toiminnallinen opinnäytetyö 

   Osmanovic, Safia; Penttinen, Siiri (2024)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa asiakaslähtöinen opas kaikille Helsingin kaupungilta täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea hakeville asiakkaille. Oppaan tarkoituksena oli selventää eri toimeentulotukien ...
  • Design ei ole mielipidekysymys : palaute työkaluna luovalla alalla 

   Pärssinen, Anni (2024)
   Positiivisen palautekulttuurin on usein sanottu olevan 2020-luvulla työelämän menestystekijä. Tämä opinnäytetyö keskittyy palautteen merkitykseen luovassa työssä ja pohtii, voisiko palautetilaisuuksien kehittämisellä ...