Viimeksi lisätyt Karelia-ammattikorkeakoulu

Viitteet 1-15 / 7766

  • Metsävaratietoharjoitukset 

   Talkkari, Ari; Lientola, Esa; Karjalainen, Veli-Pekka
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 94 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2024)
   Tämä julkaisu täydentää vuonna 2021 ilmestynyttä Metsävaratieto - Hankinta ja hyödyntäminen -kirjaa (Talkkari & Lehmonen) laskutehtävillä, jotka on jäsennetty kirjan päälukujen mukaan. Laskuharjoituksia voi käyttää ...
  • Rajoittamistoimenpiteet ikäihmisten hoivayksiköissä 

   Puustinen, Kati (2024)
   Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää itseään koskevista asioista ja osallistua itseään koskeviin päätöksentekoihin. Hyvään hoitoon ja palveluun perustuvista arvoista yksi tärkein on itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeuden ...
  • Kuntoutustarpeen arvioinnilla ikäihmisten vaikuttavaan päiväkuntoutukseen 

   Pitkänen, Tuula (2024)
   Ihmisen ikääntyessä terveys ja toimintakyky heikkenevät. Liikkumattomuus, kaatumiset, yksinäisyys ja muistisairaudet ovat kansantaloudellisesti merkittäviä riskitekijöitä. Ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan ...
  • Kehityskeskustelun uudistaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueen pelastuslaitoksella 

   Lukin, Susanna (2024)
   Kehityskeskustelut ovat olleet jo vuosikymmeniä osa suomalaisten organisaatioiden johtamisjärjestelmää. Niiden hyödyt on tunnustettu, mutta niihin panostaminen on edelleen vähäistä. Parhaimmillaan kehityskeskustelut ovat ...
  • Popular API Technologies: REST, GraphQL, and gRPC 

   Ali, Omer (2024)
   In the rapidly evolving landscape of software development, APIs (Application Programming Interfaces) are crucial for assembly efficient, scalable, and high-performance applications. This thesis aims to present a comparative ...
  • Henkilöasiakkaan sähkösopimuksen valinta, onko valinnalla merkitystä? 

   Jere, Eiserbeck; Veeti, Eiserbeck (2024)
   Tässä opinnäytetyössä pyrittiin luomaan yleinen kuvaus eri kuluttajatyyppien sähkön kulutuksien ja hintojen välisistä eroista. Työn tarkoituksena oli löytää edullisin vaihtoehto määräaikaisten sopimusvaihtoehtojen ja ...
  • LVI-alan yrityksen tarjousprosessin kehittäminen 

   Eemil, Mäki (2024)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tietoa LVI-alan yrityksen tarjousprosessin kehittämisestä. Tehtävänä oli selvittää kuinka paljon ja millaista tietoa tarjousprosessin eri vaiheista löytyy. Teknix Oy:ssä syntyi ...
  • Työnantajamielikuvan mittarit Fabrikilla 

   Pitkänen, Satu; Pussinen, Mira (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia työnantajamielikuvaan vaikuttavia mittareita Fabrikille, työnantajamielikuvakyselyiden avulla. Kyselyt toteutettiin sekä sisäisesti että ulkoisesti. Työnantajamielikuvakyselyillä ...
  • Franchising muuttoyrityksen laajentumisstrategiana: Case: Kantoapu Joensuu Oy 

   Turunen, Jesse; Vehviläinen, Santeri (2024)
   Opinnäytetyössä käydään läpi franchising-yrittämisen laajentumisstrategiaa teoriassa sekä sovelletaan sitä toimeksiantajayritykseen, joka tässä opinnäytetyössä on Kantoapu Joensuu Oy. Toimeksiantajayritys on muutto- ja ...
  • Comparative Analysis of Big Data Processing in AWS and GCP Cloud Environments 

   Noman, Muhammad (2024)
   The purpose of this thesis is to compare Amazon Web Services (AWS) and Google Cloud Platform (GCP) to identify the best option for processing large amounts of structured data in CSV files. The aim is to help organizations ...
  • Hybridiviestinnän johtamisen kehittäminen tilitoimistossa 

   Kurki, Piritta (2024)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Tilitoimisto Vahtivuori Oy:lle ja Jotava Oy:lle yhtenäinen toimintamalli hybridiviestinnän johtamiselle eri tilanteita varten. Onnistuneella hybridiviestinnällä ja sen johtamisella ...
  • Pinnoitetehtaan laitteiden kriittisyysluokittelu 

   Kurki, Olli (2024)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kriittisyysluokittelun avulla selvittää Surfactor Finland Oy:n pinnoitetehtaan kriittiset laitteet valituista prosesseista. Kriittisyysluokitteluun valittujen laitteiden laitetiedot ...
  • Metsänomistajien tietämys luonnontuotteista Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa 

   Voutilainen, Timo; Tauslahti, Mikko (2024)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon metsänomistajien tietämystä luonnontuotteista. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten metsänomistajat suhtautuvat luomusertifiointiin, luomutuotteistukseen sekä ...
  • Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitäminen opintojen aikana : Opiskelijoiden mielenterveysviikon toteutuspäivät Karelian kampuksilla 

   Vehola, Marika; Kopra, Jenni (2024)
   Opiskelijoiden hyvinvoinnin ylläpitäminen opintojen aikana on tärkeässä roolissa uupu-muksen ennaltaehkäisyn kannalta. Uupumuksen lisääntyminen opintojen aikana on ollut viime aikoina paljon puhuttu ja tutkittu asia. On ...
  • Konseptin suunnittelu brändäyksen ja trendien näkökulmasta: Case: Ravintolakonsepti 

   Hopponen, Aku (2024)
   Opinnäytetyön aiheena on ravintolan brändikonseptin kehittäminen. Tutkimus pohtii, millä muilla kriteereillä ravintolatoiminnan kehittämistä voidaan kehittää kuin tuotteella. Teoria-osiossa aihetta käsitellään kahden ...