Uusimmat viitteet

 • Mielenterveyskuntoutujan voimavarojen vahvistaminen : työkalupakki sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille 

  Laukkonen, Riina; Jormanainen, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kuka tahansa voi sairastua elämänsä aikansa mielenterveyden häiriöön tai vakavaan masennukseen. Kuntoutuminen näistä sairauksista on pitkäkestoista, mutta mahdollista. Kuntoutumista edistää, jos kuntoutujan voimavaroja ...
 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma yritykselle X 

  Karvinen, Joni; Häyrinen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sosiaalisen median markkinointisuunnitelma autonvuokrausalalla toimivalle pk-yritykselle. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona. Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma toimii ...
 • Moniammatillinen työyhteisö työntekijöiden silmin 

  Huotari, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia kokemuksia työntekijöillä on työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä ja millaista tukea työntekijät tarvitsevat työskentelyyn moniammatillisessa työyhteisössä. ...
 • TUPAKOINNIN VAIKUTUKSET HEDELMÄLLISYYTEEN JA SIKIÖÖN : Teemapiste osana savuttomuuskiertuetta 

  Riissanen, Tanja; Saatsi, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tupakointi laskee naisten hedelmällisyyttä. Se aiheuttaa hormonipitoisuuksien häiriöitä, muutoksia naisen munasarjoissa ja kohdunkaulassa. Tupakointi raskauden aikana lisää ennenaikaisen synnytyksen ja keskenmenon riskiä. ...
 • KANNABIKSEN VAIKUTUS NUOREN TERVEYTEEN : Oppitunnit kannabiksen vaikutuksista nuoren terveyteen Liperin Koulun 9.-luokkalaisille 

  Kantelinen, Viivi; Happonen, Lotta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kannabis on erilaisten hamppukasvien lajikkeista valmistettava päihde. Sen päihdyttävä ainesosa on THC, jonka yleisimmät vaikutukset ovat mielihyvän tunne ja rentoutuminen. Negatiivisina vaikutuksina koetaan esimerkiksi ...
 • Kohti työelämää - Uudet työkalut käyttöön opiskelijoiden metataitojen vahvistamiseksi : Loppuraportti 

  Hatakka, Olli; Immonen, Heikki; Saarinen, Satu; Vartiainen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Kohti työelämää - Uudet työkalut käyttöön opiskelijoiden metataitojen vahvistamiseksi -hankkeen tavoitteena oli metataitojen opiskelun nivominen osaksi opintoja uusien pedagogisten ratkaisujen avulla. Hankkeessa tuotiin ...
 • S2 lasten kielellisen kehityksen tukeminen päiväkodin varhaiskasvatuksessa 

  Ryynänen, Susanna; Pulkkinen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Toiminnallisen opinnäytetyömme aiheena on suomi toisena kielenä (S2) -lasten kielellisen kehitys varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tukea S2-lasten kielellistä kehitystä eräässä päiväkodissa ...
 • Konepajan tuotannon parantaminen 

  Haataja, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli konepajan tuotannon parantaminen. Työn tavoitteena oli perehtyä toimeksiantajayrityksen yhden työpisteen tuotantoprosessiin ja kerätä tietoja eri tuotteiden valmistusprosesseista. Tietojen ...
 • SAIRAALLOINEN MUSTASUKKAISUUS PARISUHTEESSA : Sähköinen opaslehtinen hoitohenkilökunnalle 

  Martikainen, Tiina; Simola, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Sairaalloiseen mustasukkaisuuteen voi liittyä pakkoajatuksia, toisen kontrollointia ja tunteiden hallitsemisen vaikeuksia. Edellä mainitut asiat tuovat parisuhteisiin haasteita, joista ei aina selvitä ilman ulkopuolista ...
 • Hengitysharjoitukset ahdistus- ja stressioireiden hoidossa 

  Nevalainen, Roope; Vesala, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään hengitysharjoitusten hyötyjä ahdistus- ja stressioireiden hoidossa. Hengitysharjoituksia tarkastellaan sekä psyykkisestä että fyysisestä näkökulmasta, huomioiden hengityksen kokonaisvaltainen ...
 • Kuvitus Grimmin satuihin 

  Tiilikainen, Saija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa yhteensä neljä kuvitusta kolmeen Grimmin alkuperäiseen satuun: Tuhkimoon, Lumikkiin ja Tähkäpäähän. Päämääränä oli kehittyä kuvittajana ja suunnittelijana sekä nähdä, ...
 • Kuntouttavan mielenterveyshoitotyön peruslähtökohdat avohoidossa : -Opas hoitohenkilökunnalle 

  Kuikka, Emmi; Laakkonen, Alisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018p)
  Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Palvelut ...
 • JOHTAMISEN JA JOHTAMISVIESTINNÄN HAASTEET SEKÄ RATKAISUT KANSALAISJÄRJESTÖSSÄ Y- JA Z-SUKUPOLVIEN KANSSA 

  Rytkönen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Henkilöstöjohtaminen on kattavaa organisaation henkilöstön työn johtamista, jota tukee johtamisviestintä. Johtamisen yhteydessä tehtävä viestintä on luonteeltaan muuta kuin tiedottamista. Se on kaksisuuntaista viestin ...
 • Seksuaaliterveyden edistäminen - vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen : Oppitunti kahdeksasluokkalaisille 

  Hirvonen, Mea; Ikonen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Seksuaalisuus tarkoittaa jokaisessa ihmisessä olevaa kokonaisvaltaista voimaa, joka ylläpitää elämää. Se vaikuttaa tapaan ajatella, elää ja tuntea. Seksuaalisuus kehittyy koko elämän ajan. Nuoren seksuaaliterveyteen liittyy ...
 • DEALERS’ SATISFACTION SURVEY ANALYSIS. CASE COMPANY X. 

  Vasiukova, Elizaveta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The topic of the thesis research is dealer’s satisfaction survey analysis. The main goal of the research is to find flaws in the Company’s X performance and identify factors causing dealers’ dissatisfaction. Using dealership ...

Näytä lisää