- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • Kasvun paikkoja Nuoret media- ja tapahtuma-aloilla 

   Salo, Antti-Veikko; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Media- ja tapahtuma-alat ovat toipumassa nopeasti koronan aiheuttamasta poikkeusajasta. Toimintarajoitusten ja massatyöttömyyden jälkeen aloille on muodostunut paikoin huutava työvoimapula. Sen ominaispiirre on, että ...
  • Digi2022: Verkon uusia välineitä ja menetelmiä 

   Silmälä, Petri; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Ruudullesi avautuva e-julkaisu jatkaa vuosittain ilmestyvää Digi-mikrokirjasarjaa. Digi 2022 tarjoaa mosaiikkimaisen katsauksen vuoden kiinnostavimpiin tapahtumiin muun muassa oppimisteknologian, verkkojulkaisemisen ja ...
  • Hei me uudistetaan! 

   Mattila, Jukka I.; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Organisaation uudistaminen on mysteeri, jonka salaisuudet aukeavat tarkalla havainnoinnilla, syvällisellä pohdinnalla ja avoimella kokeilunhalulla. Tässä artikkelikimarassa luodaan katsaus muutokseen ja sen hallintaan ...
  • Nuorten tulevaisuussuuntautunut ohjaus 

   Ihanus, Anu; Lassila, Jasmi; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Nuorten elämä on muutosten aikaa niin sosiaalisesti, emotionaalisesti kuin fyysisestikin. Vuonna 2020 alkanut maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia koetteli monin tavoin heidän resilienssiään ja sopeutumiskykyään. Tulevaisuususkon ...
  • Seksuaalisuus on vakavasti otettava iloinen asia 

   Sinisaari-Eskelinen, Maarit (Suomen Kätilöliitto, 2022)
  • Yhdenvertaisuutta musiikinopetuksessa 

   Aarnio, Hanna-Maija; Unkari-Virtanen, Leena (Classicus Oy, 2022)
  • Kierukan voi asettaa myös hoitaja 

   Manninen, Sanna-Mari (Suomen Kätilöliitto ry, 2022)
  • Virtsainkontinenssista kärsii jopa puolet naisista 

   Manninen, Sanna-Mari (Suomen kätilöliitto ry, 2022)
  • Metropolia's Sustainability Report 2021 

   Kahra, Pauliina; Ojala, Elli; Vainikka, Marianne
   Publications of Metropolia UAS. Taito-series (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Sustainable development is a cross-cutting theme in Metropolia's strategy. The goal is for sustainable development and responsibility to guide all our operations and for Metropolia to be carbon neutral by 2030. We strive ...
  • Participatory Research Partnership in Rehabilitation 

   Sipari, Salla; Vänskä, Nea; Lehtonen, Krista; Helenius, Sari; Väisänen, Sara; Harra, Toini
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   The importance of utilising research-based knowledge increases with every leap of technological advancement, service system reform and unexpected upheaval. This rings particularly true in the everyday setting. Collaboration ...
  • Kehittämistyöstä oivalluksia Kulttuurituotanto (ylempi AMK) tutkinnon opinnäytetyön opas 

   Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   3. uudistettu painos. Tämä julkaisu toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa Kulttuurituottaja YAMK -tutkintoa suorittavan opiskelijan matkaoppaana opinnäytetyön teossa.
  • Yhdyskuntasuunnittelun insinööritöitä 2020-2021 

   Kanerva, Kaisa; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Koska kaikki inhimillinen toiminta tarvitsee tilaa, tarvitaan yhdyskuntien eri toimintojen yhteensovittamista eli yhdyskuntasuunnittelua. Siihen liittyy poliittisia arvovalintoja, tiettyä järjestelmällisyyttä ja tietynlaisia ...
  • Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin 

   Elomaa-Krapu, Minna; Vuorijärvi, Aino; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Miten saada digitaaliset palvelut todella toimimaan ja lisäämään käyttäjänsä hyvinvointia ja terveyttä? Metropolian Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän 3AMK-yhteistyössä koottu julkaisu ...
  • Uusien käsikirjoittajien mahdollisuudet av-alalla 

   Aarnio, Hanna-Maija; Wartio, Johanna; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Audiovisuaalisella alalla vallitseva kohtaanto-ongelma koskettaa myös käsikirjoittajia. Alalle valmistuu vuosittain joukko uusia käsikirjoittajia, joiden tulisi päästä työelämään oppimaan lisää ja kehittämään taitojaan ...
  • Metropolian vastuullisuusraportti 2021 

   Kahra, Pauliina; Ojala, Elli; Vainikka, Marianne
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Kestävä kehitys on Metropolian strategian läpileikkaava teema. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoittelemme ...
  • Audiovisuaalisen alan osaaminen ja osaamistarpeet 

   Wartio, Johanna; Immonen, Sonja; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Taito-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Suomalainen av-alan kenttä natisee liitoksissaan ennätysmäärästä draamasarjojen tuotantoja, ja samalla esiin nousee entistä näkyvämmin alan kohtaanto-ongelma: osaajapula samaan aikaan alalla jo pitkään vallinneen työuupumuksen ...
  • Luova musiikin tuottaminen musiikin opetuksessa ja opettajankoulutuksessa 

   Unkari-Virtanen, Leena; Ervasti, Marja; Ruippo, Matti; Seppänen, Mikko
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Musiikin opetuksessa soivat kaikissa oppilaitoksissa opiskelijoiden omat sävellykset ja improvisaatiot. Opetussuunnitelmien perusteet nostivat vuosina 2014–2018 säveltämisen, improvisoinnin ja luovan musiikin tekemisen ...
  • Elävä osaamisportfolio -opas 

   Immonen, Sonja; Wartio, Johanna
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Elävä osaamisportfolio -opas on työllistymistä tukeva verkkojulkaisu, joka evästää ensin oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja sitten osaamisportfolion tekemiseen. Opas on suunniteltu erityisesti luovien ja ...
  • Pedagogisia reseptejä säveltämisen ohjaukseen 

   Unkari-Virtanen, Leena; Metropolia Ammattikorkeakoulu; Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Oiva-sarja
   Oiva-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Miten käyttää digitaalisia välineitä opetuksessa? Tässä reseptikokoelmassa esitellään säveltämisen opetukseen kymmenen hyväksi testattua pedagogista reseptiä, joissa hyödynnetään digivälineitä tai opetetaan etänä. Julkaisu ...
  • Konsultatiivisen työskentelyn malli sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa 

   Hartikainen, Kaisa
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2022)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välisten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä tulevaisuuden osaamistarpeista. Konsultatiivisen työskentelyn malli on kehitetty pedagogiseksi ratkaisuksi vahvistamaan ...