Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Metropolia's Sustainability Report 2021 

  Kahra, Pauliina; Ojala, Elli; Vainikka, Marianne
  Publications of Metropolia UAS. Taito-series (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Sustainable development is a cross-cutting theme in Metropolia's strategy. The goal is for sustainable development and responsibility to guide all our operations and for Metropolia to be carbon neutral by 2030. We strive ...
 • Participatory Research Partnership in Rehabilitation 

  Sipari, Salla; Vänskä, Nea; Lehtonen, Krista; Helenius, Sari; Väisänen, Sara; Harra, Toini
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  The importance of utilising research-based knowledge increases with every leap of technological advancement, service system reform and unexpected upheaval. This rings particularly true in the everyday setting. Collaboration ...
 • Kehittämistyöstä oivalluksia Kulttuurituotanto (ylempi AMK) tutkinnon opinnäytetyön opas 

  Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  3. uudistettu painos. Tämä julkaisu toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa Kulttuurituottaja YAMK -tutkintoa suorittavan opiskelijan matkaoppaana opinnäytetyön teossa.
 • Yhdyskuntasuunnittelun insinööritöitä 2020-2021 

  Kanerva, Kaisa; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Koska kaikki inhimillinen toiminta tarvitsee tilaa, tarvitaan yhdyskuntien eri toimintojen yhteensovittamista eli yhdyskuntasuunnittelua. Siihen liittyy poliittisia arvovalintoja, tiettyä järjestelmällisyyttä ja tietynlaisia ...
 • Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin 

  Elomaa-Krapu, Minna; Vuorijärvi, Aino; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Miten saada digitaaliset palvelut todella toimimaan ja lisäämään käyttäjänsä hyvinvointia ja terveyttä? Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän 3AMK-yhteistyössä koottu julkaisu ...
 • Uusien käsikirjoittajien mahdollisuudet av-alalla 

  Aarnio, Hanna-Maija; Wartio, Johanna; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Audiovisuaalisella alalla vallitseva kohtaanto-ongelma koskettaa myös käsikirjoittajia. Alalle valmistuu vuosittain joukko uusia käsikirjoittajia, joiden tulisi päästä työelämään oppimaan lisää ja kehittämään taitojaan ...
 • Metropolian vastuullisuusraportti 2021 

  Kahra, Pauliina; Ojala, Elli; Vainikka, Marianne
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoittelemme ...
 • Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet 

  Wartio, Johanna; Immonen, Sonja; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Suomalainen av-alan kenttä natisee liitoksissaan ennätysmäärästä draamasarjojen tuotantoja, ja samalla esiin nousee entistä näkyvämmin alan kohtaanto-ongelma: osaajapula samaan aikaan alalla jo pitkään vallinneen työuupumuksen ...
 • Luova musiikin tuottaminen musiikin opetuksessa ja opettajankoulutuksessa 

  Unkari-Virtanen, Leena; Ervasti, Marja; Ruippo, Matti; Seppänen, Mikko
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Musiikin opetuksessa soivat kaikissa oppilaitoksissa opiskelijoiden omat sävellykset ja improvisaatiot. Opetussuunnitelmien perusteet nostivat vuosina 2014–2018 säveltämisen, improvisoinnin ja luovan musiikin tekemisen ...
 • Elävä osaamisportfolio -opas 

  Immonen, Sonja; Wartio, Johanna
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Elävä osaamisportfolio -opas on työllistymistä tukeva verkkojulkaisu, joka evästää ensin oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja sitten osaamisportfolion tekemiseen. Opas on suunniteltu erityisesti luovien ja ...
 • Konsultatiivisen työskentelyn malli sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa 

  Hartikainen, Kaisa
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välisten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä tulevaisuuden osaamistarpeista. Konsultatiivisen työskentelyn malli on kehitetty pedagogiseksi ratkaisuksi vahvistamaan ...
 • Pedagogisia reseptejä säveltämisen ohjaukseen 

  Unkari-Virtanen, Leena; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja
  Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Miten käyttää digitaalisia välineitä opetuksessa? Tässä reseptikokoelmassa esitellään säveltämisen opetukseen kymmenen hyväksi testattua pedagogista reseptiä, joissa hyödynnetään digivälineitä tai opetetaan etänä. Julkaisu ...
 • Matkalla ja muutoksessa – säveltämisen pedagogiikka digivälineillä 

  Unkari-Virtanen, Leena; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Miltä näyttää säveltämisen opetuksen muutos viiden Säveltämisen pedagogiikka- eli Säpe-koulutushankkeen (2016–2021) jälkeen? Tarve pedagogiseen kehittämistyöhön vuoden 2017 uusien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien ...
 • Avoimuuden perusteet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Opas ammattikorkeakoulujen toimijoille 

  Näreaho, Susanna; Latvanen, Jaana; Päällysaho, Seliina
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Tämä julkaisu on verkkojulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa https://www.metropolia.fi/avoimuuden-perusteet Tämä opas on sinulle, joka nyt tai lähitulevaisuudessa toimit projektipäällikkönä ammattikorkeakoulun ...
 • Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset 

  Haarala, Päivi
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
  Tämä julkaisu kokoaa terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset yksiin kansiin. Julkaisuun on päivitetty yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kesken terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset, keskeiset ...

Näytä lisää