- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • A Systems Engineering -Inspired Method for Studying Entrepreneurship Programs 

   Immonen, Heikki (Technical University of Liberec. Faculty of Econimics, 2019)
  • Age-Friendly Society Supports Active Ageing 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collections: 63 (Karelia University of Applied Sciences, 2020)
   This review looks into the prerequisites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked ...
  • Ageing in Working Life 

   Laitinen, Pertti
   North Karelia University of Applied Scinences Publications C:49 (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
   This publication has been written by the Finnish student group that participated in an Erasmus funded intensive program, Multidisciplinary European Program, in Lille, France in spring 2011 with the guidance of lecturer ...
  • AGEING IN WORKING LIFE 

   Laitinen, Pertti (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
  • Ajan hermolla hallinnossa ihmisyyttä kunnioittaen 

   Westman, Anna Liisa; Kuusisto, Tuija
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 24 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ajan hermolla hallinnossa ihmisyyttä kunnioittaen -kirjan artikkelit ovat liiketalouden opiskelijoiden hallinnon opintojaksossa tuottamia. Esimiestyön merkitys hallinnossa korostuu, kuten Siiri Korhonen on havainnut. ...
  • Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus : Tarinoita sukupuolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä 

   Westman, Anna Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 2 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Anna Liisa Westmanin kasvatustieteisiin, aikuiskasvatukseen ja sukupuolentutkimukseen sijoittuvassa väitöstutkimuksessa tavoitellaan ymmärrystä siitä, kuinka ammatillisten korkeakoulujen opettajakouluttajat ja korkeakouluopettajat ...
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

   Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointi ja oikeusturva arvioinnissa 

   Korte, Atte
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 1 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisussa käsittellään ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointia ja arviointiin liittyviä oikeusturvakeinoja. Ammattikorkeakoulut ovat kuuluneet Suomen korkeakoulukenttään jo yli 20 vuotta, mutta niihin ...
  • Ammattikorkeakoulut aluevaikuttajina : Toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla 

   Lätti, Mervi
   ISAT julkaisusarja 4/2014 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Elinkeinoelämä ja teollisuus pitävät korkea-asteen koulutuksen, soveltavan tutkimuksen, projektiosaamisen ja palvelutarjonnan saatavuutta tärkeänä. Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu ovat molemmat ...
  • Ammattikorkeakoulut kehittämisalustoina – esimerkkejä alueellisista innovaatioekosysteemeistä 

   Ilvonen, Anne (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö, 2018)
  • Arvoja, sitoutumista ja oppimista 

   Westman, Anna Liisa; Kuusisto, Tuija
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 19 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuisopiskelijat ovat tuottaneet tämän julkaisun Arvoja, sitoutumista ja oppimista, osana henkilöstöhallinnon opintojaksoaan vuodenvaihteessa 2013–2014. Tämä kirja on opiskelijoiden ...
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus : ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt 

   Lätti, Mervi & Löf, Jonna (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 38 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on syntynyt avoimen AMK:n kehittämisverkoston työryhmän selvitystyön tuloksena. Selvitystyö on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä ja hyviä ...
  • Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen Kareliassa 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Tiainen, Kari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Best practices in SECURE partner regions 

   Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
   Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
  • Betonirakenteisen asuinkerrostalon päästöt case-kohteessa - Elinkaaren ympäristövaikutusten (LCA) arviointiraportti 

   Kokkonen, Juuso
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 87 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2022)
   Karelia-ammattikorkeakoulu käynnisti syksyllä 2021 Rakentamisen vihreä siirtymä -projektin, jonka keskeisenä toimenpiteenä toteutetaan elinkaariarviointeja erityyppisille rakennuskohteille. Näiden case-kohteiden avulla ...
  • BINO – puheenvuoroja puurakentamisesta : Artikkelikokoelma 

   Matveinen, Mikko (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 40 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki, eikä tätä ole kiistäminen: puualan osaajia, asiantuntijoita, toimijoita ja tutkijoita kaupungissamme on runsain määrin. Myös opetus alalla on korkeatasoista ja monipuolista niin ...
  • Bioenergian jalostusterminaali 

   Kentala, Katja
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja B:23 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Julkaisun taustana olevassa tutkimuksessa selvitettiin puuta raaka-aineena käyttävän bioenergian tuotanto- ja jatkojalostukseen soveltuvan biovahan tuotantomahdollisuutta osana hajautetun energiatuotannon rakennetta. ...
  • Bioenergy feasibility study - Berzasca, Romania 

   Hirvonen, Markus (ed.)
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C:20 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   Central and Eastern European Forest Information Service (KIEMET) is a project that produces information on forestry, forest sector business environment, wood supply, forest enterprises and bioenergy markets in the CEE ...
  • Biotalouden innovaatioympäristöt – Puurakentaminen 

   Matveinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 18 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Julkaisussa on kuvattu puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita Suomessa sekä Pohjois Karjalan maakunnan tasolla. Lisäksi tarkastelussa on Karelia ammattikorkeakoulun rooli puurakentamisen ...