- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Age-Friendly Society Supports Active Ageing 

   Jämsén, Arja; Kukkonen, Tuula
   Publications of Karelia University of Applied Sciences B, Handbooks and Article collections: 63 (Karelia University of Applied Sciences, 2020)
   This review looks into the prerequisites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked ...
  • AGEING IN WORKING LIFE 

   Laitinen, Pertti (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
  • Ageing in Working Life 

   Laitinen, Pertti
   North Karelia University of Applied Scinences Publications C:49 (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
   This publication has been written by the Finnish student group that participated in an Erasmus funded intensive program, Multidisciplinary European Program, in Lille, France in spring 2011 with the guidance of lecturer ...
  • Ajan hermolla hallinnossa ihmisyyttä kunnioittaen 

   Westman, Anna Liisa; Kuusisto, Tuija
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 24 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ajan hermolla hallinnossa ihmisyyttä kunnioittaen -kirjan artikkelit ovat liiketalouden opiskelijoiden hallinnon opintojaksossa tuottamia. Esimiestyön merkitys hallinnossa korostuu, kuten Siiri Korhonen on havainnut. ...
  • Ammatillinen korkeakouluopettajuus ja sukupuolitietoisuus : Tarinoita sukupuolesta, toimijuudesta ja pedagogisista käytännöistä 

   Westman, Anna Liisa
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 2 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Anna Liisa Westmanin kasvatustieteisiin, aikuiskasvatukseen ja sukupuolentutkimukseen sijoittuvassa väitöstutkimuksessa tavoitellaan ymmärrystä siitä, kuinka ammatillisten korkeakoulujen opettajakouluttajat ja korkeakouluopettajat ...
  • Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden käsityksiä hyvästä soiton- ja laulunopettajasta 

   Pesonen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvää opettajaa on määritelty eri aikoina eri tavoin. Vaikka hyvään opettajaan liittyviä tutkimuksia on laadittu, hyvään musiikinopettajaan liittyvistä tutkimuksista on puute. Tämän lisensiaatintutkimuksen tavoitteena oli ...
  • Ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointi ja oikeusturva arvioinnissa 

   Korte, Atte
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 1 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Julkaisussa käsittellään ammattikorkeakouluopiskelijan opintosuoritusten arviointia ja arviointiin liittyviä oikeusturvakeinoja. Ammattikorkeakoulut ovat kuuluneet Suomen korkeakoulukenttään jo yli 20 vuotta, mutta niihin ...
  • Ammattikorkeakoulut aluevaikuttajina : Toimintamalleja Pielisen Karjalassa ja Varkauden seudulla 

   Lätti, Mervi
   ISAT julkaisusarja 4/2014 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Elinkeinoelämä ja teollisuus pitävät korkea-asteen koulutuksen, soveltavan tutkimuksen, projektiosaamisen ja palvelutarjonnan saatavuutta tärkeänä. Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu ovat molemmat ...
  • Arvoja, sitoutumista ja oppimista 

   Westman, Anna Liisa; Kuusisto, Tuija
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 19 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuisopiskelijat ovat tuottaneet tämän julkaisun Arvoja, sitoutumista ja oppimista, osana henkilöstöhallinnon opintojaksoaan vuodenvaihteessa 2013–2014. Tämä kirja on opiskelijoiden ...
  • Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ohjaus : ohjauksen mallit ja hyvät käytännöt 

   Lätti, Mervi & Löf, Jonna (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 38 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on syntynyt avoimen AMK:n kehittämisverkoston työryhmän selvitystyön tuloksena. Selvitystyö on lähtenyt liikkeelle tarpeesta selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjauksen käytäntöjä ja hyviä ...
  • Avoimen toimintakulttuurin jalkauttaminen Kareliassa 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Tiainen, Kari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Best practices in SECURE partner regions 

   Saramäki, Kaija (ed.) (Karelia University of Applied Sciences, 2018)
   Smarter Energy Communities in Northern and Arctic Regions (SECURE) project is a project funded by the Northern Periphery and Arctic Programme (NPA). The project runs for three years, from May 2016 to the end of April 2019. ...
  • BINO – puheenvuoroja puurakentamisesta : Artikkelikokoelma 

   Matveinen, Mikko (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 40 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki, eikä tätä ole kiistäminen: puualan osaajia, asiantuntijoita, toimijoita ja tutkijoita kaupungissamme on runsain määrin. Myös opetus alalla on korkeatasoista ja monipuolista niin ...
  • Bioenergian jalostusterminaali 

   Kentala, Katja
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja B:23 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Julkaisun taustana olevassa tutkimuksessa selvitettiin puuta raaka-aineena käyttävän bioenergian tuotanto- ja jatkojalostukseen soveltuvan biovahan tuotantomahdollisuutta osana hajautetun energiatuotannon rakennetta. ...
  • Bioenergy feasibility study - Berzasca, Romania 

   Hirvonen, Markus (ed.)
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C:20 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   Central and Eastern European Forest Information Service (KIEMET) is a project that produces information on forestry, forest sector business environment, wood supply, forest enterprises and bioenergy markets in the CEE ...
  • Biotalouden innovaatioympäristöt – Puurakentaminen 

   Matveinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 18 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Julkaisussa on kuvattu puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita Suomessa sekä Pohjois Karjalan maakunnan tasolla. Lisäksi tarkastelussa on Karelia ammattikorkeakoulun rooli puurakentamisen ...
  • Biotaloudesta työtä tasa-arvoisesti : Naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Korhonen, Veli-Pekka; Siikanen, Riina; Ojajärvi, Pentti; Talkkari, Ari
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 28 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu on Biofem – naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti. Julkaisussa on esitelty biotalouden eri toimialoja sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen ...
  • Building business foresight for future demands of business people 

   Kinnunen, Ritva; Kolesnikova, Marina; Lukitcheva, Tatiana; Sore, Sariseelia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   This article focuses on how business environment is believed to develop until the year 2015 in the two neighbouring countries Finland and Russia. It also shows the capabilities that successful business people are expected ...
  • CE-merkintä bioenergia-alan tuotteissa : Lämpölaitosteknologian kehityshanke Joensuun seudulla ja Keski-Karjalassa 

   Pyy, Veera
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja B:40 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   CE-merkinnällä asetetaan minimivaatimukset eri laitteiden turvallisuudelle ja samat vähimmäisvaatimukset ovat voimassa kaikille saman alan toimijoille. CE-merkintä on samaan aikaan myös osoitus kuluttajalle tuotteen ...
  • Check Marks for the Knowledge of Ageing : Working for a Change in North Karelia! 

   Nuutinen, Teija; Jämsén, Arja
   North Karelia University of Applied Scinences Publications B:36 (North Karelia University of Applied Sciences, 2012)
   This publication analyses the topical concept of knowledge of ageing and invests the phenomenon with concrete content. The knowledge of ageing is a strong term that communicates positive opportunities. In North Karelia, ...