- Selaus syöttöajan mukaan Julkaisut

  • KIDMOVE - Athlete Centered Coaching Practices 

   Ahlstrand, Anita; Anttila, Pekka; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   The most common reasons for young athletes to participate in sporting activities are having fun, experiencing enjoyment, improving new skills, getting a sense of belonging and receiving the support needed. This publication ...
  • Suomi nousuun insinööriosaamisella — Inssiforum 2015 

   Lankinen, Pasi; Rask, Melissa; Savander-Ranne, Carina; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Inssiforum 2015 kokosi tammikuussa Helsinkiin insinöörikouluttajia, insinöörejä rekrytoivia yrityksiä, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita pohtimaan insinöörikoulutuksen tulevaisuuden kehityssuuntia, insinöörien osaamistarpeita ...
  • Radiografia 

   Havu, Emma; Laakso, Nora; Nikupaavo, Ulla (Suomen Röntgenhoitajaliitto, 2020)
  • Kartta, kompassi & kalenteri – Projektiarvioinnin opas 

   Björkqvist, Leena; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opas tarjoaa työkaluja ja käytännön vinkkejä jatkuvaan projektiarviointiin myös silloin, kun ilmapuntari näyttää myrskyä ja aikaa ei tunnu löytyvän oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun.
  • Kehittämistyöstä oivalluksia. Kulttuurituotanto (ylempi AMK) tutkinnon opinnäytetyön opas – Kulttuurituotannon työpapereita 

   Halonen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa Kulttuurituottaja YAMK -tutkintoa suorittavan opiskelijan matkaoppaana opinnäytetyön teossa.
  • Arvioiden yhteistyöhön. Ennakkoluulottomasti siltaa rakentamassa osallisuuden ja osallistamisen välille – Kulttuurituotannon työpapereita 

   Halonen, Katri; Tuulos, Tytti
   Metropolian julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä työpaperissa kuvataan, miten kahden eri toimintalinjan välille rakennetaan siltaa yhteisen arviointiprosessin siivittämänä. Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja viiden ja neljän valtakunnallisten hankkeiden ...
  • Cross-sectoral Cooperation for Health Promotion self-assessed by staff in nine Baltic Sea Region municipalities 

   Liinamo, Arja; Matinheikki-Kokko, Kaija (Healthy Boost, EU Interreg Baltic Sea Region project 2019-2021, 2020)
  • Quadruple Helix Models for Sustainable Regional Innovation: Engaging and Facilitating Civil Society Participation 

   Roman, Mona; Varga, Henry; Cvijanovic, Vladimir; Reid, Alasdair (MDPI, 2020)
   Prior research has emphasized the importance of bringing together quadruple helix (QH) actors (academia, industry, government and civil society) to strengthen regional innovation. The QH model forms an integral part of ...
  • Teknologian ja kulttuurin rajapintatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät 

   Hero, Laura-Maija; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Creathonauttien maailmassa kulttuuri ja teknologia eivät ole jotain erillisiä asioita toisistaan, niitä ei kouluteta omissa siiloissaan erillisissä rakennuksissa tai pilvissä, eikä tekninen osaaminen ole joidenkin muiden ...
  • Näkökulmia kulttuurimatkailuun – blogikokoelma 

   Sydänmaanlakka, Maija; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Suomi tarvitsee lisää laadukkaita kulttuurimatkailupalveluja. Näiden palvelujen luomiseen tarvitaan vetovoimaista ja omaleimaista kulttuurisisältöä, monialaisia tekijäverkostoja sekä vahvaa osaamista matkailupalvelujen ...
  • Oivalluksia säveltämisen ja musiikkipedagogiikan ääreltä 

   Unkari-Virtanen, Leena; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä julkaisu tarjoaa oivalluksia ja näkökulmia säveltämisen ja musiikkipedagogiikan ääreltä. Se on tuotettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimaa ja Opetushallituksen rahoittamaa Säveltämisen pedagogiikka ...
  • Opettajana virtuaalisessa toimintaympäristössä 

   Rautiola, Teija (Suomen Suuhygienistiliitto ry, 2014)
  • Kysymyksiä sähköautoista - SATL:n asiantuntijat vastaavat 

   Heikkilä, Tuukka; Hikman, Kai; Kaihonen, Kari; Linja-aho, Vesa; Malmari, Frans; Mäntylä, Janne; Seppälä, Juha (Suomen Autoteknillinen Liitto ry, 2020)
  • Sustainable Cities III 

   Pollock, Eric; Reinbold, Ana; Metropolia Ammattikorkeakoulu
   Publications of Metropolia UAS. TAITO-series. (Metropolia University of Applied Sciences, 2020)
   This publication is the third volume of the Sustainable Cities trilogy. The basic goal of the publication is to look at the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development that became ...
  • Tämä elämä -työkalupakki 

   Alsti-Lehtonen, Irene; Aarnio, Hanna-Maija; Honkanen-Korhonen, Raili; Kauppinen, Virpi; Komulainen, Kauko; Korhonen, Ari Pekka; Käyhkö, Elina; Hanna, Lampi; Oksava, Annakaisa; Onttonen, Esa; Paalanen, Jussi; Saarinen, Minna
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja. (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tämä elämä -työkalupakista löydät työkaluja nuorten kanssa toimimiseen ja ryhmän ohjaamiseen. Verkkojulkaisuna ilmestynyt julkaisu on luettavissa osoitteessa https://www.tamaelama.fi/. Työkalupakista löytyy monenlaisia ...
  • InnoCards 

   Hero, Laura-Maija
   Publications of Metropolia UAS. OIVA-series. (Metropolia University of Applied Sciences, 2020)
   Innovation processes are good learning platforms. Many personal qualities, skills, knowledge and attitudes develop in innovation processes. Innovation competence consists of a big amount of competencies. Not everything ...
  • InnoKortit 

   Hero, Laura-Maija
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja. (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Innovaatioprosessit ovat hyviä oppimisalustoja. Innovaatioprosesseissa kehittyvät monet henkilökohtaiset ominaisuudet, taidot, tiedot ja asenteet. Innovaatiokompetenssi koostuu isosta määrästä osaamista. Kaikkea ei yhdeltä ...
  • Kehittämistyön tuotteistaminen – Opas hanketyön näkyväksi tekemiseen 

   Torkko, Niina
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Mikäli tunnistat käsitteet ESR-hanke tai hyvä käytäntö, tämä opas on kirjoitettu juuri sinulle. Oppaassa tarkastellaan tuotteistamisen viitekehyksen kautta ESR-hankkeissa tehtävää kehittämistyötä. Tarkoituksena on tarjota ...
  • Ammattikorkeakouluun.fi – Ammattikorkeakoulujen yhteisen verkkosivuston kehittäminen 

   Lepola, Susanna; Borodavkin, Marko; Talman, Kirsi
   Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2020)
   Tässä raportissa kuvataan AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen (AMK-opiskelijavalinnat 2017–2020) opiskelijavalintoihin liittyvän ohjauksen ja viestinnän kehittämisen tuloksena syntyneen Ammattikorkeakouluun.fi- ...
  • Loppuraportti Koliikkivauvojen hoito vyöhyketerapialla -pilottitutkimus 2017-2019 

   Hannula, Leena; Mäkijärvi, Markku (Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, 2020)