Uusimmat viitteet

 • "Syksy on tyhjä taulu"- Työhyvinvointi päiväkodin arjessa 

  Kavakka, Anni; Peiponen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Karjalassa sijaitsevan päiväkodin henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa keväällä 2018, tuottaa tietoa toimeksiantajalle ja luoda osallistamalla pohjaa työhyvinvoinnin ...
 • GDPR Pienyrittäjän näkökulmasta 

  Hirvonen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen sekä selvittää, millaisia velvoitteita se tuo pienyrittäjille. Tutkimus tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Työ toteutettiin ...
 • "Joko myö mennään sinne retkelle?" -Luontosuhteen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 

  Lukkarinen, Annukka; Peltola, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli lasten luontaisen luontosuhteen vahvistaminen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen menetelmiä käyttäen. Toiminnan tavoitteena oli innostaa luonnossa tapahtuvan ...
 • Metsäkoneenkuljettajan työympäristön kehittäminen 

  Tiilikainen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Työssä tutkittiin metsäkoneenkuljettajan työympäristön kehittämistä. Tarkoituksena oli tuoda metsätalousinsinöörin näkökulmaa metsäkoneiden suunnitteluun. Työ käsitteli suomalaista metsäympäristöä ja pyöräalustaisia ...
 • Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen perehdytysmateriaalin suunnitelma 

  Saukkoriipi, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökunnan perehdytystä, opinnäytetyön tuotoksena luotavan päivitetyn perehdytysrungon kautta. Koska käytössä oleva ...
 • Testaussovellus 

  Keronen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Fastroi osakeyhtiölle testaussovellus. Järjestelmä, jota testaussovellus monitoroi, on tämän opinnäytetyön kannalta musta laatikko eli sen sisäistä toimintaa ei tiedetä. ...
 • Atooppinen ihottuma ja elämänlaatu - Opaslehtinen atooppista ihottumaa sairastaville 

  Patrikainen, Henriikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään atooppista ihottumaa ja sen yhteyksiä elämänlaatuun. Atooppinen ihottuma on usein pitkäaikainen sairaus, johon on perinnöllinen taipumus. Atooppista ihottumaa sairastava iho on kuiva ja ...
 • Aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvan tasapainon tutkiminen ja harjoittaminen Kistler-voimalevyillä ja Kistler MARS -ohjelmistolla – Opetusvideo 

  Miettinen, Aino; Hotokka, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Aivoverenkierron häiriöön (AVH) sairastuu Suomessa joka vuosi noin 25 000 henkilöä. AVH vaikuttaa toimintakykyyn usealla eri osa-alueella. Yksi merkittävä tekijä on tasapaino, jonka heikentyminen vaikeuttaa AVH-kuntoutujan ...
 • HeiJoe-karttasovelluksen käytettävyystestaus 

  Vainikainen, Vera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Digitalisaatio ja teknologian hyödyntäminen ovat vahvasti läsnä 2010-luvun lopun perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Arbonautin kehittämä HeiJoe-sovellus on opettajille suunnattu työkalu opetuksen järjestämiseen luokkahuoneen ...
 • Opas läheisensä menettäneen lapsen kohtaamiseen varhaiskasvatuksessa 

  Nissinen, Jenni-Maaria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa päiväkodin työntekijöiden tietämystä läheisensä menettäneen lapsen suruprosessista ja lapsen surun kohtaamisesta. Lapsen läheisellä tarkoitetaan lapsen perheeseen kuulunutta ...
 • Äidinkielen opetuksen liikunnallistaminen : - Opas 5–6-vuotiaiden lasten äidinkielen opetukseen liikunnan avulla 

  Sirviö, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa 5-6-vuotiaiden lasten äidinkielen taitoja ja valmistaa heitä täten koulumaailmaa varten. Tavoitteena oli luoda opas, joka sisältää liikunnallisia ja toiminnallisia harjoitteita ...
 • Asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta Green Care -työtoiminnasta 

  Kettunen, Meri; Kareinen, Katja; Turpeinen, Rebekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Siun soten kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kokemuksia Green Care -menetelmin toteutetusta työtoiminnasta pilottikokeilussa Joensuussa. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka avulla ...
 • RUSSIAN APPLICANTS’ HIGHER EDUCATION CHOICES AND THE IMPLICATIONS FOR THE RECRUITMENT PROCESS AT KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

  Meleshkova, Sofiya (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  This paper examines Russian applicants’ trends in choices of higher education institutes (HEIs), identifies behavioural patterns and suggests possible strategies for increasing the number of Russian applicants at Karelia ...
 • Vetotangolla vahvistetun palkin mitoitus 

  Hirvonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin liittorakenteita, toisin sanoen rakenteita, jotka on koottu kahdesta tai useammasta eri osasta. Opinnäytetyössä käytiin läpi yleisimpiä liittorakenteita, mitä ne ovat ja kuinka niitä ...
 • Esimiesroolin muutos 

  Luukkonen, Hanne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkitaan esimiehen roolin muutosta. Aihe on ajankohtainen yhteiskunnallisesti, koska työelämän murros asettaa omat vaatimuksensa työnteolle ja johtamiselle. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka ...

Näytä lisää