Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Tarinoita vakasta – voimavaroja lapsille ja aikuisille 

  Hakanen, Satu; Hakari, Sylvia; Nevanen, Saila; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Varhaislapsuuden kokemukset luovat pohjan ihmisen koko elämälle. Siksi lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön, leikkiin, tunteiden ilmaisuun, myönteisiin kokemuksiin, osallisuuteen ja mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämään ...
 • Osallistuen töissä 

  Ala-Nikkola, Elina; Raivio, Anne-Mari; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Osallistuen töissä on verkkojulkaisu, joka löytyy osoitteesta https://osallistuen.metropolia.fi/ Eri aloja edustavat asiantuntijat tarjoavat näkökulmia, käytäntöjä ja työkaluja osallisuuden mahdollistamiseen työelämässä. ...
 • Uusia säveliä etsimässä – luovan toiminnan mahdollisuuksia omaishoitoperheiden tueksi 

  Lamppu, Minna; Mikkola, Tuula; Niemi, Johanna; Ala-Nikkola, Elina; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Uusia säveliä etsimässä – luovan toiminnan mahdollisuuksia omaishoitoperheiden tueksi -artikkelikokoelma nostaa moniäänisesti asiantuntijapuheenvuoroin esiin näkökulmia, joita tulee huomioida omaishoitoperheiden hyvinvointia ...
 • Pienyrittäjän työkalupakki – Työkirja tuote- ja palvelukehitysprosessin avuksi 

  Orpana-Niitlahti, Marja; Nieminen, Ari; Förster, Elina
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Pienyrittäjän työkalupakki on tarkoitettu yrittäjän toiminnan tukemiseen. Työkirjassa kuvataan erilaisia menetelmiä, joilla pienyrittäjä voi kehittää liiketoiminnan kokonaisuutta tai sen eri osa-alueita. Keskeisessä roolissa ...
 • Vastuullinen hankeviestintä 

  Åman Kyyrö, Milla; Hermiö, Anna; Merimaa, Maija; Wallin, Riikka; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Miten tehdä vastuullista ja samalla parempaa hankeviestintää? Miten osallistaa, innostaa ja sitouttaa ihmisiä hankkeen toimintaan? Miten vastuullisuus ja eettisyys kytkeytyvät viestintätyöhön? Tutkimus-, kehittämis- ja ...
 • Rakennusarkkitehtuurin opinnäytetyöt 2023 

  Lehtinen, Jorma; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Tässä julkaisussa on Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman vuonna 2023 valmistuneiden opiskelijoiden artikkeleita omista opinnäytetöistään. Opinnäytetyöt löytyvät myös kokonaisuudessaan ...
 • Co-curiosity – building justice, joy and joint mission into RDI partnerships 

  Ritvos, Roope; Sipari, Salla; Vilkuna, Anna-Maria; Vänskä, Nea
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2024)
  Metropolia is a solution-driven university of applied sciences, and this publication tackles the mystery of the co-jungle within RDI (research & development & innovation) collaboration. The publication delineates a paradigm ...
 • Reittiopas yhteisöllisyyteen 

  Rahmel, Päivi
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Kirja antaa taitoja yhteisön merkityksen ymmärtämiseen, yhteisön ja yhteisöllisen ilmapiirin rakentamiseen. Teksti painottaa itsetuntemuksen merkitystä hyvän ryhmässä toimimisen ja hyvän ryhmänohjaamisen edellytyksenä. ...
 • Ikääntyneiden etäkotihoito – Tutkimus työntekijöiden hyvinvoinnista ja työn johtamisesta 

  Eloranta, Sini; Hoffrén-Mikkola, Merja; Komulainen, Marjatta; Mikkola, Tuula; Teeri, Sari
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Etäkotihoito ikääntyneiden palveluna on lisääntynyt viime vuosien aikana. Sitä toteutetaan Suomessa jo kaikissa maakunnissa osana ikääntyneiden kotihoidon palveluja. Erityisesti covid-19-pandemia lisäsi merkittävästi ...
 • Tulevaisuudenkestävä bisnes — ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin. Konferenssi 27.4.2023 

  Unkari-Virtanen, Leena; Kuusisto-Ek, Helena; Brandt, Tiina; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Tulevaisuudenkestävä bisnes — ratkaisuja kompleksisuuden haasteisiin julkaisussa on kuvattu liiketoiminnan, työyhteisöjen ja yrittäjyyden paradigman muutosta. Kompleksinen toimintaympäristö ja ennakoimattomat muutokset ...
 • Onnistunut etäkotihoito 

  Eloranta, Sini; Hoffrén-Mikkola, Merja; Komulainen, Marjatta; Mikkola, Tuula; Teeri, Sari; Roivas, Marianne
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Ikääntyneiden kotihoidossa on viime vuo­sina koettu voimakkaita muutospaineita. Haasteena ovat olleet erityisesti asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu sekä hoitohenkilökunnan saatavuus ja riittä­vyys. Samalla työ ja sen ...
 • Käyttäjäystävällisen ikäteknologian aallonharjalle 

  Harra, Toini; Kaipainen, Anna; Lintula, Leila; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Tässä julkaisussa tarkastellaan käyttäjäystävällisen ikäteknologian suunnittelua ja toteutusta yhteiskehittämisen, testaus- ja käyttäjäkokeilujen sekä kaupallistamisen ja markkinoinnin näkökulmista. Kokoelman tuodaan ...
 • Empatialla osallisuutta 

  Leisti, Tuomas; Mattila, Satu; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Verkkoviestintä ja palvelujen digitalisoituminen vaikuttavat olennaisesti myös sosiaali- ja terveyspalveluihin. Viestinnän siirtyminen verkkovälitteiseksi ja pois kasvokkaisesta kohtaamisesta ei ole kuitenkaan ainoastaan ...
 • Kohti digitaalista tulevaisuuden työelämää koneteknologian aloilla 

  Matikainen, Laura; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Koneteknologian aloilla koronapandemia toi digitalisaation yhä keskeisemmäksi osaksi tuotteita, tuotekehitystä, tuotantoa ja laitteiden kunnossapitoa. Koronapandemia nopeutti teollisuustuotteiden hallintaan liittyvien ...
 • Osaajapulaa ja työttömyyttä. Nuorten mutkikas tie av-alalle 

  Salo, Antti-Veikko; Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023)
  Audiovisuaalisella alalla on puhuttu viime vuosina paljon tekijä- ja osaajapulasta. Kovin pula on ollut etenkin kokeneista erityisosaajista. Samaan aikaan uraansa aloittelevien nuorten työntekijöiden on kuitenkin ollut ...

Näytä lisää