Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Jukajoen vesistöalueen (Joensuu, Kontiolahti) nykytila ja eräiden siellä sijaitsevien vesiensuojeluteknisten rakenteiden toimivuus vuonna 2019 : Tutkimusraportti 

  Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Jukajoen vesistöalueen (noin 89 km2, järvisyys noin 5 %) keskeiset vesiekosysteemit, Jukajärvi (noin 2,2 km2) ja siitä alkunsa saava Jukajoki, ovat ajoittain olleet vakavasti happamoituneita (pH 3…4) ja niiden vesien ...
 • Kohti ikäystävällistä Pohjois-Karjalaa 

  Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula (2020)
  Sanomalehti Karjalaisessa julkaistiin vuosina 2019–2020 Ikäystävällisyys-kolumnisarjaa, jonka kirjoitukset on koottu tähän julkaisuun. Kolumnisarjan lähtökohtana on väestön ikääntyminen, joka vaikuttaa monella tavalla koko ...
 • SMErec – new generation recruiting skills for SMEs and workforce : Loppuraportti 

  Ruotsalainen, Marja-Liisa
  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 67 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Karelia-amk:n, Turku AMK:n ja Business Joensuu Oy:n (aiemmin JOSEK Oy) yhteistä kehittämistyötä rekrytointien onnistumiseksi tehtiin vuosien 2017–2019 aikana SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce ...
 • Age-Friendly Society Supports Active Ageing 

  Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
  Publications of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collections: 63 (Karelia University of Applied Sciences, 2020)
  This review looks into the prerequisites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked ...
 • Ikäystävällinen yhteiskunta tukee aktiivista ikääntymistä 

  Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
  B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 60 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Tässä julkaisussa pohditaan aktiivisen ikääntymisen edellytyksiä sekä sitä, miten ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen voi tukea aktiivista ikääntymistä. Yhtenä näkökulmana ikäystävälliseen yhteiskuntaan tarkastellaan ...
 • Puruveden Sorvaslahden kalastorakenne loppukesällä 2019 ja alustavat kalastonhoidon suositukset : Tutkimusraportti 

  Tossavainen, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Puruveden Sorvaslahti sijaitsee Punkaharjun taajaman välittömässä läheisyydessä. Sen vesiala on noin 450 hehtaaria. Sorvaslahden veden vaihtuvuus muun Puruveden kanssa on ilmeisen heikkoa. Sorvaslahtea ei ole syvyyskartoitettu. ...
 • Tullidata – Excel-työkalu ja suoritettava asiakirja (Colab) 

  Koponen, Mikko; Hotti, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2020)
  Yrityksille on hyödyksi, jos ne pystyvät ennakoimaan ihmisten ja tavaroiden liikkumista yrityksen toiminta alueella. Tässä julkaisussa on kuvattu KoDa – Kokonaisvaltainen datan hallinnointi ja hyödyntäminen (ESR 2017-2020) ...
 • Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen : Loppuraportti 

  Saarinen, Satu; Vartiainen, Heidi
  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 66 (2019)
  Matalan kynnyksen opinnäytetyöpajat ja urasuunnittelun tukeminen -hankkeen tavoitteena oli kehittää Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sujuvampaa etenemistä opinnäytetyöprosessissa ja saada opiskelijat valmistumaan. ...
 • Digiohjauksen sovelluskokeilun tuloksia ja pohdintaa 

  Järvipetäjä, Milla; Kukkasniemi, Sanna; Ranta, Joni
  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 65 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digiohjauksen sovelluskokeilu toteutettiin osana eAMK-hankkeen "AMK-pedagogiikan digitalisaatio" -teeman toimintaa. Tässä rapostissa kuvataan ammattikorkeakoulujen opettajille sekä opiskelijoille suunnattujen sovelluskokeiluun ...
 • ECMT+ Literature Review – some case reflections 

  Gustafsson, Veronika; Foliard, Stéphane; Le Pontois, Sandrine; Tixier, Joseph; Timonen, Liisa (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
  ECMT+ Entrepreneurship and Communication in Multicultural Team project aims at developing European entrepreneurial mind-set and practices that foster the highly-important transversal skills and employability of HEI graduates. ...
 • Explorative Case Study on the Utilization of ERP Systems by SME Manufacturing Industry and Educational Sector in North Karelia 

  Nevalainen, Seppo
  Publications of Karelia University of Applied Sciences C: Reports, 64 (2019)
  This study focused in finding existing practices related to ERP and production simulations both in small to medium-sized companies and in education. In this way it could be better understood what kind of pedagogical solutions ...
 • ECMT+: Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams : Learning Pathways for Students and Staff 

  Bond, Greg; Le Pontois, Sandrine; Timonen, Liisa
  Publications of Karelia University of Applied Sciences C: Reports, 63 (2019)
  Erasmus+ Strategic Partnership project Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+) worked to find some concrete and learner-centred ways to create and develop entrepreneurial pathways for the benefit ...
 • SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce - Rekrytoisitko kunnolla? 

  Ruotsalainen, Marja-Liisa; Tiainen, Arja-Irene
  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B, Oppimateriaaleja ja kokoomateoksia: 59 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän julkaisun tarkoituksena on tarjota tietoa rekrytoinnin eri vaiheista ja näkökulmista. Julkaisua voidaan käyttää oppimateriaalina niin ammattikorkeakoulun perustutkinnoissa kuin myös ammattikorkeakoulun ylemmissä ...
 • Esitys Valtimon kohtaamispaikan toimintamalliksi 

  Lappalainen, Tuomas; Juvonen, Kaisa
  C: Raportteja, 62 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä julkaisu on case-esimerkki Karelia-ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävästä ja työelämäyhteistyöstä, jota on toteutettu palveluliiketoiminnan keinoin. Julkaisussa kuvataan Valtimon kunalle laadittu kohtaamispaikan ...
 • Promoting Cross-Border Wood Construction Business : Final Report 

  Matveinen, Mikko; Pakarinen, Timo, (Eds.)
  C, Reports: 61 (Karelia University of Applied Sciences, 2019)
  The objective for the Promoting Cross-Border Wood Construction Business (PROWO) project was to strengthen the business opportunities, markets and expertise in wood construction businesses across the Finnish-Russian border. ...

Näytä lisää